A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Nafile, Kurbanlar,
Nafile Kurbanlar

Nafile Kurbanlar

Vacip kurbanların dışında, nafile olarak kesilen kurbanlardır. Akika kurbanı, Hacc-ı ifrad yapanların kestikleri kurbanlar, kurban bayramı dışında kesilen kurbanlar vs..

1. Akîka Kurbanı

Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenab-ı Hakk"a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana "akîka kurbanı"adı verilmiştir.

Esasen akîka yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır. Akîka kurbanı Hanefî mezhebinde mübahtır. Ama böyle şükür niyetiyle yapılan bir mübah kurbiyete dönüşmektedir. Zira niyet, âdetleri ibadete, mübahları da taate yani yapılmasından dolayı sevap kazanılan bir amele çevirir. Böylelikle de akika kurbanı nafile bir ibadet olmaktadır. Akika kurbanı kesmek diğer mezheplerde sünnet; Zahiriyye mezhebinde ise vaciptir.

Peygamberimiz, torunları Hasan ve Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için kesmelerini tavsiye etmiştir.

Peygamberimizin bu şekildeki uygulama ve tavsiyesini dini bir gereklilik olarak değil de, doğum gibi bir mutlu olayın yakın çevreye duyurulması, sevincin onlarla paylaşılması, böylelikle toplum fertleri arasında dayanışma ve kaynaşmanın temin ve tesisi yönünde tedbir ve örnekler (sünnet, nafile ibadet) olarak anlamak daha doğru olur.

Akika kurbanını çocuğun doğumunun yedinci günü kesmek müstehaptır. Bununla birlikte doğumundan itibaren buluğ çağına kadar kesilebilir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi, saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi ve isminin konulması tavsiye edilmiştir.

Kurban olmaya elverişli her hayvan akîka kurbanı olarak kesilebilir. Kesilen bu kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.

Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi âdetini yasaklamıştır.

İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel"e göre akîka kurbanının kemikleri, çocuğun sağlık ve selâmetine bir hayır dileği olsun diye, kırılmayıp yalnız ek yerlerinden ayrılır ve öylece pişirilmesi güzel bir davranıştır. Diğer mezhep imamlarına göre ise çocuğun mütevazı olmasına ve kötü huylardan korunmuş olmasına bir işaret olsun diye kemiklerin kırılması müstahab görülmüştür. Anlaşılan niyete göre değişmektedir.

2- Hacc-ı ifrat yapanların kurbanı

Hac mevsiminde nafile olarak Harem"de kesilen her cins kurban da birer hedy"dir. Bunların etlerinden sahibleri yiyebilirler.

3- Kurban bayramı ve diğer vacip kurbanların dışında kalan kurbanlar.

Bunlar da nafile kurbanlardır.


  Ad Soyad
  Yorum