A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
ortaçağ, resim, sanatı
ortaçağ resim sanatı

ortaçağ resim sanatı

Bizans Dönemi

Ortaçağ’ın en belirli resim akımını Bizans sanatı açmıştır. Bizans’ta mozaiğin yanında freskler de önemli duvar süslemesidir. İlk Hıristiyan minyatür sanatı da Bizans’ta doğmuştur. M.S.IV. yüzyıldan itibaren en kıymetlileri erguvan parşömen üzerine altın, gümüş yaldızlı, çeşitli renkli kitap resimleri meydana gelmiştir. “İkon” adı verilen tablo halindeki aziz resimleri de Ortaçağ Avrupa resmi gelişmesini etkilemiştir.

V. yüzyıldan beri İrlanda ve Anglo-Saksonlar’da, VII. yüzyıldan sonra da Avrupa’da kitap minyatürleri en önemli ifade vasıtası olmuşlardır.

900-1000’den beri Roman sanatında ise kiliselerin büyük duvarlarını dini tasvirler kaplar. Ondan sonraki Gotik devirde yapıların parçalı duvarları resimlere yer bırakmaz. Gotik resim önce minyatürlere daha sonra da XIV. yüzyıldan başlayarak gelişen resim çığırlarına dayanır. Bu yeni çığırlar özellikle Almanya’da gelişmiştir.

Ortaçağ resmi başlangıçta altın zemin üzerinde, mekansız, ağırlıksız figürleri ile Bizans sanatından gelme bir tabiat uzaklığı, dini-mistik hava içindeyken, yavaş yavaş bu resim akımlarında doğaya yaklaşma başlar. O zamana kadar Ortaçağ’da anonim olan sanatçılar arasında ressam adları belirmeye başlamıştır.

BAROK DÖNEMİ RESSAMLARI

Barok döneminin ünlü ressam ve temsilcileri Caravaggio, Vermeer, Velazquez, Rubens ve Rembrandt’tır. Caravaggio Barok resmin en önemli isimlerin başında gelir. 16. Yüzyılın sonunda ünlenen ressamın en önemli eseri Vatikan’da yer alan İsa’nın mezara konuluşu adlı yapıtıdır. Ayrıca Caravaggio realist bir ressam olup, gördüklerini olduğu gibi resime dökmekten çekinmemiştir. Bu durum ressamı çoğu kez kiliseyle karşı karşıya bırakmıştır.

İspanyol barok akımının en ünlü ressamı ise diğer sanatçılar tarafından “büyücü” diye isimlendirilen Velazquez’dir. Renkleri ve ışığı kullanımındaki ustalığıyla bilinen Velazquez’in en önemli eseri Paris’te bulunan Louvre müzesindeki Kraliçe Marianna’nın portresidir.

Rubens de barok dönemin ün salmış ressamlarında biridir. Hayatı boyunca pek çok sarayda çalışmış ve sayısız eserler vermiştir.

Rembrandt yine çağdaşları ile birlikte öne çıkan önemli bir barok dönemi ressamıdır. Renklerden ziyade ışığı çok iyi kullanması ile öne çıkmış, dini ve dramatik olayları resimlemekten öte çok iyi bir de portre ressamı olarak ün salmıştır. Dönem dönem kendi portrelerini çizen ressamın kendini aradığı aynı zamanda kendini bu şekilde resimleyerek kendi iç dünyasını dışa vurmaya çalıştığı düşünülmektedir.Resimde barok döneminde açık renklerden çok, gri, kahverengi ve yeşilin her tonunun kullanılmasıyla elde edilen ışık-gölge oyunlarıyla ortaya çıktı. İnsan yüzünün kişisel çizgilerinin verilmesine ve doğa görünümlerinin aslına benzemesine özen gösterildi. Fırça vuruşları belirginleşti; buna karşın sert dış çizgiler yumuşatıldı. İngiltere ve Almanya dışında barok dönemde Avrupa’nın her ülkesinde birçok sanatçı yetişti. Başlangıçta İtalyan ressamları önder oldular. Ünlü Şafak resmiyle Guido Reni ve Roma’da Barberini Sarayı’nın freskolarını yapan Pietro da Cortona ilk barok ressamları arasında yer alır.
BAROK RESİM SANATININ ÖZELLİKLERİ
Barok resmi değişik Avrupa ülkelerinde farklı özellikler gösterir. Bu dönem resimlerinde görülen özellikler şunlardır:

Barok resimde azizlerin yaşamı, mitolojik konular, kahramanlık öyküleri, ailelerin tarihi, portreler gibi konular sıkça işlenmiştir.
Rönesanstaki insanı ön plana çıkaran resim anlayışı Barokta yerini manzara (peyzaj) ressamlığına bırakır. Ülke manzaraları önem kazanır.
Ölü doğa (natürmort) ve ev içi betimlemeleri (enteriyör) resme girmiştir.
Tek ya da grup portreleri sıklıkla çalışılmıştır.
Barok resimde ışık bütün resim yüzeyine aynı ölçüde dağılmaz ve parçalar hâlinde yansır. Parlak, yoğun ışık altında kalan ayrıntılar ile koyu gölgeli yerler değişir. Işık, sembolik bir anlam taşır. En önemli bölgeler ışıkla aydınlatılır.
Resimlerde özellikle kırmızı ve kahverengi ile bunların tonları kullanılmıştır.
Savrulan, uçuşan, hareketli figürler eğri çizgiler oluşturacak biçimde resme yerleştirilmiştir.
BAROK NEDİR?
Barok, Sanatta bir anlatım biçimi olarak Avrupada yaygınlaşmıştır. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını. Başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 14. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. Mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. 1699'da italya'da kilise etkisinde doğmuş ve tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Rönesans ve Maniyerizmi izleyen Barok sanat Roma’da doğmuş ve gelişmiş, 1580-1750 yıllarında İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. O dönemde batı sanat anlayışını benimsemeye çalışan Osmanlı Devleti ve Rusya’da da örneklerini vermiş, Çin’e ve Latin Amerika’ya kadar yayılmıştır.
ORTA ÇAĞ AVRUPASINDA 
RESİM SANATI

BAROK RESİM SANATI

Ortaçağda skolastik düşüncenin etkisiyle resim sanatıda baskı altındaydı hatta erken ortaçağ dediğimiz dönemde kilis tarafından yasaklanmıştı. Daha sonra tekrar serbest bırakıldı fakat serbest bırakıldı derken özgür bir sanat ortamı asla olmadı kiliseye bağlı ve dini motifler isanın çarmığa gerilişinin tasviri gibi işlendi. Yapılan bu resimlerde oldukça donuk, soğuk çizgilere sahipti.

Ortaçağ avrupasında resim gerçekçi değil gerçeği süsleyerek değiştiren kendine göre yontan bir anlayışa sahipti. Konular hristiyanlık, isa, kilise ve din savaşlarıydı. Kilisenin insanlar ve toplum üzerindeki korkunç baskısı yüzünden bu döneme karanlık çağda denmektedir. İnsan özgürlüklerinin yokedildiği baskıcı bir dönemdir.

Ortaçağı sonlarına doğru artık kilisenin etkisinin azalmasıyla ve rönesansın başlamasına yakın bir çok ressam ortaya çıkmış ve bu baskıcı dönem sonunda güzel sanat eserleri vermeye başlamışlardır. Yine bütünüyle kiliseden bağımsız oldukları söylenemez fakat o ağır baskısı azalmıştır.