A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Network, ile, Web’e, Kamera, Görüntü, aktarma,
Network ile Web’e Kamera Görüntü aktarma

Network ile Web’e Kamera Görüntü aktarma

Web sayfasında görüntüleri yayınlama
   
Axis network kamera görüntülerini web sayfalarınıza kolayca ilave edebilirsiniz. Network kamera gerekli bütün yazılımları içermektedir. Sadece web sayfalarınızı ve görüntüleri barındıracak bir web sunucusuna gereksinimiz vardır. Sunucu lokal network’ünüzde olacağı gibi, ISP tarafında da olabilir. Network kamera düzenli olarak sunucuya bağlanacak ve eski görüntüyü yeni görüntü ile değiştirecektir.

Yapılması gerekenler:

1.Canlı tek görüntü ( Snapshot)
2.Orta derecede erişim alan kameradan canlı görüntü aktarımı
3.Kameradan gelecek JPEG dosylarını içeren bir HTML sayfası yaratma.
4.Yüksek sayıda erişim olan kameradan canlı video
zet

Not: Web sayfasını yayınlayacağınız sunucuda size ayrılan disk alanını kontrol ediniz. Bu alan yetersiz olabilir.

1.Network sisteminize kamerayı dahil etme.Canlı tek görüntü ( Snapshot)
Açıklama
Bazı web tarayıcıları cache belleklerinde görüntüyü,  html ve tekst bilgilerinden farklı olarak saklarlar. Kaynaktan gelen görüntülerin değişip, değişilmediğine bakılmaksızın  cache bellekte saklanılması söz  konusudur. Axis Network kameralar daima canlı görüntü vermesine rağmen bazı tarayıcılarda görüntüyü içeren sayfalara geri döndüğünüzde eski görüntüler ile karşılaşırsınız. Aşağıdaki örnekte bu problemi ortadan kaldırmak için bir CGI parametresi kullanılmıştır. HTML sayfası ayrıca bir meta tag içermekte olup, bu özellikten dolayı html sayfası her 30 saniyede bir tekrar yüklenmektedir.

Örnek<html>
<head>
<META http-equiv="Refresh" content="30">
<!-- The Meta tag above makes this page refresh every 30 seconds -->
<!-- Change the number 30 into your desired refresh rate or remove this -->
<!-- Tag if you do not want the page to refresh automatically -->

<title>JPG Image Demo</title>
</head>
<bOdy>
<center>
<h2>JPEG image</h2>

<!-- Cut from here to the end of image display comment -->
<!-- Note: If you do not see a JavaScript below in the view source window you must -->
<!-- first save the html file from your browser, then open the saved -->
<!-- file in a text editor, for instance Notepad.-->

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Set the BaseURL to the url of your camera
// Example: var BaseURL = "
a rel="nofollow" href="http://172.21.1.122/" target=_blank> http://172.21.1.122/
";

var BaseURL = "a rel="nofollow" href="http://mycamera/" target=_blank> http://myCamera/
";

// The two following lines need to be changed if an AXIS 2400/2400+ is used:

var Camera = ""; // If you use an AXIS 2400/2400+, comment away this line by inserting "//"
// var Camera = "n"; // Change n to the Video source used in the AXIS 2400/2400+ and remove "//"

// Go to the camera used and remove the "//" in front of the ImageResolution to be used.
// Note that only one can be enabled.

// AXIS 2100
// var ImageResolution = "320x240";var DisplayWidth = "320";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "640x480";var DisplayWidth = "640";var DisplayHeight = "480";

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 PAL
// var ImageResolution = "352x288";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "288";
// var ImageResolution = "704x576";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "576";

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 NTSC
// var ImageResolution = "352x240";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "704x480";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "480";


// No changes required below this point
var File = "axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=" + ImageResolution;
if (Camera != "") {File += "&camera=" + Camera;}
theDate = new Date();
var output = "<IMG SRC=\\\\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "&dummy=";
output += theDate.getTime().toString(10);
// The above dummy cgi-parameter enforce a bypass of the browser image cache.
output += "\\\\" HEIGHT=\\\\"";
output += DisplayHeight;
output += "\\\\" WIDTH=\\\\"";
output += DisplayWidth;
output += "\\\\" ALT=\\\\"Live Image\\\\">";
document.write(output);
</script>
<!-- End of image display part -->
</bOdy>
</html>

2.Orta derecede erişim alan kameradan canlı görüntü aktarımı
Bu sayfada Axis network video ürününden gelen canlı görüntülerin Web sunucuya nasıl aktarılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.
Açıklamalar
Eğer Axis Kamera için doğrudan ethernet bağlantısı olanağı var ise basitçe kamerayı network’e bağlayıp, canlı görüntüleri almaya başlarsınız. Kamera içindeki web sunucu gerekli tüm yazılımları yükler. Kamera üzerindeki dahili web sayfasını da kolayca değiştirmeniz mümkündür. Buradaki yönergeleri takip ederek web sayfalarınıza canlı görüntüleri aktarmanız mümkündür.
Axis Network kamera aynı anda 10 kullanıcının erişimini destekler. Orta derecede erişim alan bir kamera için bu değer yeterlidir. Kullanıcı sayısı 10’dan fazla olursa kullanıcılar hala görüntüleri almaya devam edebilirler, fakat bir garanti verilemez.

Aşağıdaki kod kısmen karmaşık olmakla beraber bir çok web tarayıcı ile sorunsuz çalışır. Microsoft Internet Explorer (Windows) ilk defa bu html sayfasına eriştiğinde, kullanıcının görüntüleri canlı olarak izleyebilmesi için ActiveX bileşenin yüklenilmesi istenir.
Tüm yapmanız gereken BaseURL ve kamera IP adresini belirtmektir.
Örnek<html>
<head>
<title>MJPG Live Demo</title>
</head>
<bOdy>
<center>
<h2>Motion JPEG image</h2>
<!-- Cut from here to the end of image display comment -->
<!-- Note: If you do not see a JavaScript below in the view source window you must -->
<!-- first save the html file from your browser, then open the saved -->
<!-- file in a text editor, for instance Notepad.-->

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Set the BaseURL to the url of your camera
// Example: var BaseURL = "
";

var BaseURL = "";

// The two following lines are for AXIS 2400/2400+:

var Camera = ""; // If you use an AXIS 2400/2400+, comment away this line by inserting "//"
// var Camera = "n"; // Change n to the Video source used in the AXIS 2400/2400+ and remove "//"

// Go to the camera used and remove the "//" in front of the ImageResolution to be used.
// Note that only one can be enabled.

// AXIS 2100
// var ImageResolution = "320x240";var DisplayWidth = "320";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "640x480";var DisplayWidth = "640";var DisplayHeight = "480";

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 PAL
// var ImageResolution = "352x288";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "288";
// var ImageResolution = "704x576";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "576";

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 NTSC
// var ImageResolution = "352x240";var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "240";
// var ImageResolution = "704x480";var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "480";


// No changes required below this point
var File = "axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=" + ImageResolution;
if (Camera != "") {File += "&camera=" + Camera;}
var output = "";
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC")&&(navigator.platform != "Mac68k"))
{
// If Internet Explorer for Windows then use ActiveX
output = "<OBJECT ID=\\\\"CamImage\\\\" WIDTH="
output += DisplayWidth;
output += " HEIGHT=";
output += DisplayHeight;
output += " CLASSID=CLSID:917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3 ";
output += "CODEBASE=\\\\"";
output += BaseURL;
output += "activex/AxisCamControl.cab#Version=1,0,2,15\\\\">";
output += "<PARAM NAME=\\\\"URL\\\\" VALUE=\\\\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "\\\\"> <BR><B>Axis ActiveX Camera Control</B><BR>";
output += "The AXIS ActiveX Camera Control, which enables you ";
output += "to view live image streams in Microsoft Internet";
output += " Explorer, could not be registered on your computer.";
output += "<BR></OBJECT>";
}
else
{
// If not IE for Windows use the browser itself to display
output = "<IMG SRC=\\\\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "&dummy=garb\\\\" HEIGHT=\\\\"";
// The above dummy cgi-parameter helps some versions of NS
output += DisplayHeight;
output += "\\\\" WIDTH=\\\\"";
output += DisplayWidth;
output += "\\\\" ALT=\\\\"Moving Image Stream\\\\">";
}
document.write(output);
</script>
<!-- End of image display part -->
</bOdy>
</html>

3. Kameradan gelecek JPEG dosylarını içeren bir HTML sayfası yaratma.
(Firewall arkasından veya geniş band router üzerinden izleme)
Detaylı bilgi

Axis network video ürünleri firewall veya geniş bandlı router’ın arkasındaki network üzerinde yer alsalar bile, web üzerinden canlı görüntüleri alabilirsiniz.

En kolay ve basit   yöntem geniş band router üzerinden veya firewall üzerinden  bir  geçiş tüneli oluşturmaktır. Bu ise enbasit şekilde router veya firewall üzerindeki 80 numaralı TCP portunu Axis network video ürününe yönlendirmek ile olur. Detaylı tnaım için router veya firewall kitapçıklarına bakınız.

Eğer port yönlendirme olası değilse, standard Web server kullanarak görüntüler için bir tampon bellek oluşturmak önerilir.

Axis Network Kamera’yı görüntüleri sıralı olarak bir FTP sunucuya gönderecek şekilde tanımlayınız.


Eğer görüntüleri izleyecek kişilerin canlı görüntülere sürekli olarak erişmesini istiyorsanız  windows ile canlı video ve unix ile canlı video sayfalarına bakınız.

4. Yüksek sayıda erişim olan kameradan canlı video
zet
Bu sayfada Axis network video ürününden gelen canlı görüntülerin ara bir FTP sunucu kullanarak  Microsoft IIS Web sunucuya nasıl aktarılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.
Açıklamalar
Akvaryum balığı örneği ele alınmaktadır. Eğer çok sayıda erişim var ise kameraya doğrudan erişimi sınırlamanız gerekir. Aksi taktirde fazla sayıdaki kullanıcının oluşturacağı trafik kameranın performansını etkileyecektir. Bu amaçla kamera görüntüleri yüksek performanslı bir web sunucu tarafından erişime açılır. Axis network video ürünlerinde tampon sunucuya görüntüleri otomatik olarak yükleme özelliği vardır.

Yüksek hızlı bir Internet bağlantısı olduğunda 10’dan fazla eş zamanlı kullanıcı için tampon bir web sunucu kurmak doğru olacaktır..

Genel sistem tanımı
Axis network video ürününü görüntüleri sıralı olarak FTP sunucuya gönderecek şekilde tanımlayınız.Web sunucu (genellikle FTP sunucu ile aynı bilgisayardır) bu görüntüleri kullanarak kullanıcıların web sayfalarından erişebileceği canlı görüntüleri oluşturacaktır.

Microsoft IIS/PWS sunucu kurumu

Windows NT tabanlı Web sunucudan motion jpeg  görüntülerini yayınlamak için LiveImg.dll dosyasını kullanınız. LiveImg hard diskteki jpeg görüntülerini okuyup, istemci/kullanıcıya görüntüler gönderilmeden önce gerekli HTTP başlıklarını ekler.
LiveImg, bir Windows ISA (ISAPI Extension DLL) dosyasıdır. LiveImg.dll dosyasını çalıştırma için ISAPI-uyumlu web sunucu ile (Microsoft IIS/PWS 4.0 vs) çalışmalısınız.
LiveImg.dll dosyasına HTML sayfanızdaki diğer CGI program dosyalarına erişimde olduğu gibi erişilmektedir.

FTP ve Web sunucuyu hazırlama
FTP sunucu üzerinde görüntülerin saklanacağı bir katalog yaratınız.
Örnek: c:\\\\inetpub\\\\ftproot\\\\live
Bir Web Sunucu alias (sanal katalog) yaratıp web sayfasındaki görüntü yolu (image path) olarak tanımlayınız
Örnek: http://[WebServer]/live/
Kamerayı sürekli olarak bu FTP kataloğuna görüntüleri gönderecek şekilde tanımlayınız.
LiveImg.dll  dosyasını alıp sunucunuzdaki ilgili yürütücü katoloğuna kopyalayınız.  (örneğin Microsoft IIS/PWS kullanıyorsanız, tipik olarak c:\\\\inetpub\\\\wwwroot\\\\cgi-bin, kataloğu ).
Önemli: Eğer yeniden LiveImg.dll dosyasını kurmanız gerekiyorsa, öncelikle WWW servisini durdurmalı, LiveImg.dll dosyasını kurmalı ve yeninden WWW servisini başlatmalısınız. Microsoft IIS/PWS,  ilk erişildiğinde ISA’yı çalıştırır ve servis durduruluna kadar çalışır durumda tutar.
CODEBASE katoloğunuza Axis viewing ActiveX  bileşenini kopyalayıp, adını AxisCamControl.ocx olarak değiştiriniz..
Örnekteki HTML kodunu içeren bir web sayfası yaratınız. BaseUrl, dosyası ve Ocx dosyasını değiştiriniz.

 

HTML sayfasındaki CGI söz dizinleri ve parametreler
Söz dizinleri:
http://<web_server>/<cgidirectory>/liveimg.dll?[push?]path=<imagepath>
[&<parameter>=<value>...]
(tümü tek satırdır)
Not: CGI push komutu, standard komut çalıştırıcı LiveImg.dll olduğu için ihmal edilebilir

Parametreler ve tanımları:

path: görüntü yolu (örn. /live/image.jpg).
fps | fpm: Frame/saniye veya frame/dakika.
duration: İstemciye gönderilecek görüntülerin saniye olarak süresi.
timeout: Görüntü aktarmanın, yeni görüntü yüklenmenin durmasından ne kadar sonra iptal olacağı

Örnekler:
60 saniye boyunca 3 görüntü/s yükle. Eğer görüntü güncellenmez ise, 30 saniye sonra dur. (standard parametre değerleri):
http://<web_server>/cgi-bin/liveimg.dll?path=/live/image.jpg
&fpm=3&duration=60&timeout=30

3 dakika boyunca 10 görüntü/s yükle. Standard durma zamanını kullan:
http://<web_server>/cgi-bin/liveimg.dll?path=/live/image.jpg
&fps=10&duration=180
(hepsi tek satır)

Deliver 1 image every 10 seconds during 1 hour. Timeout 60 seconds:
1 saat boyunca 1 görüntü/s yükle. Durma zamanı 60 saniye:
http://<web_server>/cgi-bin/liveimg.dll?path=/live/image.jpg
&fpm=1&duration=3600&timeout=60
(hepsi tek satır)
Örnek<html>
<head>
<title>MJPG Live Demo</title>
</head>
<bOdy>
<center>
<h2>Motion JPEG image on a MS IIS web server via an intermediate FTP server</h2>
<!-- Cut from here to the end of image display comment -->
<!-- Note: If you do not see a JavaScript below in the view source window you must -->
<!-- first save the html file from your browser, then open the saved -->
<!-- file in a text editor, for instance Notepad.-->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Set the BaseURL to the url of your Web server
// Example: var BaseURL = "
http://www.axis.com/";
var BaseURL = "
http://[WebServer]/";

// DisplayWidth & DisplayHeight specifies the displayed width & height of the image.
// The values depend on what Network Camera and resolution are used.
// Select the Network Camera and resolution by removing the "//" at  the beginning
// of the applicable line.
// Note that only one can be enabled.

// AXIS 2100
// var DisplayWidth = "320";var DisplayHeight = "240";// Resolution 320x240:
// var DisplayWidth = "640";var DisplayHeight = "480";// Resolution 640x480:

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 PAL
// var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "288";// Resolution 352x288:
// var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "576";// Resolution 704x576:

// AXIS 2120/2400/2400+/2401/2401+/2420 NTSC
// var DisplayWidth = "352";var DisplayHeight = "240";// Resolution 352x240:
// var DisplayWidth = "704";var DisplayHeight = "480";// Resolution 704x480:

// This is the filepath to the LiveImg ISA, updated image and the CGI parameters
// Example: var File =  "cgi-bin/liveimg.dll?path=/live/image.jpg&fps=1&duration=360&timeout=60";
var File = "[path]/liveimg.dll?path=/[path/image.jpg]&fps=x&duration=y&timeout=z";

// This is the filepath to the ActiveX ocx needed by Internet Explorer
// note the version number that is needed.
// Example: var OcxFile = "activex/AxisCamControl.ocx#Version=1,0,1,42";
var OcxFile = "[path]/AxisCamControl.ocx#Version=1,0,1,42";

// No changes required below this point
var output = "";
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC")&&(navigator.platform != "Mac68k"))
{
// If Internet Explorer for Windows then use ActiveX
output = "<OBJECT ID=\\\\"CamImage\\\\" WIDTH="
output += DisplayWidth;
output += " HEIGHT=";
output += DisplayHeight;
output += " CLASSID=CLSID:917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3 ";
output += "CODEBASE=\\\\"";
output += BaseURL;
output += OcxFile;
output += "\\\\">";
output += "<PARAM NAME=\\\\"URL\\\\" VALUE=\\\\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "\\\\"> <BR><B>Axis ActiveX Camera Control</B><BR>";
output += "The AXIS ActiveX Camera Control, which enables you ";
output += "to view live image streams in Microsoft Internet";
output += " Explorer, could not be registered on your computer.";
output += "<BR></OBJECT>";
}
else
{
// If not IE for Windows use the browser itself to display
output = "<IMG SRC=\\\\"";
output += BaseURL;
output += File;
output += "?dummy=garb\\\\" HEIGHT=\\\\"";
// The above dummy cgi-parameter helps some versions of NS
output += DisplayHeight;
output += "\\\\" WIDTH=\\\\"";
output += DisplayWidth;
output += "\\\\" ALT=\\\\"Moving Image Stream\\\\">";
}
document.write(output);
</script>
<!-- End of image display part -->
</bOdy>
</html>