A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Network, Sinyan, Tasıması,
Network Sinyan Tasıması

Network Sinyan Tasıması

SİNYAL TAŞINMASI

 Baseband: Frekans üzerinde dijital sinyal taşıma olayıdır. Bidirectional (çift yönlü) bilgi transferi yapılır.

Broadband: Belirli bir frekans aralığında analog sinyal taşıma olayıdır. Unidirectional (tek yönlü) transfer yapılır. Sinyali güçlendirmek için amplifier kullanılır.

Ethernet Specifications

Type                     Cable Type                             Connection Type          Max Length           

  100VG-AnyLAN

VG=Voice Grade IEEE teknolojide 802.12 standartıdır. 100Mbps Ethernet veya Token Ring LAN’larıdır. Network access metodu olarak CSMA/CD kullanılmaktadır.

 LAN TOPOLOJİLERİ

İnsanlar network terimini ilk duyduğunda zihninde canlandırdığı şeyler, bir sürü kablo ve bunların bir yerlerde toplanmış uçları oluyor. İnsanlara karmaşık gelen bu dağınık yapıların hem fiziksel hem de mantıksal tanımı bulunmaktadır. Fiziksel olarak kablo çeşitlerinden daha önce bahsetmeye çalıştık. Topolojilerle de PC’ler arasındaki bağlantıların mantıksal yönünden söz edeceğiz. Yada başka bir anlamda PC’lerin network hatlarına nasıl eriştiğini inceleyeceğiz.      

MESH COMMUNICATION:

PC ağları ilk oluşmaya başladığında kullanılan bağlama mantığı mesh network diye adlandırılır. Bu mantığa göre bütün PC ler birbirine birebir  kablo ile bağlıdır.  Mesh network te kablo sayısı şu förmülle bulunur. ((n*n)-n) / 2

SHARED COMMUNICATION:

1970 lerde LAN’lar geliştirildi ve artık ağlarda haberleşme paylaştırılmış cihazlar üzerinden yapılmaya başlandı. Önceleri bu cihazlar çok basit şekilde repeater (tekrarlayıcı) görevi yapıyorlardı. Daha sonra topolojiler geliştirildi. Buna bağlı olaraktan paylaştırma görevi için yeni cihazlar kullanılmaya başlandı.

 STAR TOPLOGY

Star topoloji bütün ağ birimlerinin tek bir noktada toplanması mantığıyla çalışır. Genelde hub kullanılır. Star topoloji kullanılan network’lerde hatlardan kaynaklanan problemleri çözmek çok kolaydır. Bir PC’den göderilen bilgi ilgili olsun veya olmasın, merkezdeki cihazdan tüm PC’lere göderilir.

RING TOPOLOGY

 Ring topoloji  kapalı bir döngüyü andırır ve bu döngü tamamen mantıksal bir döngüdür. Bir PC’den çıkan bir frame bütün PC’leri geçtikten sonra yine aynı PC’ye tekrar geri döner. Ve ring tamamlanır. Tüm PC’ler network’ü sürekli izler ve network hatlarıda kontrol altına alınmış olur.

US TOPOLOGY

 Bus topolojide PC’leri biraraya getirmek için bir ana kablo kullanılır. Bütün PC’ler connector’lerle ana kabloya bağlanırlar. Hatta yani ana kabloya gönderilen bir bilgi bütün PC’lere ulaşır. 

 BUS NETWORK ÖRNEĞİ: ETHERNET

 Ethernet network çok iyi bilinen ve çok yaygın olarak kullanılan network çeşididir. 1970 lerde Xerox Corporation’s Polo Alto Research Center’da keşfedilmiştir. Ethernet, Ether adı verilen coaxcial kablo (ana kablo) ve buna bağlanan bilgisayarlardan oluşur. Maximum ether uzunluğu 500 m, minimum ise 3 m. dir. Ethernet networkte bandwith 10 Mbps Fast Ethernet kullanıldığında 100 Mbps’lara çıkmaktadır. Bir PC Ether’e bir bilgi koyduğunda diğerleri beklemek zorundadır. Kabloya hiçbir PC bilgi koymadığında üzerinde Ether üzerinde voltaj olmaz; ancak bilgi taşınması halinde üzerinde voltaj olur.

 RING NETWORK ÖRNEĞİ: IBM TOKEN RING

 IBM firmasının geliştirdiği bir ring network’tür. Ring içinde token diye isimlendirilen bir frame kullanılır. Bu frame sırayla ring’teki bütün PC’leri dolaşır ve PC sıranın kendine geldiğini token ona geldiğinde anlar ve bilgiyi hatta koyar. PC bilgi göndersin veya gödermesin token kendisinden sonraki PC’ye geçecektir. Fiziksel görünüş olarak Star topoloji gibidir. MAU birleştirici ünite olarak kullanılır. Aslına bakarsanız MAU’yu bir çeşit HUB diye düşünebilirsiniz. (Multistation Access Unit). Genelde 10 port girişi vardır. 8 tanesi PC girişi için 2 taneside network’ün genişlemesi için kullanılır. MAU kendi içinde bilgilerin kaybolmaması için hata tolaransı sağlar; yani bir PC çöktüğünde network çalışmaya devam eder. Kablo çeşidi olarak UTP ve STP kullanılır. Kartlara bağlantılarda UTP için RJ-45, STP için DB-15 konektörler kullanılır. Thinnet’in kullandığı BNC ve Thicknet’in kullanıdığı AUI kullanmaz. Maximum bir segment’te 33 MAU olabilir. Kablo olarak STP kullanıldığında 260 PC, UTP kullanıldığında ise 72 PC tek bir segmentte çalışabilir.

a rel="nofollow" href="/Resim/netork-sinyan-tasimasi-_d5bd3.jpg" target=_blank>
Göderici PC kendi bilgisi yine kendine ulaştığında token serbest kalır. Hatta bilgi çakışması söz konusu değildir. Güvenilir bilgi transferi sağlanır. Bütün istasyonlar network trafiğini izleyebilir.

 RING NETWORK ÖRNEĞİ: FDDI (Fiber Distributed Data Interconnect)

 FDDI Token Ring networklerinin sağlam yapılandırılmış halidir. 100 milyon bit per second hızına sahiptir. Yani IBM Token Ring’ten 8 kat Ethernet’ten de 10 kat daha hızlıdır. Bir ring data aktarımında kullanılmak üzere, diğeride emergency durumları için ayrılmış birbirinden soyut iki ring’ten oluşur. Fiziksel olarak kablolar birbirinden ayrı değil. Bu yüzden kablolama problemide yok.

Ring’de herhangi bir PC’nin devre dışı olması network’ü etkilemez. Emergency ring’de bilgi akışı normal ring’e göre ters yöndedir. Herhangi bir PC çöktüğünde devreye emergency ring girer ve iki ring’de de bilgi akışı oluşarak network tamamlanmış olur. Ring’de bu hatlar arası geçiş otomatik olarak gerçekleşmektedir; bu nedenlede FDDI network’lere Self Healing (Kendi kendini iyileştiren) network denmektedir.

 STAR NETWORK ÖRNEĞİ: ATM

 Telefon şirketlerinin geliştirmiş olduğu Asynchronous Transfer Mode (ATM) elektronik swicth’lerden meydana gelmiştir.

Bilgi göndermek isteyen PC önce ATM swicth’e gönderir oda diğerlerine göderir. Aynı zaman diliminde birden fazla bağlantı sağlayabilir. Yani 2 PC birbiriyle haberleşirken başka 2 PC’de kendi aralarında haberleşebilir. Bir PC’nin hattan düşmesi diğerlerini etkilemez. 100 Mbps ve daha hızlı hatlar kullanılmaktadır. FDDI network’te kullanılan kablolar kullanıldığında network hızı daha artmaktadır. FDDI’da ki çiftler halindeki kablolar dan biri bilgi gödermek diğeride bilgi almak için kullanılır.

Her topolojinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Mesela ring topolojide network ve PC’ler arasındaki koordinasyon sürekli kontrol edilmektedir. Fakat hattın her hangi bir yerden kesilmesi tüm network’ü rahatsız etmekte. Şöyleki; çöken bir PC’nin yanıdaki PC “Benim yanımdaki PC’den haber alamıyorum.” diye diğerlerini uyarmak için network’e özel bir frame göndermektedir. Bus topolojide Ether diye tanımladığımız ana kabloda en ufak bir bozukluk tüm network’ün çökmesine neden olmakta. Ama bunun yanında Ethernet network’ler hem çok uçuz hemde kurulumu kolay network’lerdir. Star topolojide’de hatlar verimli kullanılamıyor. Örneğin bir PC bilgi gönderiliyor ve gereksiz yere bütün PC’lere o bilgi gidiyor. Bu şuna benziyor: Bir apartmanın önüne geliyorsunuz ve arkadaşınızında o apartmanın 4.cü kattında oturuyor diyelim. Siz dışarıdan sesleniyorsunuz: “Ahmet yarın kursa giderken beni ara beraber gidelim”.  Böylece apartman sakinlerinin hepsi; sizin kursa gidip gitmemenizle hiçbir şekilde ilgilenmedikleri halde olaydan haberdar oluyorlar. Ama bunun yerine ATM swicth kullansanız, yani kapının yanındaki zile bassanız ve arkadaşınızla kimseyi rahatsız etmeden haberleşseniz iyi olur öyle değilmi ?

 Network Erişim Metodları

Kısaca PC’lerin network hattımızı birbirlerini engellemeden paylaşmalarını organize eden mekanizmalara network erişim metodları diyebiliriz. Bu metodlar gelitirilirken özel frame’ler tasarlanmış, ve bu frame’leri PC’ler network’e erişim için anahtar olarak kullanmaya başlamıştır. Üç çeşit network erişim metodu vardır:

 a)                  CSMA/CD: PC’ler hatta bilgi koymadan önce hattı kontrol ederler; eğer hat boşsa bilgiyi göderirler.

b)                  Token Passing; Network’te token olarak adalandırılan bir frame sürekli bir PC’den diğerine geçmektedir. Token hangi PC’de ise o PC network’e bilgi koyma hakkına sahip olmaktadır.

c)                   Demand Priority; 100 Mbps network hatlarında kullanılır. Aslında CSMA/CD mantığının aynısıdır. Yani bir PC bilgi göndermeden önce hattı kontrol etmelidir. Demand Priority’de ise PC hattı alabilmek için hattı kontrol etmek yerine network’ü oluşturan gelişmiş cihazlarıları kontrol eder. Kısaca network erişim merkezden yönetilir hale gelmiş olur.