A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kütüphaneler, Haftası
Kütüphaneler Haftası

Kütüphaneler Haftası

 

Kütüphaneler haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Kütüphaneler haftası ile ilgili yazı.

Öğrencilere okuma zevkini ve sevgisini aşılamak, onların kütüphanelerden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla, okullarımızda Kütüphaneler Haftası düzenlenir.

Kütüphanelerde kitaplar hem korunur, hem de okunur. Burada kitaplar belli yöntemle sıralanır ve saklanır. Kütüphanelerin çokluğu insanların kitaplara verdiği önemi gösterir. En eski kütüphane Mezapotamya’daki Ninova kütüphanesidir. Eskiçağ’ın Bergama Kitaplığı da ünlüdür. Ne var ki çıkan bir yangın sonucu tümüyle kül olmuştur.

Türkler de kütüphaneler kurmayı severlerdi. Hemen her kentte kitaplık vardı. Yurdumuzun en büyük kütüphanesi Ankara Milli Kütüphane’dir.

Kişiler, topluma uymak için okurlar. Bilgi edinmek, meslek öğrenmek, haber almak, olayları doğru yorumlamak okumanın amaçlarındandır. Okuma uğraşı arttıkça, toplumlar uygarlaşırlar, milli amaçları daha bilinçli kavrarlar, insanın bilgisi ve kültürü, okuldan sonra, okuduğu kitaplarla ölçülmektedir.

Okuma, yazma, anlatma etkinliğini beslemek için kitap gerekir. Bu gereksinim okulda, sınıfta, evde, kentte, kasabada, köyde bulunan kitaplıklarla karşılanır.

Öğrenciler kitap okumak, kitapları saklamak, kitaplardan yararlanmak yollarını öğretmek için sınıf kitaplıkları kurulur. Her okulda kitaplık kolu bulunur. Öğrencilerin evlerinde kitap biriktirmelerine de yardımcı olunur.

Kütüphanelerin kuruluş ve amaçlarına göre çeşitlere ayırabiliriz.
1- Genel kütüphaneler: Her kentte ve kasabada bulunur. Halkımız ve öğrenciler yararlanır.
2- Okul ve sınıf kitaplıkları: Öğrenciler yararlanır. Bütün derslerin programını besler. Okul kitaplığı çeşitli eğitim ortamıdır. Sınıf kitaplıkları ise öğrencilere en yakın kaynaktır.
3- Aile kitaplıkları: Aile bireylerinin alıp okudukları kitapların saklanmasıyla oluşur.
4- Üniversite kitaplıkları: Türkiye’de yayımlanan her tür yayınların saklandığı ve incelenmeye sunulduğu kitaplardır.
5- Gezici kitaplıklar: Araçlar kütüphane durumuna getirilir, halkın ayağına kitap taşırlar.
6- Çocuk kitaplıkları: Salt çocukların okuyacakları yayınları bulundurur. Çocuk kitaplıkları okul kadar değer taşır.

Kütüphanelerden yararlanırken şu kurallara uymalıyız.
-Kitaplar kirletilmez, üzerine yazı yazılmaz, resim çizilmez.
-Sayfaları yırtılmaz, kopartılmaz.
-Kütüphanelerde yüksek sesle konuşulmaz, gürültü yapılmaz.
-Ödünç alınan kitaplar zamanında geri verilir.