A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

 1. Laboratuvarlara kirli ayakkabılarla girilmemelidir. Mümkünse laboratuvar için ayrı bir ayakkabı kullanılmalı ve bu ayakkabı laboratuvar dışında giyilmemelidir.

 2. Laboratuvara gereksiz kişisel eşyalar sokulmamalıdır. (Kitap, defter, çanta v.s.)

 3. Laboratuvarda, laboratuvara özgü bir önlük (tercihen beyaz) giyilmelidir. Laboratuvar dışında bu önlük kullanılmamalıdır.- Laboratuvar masalarının üzeriyle mümkün olduğunca temas edilmemeli ve oturma v.s. eylemlerde bulunulmamalıdır.

 4. Laboratuvara işi olmayan kişiler ve ziyaretçiler alınmamalıdır.- Laboratuvarda herhangi birşey yemek, içmek, sigara içmek sakıcalı davranışlardır.

 5. Deskler kullanımdan önce ve sonra dezenfekte edilmelidir.

 6. Desklerin üzerinde gereksiz malzemeler bulundurulmamalıdır.- Kontamine malzeme deskler üzerinde bırakılmamalı, bu iş için ayrılmış olan kaplarda bekletilmelidir.

 7. Çalışmalar sırasında eller, vücudun diğer kısımlarına temas ettirilmemelidir.

 8. Ekim yapılan tüp, petri v.s. önlük ceplerine konmamalıdır.- Çalışmalar sırasında her türlü hava sirkülasyonu önlenmelidir. Gereksiz el-kol hareketlerinde de bulunmamak gerekir.

 9. Herhangi bir madde döküldüğünde gerekli önlemler alınmadan kaldırılmamalıdır. Özellikle mikrobiyolojik açıdan kontamine materyallerin dökülmesi ve kırılması halinde önce ortam dezenfekte edilmeli daha sonra temizlik yapılmalıdır.

 10. Çalışmaların bitiminde kullanılan kirli matertyal kendilerine ait kaplara bırakılmalıdır.

 11. Kullanılan disposable (tek kullanımlık) alet ve malzeme tedbirsizce çöpe gönderilmemeli, gerekli tedbirler alındıktan sonra duruma göre çöpe gönderilmeli ve/veya imha edilmelidir.

 12. Mikrobiyolojik ekimlerde kullanılan öze telleri kullanımdan önce ve sonra mutlaka yakılarak sterilize edilmelidir. Öze tellerinin yakılması sırasında, öze teli üzerinde damlacık veya herhangi bir materyalin fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Öze telinde bulunan materyal yakma sırasında ani genleşme sonucu etrafa ve giysilerinize sıçrayabilir !

 13. Çalışmaya başlamadan önce ve sonra eller mutlaka özenle yıkanmalı ve gerekliyse dezenfekte edilmelidir. Mümkünse disposable latex eldivenler kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra eldivenler gerektiği şekilde imha edilmelidir.

 14. Kullanım için hazırlanmış pipetler temiz ve ağız kısımları mutlaka pamuklanmış olmalı, mikrobiyoloji laboratuvarları için mutlaka steril edilmiş olmalıdır.- Tehlikeli sıvıları pipetle çekerken mutlaka pamuklu pipet kullanılmalı, pipete sonuna kadar sıvı çekilmemeli, mümkünse elektrikli pompa kullanılmalıdır.

 15. Steril olup olmadığı kesin bilinmeyen malzeme Steril değildir.

 16. Kullanılan malzemelerin bakımları zamanında ve gerektiği şekilde yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Bakımsız malzemenin arıza yapması olasılığı arttığı gibi, kazalara neden olma riski de artar.

 17. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan etüvlerin içi temiz tutulmalı, herhangi bir materyal damladığında, döküldüğünde mutlaka (fişi prizden çekilerek) dikkatle ve cihaza zarar vermeyecek şekilde dezenfekte edilmelidir.

 18. Laboratuvarda böcek, sinek v.s. hayvanların bulunması, kontaminasyon için büyük bir risktir. Tedbir alınmalıdır.- Çalışmalar düzenli olmalı ve planlı yapılmalıdır. Laboratuvar kayıtlarına azami dikkat gösterilmesi gerekir.

 19. Laboratuvardan çıkarken, çalışması gerekli olmayan cihazlar kapatılmalı, pencereler, gaz ve su vanaları kontrol edilmelidir.

 20. LABORATUVAR KAZALARINA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN ! 

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri