A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
İsimlerler, ilgili, soru, ve, cevapları
İsimlerler ilgili soru ve cevapları

İsimlerler ilgili soru ve cevapları

 I. Bu kentin bir yanında alevler çiçektendi.

II. Tepeleri kar tozudur her sabah
III. Alkışlara tutunarak yürüdü gençliğim
IV. Kurulu bir saatti yüreği zamanın
V. Kente gece giren firarilerin damarında
1. Numaralanmış dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayanından önce kullanılmış bir ad tamlamasına yer verilmiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması "özne" görevinde kullanılmıştır?
A) Bir yanıp bir sönen lambanın dibinde gölgem
B) Uykum nasıl olsa bir kelebeğin ömrüne denktir.
C) Çıkaramadım hatlarımdaki hattın anlamını
D) Çıkıp gidiyorum gecelerin ötesine bu akşam
E) Ruhumun kanatları ince saydam zardandır.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tamlayanı düşmüş bir ad tamlamasıdeğildir?
A) Dünya büyüktür bilinir,
Uğultusu kalplerde duyulur.
B) Sözleri zayıflar, görmek istedikleri
Düş uzaklaşır, buğular içinde
C) Çiçekleri solmuş bahçelerden geçtik
Bahar akşamlarına benzemiyordu güz
D) Gezdik bir kez daha dağları
Mağaraları uğuldayan dehlizleri.
E) Bir ağaç kabuğu gibi katılaşmış kalbi
Yıllara meydan okuyan bir çınar gibiydi.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok ad tamlamasına yer verilmiştir?
A) Gecenin ışığını şafağın gölgesine yüklüyorlar.
B) Uyku, yolu yükseltiyor yıldız kümesine
C) Sular usulca uçurmuş seni parmak uçlarıyla
D) İçindeki dünya dünyanın kendisi oluyor
E) Nehir boyunu izleyerek aşağılara iner gönlüm

Yürüyoruz (I)bembeyaz ağaçların altında
(II)Sokak lâmbalarının ışığında
Bir (III)aşkın tertemiz sayfalarında
(IV)Parmaklarımızın izleri duruyor
(V)Yaşamın anlamı büyüyor varlığımızla
5. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış söz öbeklerinden hangisi bir zincirleme ad tamlamasıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

6. Gelecek diye bir (I)beklentisi yoktu artık; en ufak bir umut (II)ışığı yoktur. Onunsa hâlâ bir (III)umudu vardı ve yarını hiç sızlanmadan hayal edebiliyordu, ama yalnızlığı daha ne kadar sürecekti.
Yukarıdaki parçada attı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı -ı takısı, işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

7. (I) Park Otel'in bir salonunda toplanmışlardı. (II) Yıllık kongreler yapıyorlardı. (III) Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. (IV) Ülkenin en seçkin aydınları buradaydı. (V) Bir rastlantı sonucu onların arasına düşmüştüm.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad tamlamasına yerverilmemiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, birden fazla tamlayan bir adı tamlamıştır?
A) Hep başkalarının işlerini yapmak, ona ağır gelmişti.
B) İnsanın, kendi eyleminin kölesi olduğunu bilmiyor mu?
C) Sözlerin, cümlelerin ardında bir dünya var.
D) İpekli kumaşların hışırtısı kulaklarını tırmalıyordu.
E) Onun yumuşak saçları yavaş yavaş uzar. 

9. Sahildeki (I)mezarlığın (II)arkasına düşen iki (III)ıhlamur (IV)ağacının (V)ortasına, mor çiçeklerden ekti.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tamlayan durumundadeğildir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve V.

10. (I)Yaşlı köylü(II)çarşının ötesinde(III)köprünün yanında(IV)çukur bir yerde (V)hamal kahvesini önermişti.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerden hangi ikisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) IV. ve V.   D) III. ve IV.   E) I. ve IV.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir?
A) Gemimiz bir inip bir kalkıyor limanın renkli sularında.
B) Küçük gölün kıyısında bir çocuk dolaşıyor.
C) Elma ağaçları altında uzun masalar vardı.
D) Kırık sandalyelerin arasında çimenler büyümüş.
E) Gemiciler beyaz bayraklar çekmişti direklere.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?
A) O günden bugüne mavi göğün altında durur.
B) Eski zaman evlerinin duvarlarında yansır ölüm.
C) Dilimde dizelerle yürüdüm, geniş şiir ülkesine.
D) Bir şarkı söylüyorum çiçeklerin diliyle.
E) Kendi derinliğinde yeşerir eski acılar.

13. Benim için burası masallar ülkesiydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Dağların azameti, tabiatın güzelliği, sevgilimin sevgisi, bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu.
Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması kullanılmıştır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Şimdi gözlerimin önünde bölünüyor zaman.
B) Keskin rüzgârlar izliyor durgun suyu kuzeyde.
C) Birlik tutkusunda yitiyor güneyin çocukları.
D) Boğaz üzerinde dev bir gemi yanıyor yavaş yavaş.
E) Onlar sahilde, denizin günlüğünü tutuyor.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Sazını söyletiyor yapraklı ağaçlar
B) Yanıp sönen bir duyguyla, bulutlu günlere yetişin
C) Şu bizim aşk dediğimiz, içimizde göstermelik çeşme
D) İster sizden bir güldeste, ister camdan bir keman
E) Açılır gül yaprağında, saz şairi niyetine.

16. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ismin hal ekini almamıştır?
A) Sen insanları mutlu etmeye devam et, dedi.
B) Her dersin ilk öğrencisi o olmuştu yıllarca
C) Hakikate varan yolları bir bir göstermişti bana.
D) Oğluna söylenmesi gerekenleri söylemişti o akşam.
E) Bütün dünyayı sevgiyle kucaklayacak bir gönül vardı.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aralarına sıfat girmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Suyun baş gövdesi aşağılıyor beni
B) Her gücün ötesinde bir sesti onunki
C) Gök gürültüsünün yankısını duyuyorduk
D) Uçurumların kenarında açmıştı çiçekler
E) Ölümün rengi çöker ikindi vakti dünyaya

(I)Gönlümde sönmeyen sabır mumusun
(II)Dillere destan hayat serumusun
Yeter (III)çektiklerim senin (IV)elinden
Şu perişan (V)halimin yorumusun
18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi "iyelik eki" almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

19. (I)Yunanlı bir çoban geçerdi yanlarından (II)tembel eşeğinin üzerinde. Yine gidecekleri yerlerden birine yaklaşıyorlardı. (III)Renkli ağaçların tepelerinden (IV)küçük bir kasabanın çatıları görünmeye başlamıştı; kasaba (V)batan güneşin ışığında sanki bir arka perdeye benziyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ad tamlamasında tamlayanın sıfatı görevinde değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Allah'tan medet umma, ona sığınma ve (I)ahiret düşüncesi, Ziya Osman'ın şiirlerinde yoğun bir şekilde geçmektedir. Şiirlerindeki bu (II)din duygusu, hikâyelerinde yerini daha çok(III)insancıl duygulara bırakır. Hikâyelerinde ölüm, daha çok (IV)annesinin ölümü ve (V)Eyüp Mezarlığı çerçevesinde karşımıza çıkar.
Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce gelmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Martılar yazar denizde batan özgeçmişini gökyüzünün.
B) Sulu gözlerinin altında mavimsi torbalar oluşmuştu.
C) Bir düğün gecesine yakışır lüks bir bina da değildi.
D) Kız, sımsıkı tutmuştu hasta annesinin elini.
E) Hatırlamak istemiyordu onun son durumunu da.
 
22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Birden karanlık uykusundan uyanıyor zaman
B) Kentin üzerine saldırıyor vahşi bir hayvan gibi dumanlar
C) Deniz yüzeyine eğilmiş, sularla tamamlanmış bu kent
D) Ortalığa korkunç bir saman kokusu yayılmıştı
E) Ay ışığında kolundaki saatten vakti öğrenmeye çalıştı

23. Hayattan umudunu (I)kesen için (II)artık dünya (III)yıpranmış bir araba lastiği gibi,(IV)sonsuz bir çöplüğe doğru (V)son sürat gider.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, bir ad tamlamasının sıfatı görevinde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

Sensin (I)güvercinim(II)kolum(III)kanadım
Seni gördüm, seni bildim, tanıdım
Giysi yaptım aşkını ak (IV)tenime   
Gönül kafesine girip (V)tünedim.
24. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanla tamlananı yer değiştirmiştir?
A) Bir tepesi vardır en küçük ağacın bile
B) Saatlerin yerine hafızam işler durmadan
C) Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı
D) Eğlenme gurbette yayla zamanı hiç
E) Yar elinden ben bir dolu içmişim

CEVAP ANAHTARI
1-D 2-E 3-D 4-A 5-B 6-D 7-B 8-C 9-E 10-E 11-A 12-B 13-E 14-B 15-E 16-B 17-A 
18-B 19-A 20-C 21-A 22-A 23-C 24-E 25-A  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

ADLAR(İSİMLER) TEST SORULARI

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sende eller gibi adımı unut
Kapımı birkaç gün için açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan.
 
 
1) Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad kullanılmıştır?
 A) 9    B) 8    C) 7    D) 6           E) 5
 
2) Ad durum ekleri iyelik eklerinden sonra gelebilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralın örneği vardır?
A) Atalarımızdan dinledik en güzel sözleri
B) Bu sesler çok yakından mı yoksa uzaktan mı?
C) Gittim o son diyara ki serhaddidir yerin
D) Ufuktaki sonsuzluğun adını bilirim
E) Bu beldeyi yıllar önceki gezmiştim.
 
3) Aşağıdakilerin hangisinde soyut addan türemiş bir sözcük somut anlam kazanmıştır?
A) Kötü günüm bitti, dostluktan bahsedenler size sözüm.
B) Duygularını bastırmakta başarılı olamıyor.
C) Ayçiçekleri korumak için tarlaya korkuluk dikti.
D) Çişeleyen yağmurda saatlerce dolaşmış.
E) Sevinçlerini içinde taşırdı hep.
 
4) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ad değildir?
A) Kumral saçlı insanları hep itici bulmuştur.
B) Çatıdaki kiremitler yer yer kırılmıştı.
C) Reyhan Karaca’nın  bahar şarkısı çok mutlu ediyor beni.
D)Sararan yaprakların hüzünlü haykırışıdır bu.
E) Yüreğimin en derininde saklıyorum seni ey yar.
 
 
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme (tekrar grubu) ad olarak kullanılmıştır?
A) Ufak tefek işlerle uğraşmıyorum artık.
B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C) Doğru dürüst biri çıkmaz mı karşısına insanın.
D) Yalana dolana hiç gerek yoktu oysa.
E) Sevgilisiyle sarmaş dolaş yürüyordu kumsalda…
6) Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Yalnızlık yurdum olur.
B) Geliyor kulağıma gurbetin sesi
C) Gecenin ortasında, sabaha çok yakınım.
D) Serpilerek geliyorum rüzgarla.
E) Elinden tutup bir dostun geliyorum.
 
7) Aşağıdakilerden hangisinde ad durum eki “-de, -da” yapım eki görevinde kullanılmıştır?
A) Tam o sırada arabayı birdenbire durdurdu.
B) Edilgen cümlelerde sözde özne kullanılır.
C) Orada ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum bile.
D) Son zamanlarda gözle görülür bir değişiklik vardı.
E) Gözde çıkan arpacık çok sıkıntı verir.
 
8) Daima gelişmeye açık atak ve bıçkın bir insanın biçimsel  özelliklerini   sergiliyordu.
                       I                  II.                                   III.               IV.                    V
 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I   B) II.    C) III.       D) IV.       E)  V.
 Hasretinle geçiyorken bu   gençlik çağım
                                   I.        II
Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene
                     III.
Ak düşünce saçların kumral rengine
                                   IV.
Kollarında son âşığın ben olacağım
                         V.
Faruk Nafiz Çamlıbel
 
9) Yukarıdaki altı çizili sözcükler sözcük türü bakımından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) I.         B) II.          C) III.       D) IV.           E) V
 
10) "İçim boş kalan yuvaları gibi kuşların."
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır.
C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması vardır.
D) Belirtisiz ad tamlaması vardır.
E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.
 
11) Dalar gider pencereler önünde şimdi
Ilık yaz akşamlarını hatırlar
Vapurlar geçer bomboş güverteleri
Bomboş uzanan denizin üstünde
Aç bir karabatak dalar çıkar
Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad tamlaması vardır?
 
A) 1    B) 2       C) 3    D) 4       E ) 5
 
12) "Biçimce çoğullanmamış, yani - ler, - lar eki almamış cins adların çoğul anlamlı kullanıldıkları da olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklenmez?
A)      Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan.
B)       Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C)      Vapur, kayalık sahilimize uğramaya cesaret edemedi.
D)     Çağımızın en kolay, en rahat taşıtı uçaktır.
E)      Gülü seven, dikenine katlanır.
 
13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den (-dan)" eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a)      Şiirden mutlaka bir ders çıkarmaya kalkmayalım.
b)      Yapıtlarından birinde bu kasabayı anlatıyordu.
c)      Bu cümleyi onun romanından almıştım.
d)      İzmir'den yıllar önce ayrıldığını öğrendim.
e)      Bu tabloyu karşı duvardan indirmişler.
 
14) Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik adlardan hangisi, iki adın doğrudan bileşmesiyle oluşmuştur?
A)  Mirasyedilerin böyle sorunları olmaz.
B)  Oğlunun uyurgezer olduğunu bilmiyordum.
C)  Bu durum soyaçekimle de ilgilidir.
D)  Siz bir de akciğer filmi çektirin.
E)   Dün akşam babaannesinde kalmış.
 
 Bir sevgidir
Isınır yüreğimiz
Ölümün anlamı yok
Yaşanan bir öz kalır
15)Bu dizelerdeki ad tamlamasının özdeşi aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur?
A)  Doğa içimizde yaşıyor / Biz doğanın içinde
B)  Yorgunuz tükettik yolları / Acısı içimizde sürgünlüğün
C)  Bir dost eli konar omzumuza / Bir el kavrar terli avuçlarımızı
D)  Bir anda kuşatır karanlık / Çoğalır gecenin gizi
E)   Kaldı yüreğim ellerimden ayrı / Unuttuk sesini özgürlüğün
 
 
 
Cevap Anahtarı:
1) A  2)A  3)C  4)A  5)D   6)E   7)B  8)D  9)C  10)D  11)C  12)A  13)B  14)E  15) C

 

 

İsimler (Adlar) Konu Testi - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kul­lanılmıştır?

A) Baharda sular coşkun akar.

B) Rüya bugün de okula gelmedi.

C) Elinde bir deste gülle geldi.

D) Kelebekler ahenkle dans ediyor.

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut addır?

A) İçeride tuhaf bir adam var.

B) Yıllardır evlat hasreti çekiyor.

C) Herkesin gönlünde biri vardır.

D) Soruyu yanlış yoldan çözmüşsün.

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lar, -ler eki eklendiği sözcüğçoğul anlamı katmamıştır?

A) Bahçedeki çiçekler ansızın soldu.

B) Masanın üzerindeki kitaplar dağınıktı.

C) Aliler bize çay içmeye geldi.

D) Göçmen kuşlar bölgemizi terk etti.

 

4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somuttur?

A) Sevinçler

B) Umutlar

C) Sesler

D) İyilikler

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tür adıözel ad olarak kullanılmıştır?

A) Mert insanlar, dostlarını korurlar.

B) Barış, son günlerde ders çalışmıyor.

C) Lâle, bahçeleri süsleyen güzel bir çiçektir.

D) Kaya sökerek yol inşaatına başladık.

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut, çoğul ve özel isim örnekleri vardır?

A) Yağmurlardan sonra dağ yemyeşil oldu.

B) Alperen, kitaplarını güzelce ciltlemiş.

C) Berna'nın, aklı arkadaşlarına takılmıştı.

D) Nedense Mine bugün beni hiç aramadı.

 

7.  Dün gece rüyamda okul arkadaşlarımı yemyeşil bir bahçede gördüm.

Bu cümledeki altı çizili isimlerin özellikleri, sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Soyut-çoğul-somut

B) Somut-topluluk-somut

C) Soyut-soyut-tekil

D) Somut-çoğul-topluluk

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili somut ad, mecaz anlamda kullanılarak soyut anlam kazanmıştır?

A) Evin önünü güzelce temizledi.

B) Bunu yapmanın başka yolu yok.

C) O adam kalpsizin biridir.

D) Kirli elbiseleri hemen çıkar.

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tekil, hem çoğul adlar, hem de topluluk adı kul­lanılmıştır?

A) Papatyalar bir gelin gibiydi çimlerin üstünde.

B) Otobüsün hareketiyle yolcular birden bağırdı.

C) Yağmurdan sonra gökkuşağı çıktı.

D)  Çoban, sürüyü kel tepelerden indiriyor.

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük somut ve çoğul addır?

A) Buradaki köyler her mevsim yemyeşildir.

B) Bazen insan rüyalara bile inanır.

C) Herkesin çalışma yöntemi farklıdır.

D) Her çocuk, bir gelecektir.

Cevap Anahtarı: 1-B   2-A   3-C   4-C   5-B    6-C    7-A    8-B   9-D   10-A

 

-----------------------------------------

 

İsimler ve Zamirler ile İlgili YGS – LYS Test

1. “Panjurları aralanmış pencereden ışık sızıyordu içeriye.”

 Yukarıdaki cümledeki altı çizili isimlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)soyut-cins-tekil-basit

B)somut-cins-tekil-basit

C)somut-özel-tekil-türemiş

D)soyut-cins-çoğul-basit

E)somut-cins-tekil-türemiş

2.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?

A)İçindeki korkuyu bir türlü atamıyordu,uyuyamıyordu.

B)Solgun bir gül oluyor dokununca, dizesi kimi hatırlatır?

C)Dağ havasıyla daha bir gençleşmiş, güzelleşmişti.

D)Soğuk suların aktığı yüksekçe bir dağ köyüydü burası.

E)Çocuğun çağrısına kulak veren anne telaşla ayağa kalktı.

3.Aşağıdakilerden hangisinde “-lık,-lik” eki soyut bir anlam türettiği halde, cümle içinde somut bir varlığı karşılama işleviyle kullanılmıştır?

A)Kahramanlık gerektiren işler için cesur olmak gerekir.

B)Gençlik, acaba bizi nereye götürecek bu akşam?

C)İnsanlık, başka bir deyişle vicdan insanlarda zamanla gelişmiştir.

D)Akıllılık edersen hedefine erken varır, rahat edersin.

E)Özgürlük, başkalarının özgürlüğüyle sınırlı olmalıdır.

4. “-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?

A)Sözlerinden bir anlam çıkarmak mümkün değildi.

B)Kamyon, yokuşun tam ortasından geçti çekinmeden.

C)Aydın, her şeyden habersiz koltukta uyuyordu.

D)Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır.

E)Şiirlerden birkaçını yayımlamayı hiç düşünmemiş.

5.Aşağıdakilerden hangisinde bir şeyin neye veya kime ait olduğunu bildiren bir ek (iyelik eki) kullanılmamıştır?

A)Gönlümde yatan şey, dışarıda okumaktır.

B)Ayakları turuncuya, gagası karaya benzer bir kırmızılıktaydı.

C)Galiba içlerinde en kırmızısı ve serti, bu karpuzdu.

D)Benim; tüm yaz, gündüz işe gidip akşam ders çalışan.

E)Aklı bir karış havada, ayakları yere basmıyor.

6.Aşağıdakilerden hangisinde “ler” eki “her” anlamında kullanılmıştır?

A)Böyle zamanlarda çok sakin ve sabırlı olmalısın.

B)Bulutlar geçiyor üzerimizden yavaş yavaş.

C)Sabahları uyanır uyanmaz gazete okurdu.

D)Okullar gezilip ihtiyaç analizi yapılacaktı.

E)Tüm konuları öğrenmek için planlı olmalısın.

7.Aşağıdakilerden hangisinde den” eki neden bildirme işlevinde kullanılmıştır?

A)Gözlerimin morarması geceler boyu uyumadığımdandır.

B)Okuduklarından en iyi şekilde yararlanmayı biliyordu.

C)Babadan kalma üç odalı, küçük bir evleri vardı.

D)Oturmuş, şundan bundan söz ediyorduk bahçede.

E)Onun mantıktan uzak konuşmaları bizi şaşırtmıştı.

8.Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.

B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.

C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.

D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.

E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.

9.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamda kullanılmıştır?

A)Yüreğimde garip bir ağrı var, doktora gitmeliyim.

B)Onu tanımazsınız, o ne keçidir bilir misiniz?

C)Ayrılığın verdiği acıyla ne yaptığını bilmiyor.

D)Tatsız ilişkiler yaşanmaması için gerekeni yaptık.

E)Kafadan çatlak mısın be kardeşim, diye bağırıyordu.

10.Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?

 A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.

B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.

C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.

D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.

E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.

11.Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi soyut anlamlıdır?

A)Uzaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam.

B)Gönül bir kuştur sevgilinin saçına konan.

C)Baharın kokusu, yaşama sevinci aşılıyor.

D)Kentin renk renk ışıkları gece bir bir söndü.

E)Böbreğindeki taş en az iki santimetre kadardı.

12.Ayın çevresinde bir ışık halkası

     Denizden dumanlar tütmeye başladı

     Islak ince bir yaz

     Ağacına kadar işledi sandalın

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Somut isim

B)Belirtili isim tamlaması

C)Birleşik isim

D)Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması

E)Ayrılma durum eki

13.Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki almamış bir topluluk ismi kullanılmıştır?

A)Bir sürü gezer dağın ormanlık yamacında.

B)Sınıfların dışarı çıkarmalarına beş dakika kaldı.

C)Cahilliktendir halkların birbirine düşmanlığı.

D)Ellerinde çiçek demetleriyle geldi yanıma.

E)Ormanların tükenmesi, hayatın tükenmesidir.

14.Aşağıdakilerden hangisinde yansıma sözcük isim görevinde kullanılmamıştır?

A)Tencerenin fokurtusunu duyunca mutfağa koştu.

B)Gölge oyunu olan Karagöz bir zırıltıyla başlardı.

C)Önce şimşek çaktı, gök gürledi, sonra yağmur yağdı.

D)Kuşların cıvıltısı, ağaçların sesiyle sarmaş dolaştı.

E)Yaprakların fısıltısını dinleyerek dinlenirim hep.

15.Aşağıdakilerden hangisinde zaman anlamlı bir sözcük isim görevinde kullanılmıştır?

A)Yurt dışındaki küçük kardeşini görmeyeli yıllar oldu.

B)Akşam erken yatarsan daha düzenli bir yaşamın olur.

C)Haftaya önemli bir konuğumuz gelecek şehir dışından.

D)Sınava aylarca çalıştı, başarılı olarak emeğinin karşılığını aldı.

E)Dün çarşıya çıkmış, evin tüm ihtiyaçlarını almıştı.

16.Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki alan bir isim kullanılmamıştır?

A)Masmavi Akdeniz’de yüzen bu yat büyükçeydi.

B)Bu bölgede beyazımsıdır göğün mavisi yaz aylarında.

C)Ciğerden aldığı küçük bir parçacıktı zehirlenmesinin nedeni.

D)Acımtırak yemeğin sağlığa yararlı olacağı konusu tartışmalıydı.

E)Kedicik, annesine sığınmış hasta bir çocuğa benziyordu.

17. I-Değil yalnız yazların kızgın sıcaklarında

     II-Hemen her gün, hele büyük kentlerde

     III-Bulvarları tarıyor, hain gülüşleri sessiz.

     IV-Pan’la karşı karşıya, gözleri kararıyor

     V-Katı cıvık asfaltta yalınayak bir işsiz.

 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)I.dizede hal eki vardır.

B)II. dizede tüm sözcükler basittir.

C)III. dizede ünlü daralması vardır.

D)IV. dizede iyelik eki kullanılmıştır.

E)V. dizede birleşik sıfat kullanılmıştır.

18. I-Gözlerden uzak yaşıyordu, kimsesiz.

      II-Bedeninden kanlar fışkırıyordu.

      III-İçimizde nice Molier’ler acılaşır kalır.

      IV-Cumartesileri buluşur sinemaya giderdik.

      V-2000’li yılların modasıdır düşük bel pantolon

 Yukarıdaki cümlelerdeki “-lar,-ler” eki kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1

B)2

C)3

D)4

E)5

19.Aşağıdakilerden hangisinde ikileme isim görevinde kullanılmıştır?

A)Darı, darı! Hamama girdi kocakarı, dişleri sarı sarı.

B)Sesiz sedasız bir ortamda ders çalışma lüksü yoktu.

C)Kadın hırsızı yakalatmak için çığlık çığlığa bağırdı.

D)Zor iş yoktur, yarım yamalak bırakılan işler vardır.

E)Sarı sarı güllerin arasında beyaz papatyalar ekiliydi.

20.Aşağıdakilerin hangisinde “yanlış” sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır?

A)Yanlış düşünceler, bilimin ışığıyla değiştirilebilir ancak.

B)Bu konuda bize yanlış bilgi verilmesinin hesabını soracağız.

C)Yanlışların zararını çekmektense işimi doğru yaparım.

D)Yanlış işler peşinde koşan insanlar,dorulara geç ulaşır.

E)Bu işe yanlış bir zamanda başlaması onun ticari hayatını bitirdi.

                                       CEVAPLAR

1-E   2-C  3-B  4-E  5-D  6-C  7-A  8-C  9-A  10-D  11-B  12-C  13-A  14-C  15-A  16-D  17-B  18-E  19-A  20-C

  Ad Soyad
  Yorum