A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Londra Konferansı

Londra Konferansı

 Londra Konferansı (23 Şubat – 12 Mart 1921)

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra durum değerlendirmesi yapmak üzere Londra’da Konferans düzenlediler. Amaçları Sevr Antlaşması
‘nı yumuşatarak TBMM’ye kabul ettirmekti. İstanbul ve Ankara Hükümetini beraber çağırarak fikir ayrılığından yararlanmak istediler.
Konferansta Sevr gündeme geldiği için antlaşma sağlanamamıştır. Kesin askeri zaferler elde edilmeden masa başında ülkenin kurtarılamayacağı açıktı.

Sonuç alınamayacağı bilindiği halde TBMM’nin bu konferansa katılmasının nedenleri şunlardır:

 Türklerin barış taraftarı olduğunu göstermek
 Misakı milliyi
 tüm dünyaya tanıtmak
 Konferansa Türk heyetini temsilen Bekir Sami Bey gönderildi.

Londra Konferansı’nın Önemi

 İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını resmen kabul ettiler.
 Misakımilli dünyaya tanıtıldı.
 Bekir Sami Bey’in, İngiltere ve İtalya ile yaptığı anlaşma TBMM tarafından eşitlik ilkesi gözetilmediği için kabul edilmedi.
 Yunanistan tekrar saldırıya geçti (II. İnönü Savaşı).

Türk – Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Afganistan uzun yıllar İngiliz sömürgesi altındaydı. 1919’da bağımsızlığını elde etti. Afganistan temsilcisi Rusya’nın desteğini almak için Moskova’da bulunuyordu. Afgan temsilcisi yeni kurulan TBMM’nin de desteğini almak istiyordu.

 1 Mart 1920’de Türk-Afgan dostluk antlaşması imzalandı.
 TBMM hükümeti Afganistan’ın tam bağımsızlığını tanıyordu.
 Taraflardan birine yapılacak saldırıyı, diğer taraf kendisine yapılmış sayarak, savaşmayı kabul ediyordu.
 TBMM hükümeti kültürel yardım amacıyla Afganistan’a öğretmen ve subay gönderecekti.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri