A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
IPv4 Yapısı Ve Sınıfları

IPv4 Yapısı Ve Sınıfları IPv4 Yapısı Ve Sınıfları

IP adres 32 bitten oluşur. Buda demek oluyor ki 2 üzeri 32 tane adres mevcuttur yani bu kadar cihaz adreslenebilir. Aynı IP adresleri bir kullanıcı tarafından bırakıldığında, DHCP tarafından başka kullanıcının kullanımına sunulduğu da gözden kaçmaması gereken bir husustur.

32 bitlik IP yapısına özel olarak Dotted decimal Notation yani Noktalı 10 lu gösterimde denilmektedir.Bu 32 bit 8 bit e ayrılarak 4 ayrı grup halinde sınıflandırılmıştır.(192.168.5.6)Bunlardan dolayı IP adresleri Class lara yani sınıflara ayrılmaktadır.


IP datagram yapısını 32 bitlik satırlar halinde düşünebiliriz. Bu datagram ın yapısına baktığımız zaman ilk alan version alanıdır.Yani uygulama IPv4 mü yoksa IPv6 mı diye.Gerçi daha IPv6 ya geçilmedi ama yinede bu IPv6 yıda desteklediğini göstermiş olur.
Diğer taraftan IP datagramın yapısına baktığımız zaman Router lara yönlendirilecek olan paketlerde hata kontrolü yapacak olan bir Header CheckSum alanı vardır.Bu alanda çeşitli kontroller yapılarak giden Datagram ile Router a varan Datagram arasında eşitlik testleri sonuçlarına göre paketin tutarlılığı hakkında bilgiler alınabilir.

Datagrama baktığımız zaman Identification ve Fragment offset alanları mevcuttur.Bu alanlar IP datagramın boyu MTU (maksimum transmission unit) yu aştığı zaman Router lar tarafından MTU ya göre datagram parçalanır.Parçalanan datagramlara Identification bilgisi atanır ve bununla beraber bir offset bilgisi verilir.

Datagramın yapısında ayrıca Service Type da mevcuttur.Bu alan gönderilecek olan paketin hangisi servis tipinde olduğunu gösterir.Yani bir müzikmi,videomu,text dosyasımı olup olmadığını bu service type ile belirlenir.

IP paket yapısını incelediğimiz zaman önemli olan alanlardan biriside TTL (Time To Live) alanıdır.Bu alan Paketin Router larda kaybolup kaybolmadığını belirlemek üzere vardır.Yani her bir paket bir Router dan geçtiği zaman bu alandaki değer 1 azalmaktadır.Değer 0 olduğunda o paket Router dan atılır ve paket tekrardan talep edilir.

Routerlar a giden paketlerin geriye dönderdiği bir mesaj vardır buna ICMP (internet control message protocol) mesajı denir.Bu mesaj gönderen bilgisayara Router a ulaşan paket hakkında bilgiler verir. Bir nevi bilgilendirme mesajıdır.Ancak eğer TimeToLive (TTL)süresi bitmişse bu defa geriye tekrar bu sürenin bittiğine dair bir çeşit ICMP mesajı gönderecektir.

Diğer taraftan Kaynak ve Hedef adres,paketi gönderenle paketi alacak adresleri belirtmektedir.Bu alanlar Router lara gelindiği zaman çözümlenmektedir.Zaten internette paketler farklı network kümeleri üzerinden haberleşirken yani paket alışverişi olurken paketler öncellikle hedef adrese bağlı Router a gönderilir.Ardından hedef adresin bağlı olduğu router hedef adresin Mac adresini yani hardware adresini bildiği için oda paketi hedef adrese yollar.
               
Genel olarak IP adreslerini 5 sınıfa ayırabiliriz.Bunlar1.) A Sınıfı Adresler: A sınıfı ağlar 1.0.0.0′dan 127.0.0.0′a kadar olan ağları kapsar. Sadece ilk oktet, ağ numarasını belirler, geri kalanlar ise her bir ağ içinde kullanılabilecek (atanabilecek) makine sayısını belirler ki bu sınıfta, dolayısıyla, 24 bit makine kısmına ayrılmıştır. Bu da kabaca, ağ başına 1.6 milyon makine anlamına gelmektedir.

2.) B Sınıfı Adresler: 128.0.0.0′dan 191.255.0.0′a kadar olan ağları içermektedir. Ağ numarası, ilk iki oktet ile belirlenir. Bu sınıf ile, 65,024 adet makineden oluşan 16,320 adet ağ tanımlanabilir

3.) C Sınıfı Adresler:192.0.0.0 ile 223.255.255.0 arasını kapsar. İlk 3 oktet ağ numarasını belirler ve geri kalanlar da her bir ağ içinde bulunabilecek makine sayısını belirler. Dolayısıyla her biri 254 makineli yaklaşık 2 milyon ağ tanımlanabilir.

4.)D Sınıfı Adresler:224.0.0.0 ile 254.0.0.0 arasında kalan adresler, ya deneysel amaçlıdırlar ya da belirli amaçlar için ayrılmışlardır ve herhangi bir ağ tanımlamazlar. Bir internet üzerinde, paketlerin, bir seferde bir çok noktaya iletilmesi hizmetini veren IP çokluyayını (IP Multicast) için, bu aralıktaki adresler atanır. 

5.)E Sınıfı Adresler: D sınıfı içindeki IP lerden Bilimsel çalışmalarda kullanılan ıp lerdir.

Günümüzde C sınıfı IP adresler bile dolmuş durumdadır.Bundan dolayıdır ki IPv6 ya ihtiyaç duyulmuş.Çünkü IPv6 128 bitlik hexadecimal bir adres alanı sunar.Buda demektir ki 2 üzeri 128 tane IP adresi tutar ki buda bugünün koşullarında fazlasıyla yeticek bir adres uzayıdır.

Aynı Prefix(ön ek) e sahip IP adresler birbirlerinin alt ağlarını oluştururlar.

Örneğin 192.168.*.* şeklinde bir IP adresinde 2 tane yıldız yerine gelecek tüm IP adresler aynı network kümesinde yer alırlar ve birbirlerini görürler.Bunlar birbirleriyle haberleşirken Mac adresini yani hardware adresini kullanırlar.

IP adresleme de adres formatının ilk 2 byte ı yani ilk 16 biti Prefix ( ön ek ) sonraki 16 biti yani son 2 byte ı ise Suffix olarak adlandırılır.Prefix denilen alan bir IP adresin bulunduğu Network kümesini belirtir.Suffix kısmı ise Network kümesinde bulunduğu düğüm adresini belirtir.
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum