A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi

 Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Nedenleri

 19. yüzyıl boyunca İtilaf Devletleri grubunda yer alan devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikalar.
 Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
 II. Abdülhamit Dönemi’nden başlayan ve İttihatçıların iktidarında artan Osmanlı-Alman yakınlaşması
 Dönemin yöneticileri ve özellikle İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya’nın savaşı kazanacağına kuvvetli inançları
 Osmanlı Devleti’nin Alman saldırısı olması ihtimaline karşı İngiltere ve Fransa’ya müracaat ederek onların yanında yer almak istemesine karşın, Rusya faktöründen dolayı kabul edilmemesi. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
 Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Turan devleti kurma düşüncesi ve Almanlar’ın bu düşünceyi gerçekleştirmek için kışkırtmaları
 Son dönemde bozulan ekonomisini Almanya’nın destekleri ile düzeltmek istemesi

Önemli Bilgi :

Almanya Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu.
Bunun nedenleri ise,
 Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
 Doğu’da Rusya’ya karşı cephe açtırarak cephe sayısını artırmak ve savaş yükünün hafiflemesini sağlamak
 İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları halifenin dini gücünü kullanarak ayaklandırmak
 Osmanlı ordusunu yeni silahlarla takviye ederek savaş tecrübesinden yararlanmak
 Osmanlı ekonomisi zayıf olsa bile topraklarındaki hammadde kaynaklarından yararlanmak.

Önemli Bilgi:

İtilaf Devletleri savaşta Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemesine rağmen bir taraftan da gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlardı. İngiltere 1908’de Reval Görüşmesi’nde, Osmanlı Devletini Rusya’nın insafına terk etmişti.
Ayrıca İngiltere Osmanlı Devleti’nin parasını dahi ödediği iki savaş gemisini Osmanlı Devleti’ne vermiyordu. Parasını da iade etmemişti.
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne hiçbir zaman yazılı güvence vermiyordu.

➥ Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi 

2 Ağustos 1914’te imzaladığı Türk-Alman ittifakı ile kesinleşmişti. Buna rağmen bir müddet daha tarafsızlık korunurken bir taraftan da seferberlik ilan edildi. Mebusan Meclisi dağıtıldı.

Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını korumayı sürdürmesi Almanya’nın işini zorlaştırıyordu. Böyle bir belirsizlik ortamının da İngiliz donanmasının saldırısından kaçan iki Alman Savaş gemisi (Goben ve Breslau) Türk sularına girerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını söyleyerek isimlerini (Yavuz ve Midilli) değiştirdi. 27 Ekim 1914’te Karadeniz’e açılan bu gemiler Alman Amiral Souchan (Suşon)’un emri ile Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı. Bunun üzerine 2 Kasım 1914’te Rusya, 5 Kasım 1914’te İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. 12 Kasım 1914’te de Osmanlı Devleti bu devletlere savaş ilan etti.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum