A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz YılBir Çöküşün Yeni Tarihi kitap özeti

Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz YılBir Çöküşün Yeni Tarihi kitap özeti

16 bölümden oluşan bu eserde, Osmanlı Devleti`nin duraklama ve çöküş dönemlerinin anlatılmakta , bilhassa 1683 Viyana Bozgunundan sonraki son üç yüz yıl değerlendirilmektedir.

· 1299`da kurulduktan sonra hızla gelişip, güçlenen ve 1453 tarihinde İstanbul`un fethedilmesi üzerine Avrupa`nın içlerine kadar ilerleyen Osmanlı Devleti`nin genel durumu ; eserin başlangıç bölümünde incelenmektedir. Batıda Rönesans, Reform arayışları ve sömürgecilik faaliyetleri ile Osmanlı Devleti`nin bu gelişmeleri takip edememesi ve geri kalması, gücünü ve otoritesini kaybetmesi sonucunda oluşan bağnaz hareketler de bu bölüm içerisinde “Avrupalı gözüyle” yani “önyargılı olarak” değerlendirilmektedir.

· Gelişen batıyı yakalama çabaları ve arayışları, Lale Devri ile başlayan “Batılılaşma” süreci, geri kalış sebeplerinin bilhassa orduda aranması ve bunun sonucunda yıllardan beridir bir kangren haline dönüşmüş olan Yeniçeri ocağındaki hoşnutsuzluklar, isyan hareketleri, Sultan II. Mahmut`un 1826 tarihinde Yeniçeri ocağını kaldırması ve reform hareketleri de yine bir “Avrupalı gözüyle” bu eserde değerlendirilmektedir.

· Sultan II. Mahmut`ùn ölümünden sonra, hızla artan saray entrikaları, modernleşmeyi kavrayamamanın sonucunda oluşan batıya şirin görünme girişimleri, hızlı borçlanma ve borç arayışları, borç alabilme uğruna Türklere değil de gayr-i müslim gruplara her türlü imtiyazın verildiği Tanzimat ve Islahat dönemleri de eserin ilerleyen bölümlerinde incelenmektedir.

· Sultan II. Abdülhamit`ìn istibdat yönetimi, aşırı baskılar ve isyan hareketleri, I. ve II. Meşrutiyet dönemindeki gelişmeler, Osmanlı-Alman yakınlaşmasının başlaması, Jön Türk hareketi, 31 Mart hadisesi, Hareket Ordusu, Sultan II. Abdülhamit`ìn tahttan uzaklaştırılması ve bu dönemdeki diğer olaylar yine bir “Avrupalı gözüyle” değerlendirilmektedir.

· Berlin’de Askerî Ataşe olarak görevli bulunan Enver Paşa`nın “Almanya” zaafı, Sultan II. Abdülhamit`ìn tahttan uzaklaştırılmasından sonra ülkede İttihat ve Terakki yönetiminin başlaması, Birinci Dünya savaşı, Almanya’nın tüm cephelerde sıkışması, Enver Paşa`nın “Almanya” zaafından yaralanan Almanya`nın Osmanlı Devletini savaşa sokması, cepheler, felaketler… ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün önderliğinde Türk Kurtuluş Savaşı`nın kazanılması… bu eserde işlenen belli başlı konulardır.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum