A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kooperatifçilik
Kooperatifçilik

Kooperatifçilik Kooperatifçilik programı, kooperatiflerin karşılaştığı mali, hukuku, ticari problemlere çözüm getirecek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim yapar. Ülkemizde, tarım ve kredi kooperatifçiliği oldukça gelişmiş durumdadır. Gerek yeni kooperatif kurmak ve gerekse kurulmuş olan kooperatiflerde çalışmak mümkündür.

Kooperatifçilik Programın Amacı : Kooperatifçilik programı, kooperatiflerin karşılaştığı mali, hukuki, ticari problemlere çözüm getirecek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim yapar.

Kooperatifçilik Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Kooperatifçilik programında, sosyoloji, psikoloji, matematik, işletme, iktisat alanlarında dersler okutulur ve staj yaptırılır.

Kooperatifçilik için Gereken Nitelikler : Kooperatifçi olmak isteyenlerin ikna yeteneği yüksek, hoşgörülü, sabırlı, girişken, anlayışlı ve insanlarla etkileşimden hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
Kooperatifçilik Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteleri :

İNÖNÜ ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ADNAN MENDERES KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU
ABANT İZZET BAYSAL BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Kooperatifçilik Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Kooperatifçilik programını bitirenlere "Kooperatifçilik Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Kooperatifçilik meslek elemanı çalıştığı kooperatifin gerek halkla, gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesine çalışır. Kooperatifçi, parasal kaynak sağlama ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtma, kurumun harcamalarını saptama, üyelere parasal çalışmalar ve bütçe hesapları konusunda bilgi verme gibi işler yapar.

Kooperatifçilerin Çalışma Alanları : Ülkemizde yapı kooperatifçiliği, tarım ve kredi kooperatifçiliği oldukça gelişmiş durumdadır. Gerek yeni kooperatif kurmak ve gerekse kurulmuş olanı çalıştırmak amacıyla elemanlar kamu ve özel kuruluşlarında görev alabilirler.


  Ad Soyad
  Yorum