A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Orhan, Şaik, Gökyay, Kimdir
Orhan Şaik Gökyay Kimdir

Orhan Şaik Gökyay Kimdir

16 Temmuz 1902'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. 1994'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu'da tamamladı. 1922'de Ankara Muallim Mektebi'ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından 1927'de Kastamonu Lisesi'nden, 1930'da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiya Bölümü'nden diploma aldı. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939'da Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere'de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği yaptı. 1960-1962'de Londra Üniversitesi'nde Türk dili
okutmanı olarak çalıştı. 1969'da İstanbul Eğitim Enstitüsü'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984'ten sonra Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi.

Aruz
la yazdığı ilk şiirleri Kastamonu'da yayınlanan "Açıksöz" dergisi ile Balıkesir'de kendisinin yayınladığı "Çağlayan" dergisinde çıktı. Ardından hece vezni
ne döndü.

Önceleri âşık
 tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor
 ve halk edebiyatı
 araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı.

Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.

Orhan Şaik Gökyay'ın Eserleri

Şiir:

 • Birkaç Şiir-Poems (1976)

Sadeleştirme-Düzenleme:

 • Dede Korkut (1938)
 • Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939)
 • Dedem Korkudun Kitabı (1973)
 • Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri (1957)
 • Katip Çelebi'den Seçmeler (1938)
 • Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed'in Keykâvus'undan çeviri)
 • Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim'den)
 • Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde'den)
 • Mevâ-idü'n Nefâis fi Kavaidi'l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli'den)
 • Hâlâtü'l Kahire mine'l Adâti'-z Zâhire (1984)

Eleştiri:

 • Destursuz Bağa Girenler (1982)