A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Kurtuluş Savaşın’da Cepheler- Düzenli Ordunun Kurulması

Kurtuluş Savaşın’da Cepheler- Düzenli Ordunun Kurulması

 DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

Mondros Ateşkes Anlaşması hükümleri gereği Osmanlı orduları terhis edilirken silahları teslim edilmişti.
Mustafa Kemal Suriye cephesindeyken ordunun dağıtılmaması için ordu komutanlıklarına telgraflar çekerek orduların dağıtılmamasını istemişti.
Havza’da iken de eldeki mevcut birliklerin dağıtılmamasını istemişti. Ne var ki yalnız Erzurum’daki 15. Kolordu kalmıştı.
TBMM’nin açılması nedeniyle iç ayaklanmalar başlamıştı. Bunların bastırılmasıyla uğraşılıyordu. Ayrıca Yunan işgali yaygınlaşmaya başlamıştı. İzmir’in işgali üzerine vatansever subaylar, ellerinde kalan birliklerle direnmeye geçtiler. Bölgedeki milis kuvvetleriyle birlik olarak savunma yapıyorlardı.
Bölgede direniş birlikleri Kuvayımilliye birlikleri şeklinde örgütlenmeye çalışıyordu. Yunan ilerleyişinin yavaşlatılması ve iç isyanların bastırılmasında ciddi çalışmaları olan bu birliklerin zamanla olumsuz faaliyetleri de olmaya başladı.

Kuvayımilliyenin Kaldırılmasının Nedenleri

 Düzenli birlikler olmamaları
 Yunan ilerleyişi karşısında tam başarı elde edilememesi
 Genelkurmay’dan gelen emirlere uymamaları ve yalnız kendi şeflerini dinlemeleri
 Ayaklananları kanun hükmü değil kendi kurallarına göre cezalandırmaları
 Halktan bazen zorla para ve malzeme toplamaları
 Adam kaçırma ve silah zoruyla baskınlar yapmaları
 Düzenli ordu kurulması fikrine bir çoğunun karşı çıkması

➥ TBMM’nin hükümete verdiği yetkiyle Kuvayımilliye güçleri Milli Savunma Bakanlığı emrine girmesi konusunda yasal düzenlemeler yapıldı.

1920’nin başlarında Ankara Ziraat Mektebi toplantısında düzenli ordu kurulması kararı alınmıştı.
Haziran 1920’de Doğu ve Batı cephesi kurularak düzenli ordu kurulmasına adım atıldı.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri