A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Krizin Türkiye’ye bahşettiği fırsatlar

Krizin Türkiye’ye bahşettiği fırsatlar
Kısa dönem için elimize geçen fırsatlardan birisi, İstanbul"un uluslararası finans merkezi olma yolunda önemli bir şansa kavuşmasıdır.

Dünyanın ikinci büyük finans merkezi olan, hatta bir numaradaki New York"la bu hususta ciddi rekabet eden Londra, İngiliz hükümetinin şirketlerden alınan vergileri giderek ağırlaştırması yüzünden cazibesinden bir parça kaybediyor. Kriz ortamında şirketlerin, kasalarından çıkacak her dolar konusunda eskiye göre çok daha duyarlı hale geldiği biliniyor. İşte kriz yüzünden can pazarına dönen uluslararası piyasada, giderek ağırlaşan vergi uygulamaları sebebiyle Londra"da faaliyet göstermekte olan dünyanın en büyük 100 şirketinden tam 40 tanesi şehirden taşınmaya hazırlanıyor. Bu olağanüstü olay, uluslararası finans merkezi statüsü edinmesi bakımından İstanbul"a ciddi bir imkân bahşediyor. Ülke olarak, ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek adına, şehrimizi bizzat hükümet ve Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla söz konusu şirketlere layıkıyla tanıtmalı ve vergi yükü bakımından Londra"dan daha elverişli hale getirmeliyiz. Gerçi, İstanbul halen başındaki belediye başkanı ve ekibi tarafından son beş yılda gerçekten güzelleştirildi, modernleştirildi. Buna rağmen, uluslararası şirket yöneticilerinin aileleriyle birlikte güvenlik içinde rahat, sosyal bir yaşam sürdürebilmelerini temin edecek imkânlar noksan ise bunların da en kısa zamanda tamamlanması gerekir. Bunlar yapıldığı takdirde, İstanbul, finans merkezi olma yolunda 50 yılda kat edebileceği mesafeyi birkaç yılda alabilir.

Son yıllarda ihracatçı firmalarımızın kâbusu haline gelen Çin mallarında, 2009 yılında eskisi kadar yıkıcı bir rekabet göremeyebiliriz. Çünkü, artık Çin"de işçi ücretleri belli düzeye ulaştığından, Çin ile diğer ülkeler arasındaki işgücü maliyeti farkı nispeten azaldı. Dolayısıyla, bu ülke özellikle tekstil, ayakkabı, dericilik ve oyuncak sektöründe eski avantajını kaybediyor. Katma değeri daha yüksek mallarda ise Türkiye"nin rekabet gücü doğallıkla daha yüksek.

Malum, yükselen petrol fiyatları Ortadoğu ülkelerinde muazzam birikimler meydana getirdi ve hâlâ getiriyor. Bütün dünya parasızlıktan muzdaripken, petrol ihracatçısı Arap ülkeleri önümüzdeki 10 yıl içinde petrolden gelecek 8-9 trilyon dolarla ne yapacaklarını düşünmekle meşguller. Tahminlere göre, Körfez ülkeleri 2020 yılına kadar toplam 3 trilyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirecekler. Söz konusu memleketler, bir yandan kendi ülkelerinde devasa projeler bitirmeyi, diğer yandan da ülkeleri dışına yatırım yapmayı planlıyorlar. Mesela, 64.350 dolar ile kişi başına milli gelirde ve % 13,4 ile büyüme hızında dünya birincisi Katar, kendisini üniversite ülkesi yapacak yatırımlara başladı. Suudi Arabistan ise, dev bir sanayi gücü olmak istiyor. Bu amaçla toplam 150 milyar dolara mal olacak en az 6 yeni sanayi şehri ve mega bir organize sanayi bölgesi inşa ediyor. Kuveyt ise, İpekyolu adı altında Asya ile Avrupa"yı birleştirecek bir şehir kurmayı planlıyor. Kendi ülkelerindeki görkemli yatırımlara ek olarak petrol zengini ülkeler, dış dünyadaki yatırımlara da nakit güçleriyle para yatırıyorlar, mesela, Türkiye"de yat imalatına girdiler.

Türkiye olarak, petrol zengini dost ülkelerin hem ülkelerindeki sabit yatırımlara uluslararası arenada deneyimli şirketlerimizle katkıda bulunabilir, hem de Türkiye"ye kendiliğinden duydukları ilgilerini yatırıma dönüştürebiliriz. Evvelce Batı dünyasına yatırım konusunda adeta şartlanmış bulunan Arap ülkeleri, kriz patladığından beri ciddi biçimde alternatif arayışı içindeler. Bu arayışlarında Türkiye; tarihî, dinî, kültürel bağlarımız sebebiyle özel bir konuma sahip. Bütün mesele, bürokrasi, basın ve muhalefetin bu dost ve kardeş ülkeler hakkındaki önyargılarını kırması ve ekonomik ilişkilere karşılıklı menfaat zaviyesinden bakabilmesi.

Global krizin ülkemize belli ölçüde zarar verdiği, daha da vereceği maalesef bir vakıa. Ancak, yararlanmasını becerdiğimiz takdirde, kriz bize verdiği zararın çok fevkinde fırsatlar da sunuyor.

Sami USLU
  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri