A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Neden Rüya Görürüz?

Neden Rüya Görürüz?

 

İnsanlar neden ve nasıl rüya görür? Rüya görmenin sebepleri nelerdir? Rüya görmek hakkında bilgi.

Gördüğümüz rüyaların belirli sebepleri vardır. Rüyalar sebeplerine göre başlıca şu türlere ayrılabilir:

Dış Etkilerle Görülen Rüyalar: Bu gibi rüyaların sebebi çok basittir. Asla özel bir yoruma ihtiyaç göstermez. Bir zil sesi, sokaktaki bir gürültü, duyulan bir koku, bir ıslaklık gibi sebepler çeşitli rüyaların görülmesine yol açar. Psikanalistler bu alanda çeşitli denemeler yapmışlardır. Meselâ uyurken kolonya koklatılan bir adam kendini Kahire’de bir dükkânda alışveriş ederken görmüş; ensesine hafif bir çimdik atılan bir kimse rüyada, eskiden kendisine pansuman yapan doktoru görmüştür. Birinin alnına bir damla su damlatılmış, biraz sonra uyanan adam rüyasında İtalya’da temiz havayı teneffüs ederek dolaştığını, şarap içtiğini söylemiştir.

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud
 kendisinin de bu türe giren bir rüyasını anlatır: Bir gece rüyada Papa’yı ölmüş görüyor. Uyanınca, uzun boylu düşünüyor, buna bir sebep bulamıyor. Kahvaltıda karısı: «Sabahın erken saatinde bütün kilise ve manastırların çanları bir gürültü kopardı ki, sorma» deyince Freud, şiddetli çan seslerinin bu rüyaya sebep olduğunu anlıyor.

Organlarımızdaki bazı bozukluklar, aksaklıklar da rüya görmemize sebep olur. Hele iç organlar rüyalara büyük etkiler yapar.

Telâfi Rüyaları: Bu türe giren rüyalar gerçekleşememiş isteklerimizi yerine getiren rüyalardır. Bunların en basit şekli kendi organizmamızın etkisiyle görülenlerdir. Acıkan bir kimse rüyasında yemek yediğini, susayan su içtiğini görebilir. Cinsi istek de aynı şekilde rüyalara yol açar.

Bu rüyalar genel olarak görene zevk verirler. Ancak, rüyanın telâfi edeceği istek şahsın tamamen bilinçaltına ittiği, asla kabul etmek istemediği bir şeyse, zevk vermez. Telâfi rüyaları, gizli olsun, açık olsun, çeşitli istekleri hiç olmazsa rüyada yerine getirmekle uykumuzu, sağlığımızı korur. Rüyalarımızın çoğu, bu telâfi esasına dayanır.

Korkulu Rüyalar: Telâfi rüyalarının bir kısmı doğrudan doğruya korkulu rüyalar arasında yer alır. Çok şiddetli baskı altında kalmış istekler için telâfi rüyası görülmesi daima insanı ya korkutur, ya üzer. Bütün gün devamlı bir baskı altında kalmış öyle isteklerimiz vardır ki bilincin sansürü yüzünden bunların varlığına bile ihtimal vermeyiz. Ancak, uyku sırasında bu sansür zayıflayınca ya da büsbütün ortadan kalkınca yasak edilen istekler kendini gösterir. Bu rüyalar genel olarak, baskı altında kalmış asıl istek gerçekleşmeden önce uyanırız.

Bundan başka ceza endişesi de korkulu rüyalar görülmesine yol açar. İnsanda cezaya uğramak endişesi çok kuvvetlidir. Günlük hayatınızda yaşadığımız çeşitli olayların bazısı bizde bir suçluluk, sorumluluk duygusu uyandırır. Bunları bilinçli olarak düşünmeyiz. Böylece, bilinçaltına itilen bu gibi suçluluk duyguları rüyada kendilerini gösterir. Ceza endişesinin sebep olduğu rüyalar da korkulu rüyalar arasında yer alır.

Korkulu rüyalarda çocukken korkulan şeylerin zaman zaman kendini göstermesinin de etkisi vardır. İnsan küçükken korktuğu şeyleri bazen rüyada görebilir.

Kaybetme Endişesinden Doğan Rüyalar: Çocuklar da, büyükler de bu çeşit rüyaları sık sık görürler. Bu rüyalar çok sevilen bir kimsenin (anne, baba, çocuk gibi), ya da çok değer verilen bir şeyin (makam, eşya gibi) kaybedilmesi endişesinden doğar. İnsan rüyada çocuğunu, annesini, babasını ölmüş görür.

Öte yandan, telâfi rüyalarında da bir kimse ölmüş görülebilir. O zaman rüyayı görenin, o kimseden hoşlanmadığı, ondan kurtulmak istediği anlamı çıkar.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum