A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
IP Nedir ve Ne İşe Yarar

IP Nedir ve Ne İşe Yarar Bir IP Adresi 32-bit`tir ve 4 decimal (herbiri 8 bit) sayi olarak yazilir. Bu standart "dotted-decimal notation" (noktalı-ondalık rakam sistemi) olarak bilinir.

Örnek: Tipik bir IP adresi: 212.98.228.194

Aşağıdaki gibi parçalara bölünebilir:
212 ilk 8-bit
98 sonraki 8-bit
228 sonraki 8-bit
194 sonraki 8-bit

Böylece tamamı 212.98.228.194 olarak 32 bitlik bir IP adresi oluşturur. Bir IP adresindeki her ondalık bölümünün 1 byte veya 8-bit olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu bölümlerin 0-255 arasinda sayılar içerebilecegide not edilmeli.

IP adresleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

Sınıf Menzil

A 0.0.0.0 dan 127.255.255.255 e

B 128.0.0.0 dan 191.255.255.255 e

C 192.0.0.0 dan 223.255.255.255 e

D 224.0.0.0 dan 239.255.255.255 e

E 240.0.0.0 dan 247.255.255.255 eBu tabloya göre bir IP adresinin hangi sınıfta olduğunu bulabiliriz.örneğin: 212.98.228.194 IP adresinin ilk bölümündeki 212 sayısı bize bu IP`nin C sınıfı bir IP adresi olduğunu gösteriyor.

Çeşitli IP adresleri Ağ yapılarına göre farklı sınıflara ayrılmıştır:
Sınıf Bilgi
A ilk 8-bit Ağ kimliği ve geri kalan 24-bit Host kimliği
B ilk 16-bit Ağ kimliği ve geri kalan 16-bit host kimliği
C ilk 24-bit Ağ kimliği ve son 8-bit Host kimliği
D 32-bitlik multicast grup kimliği
E Şu anda kullanımda değil. (Experimental)
Aşğıdaki örneklere baktığınızda yukarıdaki tabloyu daha iyi anlayacaksınız:
Örnekler:
212.98.228.194 A sınıfına ait olduğunda 212 ağ kimliğini ve 98.228.194 de host`un kimliğini belirtecekti.
Eğer aynı IP adresi B sınıfı olsaydı Ağ kimliği 212.98 olacaktı ve host kimliğide 228.194 olacaktı.
Ve C sınıfına ait olduğunda da ağ kimliği 212.98.228 ve host kimliğide 194 olacaktı.
Çoğu ISS (internet servisi sağlayıcı) B sınıfı ağlara sahip. ISS`e bağlandığınızda IP adresinizin ilk 2 octet`i muhtemelen değişmeyecek fakat son ikisi değişecektir. (Subnetting`den ilerde bahsedilecek)

Kendi sisteminizin IP adresini nasıl bulursunuz?

Internet`e bağlanın.
MSDOS komut satırına geçin.
netstat –n yazın ve enter`a basın.
Aşağıdakine benzer bir çıktı alacaksınız:

C:WINDOWS>netstat -nActive Connections

Proto Local Address Foreign Address State

TCP 195.174.1.182:1045 212.98.228.194:21 ESTABLISHED

TCP 195.174.1.182:1242 195.87.6.41:6667 ESTABLISHED

Local Address alanındaki IP adresi sisteminizin IP adresini gösterir.
Ağ kimliği 127 ile başlayan bir A sınıfı, adres özel adres olarak tanımlanmıştır. Loopback Interface olarak bilinir. Aynı sistemdeki istemci ve sunucuların birbiriyle haberleşebilmesine izin verir. loopback adresi, genelde 127.0.0.1 dir. Hemen hemen tüm sistemler loopback adresine `localhost` özel ismini vermiştir.

Artık bir IP adresinin kablolu dünyadaki bir bilgisayarın adresinin ondalık sistemde yazılışı olduğunu biliyoruz. Fakat bir bilgisayarın adresinin ondalık sistemiyle yazılması gerekmiyor. Aşağıda bir IP adresinin çeşitli şekillerde yazılışını göreceğiz.

Bir IP adresini göstermenin birden fazla yolu vardır:
Ondalık Sistem: IP Adresleri 10 tabanına göre gösterilir. Örnek: 212.98.228.194 Alan adı sistemi: Eğer bir IP adresi insanın daha kolay anlayacağı hatırlayacağı karakter ve isimlerle gösteriliyorsa buda DNS sistemidir.

Octal System: Eğer bir IP adresi octal sistemde gösteriliyorsa 8 tabanına göre gösteriliyor demektir. Örneğin: 33034666365
Hexadecimal Sistemi: IP Adresleri 16 tabanına göre gösterilir.
Cross Breed: Eğer bir IP adresi yukardaki herhangi iki sistem ile karışık olarak gösterilirse buna Cross Breed denir.

Yukardaki örneklerle değişik yazılımlar sizi aynı adrese götürecektir. Yani browser`da :
a rel="nofollow" href="http://www.yahoo.com/" target=_blank>www.yahoo.com
, 3631443189, 33034666365 ve 216.115.108.245. Adresin binary yazılışı (11011000011100110110110011110101) da pek çok uygulamada çalışır.

NOT: Yukardakilerin hemen hepsi tüm browser`lar ile çalışacaktır. Eğer ISS`iniz proxy yada firewall kullanıyor ise bazısı çalışmayabilir.
Bir IP adresinin çeşitli şekillerde yazılışını gördükten sonra şimdi bir alan ismini diğer şekillere nasıl çevirebileceğimizi görelim.

Çevirimin nasıl çalıştığını görmek için örnek olarak
adresini alalım. Öncelikle normal dotted-decimal IP adresini bulalım. Bunu bulmak için pek çok araç kullanılabilir. Ben ping kullandım:
C:WINDOWS>ping yahoo.com

Pinging yahoo.com [216.115.108.245] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Yukarda hedef sistemin IPsinin 216.115.108.245 olduğu görülüyor.
Elimizde IP var şimdi bunu diğer format`lara çevirelim.
dotted-decimal bir IP adresini DWORD karşılığına çevirmek için her rakamı birbirinden ayırmak lazım. Böylece 216.115.108.245 aşağıdaki gibi bölünüyor:
216.115.108.245=
216
115
108
245

İlk olarak decimal olanları hexadecimal karşılıklarına çevirelim. Bu aşağıdaki tablo ile yapılabilir:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.
0 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
1 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
2 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047
3 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063
4 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
5 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095
6 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
7 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
8 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
A 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
B 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
C 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
D 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
E 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
F 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
(Tabloyu grafik tabandan text tabanına donusturunce alt alta gelemedi kusura bakmayın)

Buna göre:
216=D8
115=73
108=6C
245=F5
Sonuç olarak, 216.115.108.245 = D8736CF5

D8736CF5 IPnin Hex karşılığı ve her zaman 8 karakter uzunluğunda olacaktır. bir DWORD değeri 10 tabanında gösterildiği için Decimal şeklinede çevirmemiz gerekiyor:

Start > Programs > Accessories > Calculator
View > Scientific
‘Hex’i seçin ve D8736CF5 yazın

Sonra Dec (Decimal)a basın. yazdığınız değerin 3631443189`a döüştüğünü göreceksiniz.

Şimdi 10 tabanında gösterilen DWORD değeriniz oldu. Browser`ınzıda
veya 3631443189 veya 216.115.108.245 yazmak sizi aynı siteye götürecektir.

Yukardaki işlem zahmetli gelenler için aşağıdaki perl script`i bu işlemleri daha kolaylaştıracaktır.


#!/usr/bin/perl# Usage: dword.pl [ -q | --quiet ] host/ip#use Socket; # for gethostbyname()use Math::BigInt; # so it fits..my $quiet, $host, @ip; # get some vars started.if ( $#ARGV < 0 ) {print "$0";print "Usage: $0 [-q | --quiet] host n";exit;**if ( $ARGV[0] = /-q|--quiet/ ) {$quiet=1;$name = $ARGV[1];**else {$name = $ARGV[0];**@host = gethostbyname( $name ); # get the ip, if a hostname is used$foo = $host[4];# This parses the result of the gethostbyname into numbersfor $n (1..4) {$ip[$n] = ord( substr( $foo , ($n-1) , 1 ) );**if ($quiet != 1) {print "$name = $ip[1].$ip[2].$ip[3].$ip[4] = ";**for $n (1..4) {$ip[$n] = ( $ip[$n] * ( 2 ** ( ( 3 - ($n-1)) * 8 ) ) );**print ($ip[1] + $ip[2] + $ip[3] + $ip[4]);print "n";exit;


*******************
10 tabanlı DWORD değerine aşağıdaki matematik formülü ilede ulaşılabilir:
IP Adresi= 216.115.108.245
DWORD değeri: 3631443189 (hesaplamıştık)
216 * (256)3 = 216 * 16777216 = 3623878656
115 * (256)2 = 115 * 65536 = 7536640
108 * (256)1 = 108 * 256 = 27648
245 * (256)0 = 245 * 1 = 245

Son kolonuda eklediğimizde daha önce hesaplanan DWORD değerini elde ediyoruz.
*******************

IP adresinin binary şeklini elde etmek için
Start > Programs > Accessories > Calculator.
View > Scientific.
‘Hex’iseçin ve D8736CF5 yazın.
Bin (Binary)`e basın. yazdığınız değerin 11011000011100110110110011110101 olduğunu göreceksiniz.

Çoğu browser binary formatındaki IPleri kabul etmez. Onları kullanmanın tek yolu Decimal`e çevirmektirki buda 10-tabanlı sistemde DWORD gösterimleridir.
IP Adresini (216.115.108.245) binary karşığına çevirmek için:
Start > Programs > Accessories > Calculator.
View > Scientific.
‘Dec’ i seçin ve IP adresinin ilk bölümünü yazın (216).
‘Oct’ u seçin, bu IP adresinin ilk bölümünün Octal karşılığını verecektir (324).
Bunu bir yere not edin ve IP adresinin diğer bölümleri içinde bu işlemleri yapın.
Böylece, 216.115.108.245:
216= 330
115=163
108=154
245=365
Browser`a yazmadan önce hepsinin başına 0 eklemek gerekiyor
http://216.115.108.245 = http://0330.0163.0154.0365
Octal IP Adresinde baştarafa istenildiği kadar 0 eklenebilir. Bu sonucu değiştirmeyecektir.
Yani
http://0330.0163.0154.0365 aynı zamanda http://000330.000163.000154.000365 olarakda yazılabilir.

Browser`ınıza
veya 3631443189 veya 216.115.108.245 veya http://0330.0163.0154.0365 yazdığınızda hepsinin sizi aynı adrese götürmesi gerekiyor.

Bir IP adresini Hexadecimal olarak göstermekde mümkün. Daha önce hesapladığımız gibi:
216.115.108.245 = D8736CF5
olarak bulmuştuk.
Her değerin başına bir `0x` ekleyelim:
http://0xD8.0x73.0x6C.0xF5

Yukarıdaki aynı zamanda
http://0xD8736CF5 olarakda yazılabilir.

Not: Netscape`in çoğu sürümü Hexadecimal IP Adreslerini desteklemez.

Yukardaki formatlardan birkaçını birleştirerek bir cross breed yaratabilirsiniz ama browser`ın desteklemesi gerektiği unutulmamalı.

Sanırım uzun sıkıcı ama AÇIKLAYICI olmuştur


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum