A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Linux Çekirdek Derlenmesi

Linux Çekirdek Derlenmesi
Linux Çekirdek-NASIL

Görkem Çetin, [email protected]

Sertan Girgin, [email protected]
, v1.0, 4.12.1996
Serkan Hamarat, [email protected]
, v2.0, 15.11.1997Bu doküman, çekirdeğin konfigürasyonu, derlenmesi ve güncelleştirilmesi
için gerekli bilgileri içerir.

1. Giriş

Çekirdek-NASIL dokümanı, çekirdek derlerken karşılanan sorunları en aza
indirmek ve kullanıcının ihtiyacını da gözönünde bulundurarak derleme
aşamasını en kısa zamanda ve en uygun yoldan gerçekleştirmek için
yazılmıştır. Linux çekirdeğini derlemek uzun bir işlem gerektirir ve
kullanıcının önüne pekçok seçenekler sunar.

1.1 Gereksinimler

Linux çekirdek kurulum paketindeki birtakım programlar, makinanızda
GNU tar, find ve xargs komutlarının bulunduğunu farzeder. Bu komutlar
neredeyse standartlaşmış olduklarından nadiren sorun çıkartırlar.
Ayrıca bilgisayarınızdaki dosya yapısından da haberdar olmanız gerekir.
Bu döküman güncellenirken son kararlı sürüm 2.0.31, geliştirme sürümü
2.1.64 idi. Ama hazırlanırken son kararlı çekirdek sürümü 2.0.23 olduğu
için örneklerin bazıları bu sürüme göre hazırlandı. Çekirdek sürekli
değişim ve gelişim içinde olduğundan yeni çekirdeklerdeki bir değişiklik,
dosyada verilen bilgilerin yanlış olmasına neden olabilir. Bu durumu
gözönünde bulundurunuz.

Karalı çekirdek, test aşamalarından geçmiş ve herhangi bir sorun çıkarma
ihtimali çok az olan sürüm demektir.

Her linux çekirdeğine bir sürüm kodu verilir :  1.0.9, 1.3.50 , 2.0.0,
2.1.64 gibi. Her kodun ikinci numarası, çekirdeğin geliştirilme aşamasında
mı, yoksa kararlı mı olduğu konusunda fikir verir. Bu sayı çift ise,
hataları ayıklanmış ve onaylanmış bir çekirdek anlamına gelir. Diğer
durumda, sayı eğer tek ise çekirdek henüz geliştirilme aşamasındadır
ve kararlı olmayabilir.

2. Bazı önemli noktalar

2.1 Nedir bu çekirdek denilen şey ?

Genel anlamda çekirdek, programların ve donanımın arasında bekleyerek
iletişimi sağlayan arabirimdir. Çalışan tüm programların ve süreçlerin
hafıza ile olan ilişkilerini düzenler. İşlemcinin gücünün tüm bu
programlar arasında adil bir şekilde dağıtımını üzerine alır. Tüm bu
işlemleri kullanıcının haberi olmadan, her an durmaksızın yapar. Kısaca
çekirdek, işletim sisteminin bellekte sürekli çalışan ana parçasıdır.

2.2 Neden çekirdek sürümünü yükseltmem gerekiyor ?

Araştırma-geliştirme yapan binlerce kişi, sürekli olarak mevcut Linux
programları üzerinde çalışırlar. Çekirdek ile ilgili her yeni düşünce,
anında programa geçirilir. Artık daha hızlı çalışan aygıt sürücüleri,
daha hızlı hafıza yönetimi veya kararlılığı yüksek bir çekirdek oluşmuştur.
Hatalar sürekli kapandığından yükseltme işlemi kullanıcının lehine olur.

2.3 Yeni çekirdekler benim donanımımı destekler mi ?

Donanım-NASIL dosyasında çekirdeğin desteklediği tüm donanımlar vardır.
Ayrıca çekirdeğin derlenmesi sırasında "make config" komutunun ardından
destek gören tüm donanımın listesi ekrana sırayla gelir.  Bu listedeki
bazı aygıt sürücüleri ise slackware dağıtımından ayrı, modül olarak
Linux ile ilgili ftp adreslerinden bulunabilir.

2.4 Modül nedir ?

Modüller, derleme sırasında çekirdek üzerine eklenmeyen programcıklardır.
Kullanıcı bunları çekirdekten ayrı derler, istediği zaman çekirdeğe
ekleyip çıkartabilir. Bunlar yapılırken makinayı kapatmaya da gerek yoktur.
Çok kullanılan ve popüler bazı aygıt sürücüleri (PCMCIA sürücüleri gibi)
genelde modül olarak derlenirler.

2.5 Sabit diskimde ne kadar boş yere ihtiyacım var ?

Bu, sisteminizde yapacağınız konfigürasyona bağlıdır. Örneğin sürüm 2.0.10
yaklaşık 6Mb disk alanı kaplar. Açıldığı zaman ise toplam kapladığı alan
24 Mb olur. Derleme aşamasından sonra bu rakam 30 Mb"ı geçer. Her eklenen  
aygıt sürücü desteği sabit diskten bir miktar daha yer alır. Genellikle
yeni çıkan çekirdek kaynak kodu bir önceki sürümden daha büyüktür.

2.6 Çekirdeğin derlenmesi ne kadar sürer ?

Kullandığınız sisteme göre bu süre değişkenlik gösterir. 16 Mb 486DX4/100
makinasında, 5 dosya sistemi desteği, ağ desteği ve ses kartı sürücüsü ile
yaklaşık 20 dakika sürer. Aynı konfigürasyonu içeren çekirdeğin derlenmesi
ise daha zayıf bir makina olan 8Mb 386DX/40 altında 1.5 saati bulur.
Derlerken gidip çayınızı için, biraz televizyon seyredin. Makinanız 386
ise bir banyo alıp dışarı çıkın, alışveriş yapın. Çok ümitsiz bir
durumdaysanız, yapılacak en iyi şey en yakın bilgisayar şirketine
uğrayarak yeni fiyatları sormaktır :-)

3. Ayarlar

3.1 Çekirdeğin alınması

Çekirdek kaynak kodu ,ftp://ftp.metu.edu.tr/ adresindeki
/pub/linux/tsx/sources/system dizininden veya tsx-11.mit.edu adresinin
arşivini tutan herhangi bir adresten alınabilir. Bu dizin altındaki linux
sürümlerinin bir tanesini (v1.2, v2.0, v2.1 gibi) seçtikten sonra
altındaki dosyayı alabilirsiniz. Dosyanın ismi linux-x.y.z.tar.gz
yapısındadır. Buradaki x.y.z sayısı sürüm sayısını gösterir. y sayısının
tek olması durumunda henüz çekirdeğin test aşmasında olduğu anlaşılabilir.
Bu sayı çift ise sözkonusu çekirdek kararlıdır.

Aşağıdaki örnekte ftp.metu.edu.tr adresinden 2.0.20 sürümünün alınışı
gösterilmektedir:

$ ftp ftp.metu.edu.tr
Connected to ephesus.cc.metu.edu.tr.
220-
220-Welcome to METU Ftp Site !
220-
220-All logins and transfers are logged with your hostname.
220-If you do not agree with this policy, please cancel now.
220-
220 ephesus FTP server (Version wu-2.4(5) Wed Jan 10 18:06:56 EET 1996) ready.
Name (ftp.metu.edu.tr:gorkem): ftp
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
Password:
230-##########################################################################
230-##    Welcome to the Middle East Technical University Ftp Archive       ##
230-##########################################################################
230-
230-
230-Hello [email protected]
!
230-You are the 19. anonymous user.
230-Maximum number of users allowed is 100.
230-Local Time is Tue Nov  5 12:19:41 1996.
230-
230-Mirrored sites are placed under the directory /pub
230-This archive is maintained by [email protected]

230-You can reach this archive via FSP at port 21.
230-
230-You can reach public directories via "cd dirname"
230-command independent of your current location;
230-e.g. "cd linux" instead of "cd /pub/linux"
230-
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> cd /pub/linux/tsx/sources/system/
250-Please read the file README
250-  it was last modified on Mon Sep 16 11:36:00 1996 - 50 days ago
250 CWD command successful.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 66
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm     36981 Sep 16 12:36 CREDITS
drwxr-xr-x  3 ftpload  ftp-adm       512 Oct 13 15:59 Historic
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm     12056 Sep 16 12:36 README
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm       512 Oct 14 11:47 SillySounds
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm       512 Oct 13 18:17 testing
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm       512 Oct 14 11:47 v1.0
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm      2048 Oct 31 21:55 v1.1
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm      1024 Jun 25 11:34 v1.2
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm      6656 Sep 27 04:24 v1.3
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm      1536 Nov  2 00:05 v2.0
drwxr-xr-x  2 ftpload  ftp-adm       512 Nov  2 21:33 v2.1
226 Transfer complete.
ftp> cd v2.0
250 CWD command successful.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> dir linux*
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 141009
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5859566 Jul  3 11:22 linux-2.0.1.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5940281 Jul 27 06:39 linux-2.0.10.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5952403 Aug  5 03:01 linux-2.0.11.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5954278 Aug  9 12:53 linux-2.0.12.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5981780 Aug 16 06:19 linux-2.0.13.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5984960 Aug 20 11:52 linux-2.0.14.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5986368 Aug 25 06:20 linux-2.0.15.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5990228 Aug 31 14:03 linux-2.0.16.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5991606 Sep  2 06:37 linux-2.0.17.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5993351 Sep  5 10:38 linux-2.0.18.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5997342 Sep 11 10:21 linux-2.0.19.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5861789 Jul  5 12:09 linux-2.0.2.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5997693 Sep 13 08:53 linux-2.0.20.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5999162 Sep 20 09:51 linux-2.0.21.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   6009488 Oct  8 13:02 linux-2.0.22.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   6010694 Oct 18 08:20 linux-2.0.23.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5931967 Jul  6 07:53 linux-2.0.3.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5926911 Jul  8 08:48 linux-2.0.4.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5927899 Jul 10 08:23 linux-2.0.5.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5929807 Jul 12 07:22 linux-2.0.6.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5931378 Jul 15 07:38 linux-2.0.7.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5936467 Jul 20 02:52 linux-2.0.8.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5939510 Jul 26 04:09 linux-2.0.9.tar.gz
-rw-r--r--  1 ftpload  ftp-adm   5843677 Jun  9 23:36 linux-2.0.tar.gz
226 Transfer complete.
ftp> get linux-2.0.20.tar.gz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for linux-2.0.20.tar.gz (5997693 bytes).
226 Transfer complete.
5997693 bytes received in 136 secs (43 Kbytes/sec)
ftp> quit
221 Goodbye.3.2 Arşivi nasıl açarım ?

Sisteme root olarak giriş yapın ve /usr/src dizinine geçin.
Linux"un kurulması aşamasında çekirdekleri de kurmuş iseniz bu dizinde
"linux" isminde ve eski çekirdeğin kaynak kodlarını kapsayan bir alt
dizin göreceksiniz. Genellikle her kullanıcının yaptığı, bu dizinin ismini
o an çalışan çekirdeğin sürümüne göre değiştirmektir. Kurulu çekirdeğin
sürümünü bulmak için "uname -r" komutunu kullanabilirsiniz.

$ uname -r
   2.0.23

Bu komuttan çekirdeğin 2.0.23 sürümü olduğunu anlayabiliriz. Çekirdek
kaynak kodlarının bulunduğu dizinin ismine de , örneğin linux-2.0.23
verilebilir.

# mv linux linux-2.0.23

Çekirdek kodunu içeren paketi açmadan önce /usr/src dizinine kopyalayın,
ve açmadan önce bu dizinde "linux" isimli bir dizinin olmadığına emin
olun. Şimdi /usr/src içinde iken (tüm kaynak kodunun bu dizinde olduğunu
farzederek) arşivlenmiş kodu "tar" komutu yardımıyla açalım.

# tar -zxf linux-x.y.z.tar.gz

Komutun işletimi bitince "linux" dizini oluşur. İlk defa derleme işlemi
yapacaksanız aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.

# cd /usr/include
# rm -rf asm linux scsi
# ln -s /usr/src/linux/include/asm-i386 asm
# ln -s /usr/src/linux/include/linux linux
# ln -s /usr/src/linux/include/scsi scsi
# cd /usr/src/linux
# make mrproper

3.3 Çekirdek konfigürasyonu

/usr/src/linux dizini altında iken "make menuconfig" yazın. Bu komut,
bir konfigürasyon dosyası yaratmak amacıyla donanımınıza göre seçimler
yapmanıza olanak sağlar.

Bazı eski sürüm çekirdekler "make menuconfig" desteklemeyebilir. Bu durumda
"make config" kullanmanız gerekir.

Karşınıza çıkan seçenekleri "y" (evet) veya "n" (hayır) ile
ayarlayabilirsiniz. Bazı aygıt sürücülerde "m" seçeneği de olabilir. Bunun
anlamı, sistem o programı "modül" olarak derleyecek ve çekirdeğe dahil
etmeyecek demektir. Kullanıcı derleme aşamasından sonra istediği zaman bu
modülü çekirdeğe dahil edebilir.

Bir seçenek hakkında, o seçeneğin üzerindeyken  "?" tuşuna basarak daha
ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


3.3.0 Kod geliştirme düzeyi seçenekleri (Code maturity level options)

Eger bir Linux geliştiricisi veya "kernel hacker" değilseniz, boş geçin.


3.3.1 Modül yükleme desteği (Enable Loadable Module support)

Çekirdeğin, daha sonra modül olarak seçeceğiniz seçenekleri (sürücüleri vb.)
makina çalışırken çekirdeğe ekleme-çıkarma özelliği kazanmasını istiyorsanız,
bu bölümdeki seçenekleri ayarlamalısınız.


3.3.2 Genel ayarlar (General setup)

3.3.2.1 Matematik işlemci emülasyonu (Kernel math emulation)

Kullandığınız makinanın işlemcisi yardımcı matematik işlemcisine sahip
değilse (486SX, 386SX veya daha düşük) bu seçeneğe evet cevabını
vermelisiniz. Matematik işlemcisi olan bir makinada evet cevabını
verilmesi durumunda yardımcı işlemci kullanılır ve emülatör hesaba
katılmaz ama nasıl olursa olsun, çekirdeği gereksiz programlar ve
modüllerle şişirmemelidir.


3.3.2.2 Ağ desteği (Networking support)

Makinanız herhangi bir ağ üzerinde ise (Internet gibi), veya Internet"e
bağlanmak için SLIP, PPP, term gibi programları kullanmak istiyorsanız bu
bölüme "y" cevabı vermelisiniz. Fakat, ağ üzerinde olmasanız bile her
geçen gün yeni yeni uygulama programlarının ve paketlerin ağ desteğine
ihtiyacı olduğunu düşünürsek (X Window gibi) bu bölüme "y" cevabı vermeniz
şart görünüyor.


3.3.2.3 PCI BIOS desteği

PCI bios support - PCI desteğiniz varsa, bunu seçebilirsiniz. Dikkat
etmeniz gereken bir husus var. Bazı eski PCI anakartları bu seçenekle
kullanıldıkları zaman sistemi kilitleyebilirler.
Yeni çekirdeklerde PCI BIOS kullanmak istemeyen veya ihtiyaç duymayanlar
(Linux"un PCI BIOS kullanamadığı hatasını alanlar) için doğrudan PCI
erişimi seçeneği de sunulmuştur. Bazı çipsetlerle çalışmayabilir ama
genelde sorun çıkarmaz. Hem BIOS"tan hem doğrudan PCI erişimi seçenekleri
işaretlendiği zaman, çekirdek, BIOS kullanmayı tercih edecektir.


3.3.2.4 MCA desteği

Bazı IMB PS/2 makinalarda olduğu gibi anakartınızda MicroChannel
Architecture varsa "y" deyin. Bu özellik az sayıda makinada olduğundan
genelde "n" denir.


3.3.2.5 System V IPC (System V IPC)

IPC (Interprocess Communication - Süreçlerarası İletişim) "nin en iyi
tanımı Perl kitaplarında bulunabilir. Bazı Perl programları ve oyunlar
(DOOM gibi) bu seçenek olmadan çalışamazlar. Bu durumda ne yaptığınızı
iyi bilmiyorsanız bu seçeneğe "n" - hayır cevabı vermeyin.


3.3.2.6 Kernel support for a.out binaries
Kernel support for ELF binaries
Kernel support for MISC binaries (2.1.x ve üstü)

Çalıştırılabilir dosyalar çeşitlidir. En çok a.out ve ELF formatı
kullanılır. Her iki cins ikililer de kullanımda olduğundan bu seçeneklere
"y" deyin. Son sürümlerde diğer ikili biçimlerinin desteği de verilmeye
çalışılmıştır. Java, Phyton ve Emacs-Lisp gibi yorumlayıcı dilleri çok
kullanıyorsanız, bu seçeneği özellikle isteyebilirsiniz. Bu seçeneği
seçerseniz, Java ikilileri (Kernel support for Java binaries) ve
Linux/Intel ELF ikilileri (Kernel support for Linux/Intel ELF binaries)
için çekirdek desteği seçmenize gerek kalmaz.
Ayrıntılı bilgi için Documentation/binfmt_misc.txt okuyun.


3.3.2.7 İşlemci tipi (386, 486, Pentium, PPro)

Burada, makinanızın merkezi işlem biriminiz ne ise onu seçin.


3.3.2.8 Görüntü mod seçim desteği (Video mode selection support)

Makinanız metin modunda yüksek çözünürlükleri destekler durumdaysa ve
bu özelliğinden yararlanmak isterseniz buraya "y" deyin. Ama bununla
beraber başka bir kaç ayar daha yapmanız gerekecektir. Ayrıntılı bilgi
için ilgili Linux dökümanlarına başvurun.

3.3.2.9 Paralel port desteği

Yazıcınız paralel portu kullanıyorsa, zip-drive aletiniz varsa veya
PLIP link yapıyorsanız bunu seçin. Ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz
Documentation/parport.txt dosyasına gözatın.

3.3.3 Plug"n"Play desteği

PnP desteği (Tak ve çalıştır) istiyorsanız, bu bölümdeki seçenekleri
inceleyin ve gereken seçimleri yapın.


3.3.4 Floppy, IDE ve diğer blok tanımlı donanımlar

Bu kısımda makinanızda bulunan donanımdan haberdar olmanız gerekir.
Yanlış seçimler sonucu derleyeceğiniz çekirdek bazı donanım parçaları
ile sorun çıkarabilir. Ya da gereksiz yüklentilerle şişebilir.
Donanımınızı ve tiplerini öğrenin. Disk, CDROM, ve anakartın çip setini
işaretleyin. Ek blok tanımlı donanımlar kısmında ise (Additional Block
Devices) bilgisi sağlam Linux kullanıcılarına yönelik seçimler olduğundan
emin değilseniz bunları boş geçin.


3.3.4.1 Normal floppy disk desteği (Normal floppy disk support)

/drivers/block/README.fd dosyasını okumak isteyebilirsiniz. Özellikle
IBM Thinkpad kullanıcıları için bu önemlidir.


3.3.4.2 Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support

Hemen herkesin kullandığı PC sabit disklerinin standart olması sebebiyle
bu seçeneğe "y" cevabı verilebilir. Daha ileride SCSI sabit disk ve cdrom
desteği seçenekleri de görülebilir.


3.3.4.3

"old disks-only" ve "new IDE" sürücüleri seçenekleri arasındaki fark,
ilkinde tek arabirim üzerinden iki adet diski desteklemesi, diğerinde
ise ikinci arabirim ile birlikte IDE/ATAPI cdrom"ları desteklemesidir.
Yeni teknolojili sürücü, ilkinden daha fazla yer kaplar (4 Mb fazla).


3.3.5 Ağ seçenekleri (Networking options)

NET-2-NASIL dosyasında bu konuda detaylı bilgi bulabilirsiniz.


3.3.6 SCSI desteği (SCSI Support)

SCSI aygıtlarınız var ise bu seçenek için "evet" deyin. Daha sonra da
karşınıza gelecek SCSI aygıtlar arasından size uygun olanları alın.
Daha geniş bilgi için SCSI-NASIL belgesi size yol gösterecektir.


3.3.7 Ağ kartı desteği (Network Device Support)

Ağa bağlanmak için bir kart kullanacaksanız, veya SLIP, PPP bağlantıları,
ya da paralel port üzerinden yapacağınız her türlü işlem için bu seçeneği
işaretleyin. Ardından ekrana gelen kart tiplerinden ve protokollerden
uygun olanları seçin.


3.3.8 ISDN desteği

ISDN (Integrated Services Digital Networks) desteğini veren bir telefon
santraline bağlıysanız, servis sağlayıcınız destekliyorsa ve sizde de
uygun donanım varsa bunu kullanabilirsiniz.


3.3.9 CDROM sürücüleri (SCSI ve IDE/ATAPI olmayan sürücüler)

SCSI veya IDE/ATAPI olmayan bir CDROM"unuz varsa buraya girip size uygun
olan seçenekleri bulun.


3.3.10 Dosya sistemleri (Filesystems)

Burada, aşağıdaki dosya sistemlerinden kullanmak istediklerinizi
seçebilirsiniz.
  * minix : Yeni dağıtımlar , artık tarih olmaya başlayan bu dosya
    sistemini desteklemiyor. Kurtarma disketleri yaratmak için artık,
    daha yaygın fakat daha az kararlı olan ext2 dosya sistemi tercih
    edilir.
  * Genişletilmiş dosya sistemi - Extended file system (ext) : Bu da artık
    kullanımı olmayan bir dosya sistemi. Desteğini ekleyip eklememek size
    kalmış.
  * Genişletilmiş dosya sistemi-2 - Second extended file system (ext2) :
    Linux"un kullandığı en önemli dosya sistemi. Alınması gerekir.
  * xiafs : Artık kullanılmıyor.
  * msdos : Sabit diskinizde DOS bölümü varsa, ya da DOS disketi kullanmak
    istiyorsanız seçin.
  * umsdos : MS-DOS dosya sistemine bazı yenilikler (uzun dosya isimleri
    gibi) getirilerek oluşturulan bir teknoloji. MS-DOS desteği
    almadıysanız buna da gerek yok.
  * /proc : Bu aslında gerçek bir dosya sistemi değil, çekirdek ve
    süreçler arasında arabirim görevi yapan bir yapıdır. Pek çok program
    bu dosya sistemini kullanır (ps, free gibi). "y" cevabını
    vermeniz gerekir.
  * NFS : Linux makinanız bir ağ üzerinde kurulu iken ağ üzerindeki
    diğer makinaların dosya sistemlerini kullanabilmenizi sağlar.
  * ISO9660 : CD-ROM sürücünüzü Linux altında kullanabilmek "y" cevabı
    verin.
  * OS/2 HPFS : Linux -henüz- OS/2 dosya sistemlerine yazamıyor. Bu
    desteği almak için "y" cevabı verin.
  * System V : Bir UN*X sürümü olan System V makinalarının dosya
    sistemleri üzerinde çalışabilmeyi sağlar.


3.3.10.1 Hangi dosya sistemlerine ihtiyacım olacağını nasıl anlarım ?

"Mount" komutu yardımıyla, o an sisteminizde kullanılan dosya sistemleri
ve sabit disk bölümlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olusunuz :

# mount
/dev/hda2 on / type ext2 (defaults,rw)
/dev/hda4 on /home type ext2 (defaults)
/dev/hda3 on /dos type msdos (defaults)
none on /proc type proc (defaults)
/dev/fd0 on /mnt type msdos (defaults)

Her satırdaki "type" sözcüğünün yanındaki kelime, karşılık gelen sabit
disk parçasındaki dosya sistemini gösterir. Bilgisayar Topluluğu
makinasında bulunan sabit diski üzerindeki / ve /home dizini "ext2",
/proc dizini "proc" ve  /dos dizini ise "msdos" dosya sistemidir.
Bunların dışında /mnt dizini altına bir disket sürücü bağlanmış
görünmektedir.

Kullandığınız çekirdeğin desteklediği dosya sistemlerini görmek için şu
komutu kullanabilirsiniz:

$ cat /proc/filesystems
         ext2
         minix
         msdos
vfat
nodev   proc
nodev   nfs
nodev   smbfs
nodev   ncpfs3.3.11 Native Language Support

nls seçeneği, FAT ve ISO9660 dosyasistemleri aktif hale getirilmişse
kullanılabilir. Buna Joliet standardı desteği de denebilir. Joliet,
Microsoft"un Unicode destekli CDROM eklentisidir. Değişik karakter
setlerinin dönüşümü için kullanılır.


3.3.12 Karakter aygıtları (Character devices)

Bu bölümde yazıcı, fare ve bazı teyp yedekleme sürücüleri gibi karakter
aygıtları için sürücüleri ekleyebilirsiniz.


3.3.13 Ses kartı

Linux, geniş bir yelpazede ses kartlarını da destekliyor. Linux"un ses
kapasitesini duyabilmek için bu desteği ekleyin. Daha fazla bilgi
Ses-NASIL belgesi altında bulunabilir.

NOT : Yukarıda tüm konfigürasyon seçenekleri işaretlenmemiştir, zira
sürekli gelişme ve değişiklikler gösterirler.


3.3.14 Çekirdek işlemleri (Kernel Hacking)

Çekirdekten doğan hataların bulunmasını kolaylaştıran bu seçenek,
programcılara yönelik. Fakat çekirdeğin kararlılığını azaltabilir. Seçim
size kalmış.


Tüm bu işlemlerin ardından "make menuconfig" komutunun görevi bitmiş olur.
Exit seçip, ayarlarınızı kaydedip çıkabilirsiniz.

Makefile dosyasına bir göz atın, değiştirmeyi düşündüğünüz bölümler varsa
üzerinde düşünün.


3.3.15 Load an Alternate Configuration
Eğer isterseniz, daha önceden elinizde olan bir ayar dosyasını kullanmanıza
olanak saglar. Bu durumda yukarıdaki ayarların hiç birini yapmanıza gerek
kalmıyor.

3.3.16 Save Configuration to an Alternate File
Yukarıdaki ayarların hepsini yapıp değişik bir isimde saklamanızı sağlar.4. Çekirdeğin derlenmesi


4.1 Temizlik

Fazla dosyaları temizlemek, gerekli olan dosyaların da yerinde olup
olmadığını kontrol etmek için , sırasıyla

# make dep
# make clean

yazın. Ardından tüm nesne dosyaları ve eski sürümden kalan dosyalar
silinecektir. Bu adımı es geçmeyin.


4.2 Çekirdeğin derlenmesi

Temizlik işleminden sonra,

# make zImage

veya

# make zdisk  

yazın. İlk seçenekte çekirdek derlenip arch/i386/boot dizini altına
"zImage" adı altında atılacaktır. Atılmadan önce yerden kazanmak için
sıkıştırılır. Diğer durumda ise yeni çekirdek sabit disk yerine A: disket
sürücüsüne yazılır. Disket üzerine yazmanın bir avantajı, kararlı olmayan
ve sistemi açmayan çekirdek ile karşılaşılması halinde, sistemi sabit disk
üzerindeki eski çekirdekten açabilme imkanı bırakmasıdır.  Çekirdeğin
sabit diskten yanlışlıkla silinmesi durumunda disketten kopyalama şansı da
verir.

"make oldconfig" komutu , önceden derlenmiş çekirdeğin konfigürasyon
dosyasını okur ve derlemeyi bu dosyayı baz alarak yapar. Eski bir
çekirdeğiniz ve bunun karşılığı olan konfigürasyon dosyanız yoksa,
sözkonusu komutu kullanmayın.


4.3 Çekirdeğin kurulması

LILO (Linux Loader - Linux Yükleyici), bilgisayarın açılışı sırasında
çekirdek ile ilgili düzenlemeleri okur, buna göre hangi çekirdekten açması
gerektiğini anlar. Konfigürasyon dosyası biraz karmaşık olmasına rağmen
kullanım aşamasında büyük yararlar sağlar. /etc/lilo.conf dosyasının
içinde gerekli olan kurulum bilgileri vardır. Bu dosyanın bir bölüm
aşağıda görülüyor.

image = /vmlinuz
          label = Linux
          root = /dev/hda1
          ...

"image =" ibaresi kurulu olan çekirdeğe işaret eder. Çoğu kullanıcı bu
kısma "vmlinuz" yazar. "label =" bölümünde hangi işletim sistemi veya
çekirdek sürümünün açılışta kullanılacağı yazılır. Hemen altındaki "root"
bölümünde ise "label =" kısmında seçilen işletim sisteminin hiyerarşik
yapıda en üst dizin yapısı yazılır. Eski çekirdeğin bir yedeğini alın ve
yeni derlediğiniz çekirdeği "image =" satırında belirtilen şekilde
kopyalayın.

# cp zImage /vmlinuz
veya
# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage /vmlinuz

Şimdi LILO programını çalıştırın. Komut satırında "lilo" yazmak
yeterlidir.

# lilo
Added linux *
Added dos

LILO ve konfigürasyonu hakkında , aşağıdaki adresten daha fazla bilgi
alınabilir.

ftp.metu.edu.tr:/pub/linux/sunsite/docs/howto/mini/LILO

Yeni bir çekirdeği derledikten sonra LILO üzerinden ekleme yapmak ve
açılış anında kullanmak için /etc/lilo.conf dosyasındaki

image = /vmlinuz
          label = Linux
          root = /dev/hda1
          ...

satırlarının kopyasını çıkarın, "image" , "label" ve "root" yerine
sırasıyla yeni derlenen çekirdeğin sabit disk üzerindeki yerini, ismini ve
linux işletim sisteminizin kök dizinini yazın. Bunlara ek olarak, açılış
anında bekleme sağlamak ve seçim yapabilmek için konfigürasyon dosyasının
başına "delay = xxx" ekleyebilirsiniz. xxx sayısı, gecikme zamanını
saniyenin onda biri olarak verilir. Bu sayede açılış anında "shift" tuşuna
basılarak istenen çekirdeğin ismi (label = satırında yazılan isim) seçilir
ve çalıştırılır.5. Çekirdeğin yamanması (patch)


5.1 Yama uygulanması

Çekirdeğin her yeni sürümüyle birlikte bir önceki sürümünün yaması da
gelir. Yamayı uygulamak, tüm çekirdeğin tekrar derlenmesinden daha
kolaydır. Örnek olarak, elinizde 2.0.10 çekirdeği var ve ftp adresinde
2.0.11 sürümü çıkmış. Halihazırdaki çekirdeği 2.0.11 sürümüne yükseltelim:

Yamayı önce /usr/src dizinine kopyalayın. Bu dizin altında iken

# zcat patch-2.0.11.gz | patch -p0     , veya
# patch -p0 < patch-2.0.11   (eğer sıkıştırılmış değilse)

yazın. Bu komutun ardından satırlar ekrandan kaymaya başlayacak ve yama
işlemi tamamlanacaktır. Satırlar bazen o kadar hızlı kayar ki neler
yazdığını bile göremeyebilirsiniz. Yamanın başarılı bir şekilde
tamamlandığından emin olmak amacıyla, /usr/src/linux dizini altında .rej
uzantılı dosyalara bakın.

# find . -name "*.rej" -print

Komut, .rej uzantılı dosyalar bulunursa yama işlemi tamamlanamamış
demektir. Eğer yama işlemi tamamlanırsa, sırasıyla

# make clean
# make config
# make dep

komutlarını yazın. Bu komutlarla ilgili detaylı bilgi 4. konunun başında
anlatılmıştır.

"patch" komutunun alabildiği bazı seçenekler vardır. "patch -s" komutu
oluşabilecek tüm hata mesajlarını ekrana yazar. Diğer yama seçenekleri
"man patch" yazarak görülebilir.

Yama uygulanan bir çekirdeği eski haline getirmek için "patch -R" komutunu
kullanın.

Birkaç yamanın ardından, .orig uzantılı dosyalar etrafta dolaşmaya başlar.
Bu dosyalar gereksizdir, büyük yer kapladıkları için ise silinmeleri
gerekir. Aşağıdaki komut yardımıyla /usr/src/linux dizini altında .orig
uzantılı dosyaları silebilirsiniz.

      find .  -name "*.orig" -exec rm -f {} ";"


5.2  Diğer yamalar
  
Standart olmayan ve Slackware ile dağıtılmayan bazı yamaların standart
yamalarla çakışması olasılığı büyüktür. Eğer programınız çalışmazsa kaynak
programın üzerinde oynamanız gerekebilir. Bu nedenle yamanın çalıştığından
emin olun. Daha önce yama üzerinde deneyimi olan birisinden yardım isteyin
veya çekirdeğinizi yedekleyin.


6. Diğer paketler

Çekirdeğin, kaynak kodunda ayrıntılı olarak açıklanmayan, buna rağmen
önemli olduğunu düşündüğüm bazı önemli özellikler burada açıklanmıştır.


6.1.  Klavye (kbd)

Linux konsolunun özelliği sonucu, font değişikliği, klavye tuşlarının
yeniden tanımlanması, video ekran modunun değiştirilmesi gibi bazı
özellikler bu işletim sistemi altında kolayca yapılabilmektedir.  Hemen
her dil için font ve klavye tuşları tanımı desteği bulunmaktadır.


6.2 Linux yardımcı programları (util-linux)

Rik Faith ([email protected]
) , Linux yardımcı programlarından oluşan büyük
bir paketi Internet üzerine koydu. Halen Nicolai Langfeldt
([email protected]
) tarafından düzenlenen ve güncellenen bu paketin
içinde setterm, rdev ve ctrlaltdel gibi, çekirdek ile ilgili programlar
bulunuyor. Fakat paketin önce düşünülüp sonra kurulması gerekiyor.
Kullanıcı bazan sonradan ciddi problemlere yol açabilecek sorunlarla
karşı karşıya gelebiliyor. Bu paketi kurmadan önce iki kez düşünün.


6.3  Sabit disk seçenekleri (hdparm)

Diğer paketlere benzer şekilde bu paket de önceden çekirdek yaması
yapısındaydı. Ardından standart çekirdeğin içine alınarak her sürümde
dağıtılmaya başlandı. Fakat hemen ardından, sabit diskin optimizasyonu
için kullanılan programlar ayrı olarak dağıtılmaya başlandı.


6.4  Standart fare - gpm (general purpose mouse)

Bu program görsel ekranda (virtual console) fare ile harf-kelime-satır
kesip yapıştırmanızı sağlayan programı sürer.7. Bazı tuzaklar


7.1  make clean

Eğer rutin bir çekirdek güncellemesinden sonra yeni çekirdeğiniz gerçekten
garip şeyler yapıyorsa, büyük ihtimalle yeni çekirdeğinizi derlemeden
önce "make clean" komutunu kullanmayı unutmuşsunuzdur. Belirtiler
sisteminizin sık sık çökmesinden garip Giriş/Çıkış hatalarına veya düşük
performansa kadar herşey olabilir. "make dep" komutunu çalıştırdığınızdan
emin olun.


7.2  Büyük veya yavaş çekirdekler

Eğer çekirdeğiniz çok fazla bellek harcıyorsa, çok büyükse, ve/veya yeni
786DX6/440 makinanızda bile derlenmesi sonsuza kadar sürüyorsa, büyük
ihtimalle ayarlanmış bir çok gereksiz parça (aygıt sürücüleri, dosya
sistemleri, vb.) vardır. Eğer bu parçaları kullanmıyorsanız, onları
ayarlamayın, çünkü hafıza harcayacaktır. Büyük çekirdeklerin en belirgin
özelliği sürekli hafızadan diske ve diskten hafızaya takas yapmalarıdır;
eğer diskiniz çok fazla ses yapıyorsa ve kapandığında bir jetin inişine
benzer ses çıkaran eski Fujitsu Eagle"lardan değilse, çekirdek
ayarlarınızı gözden geçirin.

Çekirdeğinizin ne kadar hafıza kullandığını makinanızın toplam
hafızasından /proc/meminfo dosyasındaki "total mem" değerini çıkararak
veya "free" komutunun çıktısından öğrenebilirsiniz. Ayrıca "dmesg"
komutunu kullanarak (veya çekidek log dosyasına bakarak) da bu değere
ulaşabilirsiniz.
  
Memory: 15124k/16384k available (552k kernel code, 384k reserved, 324k
data)
  
şeklinde bir satır göreceksiniz. Benim 386"ım (daha az özellikle
ayarlanmış) şunu söylüyor.

Memory: 7000k/8192k available (496k kernel code, 384k reserved, 312k data)


7.3 Çekirdek derlenmiyor

Eğer çekirdek derlenmiyorsa, yama başarısız olmuş veya kaynak kod bir
şekilde bozulmuş olabilir. Derleyicinizin sürümü doğru olmayabilir veya
bozulmuş da olabilir (örneğin, "include" dosyaları hatalıdır). README
dosyasında anlatılan sembolik bağlantılar ın doğru kurulduğuna emin olun.
Genelde, eğer standart bir çekidek derlenmiyorsa, sistemle ilgili ciddi
bir sorun vardır ve bazı uygulamaların (tools) yeniden yüklenmesi gerekli
olabilir.
  
Belkide bir 1.2.x çekirdeğini ELF derleyiciyle (gcc 2.6.3 veya üstü)
derliyorsunuzdur. Eğer derleme sırasında bir sürü "... undefined" mesajı
alıyorsanız, sizin probleminiz bu olabilir. Birçok durumda bunu düzeltmek
çok kolaydır. Şu satırları arch/i386/ Makefile dosyasının başına ekleyin:
  
  AS=/usr/i486-linuxaout/bin/as
  LD=/usr/i486-linuxaout/bin/ld -m i386linux
  CC=gcc -b i486-linuxaout -D__KERNEL__ -I$(TOPDIR)/include

Daha sonra yeniden "make dep" ve "make zImage" komutlarını çalıştırın.

Çok nadir durumlarda gcc, donanım problemlerinden dolayı çökebilir. Hata
mesajı "xxx exited with signal 15" benzeri birşey olacaktır ve genellikle
size gizemli gözükecektir. Eğer problemle karşılaşırsanız önce gcc"yi yeniden
kurmayı deneyin. Eğer çekirdek sadece dışsal cache kapatıldığında, hafıza
azaltıldığında vb. durumlarda düzgün derleniyorsa kuşkulanmalısınız.


7.4 Çekirdeğin yeni sürümü açılış yapmıyor

LILO"yu çalıştırmadınız veya LILO düzgün ayarlanmamış. Bir seferinde
soruna sebep olan ayar dosyasındaki bir problemdi; "boot=/dev/hda"
yerine "boot=/dev/hda1" diyordu (İlk başta sıkıcı olabilir, ama
çalışan bir ayar dosyasız olduktan sonra, onu değiştirmeniz gerekmez).

{
You did not run LILO, or it is not configured correctly. One thing
  that ``got" me once was a problem in the config file; it said `boot=
  /dev/hda1" instead of `boot = /dev/hda" (This can be really annoying
  at first, but once you have a working config file, you shouldn"t need
  to change it.).
}


7.5  LILO"yu çalıştırmayı unuttunuz, veya sistem hiç açılmıyor

Bu durumda yapacağınız en iyi şey floppy diskten açılış yapmak ve daha
sonra açılış yapabilen başka bir floppy hazırlamaktır (mesela "make
zimage" işinizi görür). Kök (/) dosyasisteminizin nerede olduğunu ve
türünü (örneğin second extended, minix) bilmeniz gerekecek. Aşağıdaki
örnekte ayrıca /usr/src/linux kaynak ağacının hangi dosyasistemi üzerinde
olduğunu, dosyasisteminin türünü ve nereye bağlandığını bilmeniz gerekecek.

İzleyen örnekte, root /dev/hda1, ve normalde /usr "a bağlanmış olan ve
/usr/src/linux "u kapsayan dosyasistemi ise /dev/hda3. Her ikiside second
extended dosyasistemi. /usr/src/linux/arch/i386/boot"da yer alan, çalışan
çekirdek görüntüsü ise zImage.

Mantık şu; eğer çalışan bir zImage varsa, bunu yeni floppy için kullanmak
mümkündür. Daha iyi veya kötü çalışabilecek (sisteminizin kurulumuna bağlı
olarak) başka bir alternatife örnekten sonra değineceğiz.

Öncelikle bir boot/root disk ikilisinden veya kurtarma diskiden açılış
yapın ve çalışan çekirdek görüntüsünün bulunduğu dosya sistemini bağlayın.

# mkdir /mnt
# mount -t ext2 /dev/hda3 /mnt

Eğer mkdir size dizinin  zaten var olduğunu söylerse buna aldırmayın.
Şimdi çekirdek görüntüsünün bulunduğu dizine geçin.

# /mnt + /usr/src/linux/arch/i386/boot - /usr = /mnt/src/linux/arch/i386/boot

Formatlanmış bir disk"i "A:" sürücüsüne yerleştirin (boot veya root
diskini değil!), çekirdek görüntüsünü disk"e aktarın ve kök
dosyasisteminize göre ayarlayın:

# cd /mnt/src/linux/arch/i386/boot
# dd if=zImage of=/dev/fd0
# rdev /dev/fd0 /dev/hda1

/ dizinine geçin ve normal /usr dosyasistemini "umount" edin:

# cd /
# umount /mnt

Artık sisteminizi bu disketten normal olarak yeniden açabilirsiniz.
Yeniden açılış yaptıktan sonra lilo"yu çalıştırmayı (veya yanlış
yaptığınız neyse onu) aklınızdan çıkarmayın!

Yukarıda bahsedildiği gibi başka bir genel alternatif var. Eğer / içinde
çalışan bir çekirdek görüntünüz (örneğin /vmlinuz) varsa onu boot disk
olarak kullanabilirsiniz. Yukarıdaki koşulların olduğunu ve çekirdek
görüntüsünün /vmlinuz olduğunu varsayarsak, sadece yukarıdaki örnekte şu
değişiklikleri yapın: /dev/hda3 "ü /dev/hda1 (/ dosyasistemi) ile,
/mnt/src/linux "u /mnt ile, ve if=/zImage "i de if=/vmlinuz ile
değiştirin. /mnt/src/linux "un çıkarımıyla ilgili not gözardı edilebilir.

LILO"yu büyük sürücülerle (1024 silindirden fazla) kullanmak sorunlara yol
açabilir. Bu konuda yardım için bkz. LILO mini-NASIL.


7.6  `warning: bdflush not running"

Bu vahim bir durum olabilir. 1.0 "dan sonraki çekirdek sürümlerinde (20
Nisan 1994 civarı) periyodik olarak dosyasistemi bufferlarını boşaltan
"update" isimli program güncelleştirildi/değiştirildi. "bdflush" kaynak
kodunu alın (çekirdek kaynak kodunu aldığınız yerde olmalıdır) ve kurun
(bunu yaparken sisteminizi eski çekirdek altında çalıştırmak isteyebilirsiniz).
Kendisini "update" olarak kuracak ve tekrar açılıştan sonra yeni çekirdek
artık şikayet etmeyecektir.


7.7  undefinded symbols hakkında birşeyler söylüyor ve derlenmiyor

Büyük ihtimalle bir ELF derleyiciniz (gcc 2.6.3 ve sonrası) ve 1.2.x (veya
öncesi) çekirdek kodunuz var. Bunu düzeltmenin olağan yolu şu üç satırı
arch/i386/Makefile dosyasının başına eklemektir:

  AS=/usr/i486-linuxaout/bin/as
  LD=/usr/i486-linuxaout/bin/ld -m i386linux
  CC=gcc -b i486-linuxaout -D__KERNEL__ -I$(TOPDIR)/include

Bu a.out kütüphaneleri ile 1.2.x çekirdeği derleyecektir.


7.8  IDE/ATAPI CD-ROM sürücüm çalışmıyor

Şaşırtıcı şekilde çok kişi belki de ters gidebilecek birkaç şeyden dolayı
ATAPI sürücülerini çalıştıramıyor.

Eğer CD-ROM sürücünüz belirli bir IDE arabirim üzerindeki tek aygıtsa,
jumper ayarları "master" ve "single" olmalıdır.

Creative ses kartlarının üzerinde IDE arabirimi bulunur. Ancak bu bazı
ilginç problemlere yol açıyor. Bazı anakartlarda yerleştirilmiş bir IDE
arabirimi varken, diğer bir çoğunda iki tane IDE arabirimi bulunur
(genelde IRQ15 "de). Bu durumda genel eğilim soundblaster arabirimini
üçüncü bir IDE kapısı (port) yapmaktır (genelde IRQ11). Ancak bu, üçüncü
IDE arabirimini desteklemeyen linux sürümleri 1.2.x "de problemlere yol
açar. Bu problemi gidermek için birkaç seçeneğiniz var.

Eğer ikinci bir IDE kapınız varsa ve onu kullanmıyorsanız veya üzerinde
iki sürücü yoksa, ATAPI sürücünüzü ses kartından alarak ikinci arabirime
yerleştirin. Daha sonra ses kartı üzerindeki arabirimi iptal
edebilirsiniz.

Eğer ikinci bir arabiriminiz yoksa, ses kartınız üzerindeki arabirimin
(Ama ses kartının ses bölümü değil) jumper ayarlarını IRQ15 ve ikinci
arabirim olarak değiştirin.

Eğer herhangi bir nedenle sürücünüz "üçüncü" arabirimde olmadıysa, veya
başka problemler varsa, bir 1.3.x çekirdeği (örneğin 1.3.57) alın ve
/drivers/block/README.ide dosyasını okuyun. Orada çok daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.


7.9 obsolete routing requests hakkında garip şeyler söylüyor

Route programının ve route manipulation yapan diğer programların yeni
sürümlerini alın. /usr/include/linux/route.h dosyası değiştirildi.


7.10  Firewalling 1.2.0 "da çalışmıyor

En az 1.2.1 sürümüne yükseltme yapın.


7.11  "Not a compressed kernel Image file"

/usr/src/linux dizininde yaratılan vmlinux dosyasını boot görüntüsü olarak
kullanmayın. Doğru dosya [..]/arch/i386/boot/zImage dosyasıdır.


7.12  1.3.x "e yükselttikten sonra konsol problemleri

/etc/termcap dizininde bulunan console termcap girişindeki "dumb"
kelimesini "linux" ile değiştirin. Ayrıca bir terminfo tanımı da
yapmanız gerekebilir.


7.13  Çekirdek yükseltmeden sonra derleme yapmıyor

Linux çekirdek kaynak kodunda, /usr/include dizinindeki standart başlık
dosyaları (sonu .h ile biten) tarafından kullanılan bir takım başka başlık
dosyaları bulunur. tipik olarak şu şekilde kulanılırlar
(xyzzy.h , /usr/include/linux dizininde bir dosya olmak üzere):

# include <linux/xyzzy.h>

Normalde, çekidek kaynak kodunun include/linux dizinine /usr/include
isimli bir bağlantı vardır. Eğer bu link yoksa veya yanlış bir yer
gösteriyorsa, birçok şey derlenmiyecektir. Eğer çekirdek kaynak kodunun
diskinizde çok fazla yer kapladığını düşünüp onu sildiyseniz, bu problem
olabilir. Problem yaratacak başka bir şey ise dosya izinleridir. Eğer
yetkili kullanıcının, diğer kullanıcıların dosyaları görmesine izin
vermeyen bir erişim maskesi (umask) varsa, ve çekirdek kaynak kodunu
p (dosya modlarını koru) parametresi olmadan açtıysanız, o kullanıcılar
C derleyicisini kullanamayacaktır. "chmod" komutu bu durumu düzeltmek
için kullanılır. Ancak include dosyalarını yeniden açmak daha kolay
olacaktır. Bunu, başlangıçta tüm kaynak kodu açarken kullandığınız
komuta şu parametreleri ekleyerek yapabilirsiniz:

# tar zxvpf linux.x.y.z.tar.gz linux/include

NOT: "make config", /usr/src/linux bağlantısını mevcut değilse,
yeniden yaratacaktır.


8.  2.0.x sürümüne yükseltme hakkında notlar

Çekirdek sürümü 2.0.x ile beraber çekirdek kurulumuna birkaç değişiklik
geldi. Sürüm 2.0.x"e yükselirken ihtiyacınız olacak bilgiler 2.0.x kaynak
ağacında bulunan Document/Changes dosyasında bulunmaktadır. Büyük
ihtimalle gcc, libc ve SysVInit gibi birkaç anahtar paketi yükseltmeniz ve
bazı sistem dosyalarında değişiklikler yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla
bu dosyayı okuyun.


9.  Modüller

Yüklenebilir çekirdek modülleri hafıza kullanımını azaltır ve ayar yapmayı
kolaylaştırır. Bu modüller dosyasistemlerini, ağ sürücülerini, teyp ve yazıcı
sürücülerini vb. içerecek şekilde genişliyor.


9.1  Modül yardımcılarını (utilities) yükleme

Modül yardımcıları çekirdek kaynak kodunu aldığınız yerde
modules-x.y.z.tar.gz dosyasında bulunabilir. Şu an kullandığınız çekirdek
sürümüne eşit veya altında olan en yüksek sürümlü patchlevel x.y.z dosyasını
alın. Dosyayı "tar zxvf modules-x.y.z.tar.gz" komutuyla açın, yarattığı
dizine geçin (modules-x.y.z), README dosyasını okuyun ve kurulum komutlarını
uygulayın (genelde "make install" gibi kolay bir komuttur). Bu adımdan
sonra, insmod, rmmod, ksyms, lsmod, genksyms, modprobe, ve depmod
programları /sbin dizini içinde kurulmuş olmalıdır. Eğer istiyorsanız,
yardımcı programları insmod içindeki "hw" örnek sürücüsüyle
deneyebilirsiniz. Daha fazla bilgi, alt dizindeki INSTALL dosyasında
bulunabilir.

insmod , çalışan çekirdeğe modülleri ekler. Modüller genellikle .o
eklentilidir. Yukarıda bahsedilen örnek sürücünün ismi drv_hello.o .
Dolayısıyla bu sürücüyü eklemek için girilmesi gereken komut, "insmod
drv_hello.o". Çekirdeğin kullandığı modülleri görmek için lsmod programını
kullanın. Çıktı şuna benzer birşey olacaktır:

      # lsmod
      Module:        #pages:  Used by:
      drv_hello          1

Çıktının anlamı, "drv_hello" isimli modül bir sayfa (4K) hafıza
kullanıyor ve başka bir çekirdek modülü ona bağımlı değil demektir.
Bu modülü kaldırmak için "rmmod drv_hello" komutunu kullanın.
Burada dikkat edilmesi gereken husus rmmod programının parametre
olarak lsmod"un çıktısı olan modül ismini istemesidir, dosya ismini
değil. Dİğer modül yardımcılarının açıklamaları manual sayfalarında
bulunabilir.


9.2.  Çekirdek ile dağıtılan modüller

Sürüm 1.2.2"den beri birçok dosyasistemi, bazı SCSI sürücüler, bir
takım ağ sürücüleri ve benzeri birçok şey modül olarak yüklenebiliyor.
Bunları kullanmak için, normal çekirdekte bunları ayarlamadığınıza
emin olun (make config sırasında bunlar hakkındaki sorulara "y" ile
cevap vermeyin). Yeni bir çekirdek derleyin ve bununla yeniden açılış
yapın. Daha sonra /usr/src/linux dizinine geçin ve "make modules"
komutunu çalıştırın. Çekirdek ayarlarında belirtmediğiniz tüm
modülleri derleyecek ve bunlara bağlantıları /usr/src/linux/modules
dizinine yerleştirecektir. Modülleri doğrudan bu dizinden veya onları
x.y.z çekirdek sürümü olmak üzere /lib/modules/x.y.z dizinine
yerleştirecek "make modules_install" komutunu çalıştırarak
kullanabilirsiniz.

Modüller özellikle dosyasistemlerinde yaralı olabilir. Minix veya msdos
dosyasistemlerini çok sık kullanmıyor olabilirsiniz. Bu durumda msdos
disketini kullanmak için önce "insmod /usr/src/linux/modules/msdos.o"
komutunu, işiniz bitince de "rmmod msdos"  komutunu kullanmak normal
işleyiş sırasında çekirdekte 50K hafıza tasarrufu yapmanızı sağlar.

Minix dosyasistemi için küçük bir not: "rescue" disklerinde kullanmak
için bunu herzaman doğrudan çekirdek içine ayarlamalısınız.10. İpuçları

10.1 make veya patch komutlarının çıktılarını görme

Bu iki komutun hata mesajlarını bir dosyaya yönlendirebilirsiniz.
Öncelikle hangi kabuk altında çalıştığınızı anlayın.

# echo $SHELL

Eğer sh veya bash kullanıyorsanız,

# (komut) 2>&1 | tee (çıktı dosyası)

yardımıyla "komut" un çıktısını "çıktı dosyası" na yazabilirsiniz.

Csh veya tcsh ile,

# (command) |& tee (output file)

10.2 Alternatif çekirdek kurmak

Eskisine dokunmadan yeni bir çekirdeği kurmak mümkündür. Diğer UNIX
benzeri işletim sistemlerinin aksine, LILO bir çekirdeği disk üzerindeki
herhangi bir bölümden kurabilir. LILO konfigürasyon dosyasının sonuna

      image = /usr/src/linux/arch/i386/zImage
          label = yeni_çekirdek

gibi iki satır eklenirse, eski çekirdeğe dokunmadan yeni çekirdeği
kullanarak sistem açılabilir. LILO"ya yeni bir çekirdeği yüklemesini
söylemek için en iyi yol, sistem açılış esnasında "shift" tuşuna basmaktır.
Bu sırada ekranda "LILO" yazacak ve siz yeni çekirdeğin ismini yazdıktan
sonra sistem bunu kullanarak açılacaktır.

Aynı anda birkaç çekirdek kaynak kodunu sistemde bulundurmayı
düşünüyorsanız, izlenecek en güvenilir yol, her birine
/usr/src/linux-x.y.z ismini vermektir (x.y.z halihazırdaki çekirdek
sürümünü gösterir). Ardından sembolik bir bağlantı yardımıyla istediğiniz
kaynak dizinini seçebilirsiniz, örneğin

# ln -sf linux-1.2.2 /usr/src/linux

komutu, linux-1.2.2 dizinini aktif hale getirir. Artık kaynak dosyalarının
bulunduğu dizin linux-1.2.2 dizinidir.

10.3 Yeni çekirdekler hakkında

Russell Nelson ([email protected]
) yeni çekirdek sürümleri hakkında kısa
bilgiler verior. Bu belgelere , ftp://ftp.emlist.com/pub/kchanges veya
http://www.crynwr.com/kchanges adreslerinden erişilebilir.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum