A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
MS, Word, ile, SQL, Server, Bağlantısı
MS Word ile SQL Server Bağlantısı

MS Word ile SQL Server Bağlantısı MS Word ile SQL Server Bağlantısı

Daha önce yayınladığımız Smart Client Ms Word Uygulaması makalesindeki öğrenmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, sql server veritabanı bağlantısı yaparak, verileri Word dökümanına aktaracağız. Bu işlemleri gerçekleştirken, farklı namespace kullanımları ile bazı nesne özelliklerini ve metodlarını da kullanacağız.

Örneğimize başlamadan önce örnekte kullanacağımız veritabanını yaratalım. VSTO adında bir veritabanı, tbl_Isimler adında bir tablo ve tablonun içerisine Id, adSoyad alanlarını oluşturalım. Görünüm aşağıdaki gibidir.
Veritabanından sonra Davetiye adında bir Word Document projesi oluşturalım ve projeye Davetliler adında bir actions pane control ekleyelim. Davetliler.vb dosya görünümü aşağıdaki gibidir.Daha önceki makalelerde Actions Pane Control ne için ve nasıl kullanıldığını okumuştunuz. Bu makaledeki amacımız ise bu kontrolde Sql Server bağlantısı kurup, bu bağlantıyı Word dökümanına taşımak olucak.
Sql server bağlantısını kurabilmek için, BindingSource kontrolünden yararlanacağız. Bu kontrolün özelliklerini kullanarak, otomatik olarak dataset nesnesine de oluşturmuş olacağız.BindingSource kontrolünü, var olan bir dataset olmadığı için yeni yapacağımız bağlantı ile ilişkilendirmemiz gerekmekte. Bu işlem için DataSource özelliğini seçip Add Project Data Source diyoruz, açılan pencerede veritabanı bağlantısı için Database seçeneği seçili iken Next diyelim.Oluşturduğumuz veritabanı için gerekli bağlantı işlemlerini gerçekleştirip, tbl_Isimler tablosundaki alanlarımızı dataset içerisine dahil edelim.


İşlemi sonlandırdıktan sonra, projemizin içerisine dsDavetliler.xsd dosyası eklenir ve Datasource özelliği ayarlanmış olur. Dataset içerisinde oluşan table adapter nesnesini de DataMember özelliğine ayarlayalım.En son görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.
(tableAdapter ismi taDavetliler olarak değiştirilmiştir.)

Son özellik ayarlamasını textbox için yapacağız. Kayıtlardaki adSoyad alanını görüntüleyebilmesi için DataBinding Text özelliğini adSoyad alanına ayarlıyoruz.Kontrolleri ve özelliklerini ayarladıktan sonra kodlama işlemine geçebiliriz.
Sayfa yüklendiğinde verileri dataset içerideki tabloya aktarmak için Fill metodunu kullanıyoruz.Kayıt gezintisi için bsDavetliler nesnesini kullanacağız.Taşı düğmesine tıklanıldığında, actions pane control üzerinde görüntülenen bilgiler belirlenen içerik metni ile sayfaya taşınacak ardından  yeni kayıt aktarımı için yeni sayfa oluşturulacaktır.

İçerik metnini, Microsoft.Office.Tools.Word.Controls namespace içindeki Label kontrolüne yazdıracağız.
Microsoft.Office.Tools.Word.Controls bir döküman öğesinde kullanılabilecek Windows Form kontrollerini içerir. 
Bu classların her biri Office Word dökümanına özel, ek fonksiyonlar ile birlikte System.Windows.Forms namespace içindeki ana class ta genişler.Örneğin, Microsoft.Office.Tools.Word.Button classı System.Windows.Forms.Button classının işlevselliğinde genişler.

Bilgiler taşındıktan sonra yeni bir sayfanın açılması için Word araçlarında bulunan Kesme komutundan yararlanacağız. Bu komutu kullanmak için de öncelikle sayfaya Microsoft.Office.Interop.Word namespace import etmemiz gerekiyor.
Son olarak Word dökümanını Actions Pane ile ilişkilendiriyoruz.Programı çalıştırdıktan sonra, Document Actions bölümüne veritabanında bulunan isimler gelir ve eklediğimiz komut düğmeleri ile kullanıcı istenilen işlemi gerçekleştirebilir.
,


Bu örnekten faydalanarak, sizde ihtiyacınız olan farklı veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


  Ad Soyad
  Yorum