A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Miladi Takvim’i Hicri’ye Çevirme + Dini Bayram Günlerini Bulma

Miladi Takvim’i Hicri’ye Çevirme + Dini Bayram Günlerini Bulma

Yazdığım Kodlar Türk Tarih Kurumu Sayfasına göre test edebilirsiniz. Ben on onbeş defa test ettim çalışıyor. a rel="nofollow" href="http://www.ttk.gov.tr/takvim.asp" target=_blank>http://www.ttk.gov.tr/takvim.asp


Uses kısmına Math unit"ini eklemeyi unutmayın ayrıca form"unuza 1 adet DateTimePicker bileşeni ve 1 adet Button ekleyiniz.

Function IntPart(FloatNum ouble) ouble;
Begin
if FloatNum < -0.0000001 Then
Result:= Ceil(FloatNum -0.0000001)
Else
Result:= Floor(FloatNum +0.0000001);

End;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Tarih:TDateTime;
JD, L,N, J:TDateTime;
Gun, Ay, Yil: Word;
AyStr:String;
begin
Tarih := DateTimePicker1.Date;
DecodeDate(Tarih, Yil, Ay, Gun);
jd := IntPart((1461*(Yil + 4800 + IntPart((Ay-14)/ 12)))/ 4) + IntPart((367*(Ay-2-12*(IntPart((Ay-14)/ 12))))/ 12)-IntPart((3*(IntPart((Yil+4900+IntPart((Ay-14)/ 12))/ 100)))/ 4)+Gun-32075;L := Jd - 1948440 + 10632;
N := IntPart((l-1)/10631);
L := L - 10631 * N + 354;
J := (IntPart((10985-L)/5316))*(IntPart((50*L)/17719))+(IntPart(L/5670) )*(IntPart((43*L)/15238));
L := L-(IntPart((30-J)/15))*(IntPart((17719*J)/50))-(IntPart(J/16))*(IntPart((15238*J)/43))+29;
Ay := Ceil(((IntPart((24*L)/ 709))));
Gun := Ceil(L-IntPart((709*ay)/ 24));
Yil := Ceil(30* N + J -30);

Case (Ay) Of
1: AyStr:= "Muharrem";
2: AyStr:= "Safer";
3: AyStr:= "Rebiü"l- Evvel";
4: AyStr:= "Rebiü"l- Ahir";
5: AyStr:= "Cemaziye"l- Evvel";
6: AyStr:= "Cemaziye"l- Ahir";
7: AyStr:= "Recep";
8: AyStr:= "Saban";
9: AyStr:= "Ramazan";
10: AyStr:= "Sevval";
11: AyStr:= "Zi"l-ka"de";
12: AyStr:= "Zi"l-Hicce";
End;
if AyStr = "Sevval" Then //Örnek 14/11/2004 Tarihi Ramazan Bayramı
Begin
if (Gun >= 1) and (Gun <=3) then
ShowMessage("Ramazan Bayramı Tatili !!!");
End
Else
if AyStr = "Zi"l-Hicce" Then //Örnek 21/01/2005 Tarihi Kurban Bayramı
if (Gun >= 10) and (Gun <=14) then
ShowMessage("Kurban Bayramı Tatili !!!");ShowMessage(IntToStr(Gun) + " " + AyStr+ " " + IntToStr(Yil));

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum