A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
KOBİ, Nedir, ,
KOBİ Nedir?

KOBİ Nedir?

 

KOBİ Nedir? KOBİ Destek Programları Nelerdir?

 

KOBİ desteklerini daha iyi anlamak için, öncelikle KOBİ’nin ne olduğunu bilmemiz faydalı olacaktır.
KOBİ nedir? KOBİ destekleri nelerdir?

KOBİ nedir?

KOBİ'nin ülkemizdeki tanımı:

KOBİ, tanım itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme anlamına gelmektedir. Türkiye’deki şirketlerin %99’undan fazlasını oluşturan bu kesim, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanmaktadır.

Bu yönetmeliğe göre KOBİ:
“250’den az çalışanı olan ve Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL’nin altında olan işletmeler”dir.
KOBİ’ler de kendi içlerinde üç sınıfa ayrılmaktadır:

1.Mikro Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 10’dan az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 1 Milyon TL veya daha az)

2.Küçük Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 50’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 8 Milyon TL veya daha az)

3.Orta Ölçekli KOBİ
(Çalışan sayısı 250’den az, Yıllık Net Satış Hâsılatı veya Yıllık Mali Bilanço Toplamı 40 Milyon TL veya daha az)

KOBİ’lerin Önemi

Günümüzde etkisi oldukça fazla hissedilen küreselleşme süreci ile artık ülkeler değil, özel sektörler arası rekabet başlamıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, özel sektörün kapasitesi ile doğru orantılı hale gelmiştir.

Bu anlamda gelişmiş ülkeler, özel sektör odaklı politikalar geliştirmektedir. Oluşturulan destek programları ve teşvik sistemleriyle özel sektörün kapasitesini geliştirmek istenmektedir.

Ülkemizde özel sektör adına faaliyet gösteren şirketlerin %99’undan fazla KOBİ statüsündedir. Buradan hareketle, ülkenin gelişmişlik seviyesinin geliştirilmesi için KOBİ’lerin desteklenmesi ve KOBİ dostu politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır.

KOBİ’lerin desteklenmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizde birçok KOBİ destek programı hayata geçirilmiş, bazıları başarılı bazıları ise başarısız olmuştur. Ayrıca KOBİ’lere daha etkin hizmet üretilmesi amacıyla özel sektör-kamu işbirliğinde, KOSGEB öncülüğünde KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.
KOBİ’ler, esnek yapıya sahip olmaları, piyasadaki boşlukları hızlı doldurmaları, bölgeler arası gelişmişlik düzeyini azaltmaları ile ekonomimizde önemli bir yeri doldurmaktadır.

Bu nedenle verilen tüm destekler ve teşvikler KOBİ’lere göre hazırlanmalı, özel sektörü ilgilendiren mevzuat değişikliklerinde KOBİ’lerin çıkarları korunmalıdır.
Son olarak, kamu alımlarında mutlaka KOBİ’lerin payının artırılması, devletin tüm idarelerinin mal alımlarının KOBİ’lerden yapılması sağlanmalıdır.

KOBİ Destek Programları

Ülkemizde KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan birçok KOBİ destek programı bulunmaktadır.

Amacı KOBİ’lere özel destekler sunmayı amaçlayan KOSGEB tarafından 9 adet destek programı yürütülmektedir. KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik destek programına ulaşmak için KOSGEB destekleri, kredileri, hibeleri, başvuru süreçleri
 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB tarafından verilen ve KOBİ’ler tarafından en fazla kullanılan KOBİ destek programları;
- KOBİ Proje Destek Programı

- Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

- Genel Destek Programı

Bunların dışında TÜBİTAK tarafından KOBİ’lere özel bazı destek programları geliştirilmiştir.
- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı

Bunlara ek olarak Kalkınma Ajansları tarafından da çeşitli KOBİ destek programları mevcuttur.

KOBİ Destek programları, KOBİ’lere karşılıksız olarak hibe şeklinde karşılıksız verilen desteklerden oluşmaktadır. KOBİ destekleri dışında bazı kurum/kuruluşlar tarafından sunulan kredi programları da bulunmaktadır. KOBİ’lere kredi verilmesini amaçlayan programlar aşağıdaki gibidir:

- Eximbank, “KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri”

- Kredi Garanti Fonu kredi garanti programları