A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Işık, İnsan
Işık İnsan

Işık İnsan

Işıktan bir insan
Rûhum O’na kurban
Nûrlandırdı bizi
Tekmil hepimizi
Menendi olmayan
O eşsiz kahraman

O’nunçün var oldu
Nûruyla yoğruldu
Yerler ve âsumân
Varlık O’na hayran
Duyuldu bir anda
Tâ arşın altında

Ulu mesaj Furkan
Şimdi O’nun meydan
Işık saçan Kitap
Benzersiz bir hitap
Her tarafı nûrdan
O’nda top ve çevkân

Nûrla yere indi
Ah u efgân dindi
Arz oldu âsumân
Gönüllerde Sübhân
Ondan evvel dünyâ
İfritten bir gayyâ
O denli perişan
Fesat dolu mekân

O’nunla dirildik
Sonsuzluğa erdik
Rûhlarda heyecan
Sînelerde iman
Nûrdan ikliminde
Bal akan dilinde
Dertlilere derman
Ümitsize iman

Sultanlar Sultanı
Gönüllerin cânı
Herkes Sana hayran
Kıtmir Sana kurban.

Işıktan bir insan
Rûhum O’na kurban
Nûrlandırdı bizi
Tekmil hepimiziMenendi olmayan
O eşsiz kahraman

O’nunçün var oldu
Nûruyla yoğruldu
Yerler ve âsumân
Varlık O’na hayran
Duyuldu bir anda
Tâ arşın altında

Ulu mesaj Furkan
Şimdi O’nun meydan
Işık saçan Kitap
Benzersiz bir hitap
Her tarafı nûrdan
O’nda top ve çevkân

Nûrla yere indi
Ah u efgân dindi
Arz oldu âsumân
Gönüllerde Sübhân
Ondan evvel dünyâ
İfritten bir gayyâ
O denli perişan
Fesat dolu mekân

O’nunla dirildik
Sonsuzluğa erdik
Rûhlarda heyecan
Sînelerde iman
Nûrdan ikliminde
Bal akan dilinde
Dertlilere derman
Ümitsize iman

Sultanlar Sultanı
Gönüllerin cânı
Herkes Sana hayran
Kıtmir Sana kurban.