A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Json (Javascript Object Notation) Ve Asp.Net

Json (Javascript Object Notation) Ve Asp.Net

Bu konuyu daha derinlemesine görüp öğrenebilmek için JSON.Net isimli bir kütüphane kullanacağız. Bu kütüphaneyi aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

http://www.codeplex.com/Json/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=6987

İlgili kütüphaneyi indirdikten sonra kütüphaneye ait DLL dosyasını ASP.Net projemize referans olarak ekliyoruz ve ardından kodlamaya geçiyoruz. Kodların açıklamaları satır aralarında yer alacaktır.

Özellikle bu bölüme dikkat. Sayfa başında sadece Page Language kısmı yer almalı.
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Bir script oluşturup runat=server belirtiyoruz.

Ardından Kisiler isimli classımızı yaratıyoruz.

<script runat=server>

Class Kisiler

Private pAdi As String

Private pSoyadi As String

Private pUyrugu As String

Private pMeslegi As String

Sub New()

End Sub

Sub New(ByVal OAdi As String, ByVal OSoyadi As String)

Me.Adi = OAdi

Me.Soyadi = OSoyadi

End Sub

Property Adi() As String

Get

Return pAdi

End Get

Set(ByVal value As String)

pAdi = value

End Set

End Property

Property Soyadi() As String

Get

Return pSoyadi

End Get

Set(ByVal value As String)

pSoyadi = value

End Set

End Property

Property Uyrugu() As String

Get

Return pUyrugu

End Get

Set(ByVal value As String)

pUyrugu = value

End Set

End Property

Property Meslegi() As String

Get

Return pMeslegi

End Get

Set(ByVal value As String)

pMeslegi = value

End Set

End Property

End Class

Classımızı oluşturduktan sonra page load olayında kisiler sınıfımızı kullanarak

Bir kisi olusturuyoruz ve degerlerini atiyoruz

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

Dim kisi As New Kisiler()

kisi.Adi = "Steve"

kisi.Soyadi = "Ballmer"

kisi.Uyrugu = "United States"

kisi.Meslegi = "Microsoft CEO"

Bu bölümde ise JSON kütüphanemizden ve dllimizden yararlanıyoruz

Amacımız kisi parametresine atadığımız değeri JSON.Net’i kullanarak

Bir labelde kullanıcıya JSON verisi olarak göstermek.

Dim JSON As String = ""

JSON = Newtonsoft.Json.JavaScriptConvert.SerializeObject(kisi)

label1.Text = JSON

End Sub

</script>

Bu bölümde ise yazdığımız ekstra bir şey yok.

Sadece bir label işimizi görüyor.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">

<title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

<form id="form1" runat="server">

<div>

<asp:Label ID="label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label></div>

</form>

</body>

</html>

Gördüğünüz gibi JSON.Net’i kullanarak bir JSON verisi oluşturmak son derece kolay. Aslında daha açık konuşmak gerekirse çok keyifli bir konu JSON. Eğer işi orta seviyenin üzerine çıkarabilirseniz XML yerine JSON’u tercih edebilirsiniz. Bir çok avantajını JSON ile ilgili daha önceki makalelerimde belirtmiştim. Umarım bu 3 makalenin hepimize bir faydası olur ve projelerimizde kullanırız.

JulesVerne
  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri