A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Insidentaloma Adrenal Tümör

Insidentaloma Adrenal Tümör

İnsidentaloma tanısıyla okkult fonksiyonel tümör tanısının ayırımı önemlidir; çünkü tüm fonksiyonel adrenal tümörler çıkarılmalıdır.

BT ve MRI"ın sık kullanımına bağlı olarak tesadüfen saptanan adrenal kitlelerin değerlendirilmesi daha da yaygınlaşmıştır. Henüz fonsiyonel okkult adrenal tümörlerin tanısı için tasarlanmış, dünyada kabul edilmiş protokol yoktur.

Burada bahsedilen öneriler ise klinik tecrübe ve şu ana kadar yazıya dökülmüş bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi ile elde edilmiştir. En önemli ve maliyeti en düşük tarama metodu detaylı hasta anamnezi ve fizik muayenedir.

Eğer spesifik bulgu ve belirtiler fonksiyonel tümör varlığına işaret ediyorsa,biyokimyasal testlere başvurmak gerekir. Bu durumda eğer anamnez ve fizik muayenede özellik saptan maz ise pratik bir yaklaşım izlenmelidir. Cushing sendromundaki maliyeti en ucuz tarama testi 24 saatlik idrarda serbest kortisol (UFC) veya 17 hidroksikortikosteroidlerin incelenmesidir. Aldesteronomaların değerlendirilmesi genellikle daha zordur.
Bunun yanısıra, eğer hasta normotansif, normokalemik ve hiçbir antihipertansif ile potasyum desteği almıyor ise, bu hastanın hiperaldosteronizmi olma ihtimali oldukça düşüktür. Seçilmiş vakalarda, viril- izan tümörlerin taramasında 24 saatlik idrarda 17 ketosteroidler bakılabilir. Standart görüntüleme metodlan ile adrenokortikal ve medüller tümörlerin güvenilir bir şekilde ayırımı yapılamamaktadır. Uygun koşullarda okkult feokromasitoma değerlendirmesi için 24 saatlik idrarda parçalanmış katekolaminler , metanefrinler veya vanilmandelik asid (VMA) taraması yapılmalıdır.

Eğer fonksiyonel tarama testleri normal ise izlenecek yol tümör boyutuna göre belirlenmelidir. Görüntüleme metodlarınm tecrübeli bir radyolog ile yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü bazı tümörlerde (Adrenal miyolipomları ve adrenal kistler) BT"deki karakteristik görüntülerine göre ayırıcı tanı yapılabilir. Eğer tümör nonfonsiyonel adrenal neoplazm gibi duruyor ise kitleye yaklaşımın belirlenmesinde tümör büyüklüğü ve birim zamandaki büyüme hızı temel alınır.

Belirtilmesi gereken önemli bir konu da, adrenal bezin metastatik tümörler açısından öncelikli bir bölge olmasıdır.(Örnek: akciğer kanseri). Bu yüzden uygun şart lar sağlandığında metastatik kitleleri ekarte edebilmek için ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) düşünülebilir.

Bunun yanısıra İİAB primer adrenal tümörlerin tamsındaVyer almaz. Ayrıca bu işlem okkult feokromasitomaları ekarte etmek için yapılmamalıdır. 4cm"den küçük nonfonksiyonel adrenal tümörler 3ile 6 ay sonrası yapılacak görüntüleme metodlan ile takip edilirler. Eğer tümör 4cm"den büyük veya zaman içerisinde büyüme gösteriyorsa artmış kanser riski yüzünden cereahi rezeksiyon önerilir. Eğer fonksiyonel bir tümör saptanmış ise cenahi kaçınılmazdır. Bu durumda cerrahi öncesi izlenecek yol saptanan endokri-nolojik bozukluğa göre değişir.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum