A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
kuranı kerim niçin evrenseldir

kuranı kerim niçin evrenseldir

 

Kur’an-ı Kerim’in evrensellik özelikleri nelerdir

Kur’an-ı Kerim’in evrensellik özelikleri

 

Kur’an-ı Kerim’in evrensellik özelikleri

Kur’an-ı Kerim’in evrensellik özelikleri

Kur’an- Kerim’in vahyinin evrenselliği, onun üç özelliğinden ileri gelmektedir:

 

1- Kur’an mesajı soy-sop, ırk ya da kültürel çevre gözetmeksizin bütün insanlığa hitap eder.

2- Kur’an-ı Kerim özellikle insanın akıl ve sağduyusuna hitap etmektedir.

3- Kur’an, on dört asır önce vahyedildiği gibi bugüne kadar gelmiştir. Çünkü Kur’an, “Onu muhakkak ki biz koruyacağız.” vaadi doğrultusunda eksiksiz kaydedilmiş ve bugünlere eksiksiz ulaştırılmış vahye dayalı tek mesajdır.

Bu üç özelliği sayesindedir ki Kur’an ilahî vahyin son evresini temsil etmektedir ve bu vahyi insanlığa ulaştıran peygamber de peygamberlerin sonuncusudur. Dolayısıyla Kur’an mesajının içerdiği değerler sistemi; belirli bir zaman, belirli bir kültürel çevre ve belirli şartlarla kayıtlı olmayıp evrenseldir.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri