A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
neden, 7, nota, var,
neden 7 nota var?

neden 7 nota var?

 Bunun çok açık bir cevabı yok, cevabı biraz zaman ama şöyle kavramca ifade etmeye çalışacak olursak, müzikteki notalar belirli araştırmalar ve deneyimlerin sonuçlarında elde edilmiş şeyler ve aslında matematiksel olarak ilişkileri ve harmonileri var.

Farklı tipteki aletlerin ortak ölçüde yakalanabilmeleri için yapılmış ölçüler, yani farklı tipteki enstrümanların bir araya geldiğide harmoni oluşturabilmesi için aslında referans kaynağıdır.

Müzik ile doğal bir sesi örneğin karşılaştırmak mümkün değildir, doğal bir ses karmaşık bir yapıdayken bizim hazırladığımız müzikler arasında sistematik geçişler bulunur.

Notaların keşfi farklı enstrümanlarda keşif ya da deneme yanılma ile bulunulduğu tahmin edilebilir.
Yani özetle, farklı enstrümanlardan farklı sesler, tonları eşit miktarda değiştirilerek tekrar edildiğinde uyum gösterdikleri / denk geldikleri noktalar referans alınmış ve doğal nota aralıkları keşfedilmiş.

Ancak müzikte farklı ölçüler baz alınarak da müzik yapıldığı olmuş,  örneğin pentatonic adı verilen düzenle 5 nokta üstünde çalışılmış
C,- DO
D,- RE
E,- Mİ
G,- SOL
A,- LA

Ancak, 7 (Kalın Do ile 8 ve müzikte de G olarak ifade edilir.)  nota olarak değerlendirdiğimiz ise oktav 8’lik birim.
C, D, E, F, G, A, B -> Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do#

Piyanolarda 2 tane Kalın beyaz tuşun denk geldiği yer olarak görebilirsiniz. Hatta eski eserlerde notalar, G’ye üst değer vermek yerine H I diye devam etmiş.

Oktav’dan sonra müzik, bu 8 notanın aşağısı, yukarısı ve aralıklarını bulunarak ilerlemiş. Buna istinaden kendi nota sisteminizi elbette geliştirebilir farklı sistemler üretebilirsiniz. Aritmetik ilişkileri olduğu sürece çalışacaktır.

  Ad Soyad
  Yorum