A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Notalardan Doğan Marka Kimliği

Notalardan Doğan Marka Kimliği Bir bılmecem var çocuklar", "Müjde, müjde size", "Mintax’la canım Mintax’la", "Ho ho ho Hover... Süpürür döver", "Yöne­ticimiz uyuyor mu? .. " 80’lerin, hatta 70’le­rin reklam sloganları bugün bile, o reklam­larla büyümüş birçok insan için hala mu­habbet konusudur. Hafızalardan silinme­yen bu sloganların akılda kalmasının tek nedeni kuşkusuz sloganın kafiyesi ve cıngı­lı... Yukarıda saydığımız reklamların film akışını hatırlayan nadirdir ama müzik ve sloganlar hiç unutulmaz. Sloganı hatırla­tan da asıl olarak müziktir, ya da daha doğ­ru tabirle cıngıl.

Bugün akıllarda yer eden sloganlara uyumlu cıngıl yaratma işine, pazarlamada ’markaya müzikal kimlik’ kazandırma adı veriliyor. Bu cilalı tanımlama, cıngıl hazırlamanın bir iş kolu haline gelmesini de beraberinde getiri­yor. Tanımlama doğru elbette. Zaten pazar­lama uzmanları da 30-40 saniyelik bir müzi­ğin markayı hatırlatma, bilinirliği artırma tüketicinin yayınlanan mecraya bakmasını sağlama, ürünü akla getirme gibi pek çok et­kisi bulunduğuna işaret ediyor.
İşin pazarlama kısmı böyle. Biz ise işin bilin­meyen yönüne, cıngıl pazarına bakmak iste­dik. Yaptığımız araştırmayı yazının deva­mında okuyabilirsiniz ama ilk tespitimizi tek bir cümle ile özetlemek istiyoruz: ’Mar­kalara kuşaklar boyu hatırlarıma vaadi sunan cıngıl, küçük bir ekonomi yaratan ve müzik bilgisinin ötesinde farklı bir uzmanlık gerektiren bir iş alanı. Ayrı bir uzmanlık diyoruz çünkü marka konseptiyle örtüşen besteler yapabilmek için engin bir müzik bilgisine sahip olmak yetmiyor. Aynı zamanda pazarlama, sosyoloji ve psikolojiden anlamak, rakipleri iyi tanımak, tüketici eğilimlerini bilmek, trendleri takip etmek, bol bol seyahate çıkmak ve her şeyden önemlisi araştırmaya ciddi zaman ayırmak gerekiyor.

60 Kişilik Dev Sektör
Cıngıl aslında reklamcılık sektörünün alt dalı olan bir iş kolu. 2007’nin ilk altı ayında 1.4 milyar lira hacme ulaşan reklam harcamalarından cıngıl piyasasının payına ise oldukça küçük bir dilim düşüyor. Sektörü büyüklüğüne ilişkin farklı rakamlar telaffuz edilse de yıllık cirosunun yaklaşık 3,5­!milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, reklamın hatırlanması konusunda yüzde 50 etkisi olan bir işe kam­panya bütçesinden bu kadar kısıtlı pay ay­rılması önemli bir soru işareti.

Ortada dönen para sınırlı, ama zaten bu alanda çalışan sayısı da çok az. Pazarda fa­aliyet gösteren firma sayısı bir elin par­maklarını geçmiyor. Ortalama 60 kişiyi is­tihdam eden sektörün baş aktörleri Jinglehouse, Jingle Mingle, Jingle Jungle, Jingle Box ve kişisel olarak Rahman Altın. Cıngıl piyasasının en kıdemli firması, 1996 yılında kurulan ve 2001 yılına kadar pazarın yüzde 90’ına hakim olan Jinglehouse Firmanın kurucu ortaklarından Ömer B. Ahunbay, bugüne kadar 7 bine yakın reklam müziği bestelediğini söylüyor. Ahunbay, sektöre nasıl adım attıklarının hikaye sini de şöyle özetliyor: "ı991 yılından beri reklam müzikleri yapıyorum. Fuat Güner Fahir Atakoğlu ve Melih Kibar’ın stüdyolarında çalışarak reklam müziği işinin nasıl yürütüleceği konusunda fikir aldım. Daha: sonra bir tesadüf sonucu tanıştığım müzis­yen ve aranjör Hakan Özer’le çalışmaya başladım. İşe başladığımızda müzikal ve pazarlama bilgimiz bu mesleği icra edecek seviyede değildi. Dolayısıyla müziğin yanı sıra pazarlama ve sosyal psikoloji gibi alan­larda sürekli kendimizi eğitmek mecburi­yetinde hissettik.

Çünkü size göre doğru olan bir eseri reklamcı veya reklam veren dinlediğinde ’olmamış’ diyebiliyor. Bu çok kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Bu dünyaya adım ata ek çok müzisyen buna katlanamadığı içi geri çekiliyor. İşin sanat ve zanaat bölümü ayırabilecek yetiye sahip olmalısınız Eser üreten sanatçıdır, belirli bir noktaya kenetlenerek eser üretmekse zanaatkarlıktır."

Parfüm Gibi...
Türkiye’de her ay kaç reklam müziği üretiyor sorusuna gerçekten şaşırtıcı bir yanı alıyoruz: Bir ay içinde ortalama 6 bin 50 ’reklam müziği yapılıyor. Bu kadar çok cıngıl üretilmesinin nedeni doğal olarak cıngılın marka ya da ürüne özel olması 1997’den bu yana 4 binin üzerinde reklam müziğine imza atan Jingle Jungle’ın kurucusu Ömer Özgür, "Sattığımız müzik par mm gibi bir şey. Birinde güzel durur diğerinde durmaz. Gece güzel olur gündüz olmaz. Geldiği çevreye göre afili durur, öte­kine göre kıro kalır. Bu yüzden firmayı, ürünü, markanın konseptini, yayınlana­cak kuşağı, stratejilerini, rakiplerinin kim olduğunu, nasıl reklamlar yaptıklarını bil­mek lazım" diyor.

Reklamlarda aynı sloganı veya müziği fark­lı mecralarda sıkça yayınlamak markanın bi­linirliliğini artırdığı gibi kolay hatırlanmasına da neden oluyor. Ömer Özgür, markaların isimleri ile cıngılı ne kadar çok dinletirse o kadar akılda kalacağını söylüyor. Özgür, "Müziğiniz insanların kulaklarına çakıldı­ğında hiçbir şey yapmadan sadece mırıldan­sanız bile iş biter. Beko’nun reklam cıngılı günde ortalama 7 bin kişi tarafından indirili­yor. Bu acayip bir iş yapmamızdan kaynak­lanmıyor. Ajansın doğru bilgi vermesinden, müşterinin satın aldığı ürünü sonuna kadar kullanmasından, her kuşakta bir Beko rekla­mı giriyor olmasından da kaynaklanıyor. Beko’nun yaptığı doğru şey markanın göründüğü her yerde cıngılını kullanmak" di­yerek firmalara cıngılı etkili kullanmanın yolu konusunda ipucu veriyor. 

Cıngılın Kaç Para?
Peki, bir cıngıl oluşturmak kaç para? Tarife, yani cıngıldan sağlanan kazanç, mecralara, kullanılan süreye, özel anlaşmalara ve kişi­lere bağlı olarak geniş bir yelpaze oluşturu­yor. 50 bin liradan kapı açılıyor, 2 bin liraya kadar inebiliyor. Tarifede mecra çok önemli. Örneğin tele­vizyon cıngılı radyo spotuna göre daha mali- etli. çünkü, radyoda görümü olmadığı için senkron tutturmak gerekmiyor. Jingle Box’ın kurucu ortağı Temel Zümrüt, "Televizyonda adam kolunu kaldırdığında müzi­ğin özel bir tarafını denk getirmek gerekiyor. Bu nedenle televizyona yapılan cıngıllar biraz daha pahalı. Genellikle herkese emeği oranında ödeme yapılır. Ödenen bütçede dış ses, solist kalemi ayrıdır. Dış ses ürünün sesi olduğu için çok önemli. Bu yüzden sesin karakterine bakılıyor, esprili mi ciddi mi olacağına karar veriliyor, baskınlığına dikkat ediliyor. Özel bir ses kullanılacaksa ajans tercih belirtir aksi halde kiminle çalışacağımıza bir karar veririz” diyor.

Sektör temsilcileri reklam cıngılı hazırla­manın dizi müziği yapmaktan daha avantaj­lı olduğunu düşünüyor. ’Karışık Pizza’ ve ’O Şimdi Asker’ filmlerinin müziklerini yapan Jinglehouse kurucularından Ömer Ahun­bay, "Film ya da dizi müziği üretmeye başla­dığınızda önünüzdeki hikayenin müziğini yapıyorsunuz. Reklam müziğinde hikayenin yanı sıra malın çığırtkanlığını da yapıyorsu­nuz. Türkiye’de dizi müziği yapmanın en önemli problemi zaman. Biraz daha meka­nik çalışmayı gerektiren bir sistematiği var. Cıngıl ise 35-40 saniyelik bir şey. Bir reklam müziği projesinin üretimi, ortalama 3-5 bin lira arasında değişen rakamlara yapılıyor, 20 bin dolardan daha fazlasına yapılacağını zannetmiyorum" diyor. Ana eserin kısası, revizyonu, radyo spotu gibi versiyonlarının da telif kanunları çerçevesinde ayrı ayrı de­ğerlendirildiğini belirten Ahunbay, projede çalışan herkesin katkısı oranında para ka­zandığını belirtiyor. 

Jingle Jungle’ın kurucusu Ömer Özgür ise, reklam sektöründe yaşanan gelişmelere pa­ralel olarak cirolarda artış yaşandığını söy­lüyor. 2006 ortalama 900 bin dolar ciro elde ettiklerini açıklayan Özgür, bu yıl mini­mum yüzde ıs oranında bir artış bekliyor. Türkiye’de müzisyenlerin biri temsili, di­ğeri de mekanik olmak üzere iki tip telif hakkı bulunuyor. Özgür, özellikle temsili haklar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı­ğına dikkat çekiyor: "Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Mu­siki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) bütün haklarımızı toplayıp üretici­lere dağıtmaktan çok uzak bir noktada. MSG içinde en çok bireysel telif alan ilk üç kişiden biriyim. Buna rağmen sızlandığıma göre demek ki çok cüzi rakamlarla bu işler dönüyor. Şirketlerimizin idaresi ve ekip­manlarımızın devamı için daha fazla para­lara işlerimizi satmak zorunda kalıyoruz. Reklamverenler Derneği’nin ve Reklamcı­lar Derneği’nin telif birlikleriyle paralel yü­rümeleri bizleri çok daha ucuza iş yaptıra­bilir hale getirecektir."

Bu sorunun yanıtı bize göre ilham. Ama sektör temsilcileri bu konuda oldukça farklı düşünüyor. Bugüne kadar versiyon­larıyla birlikte bini aşkın cıngıl besteleyen Jingle Box’ın kurucu ortaklarından Temel Zümrüt, iyi albüm veya dizi müziği yapma­nın, iyi cıngıl yaratmaya yetmediği düşün­cesinde. Zümrüt’e göre, iyi cıngılın sırrı ’briefleri doğru almak ve briefleri doğru veren insanlarla çalışmak.’

"Müzik bilmek başka bir şey, müziği derin­lemesine analiz ederek bilmek başka bir şey’ diyen Ömer Ahunbay, işin temelinde araştır­manın yattığını anlatıyor: "Belli bir brief üzerinden, anlatıma yönelik işler yapıyoruz. Bu da çok ciddi araştırmayı zorunlu kılıyor. Türkiye’de çok sık sosyal devinimler oluyor. Bu edenle müzisyenler sık sık seyahate çıkıp ülkede neler olduğunu, neler değiştiğini öğr­enmek zorundalar" eliyor.

1997’ den bu yana 4 binin üzerinde reklam müziğine imza atan Ömer Özgür ise, iyi bir cıngıl yapmanın birinci şartının doğru kiple çalışmak olduğunu düşünüyor: Reklamın kaç duyu organına hitap ediyorsa o kadar hatırlanır. İzleyicinin gördükle­riyle işittikleri ne kadar uyumluysa, duy­dukları ne kadarını, ne kadar yeni ve dikkat çekiciyse o kadar başarılı olmuşsunuz de­mektir. Ne istediğini bilen, nereye koşmak istediği hakkında bir plan yapmış, kendini anlatabilen bir reklam veren olacak. Bu reklam verenin arzularını yerine getirebile­cek yeteneğe sahip, kendisine yeterli vakit ve bütçe verilen bir ajansla çalışacaksınız. Reklam ajansı müzisyenine, yönetmenine güvenecek. Her fikrin rahatça paylaşılabi­leceği ortamlar yaratılacak. Bu ekibin sen­kranu, ruh hali, vakti uyacak. Bunlar şart. Bir de fikir dünyanın hiçbir yerinde ucuz değildir. Reklam verenin bunu kafasına koyması lazım." Vodafone, Akbank, Ves­tel, Telsim, Turkcell, Axess gibi pek çok ta­nınmış firmanın reklam müziğine imza atan Rahman Altın ise, reklam müziği yapan mü­zisyenin bütün aranje çeşitlerini, müzik tarzlarını ve çalgılarını bilmesi gerektiğini vurguluyor: "Ajans bir gün Barak tarzı klasik müzik, ertesi gün rock isteyebiliyor. Müşte­rinize cevap veremezseniz ikinci bir şansı­nız olmaz. Bu yüzden ciddi bir altyapıya sa­hip olmalı, çok çalışmalı ve ilişkileri iyi kur­malısınız. Üzerimize düşen prodüksiyon görevini kaldırabilecek veya bu reklam mantığını anlayabilecek müzisyenlerin çok fazla olmadığı aşikar. Bu yüzden sektörde şu andakinden daha hızlı büyüme yaşanmaz. Bu işin sadece yüzde 2’si yetenek, yüzde 98’i ise ilişkiler, pazarlama bilgisi ve psikoloji ile ilişkili. Hem sanatçı hem de deli olmanız ge­rekiyor. Bazen işi anlatmaktan aciz insanlar­la çalışıyoruz. Yönetmen gelip ’Çok kötü ol­muş, bu müzikte biraz san eksik dediğinde kafasına klavyeyi geçirmemek lazım."


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum