A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kelile, ve, Dimne, , Soruları, ve, Cevapları
Kelile ve Dimne Soruları ve Cevapları

Kelile ve Dimne Soruları ve Cevapları

 KELİLE VE DİMNE (42-45. SORULAR)

42- Kelile ve Dimne hangi Hint hukumdarı icin

yazılmıstır?

A) Cihangir Sah

B) Humayun Fal

C) Debselem Sah

D) Feri

E) Ekber Sah

43. Asağıdakilerden hangisi "Kelile ve Dimne"

kitabının baslangıc oykusudur?

A) Arıların İlhamı

B) Bir Varmıs Bir Yokmus

C) Kalbi Uyandıran Isık

D) Arslan, Okuz, Cakal

E) Dervis ile Kurt

 

44. “Asağıdakilerden hangisi "Kelile ve

Dimne'ye" ait ozelliklerden değildir?

A) Aslı Sanskritcedir.

B) Hint hukumdarı icin yazılmıstır.

C) Fabl turunun basarılı orneğidir.

D) Ulke icindeki kavgaları anlatır.

E) Doğruluğun simgesi Kelile’dir.

45. "Beni, dusuncenin aydınlık dunyasında

gunlerce ağırladın. Her biri paha bicilmez değerde

olan oykulerinle, dunyanın dort bucağında

gezdirdin. Simdiye dek bildiklerimin bilgisizliğin

ta kendisi olduğunu oğrettin. Eğer kabul

buyurursan kucucuk bir armağan sunmak isterim

sana, dedi. "

Yaslı Bilge, Debselem Sah'tan armağan olarak

neyi ister?

A) Kaf Dağı’na yolculuk yapmayı

B) Sah'ın veziri olmayı

C) Devlet hazinesini

D) Hazinenin fakirlere dağıtılmasını

E) Anlattıklarının bir kitapta toplanmasını

 

4 2 -C

4 3 -A

4 4 -D

4 5 -E

 

KELİLE VE DİMNE SORULARI VE CEVAPLARI

1) "Usta bir çilingir getirildi. Sandık açıldı. Mahfaza içinde bir hokka çıktı. Hokkayı Padişah'a verdiler. Padişah hokkayı açtı. İçinden beyaz renkte bir levha çıktı. Levhada ……. yazılar vardı. " Levhadaki yazılar hangi dilde yazılmıştır?
2) "Bir varmış, bir yokmuş, diye başladı Şetrebe. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Nice bülbüller öter kırmızı güller içinde. Ben annemin annesinin, sen babanın babasının beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Güzel mi güzel, yeşil mi yeşil bir ormanda üç arkadaş yaşarmış." Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? ACIKLI BİR DEVE MASALI
3) "Her İşe Karışan Maymun" hikâyesinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? HER İŞE KARIŞAN MAYMUN
4) Debşelem Şahı'nın bulduğu vasiyetnamenin altıncı bölümünde hangisinden söz edilmektedir? BOŞLUĞA ATILAN BİRKAÇ ADIM, GERÇEK ZEMİNE BASTIRIR AYAĞINI İNSANIN
5) Ertesi gün bülbül yine bağdaydı. Bağcı, bülbüle: -Bir şeyi, dedi, çok merak ediyorum. -Neyi? -Sen, hazinenin yerini bildin de, tuzağı nasıl fark edemedin? Bülbül tuzağı neden fark edememiştir? (BÜLBÜL İLE BAĞCI)
6) Aşağıdakilerden hangisi kitapta işlenen konulardan değildir?
7) Yaşlı ve zengin tüccarın ticaret yapmak isteyen küçük oğluna verdiği öküzlerin adı nedir? YARAMAZ FARE YA DA HAZIRA MAL DAYANMAZ MASALI
8) "Bir zamanlar, Hindistan'ın Kunuç kentinde İbrani asıllı bir derviş yaşardı. Çevre halkının sevgisini o denli kazanmıştı ki tekkesi tıpkı padişahların sarayı gibi ziyaretçilerle dolup taşardı. Her gelen de bir armağan getirirdi dervişe, oysa o perhiz yaptığı için getirilen yiyecekleri yemez, konuklara ikram ederdi." Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
9) Yılan ile Deveci'nin, içinde bulundukları anlaşmazlığın çözümü için görüşüne başvurdukları varlıklardan hangi ikisi Deveci aleyhine karar verir? DEVECİ İLE YILAN
10) "Ormanda bereketli bir fışkırmayla yükselen büyük ağaçlar, çevreyi yeşile boğmuştu." cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi aktarım çeşidi vardır? ARILARIN İLHAMI
11) Vezir Haceste Ray, padişaha arıların hangi özelliğinden bahsetmez? ARILARIN İLHAMI
12) "Suçluyu bağışlamaktan ne denli zevk duyduğumu bilselerdi adamlarım, bana yaranmak için hepsi suç işlerlerdi." diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? BAĞIŞLAMAK BÜYÜKLÜKTÜR
13) Bülbülün, hazinenin yerini bilip gül bahçesindeki tuzağı fark edemeyişinin nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler? BÜLBÜL İLE BAĞCI
14) "Maymunlar soğuktan donacak bir hâldeydiler. Tir tir titriyorlardı. Hele yavrular! Annelerine sokulmuşlar, soğuğun bıçak gibi soluğuna karşı direnmeye çalışıyorlardı. Derken taşların arasında bir şeyin parıldadığını gördüler." Maymunların gördüğü bu parlak cisim aşağıdakilerden hangisidir? ÖĞÜT DİNLEMEYEN KUŞ
15) "-Efendim, ben bu karganın hileci olduğunda ısrarlıyım. Ne olursa olsun değişmez bu alçak. O bizim eski düşmanımızdır. ……. Bizi aldatmaya çalışıyor. Kendisi baykuş olsa bile inanmayın ona." Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? MAYMUNLAR PADİŞAHININ VEZİRİ
16) "Eriyen karın altında bembeyaz, sapsarı çiçekler gülümsemişti." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? GERÇEK DOSTLUK EŞSİZ BİR ZENGİNLİKTİR
17) "-Bu hayvanlar toplu hâlde yaşarlar padişahım, dedi, çok temizdirler. Yasub adında bir bey vardır, bütün arılar ona bağlıdır. Hiçbiri sözünden çıkmaz. Arı beyi, diğerlerine göre daha büyüktür. Ayrıca, topluluğun yönetiminde ona yardım eden pek çok arı vardır. Padişah gibidir o. Çevresinde vezirleri, komutanları, yardımcıları bulunur." Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? ARILARIN İLHAMI
18) Aşağıdakilerden hangisi aceleci davranmanın gerekliliğini anlatan öykülerden değildir?
19) Aşağıdakilerden hangisi "Kelile ve Dimne'nin" öyküde temsil ettiği değerlerdir?
20) "Kelile, Dimne'den bu öyküyü dinleyince içinde bir sızı dolaştı. Dimne niyeti bozmuş galiba. Öküz Şetrebe'yi sarayındaki konumundan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmakta kararlıydı. Korktu arkadaşından." Kelile, Dimne'den hangi öyküyü dinleyince arkadaşının kötü niyetini anlamıştır? (ARSLAN,ÖKÜZ,ÇAKAL)
21) Batı ve Doğu edebiyatında büyük beğeni uyandıran fabl yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
22) Çalışmayı çok seven zengin tüccar, hazırı harcamayı seven müsrif oğullarına "Yaramaz Fare" hikâyesi ile gerekli dersi verdikten sonra küçük oğlu babasına ticaret yapmak istediğini söyler. Bu duruma çok sevinen tüccar baba ona ne verir? YARAMAZ FARE YA DA HAZIRA MAL DAYANMAZ MASALI
23) "Beydeba: -Yöneticilik, dünyanın belki de en güç mesleğidir sultanım, dedi. İnsanı doğruluk ve mutluluğa ulaştıran bilgiye hikmet bilgisi denir. Buna sahip olmayan idareciler daima başarısız olurlar." Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur? SERÇE İLE YILAN
24) "Tüccar mutlulukla karşıladı bu kararını. Elindeki bir çift öküzü ….. verdi. " Tüccar, öküzleri ticaret yapması için kime verir? (ARSLAN, ÖKÜZ, ÇAKAL)

 

25) "Özünde ışıl ışıl şiirin belirdiği, hikmet dolu öğretici metinler, zamanın yıpratıcı etkisinden uzaktır." cümlesinde eserin hangi özelliği vurgulanmıştır? KALBİ UYARAN IŞIK
 
CEVAP ANAHTARI : 
1-B ,2-A,3-C,4-D,5-B,6-D,7-B,8-A,9-A,10-C,11-B,12-B,13-D,14-A,15-D,16-C,17-D,18-D,19-B,20-B,
21-A,22-A,23-B,24-C,25-A