A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Luca, Muhasebe, Programı, Tanıtımı
Luca Muhasebe Programı Tanıtımı

Luca Muhasebe Programı Tanıtımı

 

Luca Muhasebe Programı Tanıtımı

 

LUCA Mali Müşavir Paketi muhasebe modülünde hesap planı işlemleri, fiş işlemleri, sabit kıymet işlemleri, mali tablolar, yansıtma işlemleri, muhasebe personel entegrasyonu, serbest meslek makbuzu, enflasyon muhasebesi, beyannameler ve raporlar olmak üzere on sekme bulunmaktadır.
Hesap Planı İşlemleri
Kullanıcının hesap planını tanımlayabileceği, şirketler arası hesap planı aktarımı yapabileceği, fişlerde hesap kodu değişikliği yapabileceği, hesap planına carilerini tanımlayabileceği sekmedir.


Hesap Planı Listesi: 
Hesap planı ilk açıldığında ana hesaplar listelenir. İlk grup, dönen varlıklar grubudur. Diğer hesap gruplarına girmek için sağ üst tarafta yer alan açılır kutucuktan seçim yapılabilir.
Alt hesaplar, fiş içinde açılabildiği gibi hesap planı listesinde de açılabilmektedir.
Hesap planı listesinden, alt hesaplara çift tıklayarak ayrıntılarına girilebilir, o alt hesaplara girilen fişler tarih sırasına göre görüntülenebilir, istenilen güncellemeler yapılabilir.
Hesap Planı Cari Tanımlama: 
Hesap planı cari tanımlama ekranında tanımlanan hesap kodlarına uygun olarak, fiş içinde klavye kısa yol tuşları kullanılabilir ve pratik fiş girişleri yapabilirsiniz.
Cari hesap tanımlama ekranında alış ve satış hesap kodlarının karşısında ilgili KDV hesap kodunu, KDV oranını, cari hesap kodunu, cari hesap koduna ilişkin TC kimlik numarası veya vergi numarasını, ülke bilgisini girip kaydederek Ba ve Bs formlarını sistemden otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Fiş İşlemleri
Fiş girişinin yapıldığı, fişlerin listelendiği sekmedir. Kısa yol tuşları ile klavyeden her işlemi hızlıca yapabilme, yan sütundaki menu aracılığıyla raporlara ulaşabilme, muavin defter takibi yapabilme, alt hesaplara ulaşarak otomatik olarak kdv ayırabilme, fişi farklı hesaplarla kapatabilme olanakları ile fiş giriş ekranı kullanıcıya pratiklik sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Ayrıca şablon oluşturarak hızlı fiş girişi yapılabilen ve toplu fiş giriş olanağı sunan ekran da mevcuttur.
Fiş Girişi 
Fiş içerisinde, mouse kullanmadan enter ve tab tuşları ile hareket edebilir ve klavye kısa yol tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, fiş içerisinde miktarlı giriş çıkış yapabilirsiniz.
Fiş tipinde kapanış fişi seçildiğinde, gelen uyarı ekranında ‘Tamam’ düğmesine tıklayarak, mizandaki rakamları otomatik olarak alabilir ve ters kayıtla kapatabilirsiniz.
Normal kayıt ekranına alternatif olarak toplu fiş girişi ekranına geçebilirsiniz. Toplu fiş girişi, KDV’li alış veya satış faturalarının çoğunlukta olduğu fişlerde tek satıra hem matrahın hem KDV oranının hem de toplamın seri olarak girilebileceği ekrandır.
Arama hanesinde istediğiniz alt hesabı hem ada hem koda göre aratabilirsiniz.
Fiş içerisinde, mavi menüde fişle ilgili işlem yapabileceğiniz kısa yollar vardır. Fişi kaydettikten sonra raporlar kutusu içinde detaylı fiş raporu / detaysız fiş raporu seçeneğinden ilgili fişin çıktısını alabilirsiniz.
Hızlı Fiş 
Hızlı fiş menüsü; sık kullandığınız fişleri önceden tanımlamanızı, mahsup fişinde bu tanımlamalar doğrultusunda yalnızca ilgili kodlara değer girerek tek tuşla, birden fazla satırı fişe aktarıp seri şekilde fiş girişi yapmanızı sağlar.
Örnek hızlı fiş tanımları butonuna basarak sisteme otomatik tanımlanmış hızlı fişleri getirebilir ve kaydedebilirsiniz. İsterseniz sisteme yeni tanımlamalar yapabilir veya bizim tarafımızdan tanımlanmış hızlı fişleri güncelleyebilirsiniz.
Mahsup fişinin içinde hızlı fiş butonuna basarak tanımlamaları ekranınıza getirebilirsiniz. İlgili tanımlamayı ilgili pencereden yaptıktan sonra alanları fişe aktar butonuna basarak tek hareketle arka ekranda fişin tüm hesapları aktarılacaktır.
Sabit Kıymet İşlemleri
Sabit kıymetlerinizi takip edebileceğiniz, isterseniz alış fişi, satış fişi, kar zarar fişlerini entegre olarak oluşturabileceğiniz ekrandır.
Sabit kıymet kartında, sabit kıymetin satışı yapılabilir. Sabit kıymetin hem satış bilgileri, hem de satışla ilgili; satış fişi ve kar / zarar fişi oluşturulabilir. Satıştan doğan kar / zarar rakamını sistem otomatik olarak getirmektedir.
Amortisman yılını yazarak amortisman oranını belirleyebileceğiniz gibi, yıl yazısına basarak da açılan tabloda çeşitli amortisman oranlarını kullanabilirsiniz.
İstediğiniz döneme ait (aylık, 3 aylık, yıllık) amortisman fişini, amortisman hesaplama menüsünden, isterseniz tüm sabit kıymet kartlarınıza, isterseniz sadece belirlediğiniz kartlarınıza toplu olarak oluşturabilirsiniz.
 
 
Mali Tablolar
Bilanço ve gelir tablosunda geçmiş yıl bilgilerini kolaylıkla ekrana getirebilir ve rapor alırken isterseniz 2 dönem arası karşılaştırmalı veriler şeklinde görebilirsiniz.
Bilanço ve ek mali tabloların raporlarını alırken isterseniz güncel döviz kuruna göre ayarlama yapabilirsiniz.
Yansıtma İşlemleri
Maliyet ve sonuç hesap tanımlarının yapıldığı, fişlerin oluşturulduğu sekmedir. TURMOB Admin tarafından maliyet yöntem tanımlamaları hazırlanmıştır. Kullanıcı sadece kendi hesap planında bulunan alt hesapları girerek yansıtma işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Fiş kesme ekranı ise yine kullanıcının hızlı işlem yapabilmesi düşünülerek tasarlanmıştır. Tarih aralığı verilerek otomatik olarak sistem tarafından fiş oluşturulmaktadır.
Muhasebe Personel Entegrasyonu
Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılması gereken ekrandır. Personel modülünde tanımlanan işyeri ve işyerine ait bölümlere göre ayrı ayrı entegrasyon yapılabilmektedir. Gerekli alt hesaplar bir defaya mahsus olmak üzere tanımlandıktan sonra istenilen aya fiş tarihi belirlenerek entegrasyon fişi otomatik olarak sistem tarafından kesilebilmektedir.
Serbest Meslek Makbuzu
Mükellefe ait brüt tutar, KDV tutarı, stopaj tutarı ve net tutar verilerinin alt hesaplarının bir kereye mahsus olarak tanımlandığı ekrandır. Buradaki bilgiler Mali müşavirin kendi defteri olan serbest meslek defterine mükellefe fiş kesmesi için yansımaktadır. Mali müşavir bu alt hesaplara otomatik olarak fiş kesebilmektedir.
Enflasyon Muhasebesi
Beyannameler

Bu sekmede Muhtasar, KDV, KDV2, G-Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Form Ba ve Form Bs beyannamelerine ulaşmak mümkündür. Kullanıcı bir kereye mahsus olmak üzere ilgili alt hesapları tanımlar. Beyan zamanı geldiğinde sadece “Sistemden Al “ butonunu kullanır. Tüm raporları excel formatında almak mümkündür. Xml paket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Muhtasar beyannamede kayıtlı kartlar için tek bir tuşla hem beyannameyi oluşturabilir, hem de gider fişini entegre olarak kaydedebilirsiniz.
Teşvik kapmasında muhtasar beyannameyi de personel kartları girişinde kanun numarası seçerek kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.
Gelir geçici ve kurum geçici vergi beyannamelerinde ticari kar veya zararı sistemden otomatik olarak çekebilir ve beyannameyi XML paket halinde düzenleyebilirsiniz.
Raporlar
Bu sekme ile tüm raporlara ulaşmak mümkün kılınmıştır. Raporlar; Genel Raporlar, Defterler, Sabit Kıymet Raporları, Miktar Tutarlı Raporlar olmak üzere dört ana başlıkta toplanmıştır. Alt detaylarda ise hesap planı listesi, detay/ özet fiş listesi, mizan, hesap özeti, detay/ özet miktar raporu, muavin defter, yevmiye defteri, defteri kebir, miktar tutarlı raporlar, sabit kıymet listesi, amortisman listesi, dönem amortisman listesi raporları yer almaktadır.
LUCA Elektronik defter ve belge uygulamasına geçişte büyük önem taşıyor.
Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri son 15 yılda büyük bir hızla gelişme göstermiştir. Bilişim teknolojilerinin işletmelerde yoğun olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte, zamandan tasarruf sağlama, işlem maliyetlerinde azalma, işlemlerin hızlanması, bilgi depolama maliyetlerinin en aza indirilmesi ve doğru zamanda üretim yapılması gibi pek çok fayda elde edilmeye başlanmıştır.İşletmelerin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü olumlu yönde etkileyen tüm bu gelişmeler, telekomünikasyon alt yapısı ve internetle birlikte, elde edilen bilgilerin çok uzak mesafelere çok hızlı bir şekilde ve yine çok düşük maliyetle iletilmesini mümkün hale getirmiştir. Ayrıca; işletmelerin gelecekte başarılı olmaları ve varlıklarını koruyabilmeleri için, güvenilir ve uluslararası standartlara uygun raporlar üretebilmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu da, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle sağlanabilmiştir. Kısacası geleneksel defter – kalem uygulaması çoktan geride kalmıştır. Tüm bu gelişmelerin gerçek anlamda kendisinden beklenen faydayı göstermesi, hukuksal alt yapının da, gelişmelere uygun hale getirilmesi ile sağlanabilecektir. Belgeye dayalı olarak yürüyen klasik ticari işlemler ve idari sistem içinde, “elektronik belge” olarak adlandırılabilecek kağıtsız belgenin, hukuk sistemlerinde geçerlilik kazanmasına, ülkesel boyutlarda çalışmalar yapıldığı gibi, değişik uluslararası kurumlar da aynı konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de Maliye Bakanlığı, “elektronik defter” ve “elektronik belge” ile vergi kayıplarını en aza indirmeyi hedeflemiştir. Yürürlükte olan Genel Tebliğ ile kağıt üzerinde düzenlenip saklama zorunluluğu olan defter ve belgelerin artık elektronik ortamda da tutulmaları süreci başlamıştır. Bu durumda da ticari işlemlerin kağıt üretilmeksizin, bilgisayar aracılığı ile elektronik ortamda yapılması gündeme gelmiştir.Elektronik ortamda defter tutabilmek için, şirketin yazılım, personel, ciro ve teknolojik alt yapısının, Gelir İdaresi’nce uygun görülen şartlarda olması gerekmektedir.
Görüldüğü gibi, şirketlerin elektronik defter uygulamasına geçebilmesi için, yazılım ve donanım alt yapılarının çok güçlü olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, TÜRMOB tarafından hayata geçirilen ve iki yıldır başarı ile kullanılan LUCA projesi, çok ciddi önem kazanmaktadır. Ve aslında, geçişin uzun süreli olacağı düşünülen elektronik uygulamalarda, küçük işletmelerin de ortama daha çabuk dahil olmasını sağlayarak, geçiş sürecini kısaltmaktadır.
Yazılım ve donanım alt yapısını güncellemek isteyen işletmelerin, katlanmaları gereken yatırım maliyetini ortadan kaldırarak, çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. İnternet tabanlı ve merkezi muhasebe sistemi olan LUCA sayesinde, birçok firma, hem donanım, hem yazılım tarafında, alt yapı sıkıntısını aşmış olarak elektronik
ortama geçebilmektedir. TÜRMOB “LUCA Projesi” ile elektronik ortama geçiş için, gerekli donanım ve yazılım alt yapısını, mesleki birlik üyeleri adına oluşturarak, muhasebe mesleğinin geleceği açısından, çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir. LUCA yazılımı ile geleceğin muhasebe standartlarına uygun , düşük maliyetli ,
zaman tasarrufu sağlayan , verimliliği ve üretkenliği artıran , farklı iş fırsatları yaratmayı sağlayan , kullanımı kolay ve güvenli bir ortamda çalışılmaktadır.
LUCA ilk aşaması olan SMM seti, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Personel, Serbest Meslek Defteri modüllerini içermekte ve bugün 8 bin üye ve yaklaşık 45 bin civarında kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bu başarıdan alınan güçle aynı teknolojiyi kullanarak geliştirilen ve LUCA Projesinin ikinci aşaması olan LUCA KOZA; internet tabanlı ticari paket ve kurumsal çözümlerin de çalışmaları tamamlanmıştır. Çok yakında piyasaya sunulacaktır.
LUCA Projesinin altyapısı ile üyelerine sağladığı çok önemli avantajlar söz konusudur. LUCA’nın sağladığı avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
Muhasebe standartlarına uygunluk,
Windows standartlarını kullanabilme,
Internetin olduğu her yerden uygulamanın tüm bileşenlerini kullanabilme,
Modüller arası tam entegrasyon,
Ek lisans almadan sınırsız kullanıcı tanımlama,
Aynı anda birden fazla kullanıcının aynı firmada işlem yapabilmesi,
Ücretsiz kurulum ve destek,
LUCA içersinden mevzuata ulaşabilme,
Yasal düzenlemelerin ücretsiz olarak anında sisteme yansıtılması,
Yedek alma işleminin merkezden yapılması,
Kullanım kolaylığı,
İnteraktif eğitim ve destek.
Bunların dışında tüm meslek mensuplarının katılımıyla ve önerileriyle gerçekleşen interaktif bir çalışma ortamı yaratılmaktadır. Üyelerimizin önerileri içerik belirleyici danışmanlarımız tarafından değerlendirilerek , uygulama biçimine sadık kalmak koşuluyla sisteme eklenerek tüm meslektaşların kullanımına sunulmaktadır. Internet teknolojisi kullanılarak geliştirilen LUCA Projesinde her yıl yenilenerek devam eden üyelik sistemi geçerli olmaktadır.