A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
NETWORK, GÜVENLİĞİ
NETWORK GÜVENLİĞİ

NETWORK GÜVENLİĞİ

NETWORK GÜVENLİĞİ
Internet, Intranet, Extranet, yerel ağlar (LAN) gibi segmentlerden oluşan networkler"de firewall"lar yerleştirilerek erişim kontrolu sağlanması,
Network üzerinde, şifrelenmiş veri transferi ile VPN (Virtual Private Network), özel sanal ağlar oluşturulması,
Kullanıcıların kimlik tespiti ve yetkileri çerçevesinde izin verilen işlemleri yapmaları için statik veya dinamik şifrelerle tanıma ve yetkilendirme (authentication) hizmetleri,
Network trafiğinin gerçek zamanlı içerik kontrolü yapılarak atakların tespit edilmesi ve bunlara karşı konulması,
Tüm bu sistemleri merkezi olarak yöneterek sistemlerden toplanan logların ve bilgilerin analizlerinin yapılıp raporlarının sunulması
PKI altyapısının oluşturulması ve dijital sertifikaların değişik ortamlarda güvenli biçimde depolanmasını sağlayan esnek çözümler
Uygulama bazında güvenlik sistemleri

İÇERİK GÜVENLİĞİ
Network"lerde erişim kontrolü yanında izin verilen erişim araçlarıyla taşınan veri ile birlikte gelmesi muhtemel zararlı içeriğin tespit ve etkisiz hale getirilmesi için Anti Virüs, Anti Vandal, Java/ActiveX yazılımları ile güvenlik çözümleri,Zararlı içeriğin network"e girmeden gateway sınırında engellenmesinin yanı sıra network"deki tüm sunucu ve kullanıcıların da tek merkezden yönetilerek zararlı içeriğe karşı korunması

TRAFİK YÖNETİMİ
Network trafiğinin kontrol edilerek protokol, kullanıcı, uygulama ve zamana bağlı bazında önceliklerin belirlenerek band genişliğinin etkin ve verimli kullanımı, Bandwidth Management Internet kullanıcılarının keyfi dolaşımlarının engellenerek iş konsantrasyonunun arttırılması, kaynakların iş dışı kullanımının önlenmesi, URL Filtering
e-ticaret gibi kritik uygulamalar için yüksek devamlılığın sağlanması ve yük dengeleme araçları ile trafiğin optimize edilmesi, Load Balancing & High Availability


IP ADRES YÖNETİMİ
IP adreslerinin verimli ve otomatik olarak kontrol edilmesi, güvenilir network altyapısı,
Dinamik adresleme kullanılan network ortamlarında bağlı tüm sitelerin IP adreslerinin ve DNS, DHCP, DDNS hizmetlerinin tek merkezden yönetimi ve sistemin firewall"lar ile entegrasyonun sağlanması


İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ
Konvansiyonel bağlantıların düşük kapasitesine mahkum kalmadan fiziki ortamlarda kablosuz, infrared çözümlerle yüksek bağlantı hızı,
Fiber Optik network"ler için sonlandırıcı donanımlar , fiber driver
Kullanımdaki router"ların kapasitesini arttıran ekipmanlar, accelerouter


PROJELENDİRME & SERVİS
Kurumsal network güvenliği konusunda edindiğimiz deneyim ile kurumların mevcut yapılarının iyileştirilmesi,
Mevcut firewall"ların loglarının ve kurallarının incelenerek konfigürasyon problemlerinin saptanması, düzeltilmesi ve raporlanması
Yeni kurulacak olan yapılar için modeller geliştirip, projenin uygulanma aşamalarında denetimi
Uygulama öncesi ve sonrası network"lerdeki açıkların tespiti ve giderilmesi, Vulnerability Assesment
Kurulan network"ün periyodik olarak güvenlik denetimden geçirilmesi, Penetration Test
Sağlanan çözümlerin sistem ve teknik eğitimlerinin verilmesi,
Satış sonrası teknik destek ve yüksek seviyede güncelleme