A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler - Countable and Uncountable Nouns

İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler - Countable and Uncountable Nouns

 İngilizce’de isimlerin iki çeşidi vardır, sayılabilen ve sayılamayan isimler. Eğer biraz derine girecek olursak; count saymak demektir, -able eki ile sıfat olur ve sayılabilir anlamına gelmektedir. Uncountable ise -un ekiyle olumsuz haline döner, sayılamaz anlamına gelir.

Countable Nouns / Sayılabilen İsimler

Bu isimler olduçka basittir, bunları tek tek sayabiliriz. Bu nedenle anlaması kolaydır. Örneğin book; biz kitapları sayabiliriz, a book, one book, two books. Aşağıda sayılabilir isimlerle ilgili örnekler göreceksiniz.

 • dog, cat, animal, man, person
 • bottle, box, litre
 • coin, note, dollar
 • cup, plate, fork
 • table, chair, suitcase, bag

Sayılabilen isimler hem tekil hem de çoğul olabilirler.

 • My cat is playing.
 • My cats are playing.

Sayılabilen isimleri “infinite article”lar ile a/an kullanabiliriz. A/an, the ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın
.

 • A whale is an animal.

-> Sayılabilen isimler tekil olduğunda a/the/my/this gibi sözcükleri kullanmak zorundayız.

 • I want an orange.
 • Where is my book?

-> Sayılabilen isimler çoğul olduğunda yalnız kullanırlar.

 • I like oranges.
 • Bottles can break.

Sayılabilen isimlerle some/any/a few/many gibi “quantifiers” sözcükleri kullanabiliriz.

 • I’ve got some dollars.
 • Have you got any pens?
 • I’ve got a few dollars.
 • I haven’t got many pens.

Uyarı: “People” kelimesi saylabilen bir isimdir. “People” “person” sözcüğünün çoğuludur.

 • There is one person.
 • There are four people.


Unountable Nouns / Sayılamayan İsimler

Sayılamayan isimler, tam olarak sayamadığımız veya saymamızın çok zor olduğu isimlerdir. Bu isimleri gruplayarak sayabiliyoruz. Örneğin “milk” sözcüğünü sayamayız ama “a bottle of milk” dediğimizde “bir bardak süt” şeklinde sayabiliriz.

 • music, art, love, happiness
 • advice, information, news
 • furniture, luggage
 • rice, sugar, butter, water
 • electricity, gas, power
 • money, currency

Sayılamayan isimleri genellikle tekil olarak ve tekil fiillerle kullanırız.

 • This news is very important.
 • Your luggage looks heavy.

Sayılamayan isimlerle article (a/an) kullanamayız, ancak a something of şeklinde kalıplarla kullanabiliriz.

 • a piece of news
 • a bottle of water
 • a grain of rice

Sayılamayan isimler some/any/a little/much gibi “quantifiers” sözcükleri ile kullanabiliriz.

 • I’ve got some money.
 • Have you got any rice?
 • I’ve got a little money.
 • I haven’t got much rice.


Hem Sayılabilen Hem de Sayılamayan İsimler

İngilizce’de her iki grubada giren sözcükler vardır. Bunlar anlam bakımından cümle içinde kendini belli eder ve biz bunları o şekilde kullanırız. Örnek olarak tabloya bakın.

Countable   Uncountable
There are two hairs in my coffee! hair I don’t have much hair.
There are two lights in our bedroom. light Close the curtain. There’s too much light!
Shhhhh! I thought I heard a noise. noise It’s difficult to work when there is too much noise.
Have you got a paper to read? (= newspaper) paper I want to draw a picture. Have you got some paper?
Our house has seven rooms. room Is there room for me to sit here?
We had a great time at the party. time Have you got time for a coffee?
Macbeth is one of Shakespeare’s greatest works. work I have no money. I need work!

Uyarı: İçecekler (coffee, water, orange juice) sayılamaz olarak kullanılırlar. Ancak biz “a cup of, a bottle of” olarak düşünerek örneğin bir restoranda bunları sayılabilen isimler gibi kullanabiliriz.

 • Two teas and one coffee please.


Quantifiers / Miktar Bildiren Sözcükler

  Quantifier Example
Sayılabilen isimlerle kullanılanlar a few There were a few friends at the party.She hates reading so she has a few books.
many He has many friends.There are many cars in the park.
Sayılamayan isimlerle kullanılanlar a little It drinks a little milk.There is a little jam in the bowl.
much She has much money.I think you put much milk.
Hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılanlar a lot of There are a lot of people at the concert.I’ve a lot of work to do.
any She doesn’t have any pets.There isn’t any sugar at home.
some There are some pencils.There is some chocolate in the cake.

a few

Sayılabilir sözcüklerle kullanılır. “Çok az” anlamına gelir.

 • There were a few friends at the party.
 • He is a liar so he has a few friends.
 • She hates reading so she has a few books.
 • The dog has a few bones.

a little

Sayılamaz sözcüklerle kullanılır. “Çok az” anlamına gelir.

 • I have a little money. I am poor.
 • It rains a little here in winter.
 • It drinks a little milk.
 • There is a little jam in the bowl.

some

Sayılabilir ve sayılamaz sözcüklerle kullanılır. “Biraz” veya “birkaç” anlamına gelir.

 • There are some students in the class.
 • There are some pencils.
 • There is some chocolate in the cake.
 • There is some fruit on the table.

many

Sayılabilir sözcüklerle kullanılır. “Çok” anlamına gelmektedir.

 • I have got many books.
 • He has many friends.
 • There are many cars in the park.
 • I have many CDs.

much

Sayılamaz sözcüklerle kullanılır. “Çok” anlamına gelmektedir.gelmektedir.

 • There is much milk in the bottle.
 • The meal needs much yoghurt.
 • She has much money.
 • I think you put much milk.

a lot of

Sayılabilir ve sayılamaz sözcüklerle kullanılır. “Çok (fazla)” anlamına gelir.

 • I’ve a lot of work to do.
 • She has a lot of fish.
 • There are a lot of people at the concert.
 • He eats a lot of apples.

any

Sayılabilir ve sayılamaz sözcüklerle, olumsuz ve soru tümcelerinde kullanılır. “hiç” anlamına gelir.

 

 • I haven’t got any close friends.
 • She doesn’t have any pets.
 • There isn’t any sugar at home.
 • Have you got any borthers?
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum