A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Konuşma, Dili
Konuşma Dili

Konuşma Dili

 Konuşma Dili: Düşünce ve duyguların bir kişiye ya da insan grubuna sözlü olarak iletilmesidir. Konuşma dili yazı diline oranla sınırlı ve günlük ihtiyaca cevap veren bir dildir.
Konuşma dili;
– Yörenin ağız ve şive farklılığını yansıtabilir
– Plansız olmasından dolayı dil yanlışları (anlatım bozuklukları) olabilir.
– Mimik ve jestler önemli bir yer tutar.
– Bu dil çeşiti yüz yüze olduğu için insanlar arası iletişimde daha fazla etkilidir.
– Tüm insanların mizacı farklı olduğu için konuşma dilinde diksiyon insandan insana değişiklik gösterir.
– Bu tür dilde vurgu ve tonlama önemli bir yere sahiptir.

  Ad Soyad
  Yorum