A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
LANs(Yerel Alan Ağları)

LANs(Yerel Alan Ağları)

Yerel ağları, birbirine yakın bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan veri iletim ortamı olarak tanımlamıştık. Değişik topolojilerde görülen bu ağlar giriş bölümünde anlatıldığı gibi, farklı tiplerde olabilir. Bu tiplerden en çok görülenleri FDDI (Fiber Distributed Data Interface), Token Ring ve Ethernet. Aslında bunlar içinde en yaygın olanı Ethernettir. Bu yüzden bu bölümde diğerlerine yer verilmeyecek ve Ethernet ağlar, kullanılan kablo tipleri ve cihazlara varıncaya kadar detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Özelde Ethernet ağları genelde yerel ağlar düşünülürken hiçbir zaman ağın tek bir tipte olacağı farzedilmemelidir. Mesela yerel bir ağda hem Ethernet hem Token Ring birarada olabilir veya Ethernet bir ağda değişik kablolama biçimleri ve uygun cihaz bağlantılarıyla bir arada kullanılabilir.

Ethernet ağlarda bilgisayarın ağ bağlantıları ethernet adaptör denilen ve bilgisayarın içine takılan bir kartla yani ethernet kartıyla sağlanır. Bu kartlar değişik bağlantılar yapılacak şekilde çeşit çeşit üretilirler. Üzerinde, ağın alt yapısında kullanılan kablo tipine göre uygun bağlantı yapılabilecek port bulunan kart alınır ve bilgisayarlara takılır. Bu kartların kullanılan kablo tipine göre ayarları yapılmalıdır. Eski tip kartlarda bu ayarlar kart bilgisayara takılmadan önce kart üzerinde jumper denilen parçalarının uygun yerlere takılmasıyla yapılırdı. Yeni tip kartlarda ise bu ayarlar yazılımla yapılabilmektedir. Bu sayede kartın ayarı değiştirmek istendiğinde bilgisayarın içini açmak zorunda kalınmaz.Ethernet kendisine has bir adresleme kullanır. Ethernet tasarlanırken dünya üzerinde herhangi bir yerde kullanılan bir Ethernet kartının tüm diğer kartlardan ayrılmasını sağlayan bir mantık izlenmiştir. Ayrıca, kullanıcının ethernet adresinin ne olduğunu düşünmemesi için her ethernet Kartı fabrika çıkışında kendisine has bir adresle piyasaya verilmektedir. Her Ethernet kartının kendisine has numarası olmasını sağlayan tasarım 48 bitlik fiziksel adres yapısıdır. Ethernet kart üreticisi firmalar merkezi bir otoriteden üretecekleri kartlar için belirli büyüklükte numara blokları alır ve üretimlerinde bu numaraları kullanırlar. Böylece başka bir üreticinin kartı ile bir çakışma meydana gelmez. Ethernet adresleri yazılırken 16 tabanlı sayı sistemindeki rakamlar kullanılır ve sayı altı bölüm halinde yazılır, bölümler “:” ile ayrılır. Mesela 8:0:20:0:e:c8 bir ethernet adresidir. Bu adreste görüldüğü üzere 8:0:20 ile adresi başlayan kartlar Sun Microsystems şirketine tarafında üretilen kartlardır. Başka bir şirketin kartı bu adresle başlamayacağı ve Sun şirketi adresin devamındaki 24 bitlik kısımda her karta değişik numara kullandığı için bu numaraya sahip dünya üzerinde tek bir kart olabilir.

Ethernet, teknoloji olarak yayın teknolojisini (broodcast medium) kullanır. Yani bir bilgisayardan ethernet ortamına yollanan bir veri paketi o Ethernet ağındaki tüm bilgisayarlarca görülür. Ancak paketlerin hangi bilgisayara gönderildiğini o ağa bağlı makinalar Ethernet başlığından anlarlar. Her ethernet paketi 14 Octet’lik (Byte’lık) bir başlığa sahiptir. Bu başlıkta kaynak ve varış Ethernet adresi ve bir tip kodu vardır. Dolayısıyla ağ üzerindeki her makina bir paketin kendine ait olup olmadığını bu başlıktaki varış noktası bilgisine bakarak anlar. Tip kodu alanı aynı ağ üzerinde farklı protokollerin kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla aynı anda TCP/IP, IPX/SPX gibi protokoller aynı ağ üzerinde çalışabilir. Her protokol başlıktaki tip alanına kendine has numarasını koyar, UNIX makinaların yer aldığı bir ağda önemli iki protokol ARP ve RARP (Adress Resolution Protocol ve Reverse ARP) protokolleridir. Kısaca bunlar Ethernet adreslerinin TCP/IP protokolünce  kullanılan IP adreslerine, IP adreslerininde Ethernet adreslerine çevrilmesini sağlar.

Ethernet üzerindeki makinalar erişim  metodu olarak CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) protokolünü kullanırlar. Bu protokol bus topolojili ağlarda kullanılır. Bu ağ topolojisinde bütün makinalar bir kabloya direk olarak bağlanmıştır. Dolayısıyla herhangi iki makina birbirlerine veri iletimi yapmak için bu kabloyu kullanmak zorundadır. Protokolün çoklu erişim (multiple access (MA) mode) kavramı buradan gelir. Bütün veriler, gönderen makina tarafından paketler haline getirilerek iletilir. Her paketin başlık bölümü vardır. Bu paketler ağ üzerinde yayınlanır. Bütün makinalar yayınlanan paketleri dinler ve paket başlığında varış adresi olarak kendi adresini görürse paketleri alır. Bu tür bir çalışma modunda herhangi iki makinanın aynı anda paket gönderme ihtimali vardır. Bunun olasılığını azaltmak için makinalar paket göndermeden önce elektronik olaraka ağı dinlerler ve ana kabloda iletilen paket olup olmadığına bakarlar. Ancak kabloyu boş gördükleri zaman kendileri paket göndermeye başlarlar. Bu dinleme işlemide protokolün CS (Carrier Sense) kısmıdır. Bütün bunlara rağmen iki makina kablonun boş olduğunu görüp aynı anda paket göndermeye başlayabilir. Bu durumda çarpışma (collision) dediğimiz olay gerçekleşir. Çarpışma durumunu tespit edebilmek için makinalar paketleri kabloya gönderirken aynı zamanda kablo üzerindeki sinyalleri izlerler. Eğer gönderilen sinyaller ile kablo üzerindeki sinyaller farklı ise çarpışma olmuş demektir. Bu çarpışma tespit işlemi de protokolün CD (Colliston Detection) kısmıdır. Diğer paket gönderen makinalarında çarpışmanın farkına varması için sinyaller çarpışmayı tespit eden makina tarafından bir süre daha gönderilir ve daha sonra kesilir. Bu makinalar tekrar paket göndermeye başlamadan önce rastgele tespit edilen bir süre beklerler. Ethernet ağlarda çarpışma performansı düşüren bir olaydır. Çarpışma ihtimali ise ağ üzerindeki makina sayısı arttıkça artar.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum