A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Orta, Düzey, Linux, Komutları3
Orta Düzey Linux Komutları3

Orta Düzey Linux Komutları3 4- Klavye Üzerinden Kesinti
Linux (ve UNIX) altında, klavyeden bazı tuş kombinasyonları yardımıyla çalışmakta olan
program kesintiye uğratılabilir.
Klavyeden kabuk komut satırına yazılan bir programın uzun sürmesi halinde, eğer daha
önceden komutun arkasına & işareti koyup arka planda çalışır halde bırakılmamışsa,
klavyeden yapılan bir müdahele ile durdurulup arka planda çalışır hale getirilebilir. Örnek
vermek gerekirse, uzun sürmesi beklenen bir komutu klavyeden yazalım ve ardından Ctrl+Z
tuşlarına basalım:
linux:/etc/rc.d# find /usr -name "o*" -print
/usr/bin/od
/usr/lib/lilo/doc/other.fig
/usr/lib/lilo/doc/other.tex
/usr/man/man1/od.1.gz
[1]+ Stopped find /usr -name "o*" -print
linux:/etc/rc.d#
Bu esnada sürecin çalışmasına ara verilmiş, fakat program tamamen durmamıştır. Programın
çalışmasını arka planda sürdürmek için bg komutunu kullanın.
$ bg
Bu komutu tekrar komut satırında çalı acak ve klavyeden bilgi girilecek ekilde terminalş ş ebağlamak için fg yazın:
$ fg
Bir programı çalıştırmaya başlattıktan sonra tamamen durdurmaya karar vermişseniz
klavyeden Ctrl+C tuşlarına basın.
Durdurulup arka planda çalışmaya yönlendirilen süreçlere kısaca görev ismi verilir. Tüm
görevleri görebilmek için
$ jobs
yazın. Görevler, birden fazla oldukları zaman sıra numarası ile belirtilirler.
5- Süreçlerin Sona Erdirilmesi
Her an çalışan süreçlerden biri veya bir kaçı, beklenmedik döngülere girebilir. Bunun sonucu
olarak sistemin kaynaklarını, özellikle hafızayı tüketici bir duruma gelebilirler. Bu tür kısır
döngüye giren süreçleri bulup, eğer hayati önem taşımıyorlarsa `öldürmek" gerekir. Süreci
öldürmekten kasıt, programı tamamen durdurarak sistemle ilişkisini kesmektir. Bu sayede
programın hafızada kapladığı bölge serbest kalacak, çekirdek de hafıza düzenlemesini tekrar
yaparak başka süreçlere daha fazla yer ayıracaktır. Bir süreci öldürmek için kill komutu
kullanılır. Yukarıdaki 67 numaralı sürece ait /usr/sbin/rpc.mountd programını öldürmek için
şunları yazın :
$ kill 67
Birçok süreç sizden bu mesajı aldıktan sonra, dosya sistemi üzerinde yarattığı geçici dosyaları,
dosyalar üzerine koyduğu kilitleri temizlemek gibi yapması gereken işlemleri yaptıktan sonra
çalışmasına son verecektir. Eğer öldürmeye çalıştığınız süreç herhangi bir nedenle takılmışsa
ve bu komuta tepki vermiyorsa aşağıdakini deneyin:
$ kill -9 67
Artık programın sistemle ili kisi tamamen kesilmi tirş ş . kill komutu, -9 seçeneğiyle sürece 9
numaralı sinyali gönderir. Bu sinyali alan sürecin yukarıda sözü edilen iki özel durum dışında
çalışmayı sürdürmesi olanaksızdır. -9 seçeneği özellikle sistem süreçleri üzerinde
gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
#top Komutu :
Bu komut süreçlerin belli bir anındaki durumunu listeledikten sonra her 2-3 saniyede bir bu
ekranı yeniler yani en son durumu dinamik bir biçimde aktarır. Bu listeden sürecin önceliğini
değiştirebilirisiniz veya onu öldürebilirisiniz. Bu komutun en önemli sakıncası sistemi
yavaşlatmasıdır.
Default durum her kullanıcının top komutunu kullanabilmesidir. Fakat çok kullanıcı bir
sistemde, her kullanıcının top komutunu kullanması halinde sistemin ne kadar
yavaşlayacağını tahmin edebilirsiniz. O nedenle top komutunu kullanma yetkisi sadece sistem
yöneticisine bırakmak uygun olabilir.
Bunu gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu root olarak girebilirsiniz.
# chmod 0700 /usr/bin/top
6- Takma Adlar (alias)
alias komutu ile bir komut veya komut kümesinin yerine bir isim tahsis edilebilir. İşleyişi bir
makroya benzeyen bu komut yardımıyla uzun komutlar, daha kısa komutlarla tanımlanabilir.
Bir alias komutu, anahtar kelimeyle başlar, ardından bir eşittir (=) işareti ve yerine
kullanılacağı komut yazılır. Arada boşluk bırakılmaz.
$ alias dir="ls -al"
$ dir
total 668
-rw-r--r-- 1 serdar users 1016 Dec 7 13:51 .profile
-rw-r--r-- 1 serdar users 277 Nov 26 13:02 .signature
drwxr-xr-x 4 serdar users 1024 Dec 3 18:24 .float/
drwxr-xr-x 2 serdar users 1024 Nov 12 10:58 .spin/
-rw-r--r-- 1 serdar users 231 Nov 23 17:40 .xinitrc
drwxr-xr-x 2 serdar users 1024 Oct 3 16:17 Mail/
-rw-r--r-- 1 serdar users 26721 Dec 3 14:55 NIS-HOWTO
drwxr-xr-x 2 serdar users 1024 Nov 17 14:09 News/
Daha karma şık alias "lar da tanımlanabilir:
$ alias yedek="cd /var/log; tar -zcvf yedek.tgz cron debug lastlog;
cd -"

  Ad Soyad
  Yorum