A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Linux’ ta Klavye Kısa Yolları

Linux’ ta Klavye Kısa Yolları CTRL + B Moves the cursor backward one character.
CTRL + C Cancels the currently running command.
CTRL + D Logs out of the current session.
CTRL + F Moves the cursor forward one character.
CTRL + H Erase one character. Similar to pressing backspace.
CTRL + P Paste previous line and/or lines.
CTRL + S Stops all output on screen (XOFF).
CTRL + Q Turns all output stopped on screen back on. (XON)
CTRL + U Erases the complete line.
CTRL + W Deletes the last word typed in. For example if you typed "mv file1 file2" this shortcut would delete file2.
CTRL + Z Cancels current operation, moves back a directory and/or takes the current operation and moves it to the arka plân. See bg command for additional information about arka plân

birde terminal için şunlar var

Moves to the users home directory.
!! Repeats the line last entered at the shell. See history command
for previous commands.
!$ Repeats the last argument for the command last used. See historycommand for previous commands.
reset Resets the terminal if terminal screen is not displaying
correctly.
shutdown -h now: Remotely or locally shuts the system down.
. Hâlihazırdaki dizini gösterir.
.. Önceki dizini gösterir.
Aktif kullanıcının ev dizini
cd .. Önceki (üst) dizine geç.
ls .. Önceki (üst) dizinin içeriğini göster.
CTRL-C Çalışan bir programı keser (komut satırına düşürür).
TAB Komut/dosya ismi tamamlama
apropos İçinde "kelime" geçen tüm kılavuz sayfalarını tarar.
cat "Dosya"nın içindekileri ekrana basar.
cd "Dizin"e geçer.
cd .. Üst dizine geçer.
chsh Kabuk değiştir.
cp dosya1"i dosya2"ye kopyala.
cp /home/ali/mesaj.txt /tmp /home/ali/mesaj.txt dosyasını /tmp dizini altına kopyala.
echo "Karakter dizisi"ni ekrana bas.
PATH Çalıştırılabilir dosyaların yerini gösteren değişken
echo $PATH Bir dosya çalıştırılmadan önce nereye bakılacağını gösterir.
SHELL Altında çalışılan kabuk.
echo $SHELL Çalışan kabuğu gösterir.
finger "Kullanıcı" hakkında ayrıntılı bilgi verir.
ln İki dosya ya da dizin arasında sembolik bağ kurar.
ls Dosya ve dizinleri göster.
ls /etc /etc altındaki dosya ve dizinleri göster.
ls -l Dosya ve dizinler hakkında geniş bilgi ver.
ls -al Saklı (. İle başlayan) dosyaları da göster.
mkdir Dizin yarat.
mkdir /gecici Aktif kullanıcının ev dizini altında "gecici" adında bir dizin yarat.
more "Dosya"nın içeriğini ekrana yazdırır.
mv Bir dosya ya da dizini taşır.
mv re1.gif /tmp re1.gif dosyasını /tmp dizinine taşı.
mv linax.txt linux.txt linax.txt dosyasının adını linux.txt olarak değiştir.
passwd Şifreyi değiştirir.
pwd Üzerinde çalışılan dizini gösterir (working directory).
rm Bir dosyayı siler.
rm -f Dosyayı silmeye "zorlar".
rm -rf Bir dizini ve içindeki alt dizinleri siler.
Telnet telnet bağlantısını açar.
who Sistemde kimlerin bulunduğunu söyler.
xf86config X Window grafik ekranını yapılandırır.
Dar-ül Fünün Grup 6
JulesVerne

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri