A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Kimya Alanında Yapılan Çalışmalar Ve Bilim Adamları

Kimya Alanında Yapılan Çalışmalar Ve Bilim Adamları

 1910
WALLACH, OTTO Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1847, ö. 1931:

Organik kimya ve kimya endüstrisine verdiği hizmetler ve alisiklik bileşikler alanındaki öncü nitelikte çalaışmaları için

1909
OSTWALD, WILHELM Almanya, Leipzig Üniversitesi, d. 1853 (Riga, o dönemde Rusya’da), ö. 1932:

Kataliz, kimyasal dengenin temel ilkeleri ve tepkime hızları konusundaki çalışmaları için

1908
RUTHERFORD, Lord ERNEST İngiltere, Victoria Üniversitesi, Manchester, d. 1871 (Nelson, New Zealand), ö. 1937:

Elementlerin ayrıştırılması ve radyoaktif maddelerin kimyası konusundaki araştırmaları için

1907
BUCHNER, EDUARD Almanya, Lvewirtschaftliche Hochschule, (Tarım Yüksek Okulu), Berlin, d. 1860, ö. 1917:

Biyokimya alanındaki araştırmaları ve hücresiz mayalanmayı buluşu için

1906
MOISSAN, HENRI Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d. 1852, ö. 1907:

Flor elementine ilişkin araştırmaları, bu elementi ayrıştırışı ve adını taşıyan fırın ile ilgili çalışmaları için

1905
VON BAEYER, JOHANN
FRIEDRICH WILHELM ADOLF Almanya, Münih Üniversitesi, d. 1835, ö. 1917:

Organik boyalar ve hidroaromatik bileşikler konusundaki çalışmalarıyla organik kimya ve kimya endüstrisinin gelişmesine sağladığı üstün hizmetler için

1904
RAMSAY, Sir WILLIAM İngiltere, Londra Üniversitesi, d. 1852, ö. 1916:

Havadaki soy elementlerin keşfi ve bunların periyodik tablodaki yerlerini saptayışıyla verdiği üstün hizmetler için

1903
ARRHENIUS, SVANTE AUGUST İsveç, Stokholm Üniversitesi, d. 1859, ö. 1927:

Çözünmenin elektrolitik kuramını ortaya ko***** kimyanın gelişmesine sağladığı üstün hizmetler için

1902
FISCHER, HERMANN EMIL Almanya, Berlin Üniversitesi, d. 1852, ö. 1919:

Şeker ve purin senteziyle ilgili çalışmalarıyla verdiği üstün hizmetler için

1901
VAN’T HOFF, JACOBUS
HENRICUS Hollanda, Berlin Üniversitesi, Almanya, d. 1852, ö. 1911:

Kimyasal dinamiğin ve çözeltilerde ozmotik basınçların yasalarını bularak sağladığı üstün hizmetleri için

1920
NERNST, WALTHER HERMANN Almanya, Berlin Üniversitesi, d. 1864, ö. 1941:

Termokimya konusundaki çalışmaları için

1919
Ödül verilmedi.

1918
HABER, FRITZ Almanya, Kaiser-Wilhelm-Institut (şimdi: Fritz-Haber-Institut) für physikalische Chemie und Electrochemie, Berlin-Dahlem, d. 1868, ö. 1934:
Amonyağın, elementleri üzerinden sentezlenmesi için

1915
WILLSTATTER, RICHARD MARTIN Almanya, Münih Üniversitesi, d. 1872, ö. 1942:

Başta klorofil olmak üzere, bitki pigmentleri konusundaki çalışmaları için

1914
RICHARDS, THEODORE WILLIAM, A.B.D. Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1868, ö. 1928:

Çok sayıda kimyasal elementin atom ağırlıklarını duyarlı biçimde belirlediği için

1913
WERNER, ALFRED İsviçre, Zürih Üniversitesi, d. 1866 (Mulhouse, Alsace, o dönemde Almanya’da), ö. 1919:

Moleküllerdeki atom bağları üzerine yaptığı çalışmalarla önceki araştırmalara yeni ışıklar tuttuğu ve özellikle inorganik kimya dalında yeni alanlar açtığı için

1912
GRIGNARD, VICTOR Fransa, Nancy Üniversitesi, d. 1871, ö. 1935:

Son yıllarda organik kimyanın gelişimine önemli katkıları olan, Grignar ayıracı olarak anılan maddeyi keşfi için; ve

SABATIER, PAUL Fransa, Toulouse Üniversitesi, d. 1854, ö. 1941:

İyice parçalanmış metaller aracılığıyla organik bileşiklerin hidrojenlenmesi yöntemini bulduğu için

1911
CURIE, MARIE, nee SKLODOWSKA Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d. 1867 (Varşova, Polonya), ö. 1934:

Radyumu ayrıştırarak radyum ve polonyum elementlarini keşfi, bu önemli element üzerinde yürüttüğü çalışmalarıyla kimyanın gelişmesine verdiği katkılar için

1910
WALLACH, OTTO Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1847, ö. 1931:

Organik kimya ve kimya endüstrisine verdiği hizmetler ve alisiklik bileşikler alanındaki öncü nitelikte çalaışmaları için

1930
FISCHER, HANS Almanya, Technische Hochschule (Teknoloji Enstitüsü), Münih, d. 1881, ö. 1945:

Hemin ve klorofilin bileşimi konusundaki araştırmaları ve özellikle hemini sentezleyişi için

1929
HARDEN, Sir ARTHUR İngiltere, Londra Üniversitesi, d. 1865, ö. 1940; ve
VON EULER-CHELPIN,
HANS KARL AUGUST SIMON İsveç, Stokholm Üniversitesi, d. 1873(Augsburg, Almanya), ö. 1964:

Şekerin fermentasyonu ve mayalama enzimleri üzerine araştırmaları için

1928
WINDAUS, ADOLF OTTO
REINHOLD Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1876, ö. 1959:

Sterollerin bileşimi ve vitaminlerle ilişkileri konusundaki çalışmalarıyla verdiği hizmetler için

1927
WIELAND, HEINRICH OTTO Almanya, Münih Üniversitesi, d. 1877, ö. 1957:

Safra asitleri ve ilgili maddelerin bileşimi üzerindeki araştırmaları için

1926
SVEDBERG, THE (THODOR) İsveç, Uppsala Üniversitesi, d. 1884, ö. 1971:

Dağılım sistemleri üzerindeki çalışmaları için

1925
ZSIGMONDY, RICHARD ADOLF Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1865 (Viyana, Avusturya), ö. 1929:

Asıltı çözeltilerinin heterojen yapılarını gösterdiği ve o günden sonra çağdaş asıltı kimyasını temelleri haline gelen, kullandığı yöntemleri için

1924
Ödül verilmedi

1923
PREGL, FRITZ Avusturya, Graz Üniversitesi, d. 1869, ö. 1930:

Organik maddelerin mikro analizi yöntemini bulduğu için

1922
ASTON, FRANCIS WILLIAM İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1877, ö. 1945:

Kendi kütle spektografıyla çok sayıda radyoaktif olmayan elementin izotoplarını bulduğu ve tüm-sayı kuramını ortaya koyduğu için

1921
SODDY, FREDERICK İngiltere, Oxford Üniversitesi, d. 1877, ö. 1956:

Radyoaktif maddelerin kimyası konusundaki bilgilerimize katkıları ve izotopların doğaları ve kökenleri üzerine incelemeleri için

1920
NERNST, WALTHER HERMANN Almanya, Berlin Üniversitesi, d. 1864, ö. 1941:

Termokimya konusundaki çalışmaları için

1940
Ödül verilmedi.

1939
BUTENNANDT, ADOLF FRIEDRICH JOHANN Almanya, Berlin Üniversitesi ve Kaiser-Wilhelm-Institut (şimdi Max-Planck- Institut) für Biochemie, Berlin-Dahlem, d. 1903, ö. 1995:

Cinsiyet hormonları üzerine çalışmaları için

RUZICKA LEOPOLD İsviçre, Eidgenössiche Technische Hochschule, (Federal Teknoloji Enstitüsü), Zürih, d. 1887 (Vukovar, o dönemde Avusturya-Macaristan’da), ö. 1976:

Polimetilenler ve yüksek terpenler konusundaki çalışmaları için

1938
KUHN, RICHARD Almanya, Heidelberg Üniversitesi ve Kaiser-Wilhelm-Institut (şimdi Max-Planck-Institut) für mezdizinische Forschung, Heideşberg, d. 1900 (Viyana, Avusturya), ö. 1967:

Karotenoidler ve vitaminler üzerine çalışmaları için

1937
HOWORTH, Sir WALTER NORMAN İngiltere, Birmingham Üniversitesi, d. 1883, ö. 1950:

Karbonhidratlar ve C vitamini konusundaki araştırmaları için

KARRER, PAUL İsviçre, Zürih Üniversitesi, d. 1889, ö. 1971:

Karotenoidler, flavinler, A ve B2 vitaminleri üzerine çalışmaları için

1936
DEBYE, PETRUS (PETER)
JOSEPHUS WILHELMUS Hollanda, Berlin Üniversitesi ve Kaiser-Wilhelm-Institut (şimdi Max-Planck- Institut) für Physik, Berlin-Dahlem, Almanya, d. 1884, ö. 1966:

Dipol momentleri, x-ışınları ve elektronların gazlarda kırınımı üzerine araştırmalarıyla, molekül yapısı konusundaki bilgilerimize yaptığı katkılar için

1935
JOLIOT, FREDERIC Fransa, Institut du Radium, Paris, d. 1900, ö. 1958; ve eşi
JOLIOT-CURIE, IRENE Fransa, Institut du Radium, Paris, d. 1897, ö. 1956:

Yeni radyoaktif elementler sentezledikleri için

1934
UREY, HAROLD CLAYTON A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d.1893, ö. 1981:

Ağır hidrojeni buluşu için

1933
Ödül verilmedi.

1932
LANGMUIR, IRVING, A.B.D. General Electric Co., Schenectady, NY, d. 1881, ö. 1957:

Yüzey kimyası konusunda buluşları ve araştırmaları için

1931
BOSCH, CARL Almanya, Heidelberg Üniversitesi ve I.G. Farbenindustrie A.G., Heidelberg, d. 1874, ö. 1940; ve
BERGIUS, FRIEDRICH Almanya, Heidelberg Üniversitesi ve I.G. Farbenindustrie A.G. Mannheim-Rheinau, d. 1884, ö. 1949:

Kimyada yüksek basınç yöntemlerinin keşfi ve geliştirilmesine yaptıkları katkılar için

1930
FISCHER, HANS Almanya, Technische Hochschule (Teknoloji Enstitüsü), Münih, d. 1881, ö. 1945:

Hemin ve klorofilin bileşimi konusundaki araştırmaları ve özellikle hemini sentezleyişi için

1950
DIELS, OTTO, PAUL HERMANN Almanya, Kiel Üniversitesi, d. 1876, ö. 1954; ve
ALDER, KURT, Almanya, Cologne Üniversitesi, d. 1902, ö. 1958:

Dien sentezini buluşları ve geliştirişleri için

1949
GIAUQUE, WILLIAM FRANCIS A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d.1895, ö. 1982:

Kimyasal termodinamik alanına katkıları ve özellikle maddelerin olağanüstü düşük sıcaklıklardaki tavırları konusunda çalışmaları için

1948
TISELIUS, ARNE WILHELM KAURIN İsveç, Uppsala Üniversitesi, d. 1902, ö. 1971:

Elektroforez ve emilim analizi konusunda araştırmaları ve özellikle serum proteinlerinin karmaşık doğaları ile ilgili buluşları için

1947
ROBINSON, Sir ROBERT İngiltere, Oxford Üniversitesi, d. 1886, ö. 1975:

Biyolojik değer taşıyan bitkisel ürünler, özellikle alkoloidler üzerindeki çalışmaları için

1946
SUMNER, JAMES BATCHELLER A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1887, ö. 1955:

Enzimlerin kristalize edilebileceğini keşfi için

NORTHROP, JOHN HOWARD A.B.D., Rockefeller Institute for Medical Research, Princeton, NJ, d. 1891, ö. 1987; ve
STANLEY, WENDELL MEREDITH A.B.D., Rockefeller Institute for Medical Research, Princeton, NJ, d. 1904, ö.1971:

Enzimler ve virüs proteinlerini saflaştırabildikleri için

1945
VIRTANEN, ARTTURI ILMARI Finlandiya, Helsinki Üniversitesi, d. 1895, ö. 1973:

Tarım ve beslenme kimyası alanındaki buluşları, özellikle de yemler için koruyucu bir yöntem keşfi için

1944
HAHN, OTTO Almanyai Kaiser-Wilhelm-Institut, (şimdi Max-Planck Institut) für Chemie, Berlin-Dahlem, d. 1879, ö. 1968:

Ağır çekirdek fizyonunu keşfi için

1943
DE HEVESY, GEORGE Macaristan, Stokholm Üniversitesi, İsveç, d. 1885, ö. 1966:

İzotopların kimyasal süreçlerde işaretleyici olarak kullanılmaları konusundaki araştırmaları için

1942
Ödül verilmedi.

1960
LIBBY, WILLARD FRANK, A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, CA, d. 1908, ö. 1980:

Arkeoloji, jeoloji, jeofizik ve bilimin diğer dallarında, yaş tayini için karbon 14 yönteminin kullanımın keşfettiği için

1959
HEYROVSKY, JAROSLAV Çekoslovakya, Çekoslovakya Bilimler Akademisi Polarografya Enstitüsü, Prog. D. 1890, ö. 1967:

Polarografik analiz yöntemlerini bulduğu ve geliştirdiği için

1958
SANGER, FREDERICK İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1918:

Proteinlerin, özellikle insülinin yapısı konusunda çalışmaları için

1957
TODD, Lord ALEXANDER R. İngiltere, Cambridge Üniversitesi, D. 1907, ö. 1997:

Nükleotitler ve nükleotit ko-enzimleri üzerine çalışmaları için

1956
HINSHELWOOD, Sir CYRIL NORMAN İngiltere, Oxford Üniversitesi, d. 1897, ö. 1967; ve
SEMENOV, NIKOLAY NIKOLAEVICH SSCB, SSCB Bilimler Akademisi, Kimyasal Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1896:

Kimyasal tepkimelerin mekanizması konusundaki araştırmaları için

1955
DU VIGNEAUD, VINCENT A.B.D., Cornell Üniversitesi, New York, NY, d. 1901, ö. 1978:

Biyokimyasal değer taşıyan kükürt bileşikleri üzerindeki çalışmaları, özellikle, bir polipeptit hormonunu ilk kez sentezlediği için

1954
PAULING, LINUS CARL A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1901, ö. 1994:

Kimyasal bağların doğası ve karmaşık maddelerin yapıların aydınlatılması alanında çalışmaları için

1953
STAUDINGER, HERMANN Almanya, University of Freiburg im Breisgau ve Staatliches Institut für makromolekulare Chemie, Freiburg in Br., d. 1881, ö. 1965:

Makromoleküler kimya alanındaki keşifleri için

1952
MARTINi ARCHER
JOHN PORTER İngiltere, Natıonal Institute for Medical Research, Londra, d. 1910; ve
SYNGE, RICHARD LAURENCE MILLINGTON İngiltere, Rowett Research Institute, Bucksburn (Scotland), d. 1914, ö. 1994:

Kromotagrafiyi buldukları için

1951
McMILLAN, EDWIN MATTISON A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1907, ö. 1991; ve
SEABORG, GLENN THEODORE A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1912:

Transuranyum elementleri kimyasındaki buluşları için

1950
DIELS, OTTO, PAUL HERMANN Almanya, Kiel Üniversitesi, d. 1876, ö. 1954; ve
ALDER, KURT, Almanya, Cologne Üniversitesi, d. 1902, ö. 1958:

Dien sentezini buluşları ve geliştirişleri için

1970
LELOIR, LUIS F. Arjantin, Institute for Biochemical Research, Buenos Aires, d. 1906, ö. 1987:

Şeker nükleotitlerini ve karbonhidrat biyosentezinde rollerini keşfettiği için

1969
BARTON, Sir DEREK H. R.İngiltere, Imperial College of Science ve Technology, Londra, d. 1918, ö. 1998; ve
HASSEL, ODD Norveç, Kjemisk Institutt, Oslo Üniversitesi, Oslo, d. 1897, ö. 1981:

Konformasyon kavramının ve kimyadaki uygulamasının gelişimine sağladığı katkılar için1968
ONSAGER, LARS, A.B.D., Yale Üniversitesi, New Haven, CT, d. 1903 (Olso, Norveç), ö. 1976:

Tersinmez süreçlerin termodinamiğinin temellerini oluşturan, adının verildiği bağıntıları bulduğu için

1967
EIGEN, MANFRED Federal Almanya Cumhuriyeti, Max-Planck- Institut für Physikalische Chemie, Götingen, d. 1927;
NORRISH, RONALD
GEORGE WREYFORD İngiltere, Institute of Physical Chemistry, Cambridge, d. 1897, ö. 1978; ve
PORTER, Lord (GEORGE) İngiltere, The Royal Institution, Londra, d. 1920:

Çok kısa enerji pulsları aracılığıyla denge bozarak gerçekleştirilen olağanüstü hızlı kimyasal tepkimeler konusundaki çalışmaları için

1966
MULLUKEN, ROBERT S. A.B.D., Chicago Üniversitesi, Chicago, IL, d. 1896, ö. 1986:

Kimyasal bağlar ve moleküllerin elektronik yapıları konusunda moleküllerin elektronik yapıları konusunda moleküler yörünge yöntemiyle yaptığı temel nitelikte çalışmaları için

1965
WOODWARD, ROBERT BURNS A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1917, ö. 1979:

Organik sentez alanındaki üstün başarıları için

1964
HODGKIN, DOROTHY CROWFOOT İngiltere,Royal Society, Oxford Üniveristesi, Oxford, d. 1910, ö. 1994:

Önemli biyokimyasal maddelerin yapılarını x-ışını tekniğiyle saptadığı için

1963
ZIEGLER, KARL Almanya, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim/Ruhr, d. 1898, ö. 1973; ve
NATTA, GIULLIO İtalya, Teknoloji enstitüsü, Milan, d. 1903, ö. 1979:

Kimya ve yüksek polimerlerin teknolojisi alanındaki buluşları için

1962
PERUTZ, MAX FERDINAND İngilter, Laboratort of Moleculer Biology, Cambridge, d. 1914 (Viyana, Avusturya); ve
KENDREW, Sir JOHN COWDERY İngiltere, Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, d. 1917, ö. 1997:

Globular proteinlerin yapıları üzerine çalışmaları için

1961
CALVIN, MELVIN A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1911, ö.1997:

Bitkilerde karbondioksit asimilasyonu konusundaki araştırmaları için

1960
LIBBY, WILLARD FRANK, A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, CA, d. 1908, ö. 1980:

Arkeoloji, jeoloji, jeofizik ve bilimin diğer dallarında, yaş tayini için karbon 14 yönteminin kullanımın keşfettiği için

1980
BERG, PAUL A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1926:

Nükleik asitlerin biyokimyası, özellikle rekombinant DNA tekniği üzerine temel nitelikteki çalışmaları için

GILBERT, WALTER A.B.D., Biological Laboratories, Cambridge, MA, d. 1932; ve
SANGER, FREDERICK A.B.D., İngiltere, MRC Moleküler Biyoloji Laboratuarı, Cambridge, d. 1918:

Nükleik asitlerde baz diziliminin belirlenmesine katkıları için

1979
BROWN, HERBERT C. A.B.D., Purdue Üniversitesi, West Lafayette, IN, d. 1912 (Londra, İngiltere); ve
WITTIG, GEORG Federal Almanya Cumhuriyeti, Üniversitesi of Heidelberg, d. 1897, ö. 1987:

Organik sentezde önemli ayıraçlar olan bor ve fosfor bileşiklerini geliştirdikleri için

1978
MITCHELL, PETER D. İngiltere, Glynn Research Laboratories, Bodmin, d. 1920, ö. 1992:

Chemiosmotic kuramı formüle ederek, biyolojik enerji aktarımına yaptığı katkılar için

1977
PRIGOGINE, ILYA Belçika, Universite Libre de Bruxelles, Brüksel (Texas Üniversitesi, A.B.D.), d. 1917 (Moskova, Rusya):

Dengede olmayan sistemler termodinamiğine, özellikle dağınık yapılar kuramına katkıları için

1976
LIPSCOMB, WILLIAM N. A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1919:

Kimyasal bağların yapısına ilişkin üstün araştırmaları için

1975
CORNFORTH, Sir JOHN WARCUP Avustralya ve İngiltere, Sussex Üniversitesi, Brighton, d. 1917:

Enzimler tarafından katalize edilen tepkimelerin streokimyası üzerindeki çalışması için ve

PRELOG, VLADIMIR İsviçre, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürih, d. 1906 , (Saraybosna), ö. 1998:

Organik moleküller ve tepkimelerinin stereokimyası üzerinde araştırmaları için

1974
FLORY, PAUL J. A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1910, ö. 1985:

Makromoleküllerin fiziksel kimyası konusundaki temel nitelikte kuramsal ve deneysel çalışmaları için

1973
FISCHER, ERNST OTTO Federal Almanya Cumhuriyeti, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, d. 1918; ve
WILKINSON, Sir GEOFFREY İngiltere, Imperial College, Londra, d. 1921, ö. 1997:

Svewich bileşikleri olarak anılan organometalik bileşiklerin kimyası konusunda bağımsız olarak gerçekleştirdikleri öncü nitelikte çalışmaları için

1972
ANFINSEN, CHRISTIAN B. A.B.D., Ulusal Sağlık Enstitüsü, Bethesda, MD, d. 1916, ö. 1995:

Ribonükleaz, özellikle de amino asit dizilimi ile ilişkisi üzerine çalışmaları için

MOORE, STANFORD A.B.D., Rockefeller Üniversitesi, New York, NY, d. 1913, ö. 1982;
STEIN, WILLIAM H. A.B.D., Rockefeller Üniversitesi, New York, NY, d. 1911, ö. 1980:

Ribonükleaz molekülünün etkin merkezinin, ribonükleaz molekülünün katalitik etkisi ve kimyasal yapısı arasındaki bağlantının anlaşılmasına üstün katkıları için

1971
HERZBERG, GERHARD Kanada, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi, Ottava, d. 1904 (Hamburg, Almanya):

Moleküllerin, özellikle serbest radkallerin elektronik yapıları ve geometrileri hakkındaki bilgilerimize katkıları için

1970
LELOIR, LUIS F. Arjantin, Institute for Biochemical Research, Buenos Aires, d. 1906, ö. 1987:

Şeker nükleotitlerini ve karbonhidrat biyosentezinde rollerini keşfettiği için

1990
COREY, ELIAS JAMES A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1928:

Organik sentez kuramını ve metodolojisini geliştirdiği için

1989
ALTMAN, SIDNEY A.B.D. ve Kanada, Yale Üniversitesi, New Haven, CT, d. 1939; ve
CECH, THOMAS R. A.B.D., Colorado Üniversitesi, Boulder, CO, d. 1947:

RNA’nın katalitik özelliklerini keşfettikleri için

1988
DEISENHOFER, JOHANN Federal Almanya Cumhuriyeti, Howard Hughes Medical Onstitute ve Texas Üniversitesi, Southwestern Medical Center at Dallas, Biyokimya Bölümü, TX, A.B.D., d. 1943;
HUBER, ROBERT Federal Almanya Cumhuriyeti, Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried, d. 1937, ve
MICHEL, HARTMUT Federal Almanya Cumhuriyeti, Max-Planck-Institut für Biophysik, frankfurt/Main, d. 1948:

Fotosentetik tepkime merkezinin üç boyutlu yapısını belirlediği için

1987
CRAM, DONALD J., A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, CA, d. 1919;
LEHN, JEAN-MARIE, Fransa, Universite Lois Pateur, Strasbourg, ve College de Fransa, Paris, d. 1939; ve
PEDERSEN, NHARLES J. A.B.D., Du Pont, Wilmington, DE, d. 1904(Fulsan, Kore, Norveç vatandaşı olarak), ö. 1989:

Yüksek düzeyde yapıya özel seçicilikleri olan moleküller geliştirdikleri için

1986
HERSCHBACH, DUDLEY R. A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1932;
LEE, YUAN T. A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1936 (Hsinchu, Taiwan); ve
POLANYI, JOHN C. Kanada, Toronto Üniversitesi,Toronto, d. 1929:

Temel kimyasal süreçlerin dinamiği ile ilgili çalışmalara katkıları için

1985
HAUPTMAN, HERBERT A. A.B.D., The Medical Foundation of Buffalo, Buffalo, NY, d. 1917; ve
KARLE, JEROME, A.B.D. US Naval Research Laboratory, Washington, DC, d. 1918:

Kristal yapılarının belirlenişinde dolaysız yöntemlerin geliştirilmesindeki üstün başarıları için

1984
MERRIFIELD, ROBERT BRUCE A.B.D., Rockefeller Üniversitesi, New York, NY, d. 1921:

Katı bir matriste kimyasal sentezin metodolojisini geliştirdiği için

1983
TAUBE, HENRY A.B.D., Stanford Üniversitesi, Satnford, CA, d. 1915 (Saskatoon, Kanada):

Başta metal komplekslerinde olmak üzere, elektron transfer tepkimelerinin mekanizmaları konusundaki çalışmaları için

1982
KLUG, Sir AARON İngiltere, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, d. 1926 (Litvanya):

Kristalografik elektron mikroskopunu geliştirdiği ve çekirdekteki asit-protein komplekslerinin yapısal çözümlemesini verdiği için

1981
FUKUI, KENICHI Japonya, Kyoto Üniversitesi, Kyoto, d. 1918, ö. 1998; ve
HOFFMANN, ROALD A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1937 (Zloczow, Polonya):

Kimyasal tepkimelerin akışıyla ilgili, bağımsız olarak geliştirdikleri kuramları için

1980
BERG, PAUL A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1926:

Nükleik asitlerin biyokimyası, özellikle rekombinant DNA tekniği üzerine temel nitelikteki çalışmaları için

GILBERT, WALTER A.B.D., Biological Laboratories, Cambridge, MA, d. 1932; ve
SANGER, FREDERICK A.B.D., İngiltere, MRC Moleküler Biyoloji Laboratuarı, Cambridge, d. 1918:

Nükleik asitlerde baz diziliminin belirlenmesine katkıları için

2000
HOEGER, ALAN J. Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, California, ABD
DİARMİD, ALAN G. MAC Pensilvanya Üniversitesi, Philadelplia, ABD
SHIRAKAWA, HİDEKİ Tsukuba Üniverditesi, Japonya

İletken Polimerlerin Bulunması ve geliştirilmesi

1999
ZEWAİL, AHMET H. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD

Femtosaniye spektroskapi kullanarak kimyasal reaksiyonlarda geçiş durumları konusunda yaptığı çalışma

1998
KOHN, WALTER A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, CA, A.B.D., d. 1923; ve
POPLE, JOHN A. A.B.D., Northwestern Üniversitesi, Evanston, IL, A.S.A, d. 1925:

Walter Kohn’a yoğunluk fonksiyoneli kuramı bulduğu için, John Pople’a, kuantum kimyasında hesaplamalı yöntemleri geliştirdiği için

1997
BOYER, PAUL D. A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, A.B.D., d. 1918; ve
WALKER, JOHN E. İngiltere, Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, United Kingdom, d. 1941;

Adenozin Trifosfat (ATP) sentezinin enzimatik mekanizmasını aydınlattıkları için; ve

SKOU, JENS C. Damimarka, Aarhus Üniversitesi, Danimarka, d. 1918:

İyon taşıma enzimi, Na+, K+-ATPazı’ı ilk kez bulduğu için

1996
CURL, ROBERT F. JR. A.B.D., Rice Üniversitesi, Houston, TX, A.B.D., d. 1933;
KROTO, Sir HAROLD W. İngiltere, Sussex Üniversitesi, Sussex, İngiltere, d. 1939; ve
SMALLEY, RICHARD E. A.B.D. Rice Üniversitesi, Houston, TX, A.B.D., d. 1943:

Fullerenleri keşfi için

1995
CRUTZEN, PAUL J. Hollanda, Max-Planck-Institute for Chemistry, Mainz, Almanya, d. 1933;
MOLINA, MARIO J. A.B.D., (Mexico City, Mexico) MIT, Cambridge, MA, A.B.D., d. 1943;
ROWLAND, F. SHERWOOD A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Irvine, CA, A.B.D., d. 1927:

Atmosfer kimyasına, özellikle ozonun oluşumu ve parçalanması konusuna katkıları için

1994
OLAH, GEORGE A. A.B.D., Güney Kaliforniya Üniversitesi, CA, d. 1927 (Budapeşte, Macaristan):

Karbonlama kimyasına katkıları için

1993
DNA kimyası alanındaki katkıları için:

MULLIS, KARY B. A.B.D., La Jolla, CA, d. 1944:

Polimeraz zincirleme tepkimesi (PCR) yöntemini bulduğu için; ve

SMITH, MICHAEL Kanada, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, d. 1932 (Blackpool, İngiltere):

Proteinlerle ilgili çalışmalarda oligonükleiotit bazlı, yer yönelimli mutajenezlerin kullanılmasına yaptığı katkıları için

1992
MARCUS, RUDOLPH A. A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasdena, CA, d. 1923 (Montreal, Kanada):

Kimyasal sistemlerde elektron transfer tepkimeleri kuramına katkıları için

1991
ERNST, RICHARD R. İsviçre, Eidgenössische Technische Hochschule Zürih, d. 1933:

Yüksek çözünürlükte nükleer manyetik rezonans (NMR) spektrografisinin geliştirilmesine katkıları için

1990
COREY, ELIAS JAMES A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1928:

Organik sentez kuramını ve metodolojisini geliştirdiği için

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum