A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Okul Öncesi Parmak Oyunları

Okul Öncesi Parmak Oyunları

 ÜÇ TOP

Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)
Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)
Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)
Haydi sayalım toplarımızı
Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.

ÇAL KAPIYI

Çal kapıyı (Alına vurularak kapı çalma hareketi yapılır)
Bak pencereden (Gözlerin önünde parmaklar gözlük gibi birleştirilir.)
Çevir mandalı (Baş ve işaret parmağı ile burun bükülür)
Gir içeriye (İşaret parmağı ile ağız gösterilir.)
Al bir sandalye (Kulak memelerinden biri tutulup çekilir.) 
Otur şuraya (Diğer kulağın memesi çekilir.)
Nasılsın? Bugün Ayşe, Fatma (Bir elle çene tutulur)

KARDEŞİMİN TOPU

Kardeşimin bir topu var (İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilerek top yapılır.)
Yumuşacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.)
Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır)
Bak vuruyor yavrucak (İki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.)
Borazanı düt..düt.. diye. 
Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.)
Bazen de ceee yapıp,
Herkesi güldürür. (İki el ile yüz kapanıp, açılır.)

SAR MAKARAYI

Sar, sar, sar makarayı (iki el döndürülerek sarma hareketi yapılır.)
Çöz, çöz, çöz makarayı (eller ters yönde döndürülerek çözme hareketi yapılır.) 
On kilo pekmez (iki elin parmakları öne doğru uzatılıp gösterilir.)
Yala, yala bitmez (iki el sıra ile ağza götürülerek yalama hareketi yapılır.)
Beşi sana, beşi bana (bir el öne uzatılır, diğer el göğse konulur.)
Ayşe… (eller üç kez alkışlanır.)
Fatma… (üç kez alkışlanır.)
Boncuk… (üç kez alkışlanır.)
Aslan geliyor, kaplan geliyor (eller ve kollar sıra ile yana açılır.)
Çekilin yoldan tıp… (kollar birbirine kenetlenip, bağlanır ve sessiz durulur.)

ALİ İLE AYŞE

Ali ile Ayşe karşılıklı evlerde oturuyorlarmış. (Baş parmaklar avuç içinde yumruk yapılarak, yumruklar karşılıklı tutulur.)
Bir gün Ali evden dışarı çıkmış. (Baş parmak yumruk içinden dışarı çıkartılır.)
Tepeye tırmanmış, tepeden aşağı inmiş.(El yukarı kaldırılıp, indirilir.)
Sağına bakmış, kimse yok. (Baş parmak sağa doğru hareket ettirilir.)
Soluna bakmış kimse yok. (Baş parmak, sola doğru hareket ettirilir.)
Önüne bakmış, arkasına bakmış, kimse yok. (Baş parmak öne ve arkaya doğru hareket ettirilir.)
Canı sıkılmış, evine geri dönmüş. (Baş parmak avuç içinde saklanıp, yumruk yapılır.)
Ertesi gün Ayşe evden dışarı çıkmış. (Diğer elin baş parmağı yumruk içinden dışarı çıkarılır. )
Tepeye tırmanmış, tepeden aşağı inmiş. (El yukarı kaldırılıp, aşağı indirilir. )
Sağına bakmış, kimse yok. (Baş parmak sağa doğru hareket ettirilir.)
Soluna bakmış, kimse yok. (Baş parmak sola doğru hareket ettirilir.)
Önüne bakmış, arkasına bakmış kimse yok. (Baş parmak öne ve arkaya doğru hareket ettirilir.)
O da evine girmiş. (Baş parmak, avuç içinde saklanıp, yumruk yapılr.)
Bir başka gün Ali ve Ayşe aynı anda dışarı çıkmışlar. (İki elin baş parmakları, yumruk içinden dışarı çıkartılır.)
Tepeye tırmanmışlar, tepeden aşağıya inmişler. (İki el, yukarı kaldırılıp, indirilir)
Arkalarına, önlerine bakmışlar kimse yok. (İki el yana doğru hareket ettirilir.)
Yanlarına bakmışlar kimse yok. (İki el yana doğru hareket ettirilir.)
Diğer yana bakmışlar, birbirlerini görmüşler. (İki elin baş parmağı karşılıklı tutulur.)
Nasılsın Ali? İyiyim Ayşe demişler. (Baş parmaklar karşılıklı hareket ettirilir.)
Birbirlerini yanaklarından öpmüşler. (İki baş parmak birbirine değdirilerek öpme hareketi yapılır.)
Elele tutuşup, oynamaya gitmişler. (Baş parmaklar birbirine yapıştırılır, diğer parmaklar oynatılır.)

AÇIP-KAPA

Açıp-kapa, açıp-kapa ( Avuçlar dışa dönük eller iki kez açılıp kapanır.)
El çırpalım, biraz da oynayalım. (Eller çırpılır, daha sonrada parmaklar havada şıklatılır.)
Açıp kapa, açıp kapa (eller açılıp, kapatılır.)
Kucağına koy (Eller kucakta kavuşturulur.)
Yavaş yavaş parmakların tırmansın (Parmaklar göğüsten yukarı doğru yürütülür.)
Ağzını da aç ama (Ağız açılır.)
Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır.)PARMAK KAÇ

Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.

ŞAP ŞAP

Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.)
Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.)
Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)
Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.)

BİR KUŞ VARMIŞ

Bir kuş varmış.
Baş parmak tutmuş. (Sağ elin baş ve işaret parmağı ile sol elin baş parmağı tutulur.)
İşaret parmağı kesmiş. (Aynı hareket yapılarak işaret parmağı tutulur.)
Orta parmak pişirmiş. (Orta parmak tutulur, daha sonra yemek karıştırma hareketi yapılır.)
Yüzük parmak yemiş. (Yüzük parmak tutulur, sonrasında yeme hareketi yapılır.)
Serçe parmak gelmiş. (Serçe parmak tutularak sallanır.)
Hani bana, hani bana demiş.

BEDENİM

El çırpmak için iki elim var, (iki el çırpılır.)
Koklamak için burnum, (koklama hareketi yapılır.)
Düşünmek için başım, (baş sallanır.)
Nefes almak için ciğerlerim, (nefes alınır.)
Görmek için gözlerim, (gözler gösterilir.)
İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.)
Benim işte böyle,
Güzel bir bedenim var. (beden gösterilir.)

ÖRDEK AİLESİ

Bu baba ördek, (baş parmak gösterilir)
Bu anne ördek, (diğer eldeki baş parmak gösterilir)
Bunlar da yavrular, (Elin diğer parmakları gösterilir)
Vak, vak diyorlar, (iki el üst üste konulur, gaga yapılır)
Derede yüzüyorlar.( yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce, (el alına konularak, izleme hareketi yapılır)
Yakalayıp yiyorlar.( eller hızla vurulup, yakalama ve yeme hareketi yapılır)

İNSANLAR

Uzun insanlar, kısa insanlar (El ile uzun kısa hareketleri yapılır.)
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, (Yüz mimikleri ile ifade edilir.)
Şişman insanlar, zayıf insanlar, (Şişman ve zayıf hareketleri yapılır.)
Hızlı gidenler, yavaş gidenler, (Hızlı, yavaş parmaklarla gösterilir.)
Tembel insanlar, çalışkan insanlar.(Beden hareketleri ile canlandırılır.)

VÜCUDUM

Baş, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)
Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım.( Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)
Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)
Vücuduma sağlık katarım. (Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.)

SAĞ EL, SOL EL

İşte sağ elim, havaya kaldırırım (Sağ el yukarı kaldırılır.)
Bu da sol elim gökyüzünü tutarım. (Sol el yukarı kaldırılır.)
Sağ el, sol elime bakar, (Eller karşılıklı tutulur.)
İşte böyle “şap şap” yapar. (İki kez alkışlanır.)

İKİ EV

Tepede iki ev var,(İki el yumruk yapılır öne uzatılır.)
Bu evde Ayşe oturur, ( Sağ el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bu evde Fatma oturur, (Sol el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bir gün Ayşe evden çıktı, (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)
Tepeye tırmandı, (Eller yukarı kaldırılır.)
Tepeden aşağıya indi. (Eller aşağıya indirilir.)
Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. (Sağ elin baş parmağı sağa sola hareket ettirilir.)
Fakat kimseleri göremedi,
Küçük evine girdi, (Sağ elin baş parmağı avuç içine saklanır.)
Ertesi gün Fatma evinden çıktı, (Aynı sözler ve hareketler tekrarlanır.)
Bir başka gün Ayşe ve Fatma, (İki elin baş parmakları kaldırılır.)
Evlerinden çıktılar.
Tepeye tırmandılar,tepeden indiler, (Eller yukarı aşağı hareket ettirilir.)
Ve birbirlerini gördüler.(Baş parmaklar karşılıklı tutulur.)
Ayşe Fatma’ya “Günaydın, nasılsın ?” dedi.
Sonra kol kola girdiler
Ve okula gittiler.
(Sınıftaki çocukların isimleri kullanılarak, değişiklik yapılabilir. )


ARI

Camda kocaman bir arı (Eller yuvarlak yapılır.)
Halka halka, sarı sarı, ( Baş ve işaret parmakları ile halka yapılır)
Onu bir tutmalı, (Yakalama hareketi yapılır.)
Boynuna ip takmalı, (Parmaklardan biri tutulur ve bağlar gibi yapılır.)
Dolaşıyor, dolaşıyor, (Parmak havada dolaştırılır.)
Çıkmak için uğraşıyor. 
Ay ay anneciğim elimi arı soktu, ( İşaret parmağı ile iğne batırma canlandırılır.)
Ya… ben sana demedim mi ? (İşaret parmağı ile ikaz işareti yapılır.)
Arı çıkar…………………….okunmuyor….

DEDEMİN GÖZLÜKLERİ

Dedem uyurken (uyuma hareketi yapılır)
Gözlüklerini yitirmiş (Baş ve işaret parmağı ile yuvarlak gözlük yapılır ve arkaya saklanır.)
Aramış, taramış, (Sağa, sola bakılır.)
Bir de bakmış…(Saklanmış olan gözlük yuvarlakları, gözlük gibi başının üzerine konulur.)
Başının üstünde
Yaşlılık işte…(Eller açılarak, baş iki yana sallanır.)

ÖRÜMCEK KARDEŞ

Örümcek kardeş duvara, (Parmaklar üst üste konur, serçe parmaktan başlanarak parmak uçları oynatılır.)
Tırmandı tırmandı, 
Yağmur yağdı yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.)
Örümcek kardeş ıslandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıştırılır.)
Güneş açtı açtı, (Kollar yarım daire şeklinde, yukarıda açılır.)
Örümcek kardeş kurudu,
Yavrularını toplayıp
Uykuya daldı. (Avuç içleri birleştirilip, yanağa konur.)

PENCERE

Odamda küçük bir pencere var (İki el yan yana açılıp, kapatılır.) 
Kolunu çevirip açarım (Açma hareketi yapılır.)
Penceremden başımı uzatıp (Baş hafifçe öne uzatılır.)
Sağa sola bakarım. (Baş sağa, sola hareket ettirilir.)
Penceremin önünde temiz hava alırım. (Kollar yana açılıp nefes alınarak ciğerler şişirilir.)
Akşam olunca kapatır, (Kapatma hareketi yapılır.)
Yatağıma yatarım. (Uyuma hareketi yapılır.)
ASKERLER

Askerler hep dizi dizi. (Parmaklar açılarak eller yan yana konulur.)
Nöbet bekler.
Bazen çırpar ellerini, (Eller çırpılır.)
Şarkı söyler.
Bir de ufacık, (Bir elin yumruğu sıkılır ve işaret parmağı kaldırılır, öteki el açık olarak üstüne konur.)
Şemsiyesi var.
Gece olunca da,
Beşiğinde yatar.(Sol el sağ kola bebek gibi konup, sallanır.)

ATLAR

Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor, (Eller dizlere vurulur.)
Atlar hızlandı, (Eller dizlere hızlı hızlı vurulur.)
Taşlığa geldi, (Eller göğse vurulur.)
Çimenliğe geldi, (Avuç içleri birbirine sürtülür.)
Bataklığa geldi, (Ağızdan, dil damağa vurularak lak lak diye ses çıkarılır.)
Atlar patikadan atlıyor, (Eller havaya kaldırılıp, hızla dizlere doğru indirilerek, vurulur.)
Hooop güm.

YEŞİL ŞİŞE

Beş yeşil şişe sallanıyor, (Baş parmak açılarak, el sallanır.)
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Bir parmak kapatılır.)
Dört…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(İki parmak kapatılır.)
Üç…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Üç parmak kapatılır.)
İki…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Dört parmak kapatılır.)
Bir…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Beş parmağın tamamı kapatılır.)
Hiç yeşil şişe sallanmıyor.(Baş olumsuz anlamda yanlara sallanır.)MİKROP

Mikrop çıkmış yürümüş, yürümüş…(Sağ elin baş parmağı sol kol üzerinde yürütülür.)
Bir evin açık kapısından içeri girmiş. (Avuç ortasına gelinir.)
Bir de bakmış merdivenler var, 
Başlamış çıkmaya. (Parmaklardan çıkılır.)
Üst kata çıkınca, kapıyı vurmuş. (Elin üst kısmına diğer elle vurulur.)
Tak… tak… kim o ? (Çocuk sesi verilir, sağ baş parmak sallanır.)
Ben. Bay mikrop. (Sağ elin baş parmağı mikroptur.)
Ne istiyorsun? (Çocuk sesi verilerek diğer baş parmak sallanır.)
Seni hasta etmeye geldim. (Mikrobun sesi verilir.)
Yaa… Beni hasta edemezsin. (Hayır anlamında baş iki yana sallanır, işaret parmağı saklanır.)
Bol bol uyudum, (Uyuma hareketi yapılır.)
İyi gıdalarla beslendim, (Eller ağza götürülerek yeme hareketi yapılır.)
Temiz bir çocuğum, (Vücut gösterilir.)
Aşı da oldum, (İşaret parmağı ile, iğne yapma hareketi yapılır.)
Beni hasta edemezsin. (Baş iki yana sallanır.)
Ben gidiyorum. (Mikrop merdivenlerden ıh, ıh diye parmaklardan indirilir.)
Annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş, 
Mikrobun ayağı kaymış, yuvarlamış, (Yuvarlanma hareketi yapılır.)
Kendisini kapının dışında bulmuş. (Eller sallanarak dışarıyı gösterme işareti yapılır.)

BEŞ KÜÇÜK SİNCAP

Beş küçük sincap ağaçta duruyor, (Tüm parmaklar dik, avuç açık tutulur.)
Şişman olan kalkıyor aşağıya bakıyor, (Baş parmak aşağı doğru tutulur.)
İkincisi yanına koşuyor, İşaret parmağı ile baş parmak birleştirilerek daire yapılır.)
Üçüncüsü fındıkları kırıyor, (Parmak şıklatılır.)
Dördüncüsü ağaçta sallanıyor, (Yüzük parmağı ileri geri oynatılır.)
Beşincisi onlara el sallıyor. (El sallanır.)

MİSAFİR

Tık, tık, tık, (Sol el yumruk yapılarak, sağ elin baş parmağına vurulur.)
Kim o, kim o ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk, (Sol elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Dur babama sorayım,
Baba, baba (Sağ elin baş parmağı işaret parmağına değdirilir.)
Efendim, efendim. (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk. (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk? (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Söyle içeri gelsin. (El ile kapı açma hareketi yapılır.)
Allah rahatlık versin. (İki el yanağa konur ve baş hafifçe yatırılır.)
ELLERİM

Bir elimde beş parmak (Bir elin parmakları açılır.)
İnanmazsan say da bak (Parmaklar birer, birer sayılır.)
Bir, iki, üç, dört, beş, 
Beş de öteki elim, (Diğer elin parmakları gösterilir.)
On etmez mi şekerim. (Tüm parmaklar gösterilir.)

BEŞ DUYUMUZ

Görmek, koklamak, tad almak (Organlar sırasıyla gösterilir.)
İşitmek ve dokunmak, 
Bunlar benim beş duyum. (Beş parmak kaldırılır.)
Adlarını hiç unutur muyum? (Baş iki yana sallanır.)
Gözlerimle görürüm etrafımı, (Etrafa bakılır.)
Kulaklarımla işitirim sesleri, (Kulak memeleri tutulur.)
Aman şşş… sakın! (İşaret parmağı dudağa götürülüp, sus işareti yapılır.)
Kardeşim uyuyor bakın. (Uyuma hareketi yapılır.)
Burnumla güzel kokuları alırım, (Derin, derin nefes alınır.)
Mutfağa gider bakınırım. (Etrafa bakılır.)
Dilimle yiyeceklerin tadına bakarım. (Dil öne uzatılır.)
Acı yiyice oo… yaparım. (Bir el ağza götürülür, yanma taklidi yapılır.)
Derimle hissederim. (Bir elle, diğer elin üstündeki deri tutulur.)
Yanaklarım en yumuşak yerim, (İki elle yanaklar tutulur.)
İşte beş duyumu saydım, (Beş parmak kaldırılır.)
Siz de unutmayın sakın. (İşaret parmağı sallanır.)
Neval DEMİRTAŞ

AMBULANS

Ambulans yoldan geçiyor, (Araba sürme hareketi yapılır.)
Dadi dadi, yol istiyor. (Kornaya basma hareketi yapılır.)
Hemen arabanı sağa çek, (Elle sağ taraf işaret edilir.)
Ambulansa yol ver.
Ambulans hızla gidiyor.( Hızlı sürme hareketi yapılır.)
Hasta doktora yetişiyor. (Kollar bağlanır.)

HOROZ

Bu benim horozum (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)
Bu da tavuğum. (Sağ elin baş parmağı göstertilir.)
Bunlar da civcivlerim. (İki elin kalan tüm parmaklarını oynat.)
Bunların hepsi de benim. (Eller ile kişi kendisini gösterir.)
Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar. (İki el çatı gibi yan yana konulur.)
Sabahları horozumun ötüşüyle uyanırım. (Uyanma hareketi yapılır.)
Tavuğumun yumurtasını alırım. (El yumurta tutar gibi yapılır.)
Annem pişirir ben yerim. (OKUNMUYOR)ON PARMAK

Benim on parmağım var, (İki elin parmakları gösterilir.)
Hepsi benim. (Eller parmaklar göğüste kavuşturulur.)
Sımsıkı kapar, (Her iki el yumulur.)
Kocaman açarım, (Ellerin parmakları açılır.)
Birbirine kavuşturur,(Eller kavuşturulur.)
Arkama saklarım, (Eller arkaya saklanır.)
Yukarı kaldırır, (Kollar yukarı gerilerek kaldırılır.)
Aşağı indiririm, (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.)
Sonra kucağımda dinlendiririm. (Eller rahat biçimde kavuşturulur, kucağa konur.)

SAAT

Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)
Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)
Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)
Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)
Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)
Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana sallanır.)
Meydandaki saat, (Eller iki yana açılır.)
Don don, don don öter. (Baş öne-arkaya sallanır.)
Benim için zaman, (İşaret parmağı bedene değdirilir.)
Hep mutlu geçer. (eller iki yana açılıp gülümsenir.)

BENİM KÜÇÜK BİR BAHÇEM VAR

Benim küçük bir bahçem var, (Kollar daire şeklinde açılarak bahçe yapılır.)
Onu çok dikkatli kazarım. (parmaklar tırmık gibi yapılır.)
Çiçek tohumlarını buraya ekerim, (El ile tohum ekme hareketi yapılır.)
Yağmur yağacak. (Ellerle yağmur hareketi yapılır.)
Güneş açacak, (Eller yanlara ve havaya kaldırılır.)
Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek. (Parmaklar önde birleştirilir, baş öne eğilir, yavaş yavaş yukarı doğru kaldırılır.)
Çiçek açacak, (Baş üzerinde iki elin tabanları birleştirilerek çiçek açma hareketi yapılır.)
Kış gelecek.
Çiçeklerim tohumlarını saklayıp,
Kış uykusuna yatacak. (İki elin parmakları birleştirilir, yavaş yavaş kollar indirilir.)
PARMAKLARIM
Ellerimde parmaklar (eller yan yana getirilip,parmaklar hareket ettirilir)
Bunlar her işe yarar (eller havaya kaldırılıp,parmaklar gösterilir)
Kalemi tutar ,yazı yazar (kalem tutma ve yazma hareketi yapılır)
Tabağı alır ,masaya koyar(tabağı tutma ve koyma hareketi yapılır)
Kaşıkla tadına bakar (kaşık tutma ve ağıza götürme hareketi yapılır)
Düğmeleri ilikler (ilikleme hareketi gösterilir)
Bağcıkları düğümler (öne eğilip ayaklarda bağcık düğümleme hareketi yapılır)
Kapıları kilitler (kilitleme hareketi gösterilir)
Saymakla bitmez işler (bir elin parmakları sayılır)
Hünerlidir parmaklar (parmaklar hareket ettirilir) 
N.DEMİRTAŞ

BENİM EVİM

İşte benim evim (iki el parmakları uç uca getirilir)
Bu bacası(işaret parmağı ile yapılır)
Buda kapısı (baş parmaklar açılır)
Buda kapıda zil(sol parmak bastırılır)
Zır zır diye ses çıkarır
Kapıya geleni bize haber verir
Evimin içinde ,kocaman bir saat var, (baş saat olur)
Tik tak,tik tak ...diye çalışı r ( baş ve eller sağa sola sallanır)
Bazen zır..... diye ses çıkartır
Hemen sustururum.(baş parmakla buruna bastırılır)
Benim küçük kedim var.(sağ el parmakları yerde gezdirilir)
Miyav miyav diye bağırınca süt veririm
Lıkır lıkır sütünü (içme hareketi yapılır)
Bende musluğu açarım
Şır şır şırr... diye su akar
Akınca ellerim yıkarım (yıkama hareketi yapılır)
Evim tren istasyonuna çok yakındır
İşte bak tren geliyor 
Bip ,bap (araba kullanılır gibi yapılır)
Şimdide araba geçiyor
Hav.... hav.... hav....
Buda bizim küçük fino (el ile küçük işareti yapılır)
Evimin kapısını kapatayım (kapı kapama işareti yapılır)
İçeriye girmesin
Hoşçakalın çocuklar (el sallanır)

GÖZÜM VA KULAĞIM


İşte gözüm ,görürüm (gözler gösterilir)
Bazen gözlük takarım (işaret parmağı ile baş parmak yuvar yapılır,göze tutulur)
İşte buda kulağım (kulaklar tutulur)
Her şeyleri duyarım (eller kulak arkasına konarak,ses duyma taklidi yapılır)


BEDENİM

Bedenimi severim (vücut okşanır)
Onu güçlendiririm (kollar kaldırılarak,pazular gösterilir)
Birazcık duman görsem (el dumanı dağıtır gibi sallanır)
Dışarı yönelirim
Ben sigara hiç içmem (işaret ve otra parmakla sigara tutma hareketi yapılır)
İçkileride sevmem (baş iki yana sallanır)
Sağlıklı kalmak için 
Yanımdada içirmem (el ile olumsuzluk işareti yapılır)SAYILAR

Bir,iki,üç,dört,beş (sağ elin parmakları sayılır)
Bir,ik,üç,dört,beş (sol elin parmakları sayılır)
Beş yüz beş (sol el ve sol el başımızın yanında açılır)

ELLERİM

Bu sağ elim (sağ el gösterilir)
Bu sol elim (sol el gösterilir)
İkiside çok iş yapar (tüm parmaklar oynatılır)
Bu yemek yer,yazı yazar (yemek yeme ve yazı yazma hareketi yapılır)
Buda ona yardım eder (sol el sağ elin yanına getirilir)
İkisi birden çalışınca
İşte böyle el çırpar (el çırpılır)


BEŞ KÜÇÜK KAPLUMBAĞA

İşte sana bir yuva (iki açuç birleştirilir)
İçinde kaplumbağa (sağ el yavaş yavaş yürütülür)
Say bakalım kaç tane? (sağ işaret parmağıyla dokunarak sol elin parmakları sayılır)
Saklan evine kardeş (baş eller arasına alınıp,eğilme hareketi yapılır)

BEN BİR AĞACIM

Ben bir ağacım (kollar başın üstünde,yukarıda birleştirilir)
İşte dallarım (kollar yanlara uzatılır)
Uçlarında yapraklarım (parmaklar hareket ettirilir)
Rüzgarda sallanırım (kollar yana açıkken,vücut yanlara sallanır)
Kuşları korur,yuva olurum (iki kol önde yuvarlak birleştilir)
İlk baharda çiçek açar (avuç içleri yukarı gelecek şekilde eller başın üstünde birleştirilir)
Heryeri kokuturum (derin nefes alınır)

KAPLUMBAĞA

Bir küçük kaplumbağa varmış (eller daire yapılır)
Bir kutuda yaşarmış (eller kutu şeklini alır)
Gölde yüzermiş (yüzme hareketi yapılır)
Kayalara tırmanırmış (tırmanma hareketi yapılır)
Bir gün sivrisineği yakalamış (eller birbirine kenetlenir)
Sonrada pireyi
Fakat beni yakalayamadı (baş iki yana sallanır)


ALİ HAYVANAT BAHÇESİNDE

Ali yatağında gözleri kapalı uyuyormuş (gözler kapatılır)
Horoz p..üüüü üüüü diye ötmüş
Ali kalkmış giyinmiş (giyinme hareketi yapılır)
Hayvanat bahçesine gitmek için yola çıkmış (sağ el parmakları sol el üzerinde gezdirilir)
Yürümüş yürümüş başını kaldırıp bakmış (baş yukarı kaldırılır)
Uçan kuşları,gökyüzünü,güneşi görmüş (taklidi hareketleri yapılır)
Ve yoluna devam etmiş
Yol kavşağına gelmiş (avuç ortasına gelinir)
Karşıya gecmek için sağına bakmış (baş sağ tarafa çevrilir)
İnsanların arabaların uzak at arabasının
Geldiğini görmüş.beklemiş
Soluna bakmış bakkal dükkanlarını,
Manavları görmüş
Arabalar geçince hızla karşıya geçmiş,(avuç ortasından serçe parmağa geçilir)
Hayvanat bahçesine çok yaklaşmış
Merdivenlerden çıkmış,ıh ıh ıh (parmaklardan çıkılır)
Hayvanat bahçesi kapısından içeri grimiş
Miyav ......diye miyavlıyan kedileri ,
Hav...... diye havlıyan köpekleri,
A.....iiii diye eşekleri,fili aslanı,
Deveyi, geyiği,balık ve horozları görmüş
Yorulmuş dinlenmek için çimlere uzanmış (eller başın arkasında kenetlenir)
Gözlerini kapatmış,artık hiçbirşey görmüyormuş (gözler kapatılır)


UÇAK

Ben tombul bir uçağım (sağ elin içi sol elin üzerine konur)
Göklere havalanırım (eller ilk şekliyle yukarı doğru itilir)
Uçarak dolaşırım (ellerle uçma hareketi yapılır)
Bulutların altından (eller alttan üstten aynı şekilde geçer)
Üstünden geçerim
Yavaşça yere inerim (eller yere indirilir)

TREN

Çuh...çuh...çuh... (iki el üst üste konarak öne ve arkaya hareket ettirilir)
Tren köprüden geçiyor 
Yokuştan aşağı iniyor (parmaklar dirseğe konur ve aşağı doğru indirilir)
Çuh..çuh..çuh...
Tern geri dönüyor,
Yukarı çıkıyor (parmaklar bilekten dirseğe doğru süratle çıkarılır)

ASKERLER
Askerler silah takar, (silah takma hereketi yapılır)
Şapkasıda var (sağ el ile başın üstü tutulur)
Geceleri nöbet tutar (kıpırdamadan durulur)
Saygıyla selam çakar (selam verilir)

ARABA GELDİ

Araba geldi (sağ elin işaret parmağı ile alın.yanaklar ve çeneye dokunulur
Durakta durdu (sağ elin işaret parmağı ile burun dokunulur)
Düüüt..... (buruna bastırılır)

KÜÇÜK KIRLANGIÇ

Bir küçük kırlangıç varmış (iki el birleştirilerek daire yapılır)
Bir yuvada yaşarmış (elle yuva yapılır)
Havada uçarmış (ellerle uçma hareketi yapılır)
Ağaçların dalına konarmış (ağaca konma hareketi yapılır)
Bir gün solucanı yakalamış (yakalama hareketi yapılır)
Sonrada böceği
Fakat beni yakalayamadı (işaret parmağı göğse değdirilir sonra iki yana sallanır)

HİNDİ

Bir küçük,iki küçük (parmaklar teker teker sayılır)
Üç küçük hindi
Dört küçük ,beş küçük
Altı küçük hindi
Yedi küçük,sekiz küçük 
Dokuz küçük hindi
On tane hindi (tüm parmaklar gösterilir)

YAVRU ARI

Anneme bir yavru arı götürüyorum (eller karşılıklı ve içinde arı varmış gibi yapılır)
Çok sevinecek (gülümsenir)
Anneme bir yavru arı götürüyorum
Kim bilir ne diyecek? (omuzlar kaldırılır)
Uffff....beni soktu....(acı parmak açılır ,eller silkelenir)


BALONCU AMCA

Hey hey baloncu amca (sağ elin baş parmağı oynatılır)
Hey hey hey baloncu amca
Efendim canım ne istedin ?(sağ elin baş parmağı oynatılır)
Annem,babam,ağabeyim,kardeşim (sağ elin diğer parmakları sıra ile kaldırılır,indirilir)
Balon istiyor balon istiyor
Hemen vereyim hemen vereyim(sağ elin baş parmağı oynatılır)
Al bu sana (iki baş parmak uçları birbirine değdirilir)
Bu annene (iki işaret parmağının uçları birbirine değdirilir)
Bu babana (iki orta parmağının uçları birbirine değdirilir)
Ağabeyine ve kardeşine (sol elin yüzük ve serçe parmakları,diğer elin aynı parmaklarına değdirilir)

SAYILAR
İşte küçük bir ağaç (iki bilek birleştirilip,avuç ve parmaklar açılır)
Onu biraz suladım(sulama hareketi yapılır)
Sarı yapraklarını 
Ellerimle topladım(işaret ve baş parmak ile tutma hareketi yapılır)
Bir kitap arasında (iki avuç açılıp,içleri birbirine değdirilir)
Özen ile sakladım
Yapraklarım kurudu
Kağıda yapıştırdım (yapıştırma hareketi yapılır)
Yaptığım yeni resmi
Duvarlarıma astım (asma hareketi yapılır)

YENİ YIL
Yeni yıl gelince ayşe altı yaşına bastı (altı parmak gösterilir)
Ayşenin babası ,yeni bir takvim aldı (iki el açılarak gösterilir)
Birçok yaprakları var (parmaklar açılıp kapanır)
Hergün bir gününü işaretlersem (parmakla işaret edilir)
Gelecek yeni yılda takvimimiz bitecek (iki el birbirine sürtülür)
Yaşım yedi olacak (yedi parmak gösterilir)
Boyum uzayacak (eller yukarı kaldırılır)
Bende okula gideceğim ( işaret ve orta parmaklar diz üzerinde yürütülür)

HAMSİ
Hamsi denizde yüzüyor (iki elin avuç içleri birleştirilerek hareket ettirilir)
Kayalıktan geçiyor (diğer el yumruk yapılır,üzerinde geçirilir)
Balinayı görünce (diğer elin dört parmağı birleştirilir,baş parmağı ağız gibi açılıp kapanır)
Hızla uzaklaşıyor (iki elin avuç içleri birleştirilerek hızla hareket ettirilir)

SAYILAR
Gürbüz baş parmak (baş parmak gösterilir)
Ne hoştur sayı saymak
İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir ve on parmağa kadar aynı hareketler yapılır)
İkinin var iki teki
Şimdide üç oldular
Azıcık çoğaldılar
Dört oldu bunlar bakın
Şaşmayın siz sakın
Beş kardeş ne güzeldir
Hepside bir eldedir(bir el gösterilir)
Bunlarda oldu altı
Parmaklar ne çoğaldı
Altı bir daha yedi
Daha sayma bitmedi
Bunlarda sekiz kardeş
Hepsi ikiz kardeş (parmaklar ikişer ikişer gösterilir)
Şimdi dokuz oldular
Ne kadar çoğaldılar
Parmaklarım on oldu
Eller parmakla doldu (iki el birlikte gösterilir)

KAR TANELERİ

Kar taneleri havada uçuşuyor (iki elin parmakları açılıp hareket ettirilir)
Rüzgar esince hızla kaçıyor (el sallanarak yüz serinletilir)
Vuu..vuuu....
Elde sıkınca top oluşur (iki elle kartopu yapma hareketi yapılır)
Al sana bomba (sağ el ile kartopu atma hareketi yapılır)

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum