A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Osmanlı Tarihinde Çıkan siyasi İsyanlar

Osmanlı Tarihinde Çıkan siyasi İsyanlar

 

Siyasi Nitelikli İsyanlar


 

 

b) Siyasi Nitelikli İsyanlar

1- Şeyh Bedreddin İsyanı


Çelebi Mehmed döneminde çıkmış olan, dini ve siyasi bir isyandır. Şeyh Bedreddin; kendine ait bir devlet kurmak istemiştir. Fakat isyan bastırıldı. 

2. Düzmece Mustafa 

Ankara savaşında Yıldırım Beyazıd’ın yenilmesi üzerine, oğlu Mustafa Timur tarafından Semerkand’a götürülmüştü. Daha sonra Anadoluya gelerek isyan çıkardı. Çelebi Mehmet tarafından yenilince Bizans’a sığındı

3. Mustafa Çelebi İsyanı

ll. Murad’ın kardeşidir. Yapılan savaşı kaybederek öldürüldü. 

4. Şehzade Cem Olayı

ll. Beyazıd’ın kardeşidir. ll. Beyazıd’a karşı yapılan savaşı kaybederek Sen-Jan şövalyelerine sığınmış, oradan Papa’ya gönderilmiştir. Bu olay Osmanlı Devletinin batıdaki fetihlerinin durmasına ve ll. Beyazıd’ın Şehzade Cem’i desteklediklerinden Memluklarla savaşmasına neden olmuştur. 

5. Ahmet Paşa İsyanı

Kanuni döneminde Mısır’a vali olarak atanmıştır. burada isyan etti. Bu isyan bastırıldı. 

6. Canberdi Gazali İsyanı

Memlük beylerinden olup, Yavuz döneminde Şam valiliğine atanmış, Kanuni’nin tahta geçmesinden yararlanarak isyan etti. Memlük devletini yeniden kurmak istemiştir. 

7. Şehsuvaroğlu Ali Bey

Dulkadiroğulları beylerinden olup, Kanuni döneminde isayan etti. 

8. Yeniçeri İsyanları (İstanbul İsyanları)

Duraklama döneminde Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. Bunlar;

a) lll. Murat döneminde (1589) Yeniçerilerin isyan ederek defterdar ve beylerbeyini öldürmelerini 

b) 1622’de ll. Osman (genç) Yeniçerilerce öldürmeleri. Osmanlı Devletinde Padişah’ın şahsına yönelik ilk isyandır. 

c) 1632’de lV. Murat döneminde yeniçerilerin isyan ederek Vezir-i Azam’ı öldürmeleri

d) Çınar Olayı (Vaka-i Vakvakiye) 1656’da lV. Mehmet döneminde Yeniçeriler isyan ederek 30 saray görevlisini öldürmeleri

e) 1687’de Yeniçeriler isyan ederek lV. Mehmed’i tahtan indirip yerine ll. Süleyman’ı geçirmeleri


9. Eyalet İsyanları

Duraklama döneminde Osmanlı eyaletlerinde ortaya çıkan isyanlardır. En ünlüleri; Abhaza Hasan Paşa isyanıdır. 

10. Patrona Halil İsyanı (1730)

Lale devrine karşı yapıldı. Lale devri bu isyan ile son buldu. lll. Ahmet öldürüldü. 

11. Kabakçı Mustafa İsyanı (1807)

lll. Selim’in yapmış olduğu yeniliklere karşı olmuştur. lll. Selim öldürülmüş ve Nizam’ı Cedid ordusu dağıtılmıştır. 

12. Alemdar Mustafa Vakası 

lll. Selim’i yeniden tahta çıkarmak amacı ile ordusu ile birlikte İstanbul’a geldi. lll. Selim’in öldürülmüş olduğunu görünce ll. Mahmud’u sultan yaptı. 

13. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1833)

(Mısır İsyanı)


ll. Mahmut döneminde Mısır valisi olan Mehmet Ali Paşa, Mora valiliği yerine Suriye ve Akka valiliğini istemesi ve bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine isyan etti. 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Adana’da Osmanlı ordusunu yenmesi üzene Osmanlı Devleti Rusya’dan yardım istedi. Rusya’nın İstanbul’a gelemsi üzerine İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletinin Rusya’nın etkisine girmemesi için Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya antlaşmasının imzalanmasını sağladılar. (1833) Bu antlaşmadan memnun olmayan Osmanlı Devleti Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşmasını imzaladı (1833) . Rusya’nın İstanbul’a gelmesi Boğazlar ve Mısır sorununu uluslararası bir mesele haline getirdi. 

İngiltere ve Fransa’nın araya girmesi ile bu sorun Rusya’ya bırakılmadan çözüldü. Bu amaçla 1840 Londra konferansı düzenlenerek Mısır sorunu çözüldü. 1841 Londra Konferansı ile de Boğazlar sorunu çözüldü. 

Bu olay, Osmanlı Devletinin bir valisine dahi söz geçiremediğinin anlaşılmasına yol açtı.
 

14. 31 Mart Vakası

Hem dini ve hem de siyasi nitelikli bir isyandır. Osmanlı Devletinde rejim karşıtı ilk isyandır. ll. Abdülhamit döneminde gerçekleşti. Meşrutiyete karşı yapıldı. Hareket ordusu tarafından bastırıldı.

 

 
 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum