A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Isıl, iletkenlik, Nedir,
Isıl iletkenlik Nedir?

Isıl iletkenlik Nedir?

 Isı iletkenlik ya da termal iletkenlikfizik
'te malzemenin ısı
 iletim
 kabiliyetini anlatan bir özelliktir. k harfi ile ifade edilir.

Isı miktarı Q ile tanımlandığında, malzemenin kalınlığı L ve birim zaman t , ısı geçişinin olduğu yüzey alanı A ve ısı geçişine sebep olan sıcaklık farkı ΔT ile ifade edilirse, sürekli rejim şartları altında ve ısı transferi
 sadece sıcaklık gradyenine bağlı olduğunda;

Isıl iletkenlik = ısı akış oranı × mesafe / (alan × sıcaklık farkı)
k=\frac{Q}{t}\times\frac{L}{A\times\Delta T}

olarak ifade edilir.

 

Çoğu malzemenin ısı iletkenliği ile elektrik
 iletkenliği arasında bir bağ yoktur. Örneğin, çok yüksek elektriksel iletkenliği olan gümüşün ısıl iletkenliği, elektriksel yönden bir yarı-iletken
 olan elmasdan
 daha düşüktür. Bunun sebebi elektronlar değil,fononlardır
. Fonon kristal yapıdaki titreşim düzeni ile ilgilidir. Metallerde, ısıl iletkenlik, yaklaşık olarak elektriksel iletkenliği izler, metallerde serbest hareketli elektronlar
 yalnızca elektriği değil, ısı enerjisini
 de iletir.

Isıl iletkenlik, basit bir özellik değildir. Detaylı olarak maddenin yapısına ve sıcaklığa bağlıdır.

  Ad Soyad
  Yorum