A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Newton Hareket Kanunları

Newton Hareket Kanunları

 Newton 1687 yılında hareket ile ilgili 3 temel kanun belirledi. Bu kanunlar:


1) Eylemsizlik kanunu
2) Dinamiğin temel ilkesi (F=m.a)
3) Etki-tepki kanunu dur.

Newton bu kanunları belirlerken Galileo'nun fikirlerinden yararlandı. 

Dinamik

 • Dinamik , bir cisme  uygulanan  kuvvet ve bu kuvvetin  etkisi  ile cismin yaptığı  hareketi  birlikte  inceleyen mekaniğin bir  bölümüdür .
 • Kuvvetle  hareket  arasındaki bağıntıları  inceleyen  bu  fizik  dalını Newton’un  hareket  kanunları dediğimiz üç kanun ile  inceleyeceğiz .

Newton’un Hareket Kanunları

1. Newton’un I. Kanunu (Eylemsizlik Prensibi)

 

 • Bir cismin  durumunu   koruma  isteğine eylemsizlik denir.
 • Bir cismin üzerine  etki  eden  net  kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya,  hareket  ediyor ise  sabit   hızla yoluna  devam eder.
 • Kaza yapan  yolcuların   araçlarda   yolcuların   araçtan  fırlamalarının sebebi  durumlarını   koruma   istekleridir .
 • Duran bir cisme, kuvvet  etki  etmedikçe yani cisim üzerine  uygulanan   net  kuvvet sıfır olduğu  sürece  cisim durmaya devam eder.
 • Hareket  etmekte olan bir cismin üzerine  uygulanan   net  kuvvet sıfır ise bu cisim  sabit   hızla   hareketini sürdürür
 • kaza

  • Kaza  testlerinde   araç  içindeki mankenin öne doğru gitmeisteği eylemsizlik prensibinin bir sonucudur

  buz_pateni

  • Buzda sürtünme çok  küçük  olduğunda  harekete  geçen  sporcu   harekete  geçtiği  hızla   uzun   süre   yoluna devam eder.

2. Newton’un II Kanunu (Dinamiğin Temel Kanunu
)

 • Bir cisme  uygulanan   net  kuvvetin, cisimde  birim  zamanda meydana getirdiği  hız   değişimine  (ivme)  oranı  her zaman bir  sabiti   verir . Bu  sabit , cismin kütlesine eşittir.

Dinamigin_Temel_Kanunu

arac_motoru

 • Araçların   motoru   araca  kuvvet  uygulayarak   aracın   hızlanmasını  sağlar.  Motoru   güçlü   araçlar  daha  kısa sürede  daha fazla kuvvet  uygulayarak   aracın  daha  çabuk   hızlanmasını  sağlarlar.

not

Hareketli  bir  sistemde , birden fazla kuvvet ve kütle oldu-
ğunda  uygulanan  kuvvetlerin bileşkesi ve kütlelerin  toplamı
kullanılır .
hareket_yonu_001

Yukarıdaki  şekilde , sürtünmesiz yatay zeminde bulunan
kütlelerin  hareket  ivmesi:

denklm

3. Newton’un III. Kanunu ( Etki  – Tepki Prensibi)

Etki_–_Tepki_Prensibi

 • Boğalar birbirlerine  şekildeki  gibi vurduklarında  etki  tepki prensibine göre birbirlerine eşit şiddette zıt yönde kuvvet  uygularlar .

Newtonun_3._Kanunu

 • İki cisim  net  bir kuvvetin  etkisi   altında   hareket  ediyorsa  birinci  cisim ikinci cisme bir kuvvet  uygularsa  ikinci cisimde  birinci  cisme onun  uyguladığı  kuvvete aynı  büyüklükte  zıt yönde bir tepki kuvveti  uygular . Buna etki –tepki prensibi denir.

F1 = –F2 dir.

NOTEtki  – tepki kuvvetleri  farklı  kütlelere  etki  ettiğinden birbirlerinin  etkilerini  yok etmezler.

 Yatay düzlemde tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
Yatay_düzlem

Egik_düzlem

ornek_k

cozumm

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri