A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, Jean, Piaget, Kimdir,
Jean Piaget Kimdir?

Jean Piaget Kimdir?

 


(1896 - 1980) 

İsviçreli psikologdur.

Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur.

Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget'ye göre, dört evrede gerçekleşir:

- Duyusal motor dönem (0-2 yaş) 
- İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş) 
- Somut işlemler dönemi 
- Soyut işlemler dönemi 

Piaget ayrıca, çocuk zihniyetinin yetişkinin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa, geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.

Ayrıca gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget'ye borçluyuz. "Piaget Teorisi" olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur.

Temel Eserleri

Le Langage et la Pensée chez l’En­fant - Çocukta Dil ve Düşünce 
La Représentation du Monde chez l’Enfant - Çocukta Dünya Tasarımı 
Introduction à l’Épistemologie génétique - Genetik Episte­molojiye Giriş 
La Naissance de l’Intelli­gence - Zekânın Doğuşu.Media:Örnek.ogg 

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

  • Jean Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı

  • Jean Piaget'in Bilime Katkıları

  • Jean Piaget'in Bilgi Kuramı

  • Jean Piaget'in Gelişim Modelleri