A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Linux Komutları

Linux Komutları

Bash GNU işletim sistemi için bir shell ya da başka bir deyişle komut dili yorumlayıcısıdır. "Bourne-Again SHell" sözcüklerinde türetilmiş bir kısaltmadır. Unix’in Bell Araştırma Laboratuarının yedinci sürümündeki, şu anki Unix kabuğu /bin/sh’ın atasının yazarı Stephen Bourne’a atfen bu isim verilmiştir.

Bir şekilde herhangi bir linux dağıtımını sistemimize kurduğumuz varsayalım. Bir konsol ( terminal ) çalıştırmak için KDE yada Gnome menulerinden faydalanabiliriz. Windowsa benzer olarak menude dolaşıp xterm, konsole ya da gnome-terminal i çalıştırabilirsiniz. Bunların hepsi birer shell emulatörüdür ve işlevleri aynıdır. Peki, bundan sonra ne yapacağız? Aşağıda bir takım basit komutlar var evvela bunları öğrenmekle işe başlayabilirsiniz.

# cd
Change Directory kelimelerinin ilk harfleri. Dos da olduğu gibi dizin değiştirmeye yarıyor. Misal cd /mnt dersiniz oraya geçersiniz.

# mount
Dosya sistemlerini mount etmeye yarıyor. Misal # mount /dev/hda1 /mnt dediğinizde hda1 partition i mnt dizinine mount edilir.
# umount
Mount ettiğiniz dosya sistemini un mount eder.

# cp
Copy/Paste komutu. Örnek; # cp dosya ismi /home/tux derseniz o dosya belirttiğimiz dizine yani /home/tux a kopyalanır.

# mv
Move. Dosyaları taşımak için kullanılır. Bu sefer kopyalamak yerine direk oraya taşırsınız. Örnek cp ile ayni.

# mkdir
Make Directory. Dizin oluşturmaya yarar. Örnek; # mkdir /home/tux/yeni dizin derseniz. tux altında yeni dizin diye bir klasör oluşur.

# rm
Remove. Dosya ya da dizin silmek için. Örnek # rm dosya1 dediğinizde dosya1 silinir.

# ls
List. Dos da ki dir komutu ile ayni işlevde. İçinde bulunduğunuz dizinin içeriğini gösterir.

# pwd
print name of working directory. İçinde bulunduğunuz dizini gösterir.

# df
Disk kullanımı hakkında bilgi verir. Ne kadar kullanımda, ne kadar bos yer var gibi.

# free
Ne kadar RAM ve swap kullandığınızı gösterir.

# locate
Dosya ya da dizinin yerini belirlemekte kullanılır. Örnek; # locate dosya ismi

# updatedb
locate komutunun kullandığı database i günceller.

# chmod
Dosya ya da dizinin izinlerini değiştirmek için kullanılır. Örnek # chmod 755 dosya2 derseniz dosya2 nin izinleri 755 olur.

# head
Bir text dosyasının ilk satırlarını görmenizi sağlar. Kaç satir görmek istediğinizi de belirtebilirsiniz. Örnek head -10 dosya3.txt derseniz dosya3.txt nin ilk 10 satirini gösterir.

# tail
Head den farklı olarak txt nin son satırlarını gösterir.

# man
Herhangi bir komut ile ilgili manual’i yani kullanım kavuzunu gösterir. Örnek; # man tail

# clear
Konsol ekranını temizler.

# top
Kullanımda olan programları listeler, ne kadar memory kullandıklarını yazar, işlemci istatistiklerini gösterir vb.

# ps
Process Status. PID ( Process ID ) leri ile birlikte kullanımda olan programları listeler. #ps -au derseniz all users-bütün kullanıcılar için process leri verir.

# su
Super User. Konsolda root haklarıyla oturum açmanızı sağlar.

# passwd
Şifre değiştirmek için kullanılır. Root iseniz ve başka bir kullanıcının şifresini değiştirecekseniz #passwd kullanıcı adı seklinde kullanmalısınız.

# whoami
Kullanıcı isminizi görüntüler.

# date
Tarihi ve saati gösterir.

# reboot
Sistemi yeniden başlatır.

# lsmod
Yüklü olan kernel modüllerini gösterir.

# tar -zxvf dosya ismi.tar.gz
.tar.gz yada .tgz uzantılı sıkıştırılmış dosyaları (tarball) açmanızı sağlar. Örnek; # tar -zxvf dosya4.tar.gz

# tar -xvf dosya ismi.tar
.tar uzantılı tarball ları açmanızı sağlar.

# gunzip dosya ismi.gz
.gz veya .z uzantılı sıkıştırılmış dosyaları açmanızı sağlar.

# shutdown
Sistemi kapatır. Lakin parametre girmeniz gerekir. -h halt anlamına gelir sistem kapanır. -r reboot anlamına gelir. Sistemi o anda kapatmak için # shutdown -h now yazmanız yeterli.

Dar-ül Fünün Grup 6
JulesVerne

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum