A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Nuh Peygamberin Hayatı

Nuh Peygamberin Hayatı

 

Hz. Nuh (Nuh Peygamber)in hayatı, mucizeleri, kıssası. Hz. Nuh Peygamberin hikayesi, özellikleri hakkında bilgi.

Müslümanlık inancına göre, ilk peygamber Hz. Adem’den sonra dördüncü peygamberdir. Adem’den sonra oğlu Şiyt, ondan sonra İdris, ondan sonra Nuh, peygamber olmuştur. Şiyt’e 50 sayfalık emir inmiş, Kâbe onun tarafından yapılmıştır. İdris elbiseyi, yazıyı icat etmiştir. Ondan sonra insanoğulları doğruluktan gene ayrılınca Nuh’a peygamberlik gelmiştir.

Kutsal Kitaplar’a göre, Lümek 182 yaşındayken, bir oğul sahibi oldu. Bu çocuğun kendisini rahata kavuşturacağını bildiğinden İbranice’de «rahat» anlamına, «Nuh» adını verdi. Nuh büyüdü, evlendi, dört oğlu oldu: Hâm, Sâm, Yâfes, Yâm. Nuh, yıllarca kavmini, Tanrı’nın birliğine inanmaya davet etti. Ancak, oğullarından, gelinlerinden, yakınlarından başka kimse ona inanmadı. Herkes, ihtiyar Nuh’la alay ediyordu. Bunun üzerine Tanrı, insanları cezalandırmaya karar verdi, Nuh’a da, emirlerini yerine getirmesini söyledi.

Tanrı buyruğuna göre Nuh, üç katlı büyük bir gemi yapacak, gemiye, yeryüzünde yaşayan bütün canlılardan birer çift (bir erkek, bir dişi) alacaktı. Nuh, çocuklarıyla birlikte, gemiyi yapmaya başladı. Yalnız, Yâm babasıyla alay ediyor, bu çalışmalara katılmıyordu. Nuh altı yüz yaşına geldiğinde gemi bitmişti. İlk yağmurlar başlayınca, bütün canlılar çifter çifter Nuh’un gemisine koştular. Yalnız Yâm yeryüzünde kalmakta ayak diredi. Kuvvetli bir dalgayla boğularak öldü.

Gemiye en son giren hayvan eşekti. Kapıya geldiği halde içeri girmiyordu. Nuh kızıp: «Gir ya İblis!» diye bağırınca, eşek de, onun kuyruğuna yapışmış olan İblis (Şeytan) da gemiye girdiler. Şeytan, böylece Tufan’da boğulmaktan kurtuldu, öteki canlıların arasına katıldı.

Kırk gün kırk gece seller gibi yağan yağmurlar bütün yeryüzünü kapladı, dağların üstüne çıktı. Nuh, gemisiyle, dalgalar arasında yüzüyordu. Yeryüzündeki canlıların hepsi boğulup öldüler. Tufan durunca sular çekilmeye başladı. Yüz elli günde toprak kurudu. Nuh’un, gemisi Cudi Dağı (Ağrı Dağı)na indi. Nuh, gemisinin penceresini açtı, suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir kuzgun saldı. Hayvan geri dönmedi. Yedi gün sonra bir güvercin saldı. Güvercin ayak basacak yer bulamadığından geri döndü. Yedi gün sonra Nuh bu kuşu bir daha salıverdi. Güvercin bu sefer ağzında bir zeytin dalıyla döndü. Bunun üzerine Nuh, gemidekilere, son kalan erzak birbirine karıştırıp pişirerek aşure yaptı.

Gemidekiler yeryüzüne indiler. Bundan do layı Nuh’a ikinci Adem denildi. Sonraki in sanların hepsi, Nuh’un üç oğlundan türedi: Hâm’ın soyundan Afrikalılar; Yafes’in soyundan Türkler; Sâm’ın soyundan Araplar, İranlılar, Romalılar çoğaldılar. Nuh, Tufan’dan sonra 350 yıl daha yaşadı, 950 yaşında öldü

Kutsal Kitaplar’ın anlattığı bu Nuh hikâyesinin gerçek bir yönü var olduğu sanılıyor Bu arada, Tufan, bugün bilimin de kabul ettiği bir gerçektir. Öte yandan ünlü keşifçi Hillary’nin de bir ara katıldığı çeşitli heyetler, Ağrı Dağı’na çıkarak Nuh’un gemisini aramışlar, hattâ Ağrı’nın en yüksek vâdisinde boyutları, biçimi gemiye yaklaşan bir iz bulmuşlardır.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri