A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Metin, Şifreleme
Metin Şifreleme

Metin Şifreleme
program dışarıdan alınan bir metni belli bir kurala göre şifreler ve bir dosyaya yazar isteğe bağlı olarak şifreli meni başka bir dosyaya veya ekrana çözer.(programın başka özellikleride vardır hata mesajları gibi...)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

void arkayiboya()  /*arka plani hazirlayan fonk.*/
{
  int i,j;
  for(j=0;j<50;j++)
for(i=0;i<80;i++)
  {
textcolor(1);
text(7);
cprintf(" ");
  }

}

/*hatalarin bilgilerini verir ve ana menuye doner */
void uyari (int derece,char ilk,char dosadi[30],int *x)
{
char kar ;
arkayiboya;clrscr();
if((ilk == "0")&&(derece == 0))
{
gotoxy(15,10);
printf(""%s" adinda bir dosya bulunamadi",dosadi);
*x = 0 ;
gotoxy(20,15);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();
return;
}
if((ilk != "*")&&(ilk != "-")&&(derece ==3))
{
gotoxy(15,10);
printf(""%s" dosyasi bu program tarafindan olusturulmadi",dosadi);
*x = 1;
gotoxy(20,15);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();
return ;
}
if((ilk == "-")&&(derece == 1))
{
gotoxy(15,10);
printf(""%s" dosyasi zaten sifrelidir",dosadi);
*x = 1;
gotoxy(20,15);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();
return;
}
if((ilk == "*")&&(derece == 2))
{
gotoxy(15,10);
printf(""%s" dosyasi zaten sifresizdir ",dosadi);
*x= 1;
gotoxy(20,15);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();
return ;
}
if((derece == 4)&&((ilk == "*")||(ilk == "-")))
{
gotoxy(15,10);
printf(""%s" dosyasinda veri vardir!",dosadi);
gotoxy(15,12);
printf("Devam etmek isiyomusun ?");
gotoxy(25,14);
printf("EVET");
gotoxy(35,14);
printf("HAYIR");
kar = 0;
gotoxy(24,14);
while(kar != 13)
{

kar = getch();
if((kar == "M")&&(wherex()==24))/*sag tus*/
gotoxy(wherex()+10,14);
if((kar == "K")&&(wherex()==34))/*sol tus*/
gotoxy(wherex()-10,14);
}
if(wherex()==24)
*x = 0;
if(wherex()==34)
*x = 1 ;
return;
}

}
/*bir karakteri sifreleyen fonksiyon*/

char sifre (char kar)
{
char kar1;
kar1 = (kar+5)%128;
return(kar1);
}
/*000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*/
/*bir karakterin sifresini cozen fonk.*/
char desifre (char kar)
{
char kar1;
kar1 = (kar+123) % 128;
return(kar1);
}
/*herhangi bir dosyanin icerigini ekrana yazar*/
void metcoz ()
{
FILE *dos;
char kar , dosadi[30];
int derece,*x;
char ilk ;
clrscr();
arkayiboya();
gotoxy(10,10);
printf("Metnin bulundugu dosya adi :");
gotoxy(38,10);
gets(dosadi);
if((dos=fopen(dosadi,"w")) == NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0";
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
derece = 3 ;
ilk = getc(dos);/*dosyanin ilk karakterini almak icin*/
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x == 1)
return;
clrscr();
gotoxy(12,5);
while(!feof(dos))
{
kar = getc(dos);
if(kar!="+")
putchar(kar);
if(kar == "+")
gotoxy(12,wherey()+1);
}
fclose(dos);
gotoxy(12,wherey()+1);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();

}

/*yeni bir metin dosyasi olusturur*/
void metolus()
{
FILE *dos;
char kar , dosadi[30],ilk;
int i,derece,*x;

clrscr();

arkayiboya();
gotoxy(10,10);
printf("Metnin yazilacagi dosya adi :");
gotoxy(10,41);
gets(dosadi);
if((dos=fopen(dosadi,"a+"))==NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0";
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
ilk = getc(dos);/*ilk karakteri alip dosyada veri olup olmadigini anlamak icin*/
derece = 4;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x==1)
return;
fclose(dos);
dos=fopen(dosadi,"w");
/*isim kayit fonkuna sifreli dosya gonder*/
putc("*",dos) ;  /*dosyanin sifresiz oldugunu gosterir*/
clrscr();
gotoxy(1,1);
printf("Sonlandirma kosulu esc girmektir!");
gotoxy(12,5);
while(kar != 27)
{
if(wherey()==25)
{
kar = 27;
return;
}
kar = getche();
if((kar>=32)&&(kar<=126))
{
putc(kar,dos);
i++;
}
if((kar == 13)||(i==50))
{
gotoxy(12,wherey()+1);
putc("+",dos);
i=0;
}
}
fclose(dos);
}

/*ekrandan girilen metni sifreliyerek bir dosyaya yazan fonk.*/

void yenmet()
{
FILE *dos;
char kar , dosadi[30],ilk;
int i,derece,*x;

clrscr();

arkayiboya();
gotoxy(10,10);
printf("Sifreli metnin yazilacagi dosya adi :");
gotoxy(10,47);
gets(dosadi);
if((dos=fopen(dosadi,"a+"))==NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0" ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
ilk = getc(dos);;/*ilk karakteri alip dosyada veri olup olmadigini anlamak icin*/
/*dosyada veri olup olmadigini kontrol eder*/
derece=4;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
gotoxy(5,5);
if(*x == 1)
return;
fclose(dos);
dos=fopen(dosadi,"w");
putc("-",dos) ;  /*dosyanin sifreli oldugunu gosterir*/
clrscr();
gotoxy(1,1);
printf("Sonlandirma kosulu esc girmektir!");
gotoxy(12,5);
while(kar != 27)
{
if(wherey()==25)
{
kar = 27;
return;
}
kar = getche();
if((kar>=32)&&(kar<=126)&&(kar != "+"))
{
putc(sifre(kar),dos);
i++;
}
if((kar == 13)||(i==50))
{
gotoxy(12,wherey()+1);
putc("+",dos);
i=0;
}
}
fclose(dos);
}
/*oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*/

void dosmet() /*dosyadaki metni sifreler ve baska bir dosyaya yazar*/
{
FILE *dos,*dos1;
char kar , dosadi[30],ilk ;
int derece,*x ;
clrscr();
arkayiboya();
gotoxy(10,10);
printf("Sifresiz metnin bulundugu dosya adi :");
gotoxy(47,10);
gets(dosadi);
if((dos = fopen(dosadi,"r"))== NULL)
{
derece =0 ;
ilk = "0" ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
ilk = getc(dos);
derece =1;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x==1)
return;
/*ilk dosyanin kontrolu bitti*/
gotoxy(10,12);
printf("Sifreli metnin yazilacagi dosya adi :");
gotoxy(47,12);
gets(dosadi);
if((dos1=fopen(dosadi,"r"))==NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0";
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
ilk = getc(dos1);
derece = 4 ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x==1)
return;
fclose(dos1);
dos1=fopen(dosadi,"w");
/*dosyanin icinde veri olup olmadigini kontrol eder*/
putc("-",dos1);/*dosyanin sifreli oldugunu belirtir*/
while(!feof(dos))
{
kar = getc(dos);
if((kar <= 126)&&(kar>=32)&&(kar !="+"))
putc(sifre(kar),dos1);
if((kar == "+")||(kar == 13))
putc("+",dos1);
}
fclose(dos1);
fclose(dos);
clrscr();
gotoxy(25,12);
printf("Lutfen bir tusa bas");
getch();
}
/*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*/
/*sifreli dosyadaki metni cozerek ekrana yazar*/

void doscoz ()
{
FILE *dos;
char kar ,  kar1 , dosadi[30],ilk;
int derece,*x;
clrscr();
arkayiboya();
gotoxy(10,10);
printf("Sifreli metnin bulundugu dosya adi :");
gotoxy(47,10);
gets(dosadi);
if((dos=fopen(dosadi,"r"))==NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0" ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
derece = 2 ;
ilk = getc(dos);
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x == 1)
return;
clrscr();
gotoxy(12,5);
while(!feof(dos))
{
kar = getc(dos);
if(kar != "+")
kar1 = desifre(kar);
if(((kar1 != 38)&&(kar1 >= 36)&&(kar1 <= 126)&&(kar!="+")&&(kar !="-"))||(kar1==32))
{
putchar(kar1);
}
if(kar == "+")
gotoxy(12,wherey()+1);

}
fclose(dos);
gotoxy(12,wherey()+1);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();

}
/*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*/

/*sifreli dosyadaki metni cozerek  baska bir dosyaya yazar*/

void doscoz2 ()
{
FILE *dos1,*dos;
char kar , dosadi[30],ilk;
int uyar,derece,*x;
clrscr();
arkayiboya;
gotoxy(10,10);
printf("Sifreli metnin bulundugu dosya adi :");
gotoxy(46,10);
gets(dosadi);
if((dos=fopen(dosadi,"a+"))==NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0"  ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
derece = 2 ;
ilk = getc(dos);
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x == 1)
return;
/*dosya sifreli mi sifresizmi kontrol eder*/
gotoxy(10,15);
printf("Metnin yazilacagi dosya adi :");
gotoxy(39,15);
gets(dosadi);
if((dos1=fopen(dosadi,"a+"))== NULL)
{
derece = 0;
ilk = "0"  ;
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
return;
}
derece = 4;
ilk = getc(dos1);
uyari(derece,ilk,dosadi,x);
if(*x==1)
return;
fclose(dos1);
dos1=fopen(dosadi,"w");
/*dosyanin icinde veri varmi yokmu kontrol eder*/
putc("*",dos1); /*dosyanin sifresiz oldugunu belirtir*/
while(!feof(dos))
{
kar = getc(dos);
if((kar >= 32)&&(kar<=126)&&(kar != "+"))
putc(desifre(kar),dos1);
if(kar == "+")
putc(kar,dos1);
}
fclose(dos1);
fclose(dos);
gotoxy(20,10);
printf("Lutfen bir tusa basiniz");
getch();
}

void secim ()
{
char kar ;
clrscr();
arkayiboya();
gotoxy(15,2);
printf("SIFRELEME");
gotoxy(22,4);
printf("Sifrelenecek Metin :");
gotoxy(26,6);
printf("-Ekrandan mi alinsin");
gotoxy(26,8);
printf("-Dosyadan mi alinsin");
gotoxy(15,10);
printf("DESIFRELEME");
gotoxy(22,12);
printf("Sifreli metin :");
gotoxy(26,14);
printf("-Dosyaya mi cozulsun");
gotoxy(26,16);
printf("-Ekrana mi cozulsun");
gotoxy(15,18);
printf("METIN DOSYASINI");
gotoxy(26,20);
printf("-Olusturma");
gotoxy(26,22);
printf("-Ekrana yazma");
gotoxy(15,24);
printf("CIKIS");
gotoxy(26,6);

while((kar=getch())!=13)
{
if(kar == "P")/*asagi oku*/
switch (wherey())
{
case 6  : gotoxy(26,wherey()+2);break;
case 8  : gotoxy(26,wherey()+6);break;
case 14 : gotoxy(26,wherey()+2);break;
case 16 : gotoxy(26,wherey()+4);break;
case 20 : gotoxy(26,wherey()+2);break;
case 22 : gotoxy(14,wherey()+2);
}
if(kar == "H")/*yukari oku*/
switch(wherey())
{
case 8  :gotoxy(26,wherey()-2);break;
case 14 :gotoxy(26,wherey()-6);break;
case 16 :gotoxy(26,wherey()-2);break;
case 20 :gotoxy(26,wherey()-4);break;
case 22 :gotoxy(26,wherey()-2);break;
case 24 :gotoxy(26,wherey()-2);break;
}
}
switch(wherey())
{
case 6  : yenmet();  break;
case 8  : dosmet();  break;
case 14 : doscoz2(); break;
case 16 : doscoz();  break;
case 20 : metolus();  break;
case 22 : metcoz(); break;
case 24 : exit(0);
}
}main()
{
do
secim();
while(1);
}

brush

  Ad Soyad
  Yorum