A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
İnsan süresi

İnsan süresi

 

 
1. Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.  
2. İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.  
3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.  
4. İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.  
5. İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura  
6. Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.  
7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.  
8. Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.  
9. İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.  
10. İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.  
11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.  
12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.  
13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.  
14. Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.  
15. Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.  
16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.  
17. Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.  
18. 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.  
19. Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.  
20. Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.  
21. 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.  
22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.  
23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.  
24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.  
25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.  
26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.  
27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.  
28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.  
29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.  
30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.  
31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.  
 
 
 

KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ 
(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

76-İNSAN:

1 - Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

2 - Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.

3 - Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.

4 - Çünkü biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

5 - Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.

6 - Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.

7 - O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın (olan) bir günden korkarlar.

8 - Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.

9 - "Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."

10 - "Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." derler.

11 - Allah da onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.

12 - Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.

13 - Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.

14 - Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.

15 - Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.

16 - Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

17 - Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir.

18 - Bu orada bir pınardır ki, adına "selsebil" derler.

19 - Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler sanırsın.

20 - Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.

21 - Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.

22 - (Onlara şöyle denir): "İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur."

23 - Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.

24 - O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.

25 - Sabahakşam Rabbinin ismini an.

26 - Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tesbih et (teheccüd namazı kıl).

27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.

28 - Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.

29 - İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.

30 - Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum