A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kurban, Kesmekle, Yükümlü, Olanlar,
Kurban Kesmekle Yükümlü Olanlar

Kurban Kesmekle Yükümlü Olanlar

Bir kimsenin kurban bayramında kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1-Müslüman olmak

Müslüman olmayanlar öncelikli olarak imanla mükelleftir. Ancak iman ettikten sonra ibadetleri yerine getirmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple bir kimsenin kurban kesmeye ehil hale gelebilmesi için ilk önce Müslüman olması gerekir. Bu şart bütün ibadetler için geçerlidir. Kurban Bayramının üçüncü günü güneş batmadan önce Müslüman olan ve durumu müsait olan kimsenin kurban kesmesi gerekir.

2. Akıllı ve büluğa ermiş olmak

Kurban bayramında kurban kesmekle yükümlü olmak için akıl ve büluğ şarttır. Bundan dolayı çocukların ve delilerin mallarından kurban kesilmesi gerekmez. Fetva da buna göredir. Bununla birlikte bir kimse kendi malından çocuğu için kurban kesebilir. Bu da güzel bir davranışdır.

3. Yolcu (seferî) olmamak

Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir mani yoktur. Hanefilerin yolcu için böyle bir ruhsattan söz etmeleri, ibadetlerde külfeti kaldırmaya ve kurbandan gözetilen hikmetlerin gerçekleşmesine öncelik vermeleri sebebiyledir. Diğer mezheblere göre, kurban mukim için de yolcu için de sünnettir.

Klâsik fıkıh kitaplarında konu böyle ele alınmış olmakla birlikte, günümüzde yolculuk imkân ve şartları büyük ölçüde değişmiştir. Bayram tatilini fırsat bilerek yurt içi veya dışı geziye çıkan, yazlığa giden memleketine giden kimsenin durumu farklıdır. Bu durumdaki kimselerin söz konusu ruhsattan yararlanma yerine, ya önceden gerekli tedbirleri alarak vekaleten kurbanını kestirmesi ya da bulunduğu yerde kurban kesmesi daha isabetlidir.

4. Belirli Bir Malî Güce Sahip Olmak

Hanefî mezhebine göre, kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü zekâtta ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynıdır. Bu da borçları ve aslî ihtiyaçları dışında 20 miskal (85 gram) altın veya 200 dirhem gümüştür. Bu durumdaki kadın ve yetişkin çocuklar bizzat mükellef olmakla birlikte kocası veya babası bunlar adına -hibe yoluyla- kurban keserse o da yeterli olur. Diğer mezhepler kurban kesmeyi sünnet saydıklarından, kurban mükellefiyeti için ayrıca bir zenginlik ölçüsü tesbit etmemişlerdir.


  Ad Soyad
  Yorum