A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Kalıtım, Mühendisliği, , , Dihibrit, Çaprazlama
Kalıtım Mühendisliği - Dihibrit Çaprazlama

Kalıtım Mühendisliği - Dihibrit Çaprazlama Dihibrit Çaprazlama: Bir Canlının sahip olduğu gen sayısı kromozom sayısından fazladır. Bu nedenle aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı genler denir.  Bir kromozomda bulunan bağlı genlerin tümüne bağlantı grubu denir. Bir hücrede kromozom sayısı kadar bağlantı grubu bulunmaktadır.

Bir kromozomda bağlı genler arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise bu genlerin krossing-over yapma olasılığı da o kadar fazla olur. Farklı özellikleri belirleyen genler aynı homolog kromozomlarda yer alıyorsa bu genlere bağımsız genler denir. Bağımsız genlere sahip canlının oluşturabileceği gamet çeşitleri 2 üssü n formülü ile hesaplanır .(n), canlıdaki heterozigot özelliklerin sayısıdır. Her gamet hücresi her gen çiftine ait  genlerden birini taşır.

Her gen çiftinin ilk harfi ----->  : AB      Dışa bakan harfler         ----->  : Ab İçteki harfler             ----->  : ab          

Yukarıda belirtilen bu kurala İDİS Kuralı denir. Bu kural ile canlıda oluşabilecek gamet çeşitleri şu şekilde bulunabilir.

AaBb genotipli bireyin gamet çeşitleri ; AaBb===>  AB,Ab,aB,BB    

Oğuz Dokumacı