A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
MS Excel [Genis Anlatim]

MS Excel [Genis Anlatim] Excel programi çalisma alanina girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüstürebilme tabar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri karsilastirip sonuç üretebilme özelligine sahip; tabama, grafik olusturma, veri yönetimi ve hesaplama amaçli kullanilan Office paketinin en çok kullanilan programidir. Bu programla matematiksel islemlerin yani sira grafik olusturma, hücreleri biçimlendirme gibi özellikleri de kullanilabilir.

Satir: Ana basliklari karakterlerle belirtilmis veri alanlarina denir.
Sütun: Ana basliklari rakamlarla belirtilmis veri alanlarina denir.
Hücre: Satir ve sütunlarin kesismesinden olusan ve bilgilerin girildigi veri alanlarina denir.
Klavuz çizgileri: Satir ve sütunlari belirtmeye yarayan çizgilere denir.
Formül çubugu: Hücre içindeki verilerin takip edildigi araç çubugudur.
Çalisma Sayfasi-TablosuExcel’in temel çalisma ortamidir. Veriler bu çalisma alanindaki hücrelere girilir. Sütunlar A’dan IV’ye kadar (256 sütun ), satirlar 1"den 65536’ya (65536 ) kadardir. Bir Excel çalisma sayfasinda 16 777 216 tane hücre vardir. Bir Excel dosyasi (*.xls ) çalisma kitabindan, kitap çalisma sayfalarindan, sayfalar ise hücrelerden olusmaktadir. Her hücrenin belli bir adresi vardir. Bu hücre adresleri Ad kutusundan takip edilir. Bir hücre adresi; sütun adi ve satir adinin birlesiminden olusur. (A1 , C18, H58.....gibi )
Veri Girisi
Hücrelere 4 degisik (metin, sayi, formül, islev ) bilgi girilebilir. Hücrelere veri girisi yapildiktan sonra ENTER tusu kullanilmalidir. ENTER tusuna basildiktan sonra hücre göstergesi alt hücreye geçecektir. SHIFT+ENTER bir üst hücreye, TAB tusu bir sag hücreye, SHIFT+TAB tuslari ise bir sol hücreye hareket edecektir. Hücre içindeki veriler Formül Çubugundan takip edilir.

Hücre Içerigini Düzenleme Bir hücreye veri girildikten sonra hücre içerikleri degistirilebilir. Özellikle verinin veya formülün uzun olmasi durumunda veriyi degistirmek gerekebilir. Bunun için;
a ) F2 tusu,
b ) Hücreye çift tiklama,
c ) Formül çubuguna tiklama.
1 ) Sayilar
Excel programinda islem görecek asil veriler sayilardir. Excel’in kullanim amacida zaten sayilari islemek ve sonuçlar çikarmaktir. Sayilarin ve metinlerin birlesiminin metin olarak kabul edildigi unutulmamalidir. Tüm sayilar saga hizalidir. Sayilarin girilmesi sirasinda ##### karakterlerin veya 4E+06 gibi ifadelerin hücrelerde görülmesi o sayinin hücreye sigmadigi anlamindadir. Bu durumda sütunun genisligi ayarlanmalidir. 1 ) Para birimi: Seçili hücreler içindeki sayi bilgilerini TL biçiminde görmek için kullanilir. 2 ) Yüzde Stili: Hücre içindeki sayilari yüzdelik biçimde göstermek için kullanilir. 3 ) Binlik Ayraç Stili: Sayi bilgilerini binlik basamaklarina ayirmak için kullanilir. 4 ) Ondalik arttir/Ondalik azalt: Ondalik kisimdaki basamak sayisini arttirmak & azaltmak için kullanilir. 5 ) Bilimsel Sayi Biçimi: Büyük sayilari daha kolay görmek için kullanilir. (4E+07 )
2 ) Metinler
Metin bilgi (text ), metin yada karakter bilgi anlamina gelir. Bu bilgi tipi harflerden olusur. Metinler sola hizalidir. Ayrica metin bilgileri içinde sayilarda kullanilabilir.
BOYUTLANDIRMA
Bir hücrenin genisligi sütuna, yüksekligi ise satira baglidir. Tek basina bir hücre boyutlandirilamaz. Boyutlandirilan o satirdaki veya sütundaki tüm hücrelerdir. Boyutlandirma islemlerini su sekillerde yapabiliriz:

1 ) Satir/sütun basliklari arasinda sürükleme.
2 ) Sütun basliklari arasina çift tiklama.(Sütun içindeki hücrelerde yer alan en uzun veriye göre boyutlandirilacaktir )
3 ) Biçim-Satir-Yükseklik & Biçim-Sütun-Genislik
4 ) Birden fazla satirin & sütunun yüksekligini-genisligini ayni yapmak için sütun veya satirlar seçildikten sonra basliklar arasinda sürükleme uygulanir.
SEÇIM ISLEMLERI
Windows altinda çalisan bütün programlarda bir prensip vardir. Bu da “Önce seç sonra yap”tir. Ne yapmak istiyorsaniz ilk önce onunla ilgili veri alanlarini seçmeli daha sonra istenilen islemi yapmalisiniz. Excel’de en çok yapilan islemlerden biri de seçim islemleridir.

a ) SHIFT + Yön tuslari & Fare ile sürükleme: Serbest seçim
b ) SHIFT + Home / SHIFT + End: Bulunulan hücreden satir basina / satir sonuna kadar seçim
c ) Satir / Sütun basligina tiklama: Satir/Sütun seçimi
d ) Satir / Sütun basligina sürükleme: Birden fazla satir/sütun seçimi
e ) CTRL + Space (Bosluk ): Sütun seçimi
f ) SHIFT + Space (Bosluk ): Satir seçimi
g ) CTRL + SHIFT+Space (Bosluk ): Tüm sayfa seçimi
h ) CTRL + B: Tüm sayfa seçimi
i ) CTRL + * :Tablo seçimi (Hücre göstergesi seçilecek tablo içinde olmalidir )
j ) SHIFT + Tiklama: Aralik seçimi
k ) CTRL + Tiklama: Bagimsiz hücre seçimi
Formül Girisi
Excel’in en önemli özelligi hücreye girilen formüllerdir. Formüller diger hücreler içindeki veriler üzerinde istedigimiz islemi yapmamizi saglar. Hücrelere formül girmeden önce (= ) isareti kullanilmalidir. Eger formüllere esittir ile baslanmazsa o veriler Excel tarafindan formül olarak algilanmaz ve bir sonuç üretmez.
3 ) Dört Islem
Dört islem (+, -, *, / )’dan olusur. Formüllere (= ) ile baslanir. Formüllerde sayilar disinda hücre adresleri de kullanilabilir. Örnegin; =A1+A2-A3....., =B3*C6/D2.....gibi. Formüllerde hücre adreslerinin kullanilmasi formülleri güncelleme açisindan daha avantajli oldugundan formüllerde sayilar degil hücre adreslerini kullanilmak gerekir.
Yüzde Hesaplamalari
Herhangi bir hücrede belirtilen sayinin belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmasidir. I ) =HücreAdi*Katsayi/100 II ) =HücreAdi*Katsayi% III )=HücreAdi*0,Katsayi
Hücre Kopyalama & Tasima
Hücre içinde yer alan verileri (metin, sayi, formül, islev ) diger hücrelere uygulamak için bir çok yöntem vardir. Bunlardan en çok kullanilan 3 yöntem ise; Birinci yol; bir hücreye kullanilacak formül girildikten sonra formülle birlikte formülün uygulanacagi hücreler de seçilir. Formül F2 tusuyla güncellestirildikten sonra Ctrl+Enter tuslari kullanilir. Ikinci yol ise; hücrenin sag alt kösesinde yer alan Hücre Kulpundan fare ile sürüklemektir. Üçüncü yol ise; hücre kulpuna çift tiklamaktir. Hücreleri tasimak içinse Hücre çerçevesi (Hücrenin kenarindaki ok biçimi & CTRL+X ) kullanilir.
4 ) ISLEVLER
a ) Bugün:
Bulunan günün tarihini verir.
=Bugün( )

b ) Simdi:
Bulunan günün tarihiyle birlikte ve saatini de verir.
=Simdi( )

c ) Topla:
Belirtilen araliktaki hücrelerin toplamini verir.
=Topla(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

d ) Çarpim:
Belirtilen aralikta bulunan hücrelerin çarpimini verir.
=Çarpim(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

e ) Mak:
Belirtilen aralikta bulunan en büyük degeri bulmak için kullanilir.
=Mak(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

f ) Min:
Belirtilen aralikta bulunan en küçük degeri bulmak için kullanilir.
=Min(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

g ) Ortalama:
Belirtilen araligin ortalamasini almak için kullanilir.
=Ortalama(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

h ) Tamsayi:
Sayilarin ondalik kismini atip tam sayisini almak için kullanilir. Tamsayi islevinde virgülden sonraki sayinin büyük veya küçük olmasini bir önemi yoktur.
=Tamsayi(HücreAdi )

i ) Yuvarla:
Ondalikli bir sayiyi belirtilen bir basamaga yuvarlamak için kullanilir.Ondalik artir-azaltin islevsel karsiligidir =Yuvarla(HücreAdi;Basamak )

j ) Karekök:
Herhangi bir hücrede bulunan pozitif bir sayinin kare kökünü alir.
=Karekök(HücreAdi )

k ) Cos:
Bir açinin kosinüsünü bulmak için kullanilir.
=Cos(HücreAdi )

l ) Uzunluk:
Bir metin içindeki karakterlerin sayisini verir.
=Uzunluk(HücreAdi )

m ) Lira:
Belirtilen hücreyi lirali ifade etmek için kullanilir.
=Lira(HücreAdi;Basamak )

n ) Eger (mantiksal sinama ):
Bir hücrede elde edilen sonuçlara göre kullanici tarafindan verilen sartlara uygun sonuçlar üretmek için kullanilir. Eger fonksiyonu sarta bagli olarak sonuç üreten bir fonksiyondur.Eger fonksiyonu ile hücre içindeki deger, karsilastirma operatörleri kullanilarak baska degerlerle karsilastirilir.
=Eger(Sart;Dogruysa;Yanlissa )

Sart: Bulunan degerlerin karsilastirilacagi kisim.
Dogruysa: Sartin gerçeklesmesi durumunda üretilecek sonucun yer aldigi kisim.
Yanlissa: Sartin gerçeklesmemesi durumunda üretilecek sonucun yer aldigi alternatif kisim.

Aritmetik operatörler/, *, -, +, % )Basit matematik islemler uygular, sayisal degerleri birlestirip sonuçlar üretir.
Karsilastirma operatörleri<, >, =, >=, <= )Iki degeri karsilastirir.Yanlis&dogru olmak üzere mantiksal degerler üretirler. Not: Eger islevi içinde bir metin kullanilacaksa bu metinler tirnak (“ ) içinde yazilmalidir. Dogruysa veya yanlissa kisminda sadece metin degil sayi, formül veya islevde kullanilabilir. Iç içe en fazla 8 Eger kullanilabilir (9 sart ).

0 ) Egersay:
Belirtilen aralikta bulunan ve istenen sarti saglayan hücrelerin sayisini verir. =Egersay(BaslangiçHücresi:BitisHücresi;Kosul )
Not: Istenen kosul metinse bu metin tirnak (“ ) içinde yazilmalidir.

p ) Büyük:
Belirtilen araliktaki en büyük n degerini verir.
=Büyük(BaslangiçHücresi:BitisHücresi;n )
Örnegin; A1:A15 araligindaki en büyük ikinci degeri bulmak için; =Büyük(A1:A15;2 ) yazilmalidir.

r ) Küçük:
Belirtilen araliktaki en küçük n degerini verir. =Küçük(BaslangiçHücresi:BitisHücresi;n )

s ) Ençok_olan:
Belirtilen aralikta en çok geçen degeri bulmak için kullanilir.
=Ençok_olan(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )
Not: Eger bütün degerler esit sayidaysa veya aralikta sayi içermeyen bir hücre varsa #N/A seklinde bir ifade görülür.

t ) Bosluksay:
Belirtilen araliktaki bos hücrelerin sayisini verir. =Bosluksay(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

u ) Bag_deg_dolu_say:
Bir araliktaki bos olmayan hücreleri sayisini verir.
=Bag_deg_dolu_say(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

v ) Bag_deg_say:
Belirtilen araliktaki hücrelerde sayi olanlarin miktarini verir.
=Bag_deg_say(BaslangiçHücresi:BitisHücresi )

w ) Yada:
Bagimsiz degiskenlerden biri dogruysa dogruyu verir, tüm bagimsiz degiskenler yanlissa yanlisi verir. Yani sartlardan en az birinin gerçeklesmesi durumu için kullanilir.
=Eger(Yada(A1=2;A2=3;A4=5 );”Dogruysa”;”Yanlissa” )
Burada 3 ayri sart birden belirtilmis oluyor. A1 hücresinin 2 olmasi veya A2 hücresinin 3 olmasi veya A4 hücresinin 5 olmasi. Eger bunlardan biri gerçeklesiyorsa sart gerçeklesir.

y ) Ve:
Birden fazla sartin hepsinin ayni anda gerçeklesmesi durumlarinda kullanilir. Tüm bagimsiz degiskenleri dogruysa dogruyu, bir yada daha fazla bagimsiz degiskeni yanlissa yanlisi verir. Daha çok eger fonksiyonu içinde birden fazla sarti belirtmek için kullanilir.
Not: Bir dizi yada basvuru bagimsiz degiskeni metin yada bos hücreler içeriyorsa bu degerler gözardi edilir. Belirlenen aralik hiçbir mantiksal deger içermiyorsa, Ve islevi #DEGER hata degerini verir.

z ) Eleman:
Belirlenen degerleri yine belirlenen kodlarla belirtmek için kullanilir. Burada en fazla 29 deger belirtilebilir.
=Eleman(HücreAdi;”deger1”;”deger2”;.... )
REFERANSLAR
Excel’de hücreler, sütun ve satir numaralari ile gösterilirler. Baska bir ifadeyle hücrenin referansi sütun ve satir numarasidir. Referanslar 3 türlüdür:
A ) Göreceli Referans
Hücrenin adresinin birbirlerine göre verilmesidir. Yani A1 ve A2 hücresi A3 hücresinin üzerinde yer alan 2 hücredir. Excel bu tür referans yöntemini kullanir. Bu referansin avantaji belli hücrelere uygulanmis formüllerin diger hücrelere kolayca uygulanmasini kolaylastirmaktir.
B ) Mutlak Referans
Hücre adreslerinin tam adresi ile gösterilmesidir. Yani hücrelerin adreslerinin $A$1 biçiminde degismez olarak gösterilmesidir. Mutlak referansin amaci; öncelikle göreceli adreslemeyi durdurmaktir. Hücrelerin adreslerinin gidilen her yerde korunmasiyla ilgilidir. Mutlak adres kullanmak için hücre adresinin sütun ve satir numarasinin önüne $ isareti eklenir.
C ) Karisik Referans
Göreceli ve mutlak adreslerin birlikte kullanildigi referans biçimidir. $A1 referansi, A1 hücresinin sütun numaralari açisindan mutlak adrese sahip oldugunu, satir numaralari açisindan göreceli adrese oldugunu gösterir.
Not: Kopyalama yönüne dogru (yatay-dikey ) satir veya sütun bilgileri degismektedir. Formülde kullanilacak bir hücreyi sabitlenmek istendiginde sabitlenecek hücrenin satir ve sütun adlarinin basina ($ ) isareti konmalidir.
ADRESLEME
Bir basvuru, çalisma sayfasi üzerinde bir hücre yada hücreler grubunu tanimlar ve formüllerde de bu hücre adresleri kullanilir. A1, B5, D11.... gibi hücre adresleri Göreli adreslemelerdir. Microsoft Excel varsayilan olarak göreceli adresler kullanir. Mutlak adresli bir formülü tasidiginiz veya kopyaladiginiz da ise, Microsoft Excel mutlak adresi asil formülde görüldügü sekilde kopyalar. Göreceli adresler, otomatik olarak yeni konuma uyum sagladiklarindan, tasinan veya kopyalanan formüldeki göreceli adresler asil formüldeki adreslerden daha farkli hücrelere basvururlar. A1 hücresinin göreceli adresi:A1, mutlak adresi: $A$1’dir.
HATALAR

a ) ##### hatasi: Hücreye sigmayacak kadar bir sonuç çikartan bir formül kullanilmis veya hücre içindeki veri o hücreye sigmiyor demektir. Bunun için sütunu genisletmek gerekir.
b ) #AD? hatasi: Excel’de bulunmayan bir islev kullanildiginda bu hata çikacaktir.
c ) #SAY! hatasi: Sayi ile ilgili bir problem oldugunda olusur.
d ) #BASV! hatasi: Geçerli olmayan bir hücre basvurusunda olusur.
e ) #DEGER! hatasi: Bir sayi yada mantiksal deger gerektiren bir yere metin girilmesi durumunda olusur.
f ) #SAYI/0! hatasi: Bir sayinin sifira bölümünde olusacak basvurudur.
ISLEV YAPISTIR
Islev yapistir diger adiyla fonksiyon sihirbazi olarak bilinen Excel fonksiyon tablosu tüm islevlerin bir arada bulundugu ve formüllerin otomatik olarak olusturuldugu yardimci menü seçenegidir. Bu islem için Ekle-Islev veya S.A.Ç’nda yer alan simgesi kullanilir. Kisa yol tuslari ise SHIFT + F3’tür.
OTOMATIK BIÇIM
Seçili tabara hazir biçimler ve sablonlar uygulamak için Biçim menüsünde yer alan Otomatik Biçim seçenegi kullanilir. Burada belli formatlar sunulur. Seçenekler sekmesinden ise istenilen alanlardaki biçimler fare ile tiklanarak kaldirilir.
KÖPRÜ
Belge içinde yer alan belirli bir konuma (baslik, yer isareti..vb. ), baska bir programa veya Internet ortamindaki bir URL’ye baglanti olusturmak için kullanilir. Köprü olusturmadan önce nereye köprü olusturulacaksa oraya yer isareti verilmelidir. Köprü olusturmak için;
a ) Ekle menüsünden Köprü
b ) Farenin sag tusu-Köprü
c ) ALT+CTRL+K
d ) Standart Araç Çubugunda yer alan simgesi kullanilir.
TOPLAMA YÖNTEMLERI

a ) (+ ) Toplama islemi ile,
b ) Topla islevi ile,
c ) Seç-ALT+SHIFT+0 (Otomatik toplamin kisa yol tuslari )
d ) Seç-S.A.Ç’ndaki simgesi (Otomatik toplamin simgesi )
e ) Seç-Durum çubuguna bak. (Bu yöntem seçili hücrelerin toplamini, ortalamasini vb. görmek için kullanilabilir )
KOSULLU BIÇIMLENDIRME
Hücrelerde elde edilen sonuçlara göre hücrelerin biçimini degistirmek için kullanilir. Yani hücre içindeki verilerin bir sarta bagli olarak biçimlendirilmesidir.
a ) Biçimlendirilecek hücreler seçilir.
b ) Biçim menüsünde yer alan Kosullu Biçimlendirme seçenegi tiklanir.
c ) Kosul 1 listesinden Hücre degeri (hücreyi sayisal bir deger yada bir hücre degeriyle karsilastirir ) veya Formül (Hücreyi bir formülün sonucu ile karsilastirir )’den biri seçilir.
d ) Kosulun 2.listesinden arasinda, esittir veya büyüktür gibi bir operatör seçilir.
e ) Sonraki kutuya karsilastirilacak deger veya hücre adresi yazilir.
f ) Biçim dügmesi tiklanarak verdiginiz kritere uygun sonuçlar üretildiginde yapilacak biçimler belirlenir.
g ) Ekle dügmesi kullanilarak diger kosullarda belirlenir.
Not: Eger islevi hücre içeriklerini, kosullu biçimlendirme ise hücre biçimlerini degistirir.
YAKINLASTIR
Sayfanin ekran üzerindeki görünümünü ayarlamak için; S.A.Ç’ndaki simgesi veya Görünüm menüsünde yer alan Yakinlastir seçenegi kullanilir.
PENCERE
Ayni anda birden fazla çalisma kitabini görüntülemek için Pencere menüsündeki Yerlestir seçenegi kullanilir. Ayrica bu menüden açik olan tüm kitaplara da ulasilabilir. Böl seçenegi Excel kitabini yatay veya dikey olarak bölmek için kullanilir. Excel kitabina 2 veya 4 farkli açidan bakilmasini saglar. Bölmeleri dondur seçenegi ise; istenilen satir veya sütunlari ekranda sabitlemek için kullanilir (Hücre göstergesi bölme yapilacak satirin altinda, sütunun saginda olmalidir ). Örnegin; tablo basliklarini ekranda sabitlemek için kullanilabilir. Böylece büyük tabarda çalismayi kolaylastirir.
AD TANIMLAMA
Bir hücreye sahip oldugu erisim disinda baska bir isim verilmesini saglar. Tanimlanan bu isim hücre adreslerinde kullanilabilir. Özellikle büyük tabarla çalistirmayi kolaylastirir. Hücreler isim tanimlamak için Ad kutusu veya Ekle-Ad-Tanimla seçenekleri kullanilir. Hücrelere tanimlanmis isimleri silmek içinse yine Ekle-Ad seçenekleri kullanilir. Not: Ad kutusu uzak hücre erisimleri için ve özellikle büyük tablo seçimlerinde de kullanilir.
AÇIKLAMA
Hücre içindeki verilere açiklama bilgisi eklemek amaciyla kullanilan fonksiyondur. Bunun için Ekle menüsündeki Açiklama seçenegi veya hücre alt menüsü kullanilir. Açiklamalari silmek için Düzen menüsü veya hücre alt menüsü kullanilir. Kisa yol tuslari ise SHIFT + F2’dir.
BIÇIMLEME ARAÇLARI
Bir hücrenin yada alanin biçimlenmesi için araç çubugundaki dügmelerden yararlanildigi gibi, Biçim menüsündeki komutlardan, araç çubugundaki dügmelerden veya kisa yol tuslarindan da yararlanilir. Hücreleri Biçimlendir penceresine; a ) Biçim menüsünden Hücreleri Biçimlendir seçenegi, b ) Farenin sag tusu-Hücreleri Biçimlendir, c ) CTRL+1 kisa yol tuslari ile ulasilabilir.
1 ) Sayi sekmesi
Sayilarin biçimlendirildigi sekmedir. Burada sayilarin ondalik sayi uzunluklari, para birimleri yada tarih biçimleri gibi özellikleri ayarlanir. Önce kategori kutusundan bir sayi kategorisi seçilir. Buradan seçilen kategoriye göre, Örnek kutusu ve altindaki seçenekler bölümü degisir. Örnek1; Yazdiginiz her sayinin sonunda TL olmasini istiyorsaniz Para Birimi kategorisi seçilmelidir. Örnek2; Telefon numaralarini girerken her numaranin basina “0-264”girilmesi isteniyorsa istege uyarlanmis kategorisine geçin ve (0-264-### ## ## ) yazin. Örnek3; sayi bilgilerinin yaninda Adet, Metre, Kilo, tane gibi metinler isteniyorsa Tür kismina (# “metin” ) yazilmalidir.
2 ) Hizalama Sekmesi
Hücre içindeki hizalamalarin ve yön ayarlarinin yapildigi yerdir.
Yatay:
Seçilen hücrelerin yatay hizalamalari ayarlanir. Genel sayilarin saga, metinlerin sola yaslanmasini saglar. Sol, orta ve sag,seçenekleri ise verilerin hizalamasini saglar. Iki yana yasla, veriler bir satirdan fazla olduklarinda hücrenin iki tarafina da yaslamak için, dagitilmis, seçili hücreleri birlestirir, verileri seçilen alanin ortasina yerlestirir.
Dikey:
Üst, orta ve alt verilerin dikey hizalamasini, Iki yana yasla verilerin üst ve alt sinirlarini hizalamak için kullanilir.
Metni kaydir:
Bir hücre içinde satirli yazilar elde etmek için kullanilir. Bu özellik verilerin hücre disina çikmasini engeller. Veya Alt+Enter tuslari da kullanilabilir.(ilk satir yazildiktan sonra Alt+Enter tuslari kullanilir ve 2.satira geçilir )
Uyacak sekilde daralt:
Seçili alandaki hücrelerin genisliklerine ve yazi tipi büyüklükleri göre otomatik olarak ayarlanir.
Hücreleri birlestir:
Seçili hücreleri tek bir hücre haline getirmek için kullanilir. Bu özelligin bir diger yolu da Biçimlendirme Araç Çubugunda yer alan (Birlestir-Ortala ) simgesidir.
3-4-5 ) Yazi tipi sekmesi & Kenarlik & Desenler
Yazi Tipi sekmesinden seçili alan içindeki verilerin yazi tipi, boyutu, rengi gibi özellikler ayarlanir. Kenarlik sekmesinden ise seçili alanlarin çizgi stilleri, renkleri ve uygulanacak kenarlar ayarlanabilir. Desenler sekmesinden ise hücrelerin zemin rengi (dolgu ) degistirilir. Bu islemler Biçimlendirme Araç Çubugundan da yapilabilir. Ayrica seçili simgeleri üst simge veya alt simge olarak degistirmek içinde bu seçenek kullanilir.
6 ) Koruma sekmesi
Bu sekme girilen verilerin yanlisliklada olsa degistirilmemesi gereken durumlarda kullanilabilir. Örnegin tablonuzdaki verilerin degistirilmesini ve formüllerin görüntülenmesini istemiyorsunuz. Bunun için; önce koruma uygulanacak alan seçilmelidir. Biçim-Hücreler...-Koruma seçenekleri kullanilir. Kilitli onayi kaldirildiginda koruma o hücreler için iptal edilecektir. Gizli onaylanirsa seçili alan içindeki verilerin ve formüllerin görüntülenmesi engellenecektir.Ancak bu islemlerin geçerlilik kazanabilmesi için bu islemler yapildiktan sonra Araçlar menüsünde yer alan Koruma-Sayfa korumasi komutlari uygulanmalidir.
Açma & Degistirme Parolasi:
Belgenizin diger kullanicilar tarafindan görüntülenmesini istemiyorsaniz belgenize açma parolasi vermeniz gerekmektedir. Bunun için; Dosya - Farkli Kaydet – Araçlar - Genel seçenekler seçenekleri kullanilmalidir. Gelen iletisim kutusuna verilecek parola yazilir ve onaylandiktan sonra belge yeniden kaydedilir. Not: Ayni islem Araçlar menüsündeki Seçenekler – Güvenlik sekmesinden de yapilabilir.
MAKROLAR
Makro, Excel’de yapilacak bir dizi islemin kaydedilip tekrar çalistirilmasi islemidir. Makro olusturma sesi kasede kaydetme gibidir. Istenildiginde nasil kasetteki ses dinlenebiliyorsa istendiginde makro da çalistirilip Excel islemleri makro tarafindan yaptirilir. Makroya hücre biçimlendirme ve formül islemleri basta olmak üzere birçok Excel fonksiyonu dahil edilebilir. Makro olusturmak için Araçlar menüsünde yer alan Makro seçenegi kullanilir.
VERI TABANI ISLEMLERI
1 ) Verilerin Siralanmasi
Siralama, bir çalisma tablosundaki bilgilerin belli sütunlara göre siralanmasidir. Siralama özellikle kayit türü veriler için uygulanir. Örnegin Excel içinde saklanan personel bilgileri, ürün bilgileri gibi belli sütunlardan olusmus düzenli tabarin belli sütunlarina göre siralanmasi o tabarin daha kullanisli olmasini saglar. Bir tablodaki satirlari tek yada birkaç sütundaki degerlere dayali olarak siralayabilirsiniz. Siralama yaptiginizda Excel satirlari, sütunlari yada hücreleri belirttiginiz siralama özelliklerini kullanarak yeniden düzenler. Listenin sütun basliklarina sahip olmasi en iyi sonucu elde etmek için gereklidir. Birden fazla sütunda siralama yapiyorsaniz, ilk kriter tekrar ederken ikinci kriter, ikinci kriter tekrar ederken üçüncü kriter siralanir. Bu islemler Veri-Sirala seçenekleri kullanilarak yapilir.
2 ) Verilerin Süzülmesi
Kullanici tarafindan verilen kritere göre, bu kriteri saglayan veri satirlarinin gösterilmesini, saglamayan satirlarin ise gizlenmesini saglar. Yani sadece belirtilen kriterlere uygun satirlari görüntülemek için kullanilir. Özellikle uzun listelerle çalisirken veya belli özelliklere göre verileri ayirmak için bu özellik kullanilir. Bu islem ise yine “Veri-Süz” seçenekleri kullanilarak yapilir. Otomatik Süz komutu kullanildiginda; tablodaki sütun basliklarinin yaninda oklar görüntülenir. Bu oklardan görüntülemek istenen ögeler seçilir. Tek bir sütunda kriter kullanarak satirlari hizla süzmek için bu komut kullanilir. Gelismis Süzgeç komutu tipki Otomatik Süz komutu gibi listeyi süzer ancak kriter seçimi için sütun basliklarindaki oklari görüntülemez. Bunun yerine kriterleri çalisma sayfasi üzerinde baska bir kriter alanina yazarsiniz. Gelismis Süzgeç komutunu iki yada tek bir sütunda 3 yada daha fazla kosul kullanmak yada hesaplanan degerleri kriteriniz olarak uygulamak için kullanmaniz gerekir.
3 ) Alt Toplamlar
Sütunlardaki veriler baz alinarak istenilen verilere göre alt toplam aldirma islemidir. Tablo seçilip siralandiktan sonra belli gruplarin ara toplamlarinin alinmasini saglar. Alt toplam almak için Veri menüsü kullanilir. Alt toplamin hangi alanlar üzerinde ve neye göre yapilacagi alt toplamlarin alinacagi iletisim kutusunda belirtilir. Alt toplam almak sadece toplama islemi yapmak anlamina gelmez. Toplama disinda ortalama, sayi, en büyük, en küçük, çarpim..gibi islemlerde yapilir.
4 ) Form
Kullanici tarafindan tanimlanan basliklara ve biçimlere uygun daha hizli veri girisi yapmak için Veri menüsünde yer alan Form seçenegi kullanilir. Bu özelligi kullanmadan önce tablo alaninin seçili olmasi gerekmektedir. Sekmeler arasinda geçis için TAB tusu veya Fare kullanilir.
5 ) Dogrulama
Excel sayfasindaki seçili alanlara girilebilecek degerleri kisitlamak için Veri-Dogrulama seçenekleri kullanilir. Hücrelere izin verilen bilgi disinda bir deger girilmesini engeller. Dogrulama ile sunlar yapilabilir;
a ) Hücre içindeki veriyi kontrol edecek bir liste yaratmak,
b ) Hücreye girilmesi istenen veriyi açiklayan giris mesaji,
c ) Yanlis veri girildiginde kullaniciyi uyaran hata mesaji,
d ) Denetleme araç çubugu ile hatali girilen hücreleri tespit etme,
e ) Hücreye girilecek verilerin kontrolü,
f ) Baska bir hücredeki veriye göre degistirilebilen giris araligi.
A ) Ayarlar
Hücrelere girilecek verilerin sinirlandirilmasi buradan yapilir. Örnegin;
1 ) Belli bir hücre grubunu seçilir,
2 ) Veri-Dogrulama seçenegi açilir,
3 ) Ayarlar sekmesindeki Izin Verilen seçenegindeki Liste seçilir,
4 ) Boslugu yoksay ve Hücrede açilma onay kutulari onaylanir,
5 ) Kaynak kutusuna listede yer alacak degerler (a;b;c;d ) seklinde girilir Seçili alanda yer alan hücrelere gelindiginde sag taraflarinda bir ok belirecektir. Bu ok açildiginda kullanici tarafindan girilmis olan veriler görüntülenecektir. Listeden istenilen verinin üzeri tiklanir. Tiklanan veri hücreye girilecektir.
B ) Girdi Iletisi
Sinirlandirma getirilen hücrelere veri girisi yapilmadan önce uyari mesaji vermek için kullanilir. Hücre seçildiginde mesaj otomatik olarak hücrenin yaninda belirlenecektir. Baska bir hücre seçene kadar yada ESC tusuna basana kadar bu mesaj ekranda kalacaktir.
C ) Hata Uyarisi
Sinirlandirma getirilen hücrelere hatali veri girilmesi durumunda verilecek hata iletisi buradan belirlenir. Dur stili kullanicinin hücreye hatali deger girilmesine izin vermez. Uyari stili ise Dur stilinden daha esnektir. Burada 3 seçenek vardir. Evet hatali veriyi kabul eder, Hayir hatali mesaji degistirmek için olanak sunar, Iptal ise hatali veriyi siler
GRAFIKLER
Grafik verilerin degisik sekillerle ifade edilmesidir. Yani veri tabarinin sekle dönüstürülmüs halidir. Grafik olusturmadan önce 2 noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi; veri tablosundan çikarilmak istenen grafigin belirlenmesidir. Çünkü her grafik her tabloya uygun olmayabilir. Ikincisi ise grafik çikartilacak alanlarin belirlenmesidir. Grafik olusturmanin 3 yolu vardir;
1.Yöntem (Nesne&Sayfa olarak )

a ) Grafik çikartilacak alanlar seçilir. (Tablo basliklari da seçili olmalidir )
b ) Ekle menüsünden Grafik seçenegi veya Standart Araç Çubugundaki simgesi
c ) Tabloya uygun Grafik ve kullanilacak Grafik Alt Türü belirlenir. Not: Örnegi görüntülemek için basili tut komutundan seçilmis olan grafigin sekli görüntülenebilir.
d ) Grafik kaynak verisi belirlenir. Bu grafigi olusturan veri araliginin belirtildigi bölümdür. Seri yeri seçeneginden, kategori ekseninde tablo satirlarinin mi, tablo sütunlarinin mi gösterilecegi belirlenir. Seriler sekmesinden ise serilerin sirasi belirlenir.
e ) Grafik seçenekleri bölümünde ise grafigin biçimleri ayarlanir. Buradaki sekmelerin sayisi seçilen grafige göre degisiklik gösterir.

i.Basliklar: Grafik basligi, kategori ve deger eksenleri basligi vermek için bu sekme kullanilir.
ii. Eksenler: Kategori ve deger eksenlerini gizlemek veya göstermek için kullanilir.
iii.Klavuz Çizgileri: Grafigin daha iyi okunabilmesi için sütunlarin arkasina yatay veya dikey klavuz çizgileri eklemek için kullanilir.
iv. Gösterge: Grafik açiklamasini gösteren veri göstergesinin konumu buradan belirlenir.
v. Veri Etiketleri: Sütunlari olusturan verilerin sütunlarin üzerine eklenmesini saglamak için kullanilir.
vi. Veri Tablosu: Grafigi olusturan veri tablosunu grafigin altina eklemek için kullanilir.
f ) Grafik konumu: Olusturulan grafigi yeni bir sayfa olarak veya nesne olarak istenilen sayfaya eklemek için kullanilir.
2.Yöntem (Nesne olarak )

a ) Grafik çikartilacak alanlar seçilir. (Tablo basliklari da seçili olmalidir )
b ) Ekle menüsünden Grafik seçenegi veya Standart Araç Çubugundaki simgesi
c ) Kullanilacak Grafik ve Grafik Alt Türü belirlenir.
3.Yöntem (Sayfa olarak )

a ) Grafik çikartilacak alanlar seçilir.
b ) ALT+F1 kisa yol tuslari kullanilir.
Not: Grafik üzerindeki bir alani biçimlendirmek için nesnenin üzerini çift tiklamak gerekir.
GRAFIK TÜRLERI
1 ) Sütun Grafik Tipi
Verilerin karsilastirilmasini saglar. Belli bir zaman araligindaki degisiklikleri gösterir. Sütun grafikler, belli bir seri verinin özellikle zamana bagli degisiklileri göstermek için kullanilir. Yani karsilastirmanin en kolay yapildigi grafik türüdür. Kategoriler yatay, degerler ise dikey olarak düzenlenirler.
2 ) Çubuk Grafik Tipi
Tek tek ögelerin birbirlerine göre karsilastirmasini yapmak için kullanilir. Sütun grafigin yatayidir. Analiz zamanini azaltmak için kategoriler dikey, degerler yatay olarak verilmistir.
3 ) Çizgi Grafik Tipi
Verilerin olusumunu ve hareketini çizgiler halinde gösterir. Daha çok zaman akisi ve degisimin orani gibi durumlari göstermek için kullanilirlar. Beli araliklarda yada belli zamanlardaki degisikligi gösterir. Örnegin bir hisse senedinin veya döviz kurunun seyrini en iyi açiklarlar. Çizgi grafikte veri serileri yatay çizgilerle ifade edilirler.
4 ) Pasta Grafik Tipi
Bu grafik tüm ögelerin toplami içindeki tek tek ögelerin birbirlerine oranlarini göstermek için kullanilir. Pasta grafiginde her seferinde tek bir veri serisini gösterdiginden özellikle bir ögeyi vurgulamak istendiginde çok ise yarar. Örnegin seçimlerde partilerin aldigi oylar en iyi bu grafikte gösterilir.
5 ) XY (Dagilim ) Grafik Tipi
Degisik veri serilerindeki iliskileri göstermek yada iki ayri gruptaki verileri xy koordinatlariyla ayni veri serisi olarak göstermek için kullanilirlar. Genellikle bilimsel verilerde ise yarayan bir grafik tipidir.
6 ) Alan Grafik Tipi
Bu grafikler zamana bagli olarak degisimi ifade ederler. Belli bir zaman araliginda verilerin göreceli önemini gösterir. Alan grafikleri, çizgi grafiklerine benzemelerine ragmen verilerdeki degisiklikleri oran olarak degil de miktar olarak gösterirler.
7 ) Halka Grafik Tipi
Ayni pasta grafik gibi bir bütünün parçalarini gösterir, ancak birden fazla seri içerebilir. Grafigin her bir halkasi degisik bir seriyi temsil eder.
8 ) Radar Grafik Tipi
Her veri serisi ortadan baslayan bir eksen üzerinde kendi eksenine sahiptir. Çizgiler ise ayni seri içindeki degerleri birbirlerine baglalar. Bir seri verinin degerlerini birbirlerine göre karsilastirmak için kullanilir.
9 ) Yüzey Grafik Tipi
Iki seri veri arasindaki en iyi kombinasyonlari görmek için kullanilan bir grafik tipidir. Ayni cografya haritalarinda oldugu gibi renkler ve desenler ayni veri araligindaki alanlari belli ederler.
10 )Kabarcik Grafik Tipi
Kabarcik grafikler xy (dagilim ) grafik tipinin degisik bir halidir. Veri isaretçilerinin büyüklügü 3. veri serisinin degeridir. Verilerini düzenlerken x degerlerini bir satir veya sütuna yerlestirin, ardindan y ve z degerlerini ayni satir veya sütuna bitisik olarak yerlestirin.
11 )Hisse Senedi Grafik Tipi
Bu grafik tipi, hisse senedi stok fiyatlarinin açilis ve kapanis durumlarini göstermek için kullanilir. Ayrica istenirse bilimsel veriler içinde kullanilir. Örnegin; sicaklik degisimleri grafigi. Bu grafik tipini çizebilmek için verilerinizi dogru sirada girmeniz gerekir. 4 degisik düzende girebileceginiz bu veriler için grafik sihirbazina bakabilirsiniz.
12 )Koni, Silindir, Piramit Grafik Tipleri
Bu grafik tipleri 3 boyutlu sütun grafigine degisik efektler verebilmek için kullanilirlar. Not: Grafik özellikleri degistirilmek istendiginde ya Grafik alt menüsü yada Görünüm-Araç Çubuklari-Grafik seçenekleri kullanilir. 3-B grafiklerde görünüm ayarlarini yapabilmek için; önce Duvarlar tiklanir daha sonra Köseler tiklanir ve Köseye sürükleme uygulanir.
ADRES-MEKTUP BIRLESTIRME (Mail Merge )
Bir mektupta adres alanlari, etiket formu ve zarflarin basilmasi için yapilan adres verisi ve alanlarin birlestirme islemine Adres-Mektup Birlestirme denir. Bu islemler için adresleri yada gereken verileri daha önceden olusturmak gerekir. Adres bilgileri, Word’de bir tablo, Excel’de bir tablo yada Outlook’ta hazirlanmis bir adres listesi olabilir. Birlestirme islemi su alanlarda yapilir:
a ) Form Mektuplari
Bir mektubun hazirlanarak çok sayida adrese gönderilmesi ile yapilan düzenlemedir. Örnegin bir yil sonu mutabakat mektubunu çok sayida kisiye göndermek istiyorsunuz, bu durumda bir mektup formu hazirlayarak mektubun gidecegi kisilerin adreslerini mektup içine yerlestirebilirsiniz. Ardindan mektubu istenildigi kadar kisiye postalamak üzere bastirabilirsiniz.
b ) Mektup Formlari
Tipki bankalarin VISA ödemeleri için gönderdikleri yazilara benzer. Zaten ayni mektup tasarimi birçok kisi için kullanilmaktadir.
Mektup Formlari Yaratma

1 ) Araçlar-Adres-Mektup Birlestirme komutu seçilir.
2 ) Asil belge bölümünden Yarat dügmesi tiklanir.
3 ) Form Mektuplari seçilir.
4 ) Adres-Mektup birlestir islemine mektubun yazildigi belge üzerinde baslasaydiniz Etkin Pencere seçenegi seçilir.
5 ) Veri Kaynagi bölümünden Veri al dügmesi tiklanir. Eger adresler yeni yaratilacaksa Veri kaynagi yarat, eger adresler daha önce bir dosyaya kaydedilmisse Veri kaynagi aç, eger adreslere Outlook’tan erisilecekse o zaman Adres defterini kullan seçenegi kullanilir.
6 ) Veri kaynagi aç seçenegi seçilmisse bilgilerin bulundugu dosya seçilir ve Aç dügmesi tiklanir.
7 ) Daha sonra Ana belge düzenle dügmesi tiklanarak belge üzerinde birlestirme alanlarinin eklenmesine geçilir.
8 ) Belgeye eklenen Adres-Mektup birlestirme araç çubugunda yer alan alanlardan yararlanilarak islemlere devam edilir. Birlestirme alani ekle dügmesine tiklanarak istenilen alanlar mektuba eklenir.
9 ) Ardindan Yeni belgeye birlestir yada Yaziciya birlestir dügmeleri tiklanarak birlestirme islemi yapilir.
c ) Zarf Çekme
Zarflarin üzerine de baski yapilabilir. Genelde etiketler çekilip zarf üzerine yapistirildigi için pek kullanilmaz. Bu islem için zarflarin yaziciya giriyor olmasi gerekir. Ardindan yapilacak islemler ayni etiket çekmeye benzer.
d ) Katalog Çekme
Katalog çekmek de hemen hemen ayni sekilde yapilan bir islemdir. Katalog olarak bir ürün listesi, telefon fihristi vb. belgeleri yaratmak için de kullanilabilir.
SAYFA YAPISI
Sayfanin dikey yada yatay olmasi, sayfa kenarlarinin ayarlari, Üstbilgi ve Altbilgi ayarlari ve yazdirilacak alan gibi ayarlari yapmak için Dosya menüsünde yer alan Sayfa Yapisi seçenegi kullanilir. Burada 4 tane sekme vardir.
a ) Sayfa sekmesi: Kagit yönlendirmesi (yatay-dikey ) ve Ölçek kutusundan büyütme-küçültme gibi ayarlar yapilir.
b ) Kenar Bosluklari: Sayfalarin üst, alt, sag ve sol kenar bosluklari belirlenir. Ayrica Üstbilgi-Altbilgi alanlarinin üstten ve alttan uzakliklari da ayarlanir. Yazicidan çikartilacak veri alanlarinin sayfanin yatay veya dikey olarak ortalanmasi islemi de buradan yapilir.
c ) Üstbilgi/Altbilgi: Her sayfada çikmasi istenen bilgilerin (örnegin; zaman, kullanici adi, firma adi ) girildigi yerdir. Daha önce yaratilmis Altbilgi/Üstbilgi disinda Özel Üstbilgi/Özel Altbilgi dügmelerinden de kendi istediginiz bilgileri de buradan girebilirsiniz. Ayrica Baski Önizleme de buradan kullanilabilir.
d ) Çalisma Sayfasi: Yazdirma alaninin, tekrar edilmesi istenen sütun ve satir basliklarinin ve diger yazdirilmasi istenen ögelerin ayarlandigi seçenektir. Birden çok sayfaya bölünmüs bir sayfayi yazdirmak için Excel 2 yol izler;
Önce asagiya sonra yana yolunda birden fazla sayfa olan sayfanin ilk sayfasi yazdirildiktan sonra 1. sayfanin alt kismi yazdirilir. Sonra birinci sayfanin yandan tasan fazlasi yazdirilir. Önce yana sonra asagiya yönteminde ise birinci sayfa yazdirildiktan sonra birinci sayfanin sag yan fazlasi olan sayfa ikinci olarak basilir. Yazdirma alani kutusu yazdirilacak alan adresini girmeniz gereken yerdir.
Yazdir kutusu seçenekleri
Klavuz çizgileri isaretliyse belge yazicidan çikarken klavuz çizgileri de bastirilacaktir. Onay kaldirilirsa yalniz yapilan kenarliklar bastirilacaktir. Notlar, hücrelere girilen notlari da bastirmak istiyorsaniz bu seçenek onaylanir. Taslak kalitesi, yazicidan çikti hizini artirmak için kullanilir. Siyah ve beyaz, verilerinizi yada grafiklerinizi renkli yapmaniza ragmen siyah-beyaz yazici kullaniliyorsaniz bu seçenegi seçmeniz gerekir. Satir ve sütun basliklari satir ve sütun basliklarini da belgenize dahil etmek için kullaniriz.
EXCEL GENEL AYARLARI
Excel programinin görünüm, düzen ve genel vb. ayarlarini yapmak için Araçlar menüsündeki Seçenekler kullanilir.
a ) Görünüm
Bu sekmede istege bagli olarak formül çubugu ve durum çubugu ekrandan kaldirilabilir. Ayrica klavuz çizgileri, yatay ve dikey kaydirma çubuklari, satir ve sütun basliklari da bu seçenekten kaldirilir. Formüller seçenegi isaretlenirse çalisma sayfasina yazilan tüm formüller ayni anda görüntülenebilir. Klavuz çizgilerinin rengi de bu sekmeden degistirilebilir. Ayrica Açiklamalar ile ilgili detaylarda burada yer alir.
b ) Genel
Dosya menüsündeki son kullanilan dosya sayisi (en fazla 9 dosya ismi ) ve çalisma kitabindaki sayfa sayisi (en fazla 255 sayfa ) buradan ayarlanir. Ayrica standart yazi tipi ve yazi boyutu da buradan degistirilebilir.
c ) Düzen
Enter tusunu yönü ve sabit ondalik basamak sayisinin ayarlandigi sekmedir.
d ) Renk
Yazi tipi rengi ve dolgu renginde yer alan standart renkleri silmek ve yeni tanimlanan renklerle degistirmek için kullanilir.
e ) Özel listeler
Yeni bir liste tanimlamak, tanimli listeleri silmek için kullanilan seçenektir.
f ) Uluslararasi
Sayilarin ondalik ve binlik ayraçlarini degistirmek için bu seçenek kullanilir.
g ) Kaydet
Belgelerin “otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme” seçenegi burada yer alir. Bu özellik sayesinde belgeler belirlenen siklikta otomatik olarak kaydedilecektir.
h ) Güvenlik
Belgelere açma veya degistirme parolasi vermek için bu seçenek kullanilir.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum