A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
isimlerle, ilgili, 30, soru, ve, cevapları
isimlerle ilgili 30 soru ve cevapları

isimlerle ilgili 30 soru ve cevapları

 I. Bu kentin bir yanında alevler çiçektendi.

II. Tepeleri kar tozudur her sabah

III. Alkışlara tutunarak yürüdü gençliğim

IV. Kurulu bir saatti yüreği zamanın

V. Kente gece giren firarilerin damarında

1. Numaralanmış dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayanından önce kullanılmış bir ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması "özne" görevinde kullanılmıştır?

A) Bir yanıp bir sönen lambanın dibinde gölgem

B) Uykum nasıl olsa bir kelebeğin ömrüne denktir.

C) Çıkaramadım hatlarımdaki hattın anlamını

D) Çıkıp gidiyorum gecelerin ötesine bu akşam

E) Ruhumun kanatları ince saydam zardandır.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması değildir?

A) Dünya büyüktür bilinir,

Uğultusu kalplerde duyulur.

B) Sözleri zayıflar, görmek istedikleri

Düş uzaklaşır, buğular içinde

C) Çiçekleri solmuş bahçelerden geçtik

Bahar akşamlarına benzemiyordu güz

D) Gezdik bir kez daha dağları

Mağaraları uğuldayan dehlizleri.

E) Bir ağaç kabuğu gibi katılaşmış kalbi

Yıllara meydan okuyan bir çınar gibiydi.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) Gecenin ışığını şafağın gölgesine yüklüyorlar.

B) Uyku, yolu yükseltiyor yıldız kümesine

C) Sular usulca uçurmuş seni parmak uçlarıyla

D) İçindeki dünya dünyanın kendisi oluyor

E) Nehir boyunu izleyerek aşağılara iner gönlüm

 

Yürüyoruz (I)bembeyaz ağaçların altında

(II)Sokak lâmbalarının ışığında

Bir (III)aşkın tertemiz sayfalarında

(IV)Parmaklarımızın izleri duruyor

(V)Yaşamın anlamı büyüyor varlığımızla

5. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış söz öbeklerinden hangisi bir zincirleme ad tamlamasıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Gelecek diye bir (I)beklentisi yoktu artık; en ufak bir umut (II)ışığı yoktur. Onunsa hâlâ bir (III)umudu vardı ve yarını hiç sızlanmadan hayal edebiliyordu, ama yalnızlığı daha ne kadar sürecekti.

Yukarıdaki parçada attı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı -ı takısı, işlevi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. (I) Park Otel'in bir salonunda toplanmışlardı. (II) Yıllık kongreler yapıyorlardı. (III) Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. (IV) Ülkenin en seçkin aydınları buradaydı. (V) Bir rastlantı sonucu onların arasına düşmüştüm.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad tamlamasına yer verilmemiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, birden fazla tamlayan bir adı tamlamıştır?

A) Hep başkalarının işlerini yapmak, ona ağır gelmişti.

B) İnsanın, kendi eyleminin kölesi olduğunu bilmiyor mu?

C) Sözlerin, cümlelerin ardında bir dünya var.

D) İpekli kumaşların hışırtısı kulaklarını tırmalıyordu.

E) Onun yumuşak saçları yavaş yavaş uzar. 

 

9. Sahildeki (I)mezarlığın (II)arkasına düşen iki (III)ıhlamur (IV)ağacının (V)ortasına, mor çiçeklerden ekti.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tamlayan durumunda değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve V.

 

10. (I)Yaşlı köylü, (II)çarşının ötesinde, (III)köprünün yanında, (IV)çukur bir yerde (V)hamal kahvesini önermişti.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerden hangi ikisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) IV. ve V.   D) III. ve IV.   E) I. ve IV.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir?
A) Gemimiz bir inip bir kalkıyor limanın renkli sularında.
B) Küçük gölün kıyısında bir çocuk dolaşıyor.
C) Elma ağaçları altında uzun masalar vardı.
D) Kırık sandalyelerin arasında çimenler büyümüş.
E) Gemiciler beyaz bayraklar çekmişti direklere.
 
12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?
A) O günden bugüne mavi göğün altında durur.
B) Eski zaman evlerinin duvarlarında yansır ölüm.
C) Dilimde dizelerle yürüdüm, geniş şiir ülkesine.
D) Bir şarkı söylüyorum çiçeklerin diliyle.
E) Kendi derinliğinde yeşerir eski acılar.
 
13. Benim için burası masallar ülkesiydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Dağların azameti, tabiatın güzelliği, sevgilimin sevgisi, bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu.
Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması kullanılmıştır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5
 
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Şimdi gözlerimin önünde bölünüyor zaman.
B) Keskin rüzgârlar izliyor durgun suyu kuzeyde.
C) Birlik tutkusunda yitiyor güneyin çocukları.
D) Boğaz üzerinde dev bir gemi yanıyor yavaş yavaş.
E) Onlar sahilde, denizin günlüğünü tutuyor.
 
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Sazını söyletiyor yapraklı ağaçlar
B) Yanıp sönen bir duyguyla, bulutlu günlere yetişin
C) Şu bizim aşk dediğimiz, içimizde göstermelik çeşme
D) İster sizden bir güldeste, ister camdan bir keman
E) Açılır gül yaprağında, saz şairi niyetine.
 
16. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ismin hal ekini almamıştır?
A) Sen insanları mutlu etmeye devam et, dedi.
B) Her dersin ilk öğrencisi o olmuştu yıllarca
C) Hakikate varan yolları bir bir göstermişti bana.
D) Oğluna söylenmesi gerekenleri söylemişti o akşam.
E) Bütün dünyayı sevgiyle kucaklayacak bir gönül vardı.
 
17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aralarına sıfat girmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Suyun baş gövdesi aşağılıyor beni
B) Her gücün ötesinde bir sesti onunki
C) Gök gürültüsünün yankısını duyuyorduk
D) Uçurumların kenarında açmıştı çiçekler
E) Ölümün rengi çöker ikindi vakti dünyaya
 
(I)Gönlümde sönmeyen sabır mumusun
(II)Dillere destan hayat serumusun
Yeter (III)çektiklerim senin (IV)elinden
Şu perişan (V)halimin yorumusun
18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi "iyelik eki" almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
 
19. (I)Yunanlı bir çoban geçerdi yanlarından (II)tembel eşeğinin üzerinde. Yine gidecekleri yerlerden birine yaklaşıyorlardı. (III)Renkli ağaçların tepelerinden (IV)küçük bir kasabanın çatıları görünmeye başlamıştı; kasaba (V)batan güneşin ışığında sanki bir arka perdeye benziyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ad tamlamasında tamlayanın sıfatı görevinde değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
20. Allah'tan medet umma, ona sığınma ve (I)ahiret düşüncesi, Ziya Osman'ın şiirlerinde yoğun bir şekilde geçmektedir. Şiirlerindeki bu (II)din duygusu, hikâyelerinde yerini daha çok (III)insancıl duygulara bırakır. Hikâyelerinde ölüm, daha çok (IV)annesinin ölümü ve (V)Eyüp Mezarlığı çerçevesinde karşımıza çıkar.
Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce gelmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Martılar yazar denizde batan özgeçmişini gökyüzünün.
B) Sulu gözlerinin altında mavimsi torbalar oluşmuştu.
C) Bir düğün gecesine yakışır lüks bir bina da değildi.
D) Kız, sımsıkı tutmuştu hasta annesinin elini.
E) Hatırlamak istemiyordu onun son durumunu da.
 
22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili tamlama, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?
A) Birden karanlık uykusundan uyanıyor zaman
B) Kentin üzerine saldırıyor vahşi bir hayvan gibi dumanlar
C) Deniz yüzeyine eğilmiş, sularla tamamlanmış bu kent
D) Ortalığa korkunç bir saman kokusu yayılmıştı
E) Ay ışığında kolundaki saatten vakti öğrenmeye çalıştı
 
23. Hayattan umudunu (I)kesen için (II)artık dünya (III)yıpranmış bir araba lastiği gibi, (IV)sonsuz bir çöplüğe doğru (V)son sürat gider.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, bir ad tamlamasının sıfatı görevinde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
Sensin (I)güvercinim, (II)kolum, (III)kanadım
Seni gördüm, seni bildim, tanıdım
Giysi yaptım aşkını ak (IV)tenime   
Gönül kafesine girip (V)tünedim.
24. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanla tamlananı yer değiştirmiştir?
A) Bir tepesi vardır en küçük ağacın bile
B) Saatlerin yerine hafızam işler durmadan
C) Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı
D) Eğlenme gurbette yayla zamanı hiç
E) Yar elinden ben bir dolu içmişim
 
CEVAP ANAHTARI
1-D 2-E 3-D 4-A 5-B 6-D 7-B 8-C 9-E 10-E 11-A 12-B 13-E 14-B 15-E 16-B 17-A 18-B 19-A 20-C 21-A 22-A 23-C 24-E 25-A