A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Windows, Programcılığı, ve, MFC’ye, Giriş
Windows Programcılığı ve MFC’ye Giriş

Windows Programcılığı ve MFC’ye Giriş
Windows Programcılığı

Microsoft Windows işletim sistemleri dünyada çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu yüzden Windows için program geliştirme önemli bir market oluşturuyor. Bu yazıda MFC"nin temelleri hakkinda tanımlamaları bulabileceksiniz. Genel bir tanımlamanın ardından, basit bir MFC programcığının oluşturulma basamaklarını inceleme fırsatınız olacak.

Temelde Windows Programcılığı

Windows, programcıların işini kolaylaştırmak için bir takım kütüphaneler (library) saglar. Bu kütüphaneler sınıfina Windows API (Aplication Programming Interface) denir. Bir programın sisteme yaptigi çagrılar bu aracı birimler tarafindan sağlanır.

Hepimizin bildigi gibi, Windows birçok programın aynı anda çalişmasına izin veren bir platformdur. Birçok program aynı anada hafizayı, işlemciyi, yada diğer kaynaklarğ kullanabilir ve bu işlemler Windows işletim sistemi tarafindan denetlenir ve yürütülür.

Bir program bir pencere oluşturmak istediğinde veya bir resmi görüntülemeye çaliştığında windows API fonksiyonlarını çagırır. Windows API, C tarzında DLL fonksiyonlarıdır denebilir.

Windows kullanıcısı, windows programıyla program için oluşturulmuş arabirim (GUI = Graphical User Interface) aracılıgıyla anlaşır. Bu kısımlar pencere olarak adlandırılır. Bir pencere birçok alt pencere içeriyor olabilir, bu pencerelerin üzerinde butonlar, yazılar, kutucuklar gibi elemanlar bulunur.

Bir Windows programı başladıgında aşağıdaki işlem sırası izlenir:

Kullanıcı bir programı başlattığında, program kendisi için verilen temel değerleri alır. Kullanıcı arabirimi goruntulenir ve program kullanıcıdan komut almaya hazır hale gelir.Kullanıcı arabirimdeki butonlari yada benzeri kontrol mekanizmalari kullanarak programa komutlar verir. Programda ilgili komut için yazılmıs kısmı yürütür. Kullanıcı çıkış için hazırlanmış butona bastığında veya ilgili komutu verdiğinde program sonlanır.Kullanıcı bir programı kapadığında, programın kullandığı kaynakları bırakır ve kendini kapar. MFC Nedir?

MFC, Windows platformuna yazılan programlar için bir kütüphanedir. MFC"yi, Windows API" yi saran C++ kaplaması gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla MFC" yi kullanarak windows uygulamaları yazmak, Windows API"leri dogrudan kullanmaktan daha kolay ve zevklidir.

Yazılacak bir Windows uygulamasına MFC kütüphanelerini ilişkilendirmenin statik ve dinamik olmak üzere iki yolu vardir. Dinamik olarak ilişkilendirilmiş bir programın diğer bir kullanıcının bilgisayarında çalışabilmesi için, programın ihtiyaç duyduğu MFC DLL"lerinin de programla birlikte kullanıcın bilgasayarına aktarılmasi gereklidir.

MFC Kullanım Örneği

Bu kısım basit bir MFC örneğini içermektedir. Kullanılacak örnekte AppWizard a bile gerek kalmayacaktir. Visual Studio" yu açarak aşağidaki basamakları izleyiniz:

Menüden Select File->New " i seçiniz.Projects sekmesinden, "Win32 application" kısmını seçiniz, ve programınızı MyFirst olarak adlandırınız.Karşınıza çıkan bir sonraki iletişim kutusunda "An empty project" i seçerek, işlemi tamamlayınız.Boş bir proje sizin için oluşturulmuş olacaktır. Şimdi aşagıdaki basamakları izleyerek projenize bir CPP kaynak kodu ekleyin.Menuden File->New" i seçiniz.Files sekmesinden C++ Source File"i seçiniz ve MyFirst.cpp ismini veriniz.MFC kütüphanesine ait tanımlamalar afxwin.h "in içindedir. Bu file"i projenize eklemeniz gerekmektedir. Şimdi ilk programımız için gereken sınıfı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Program Objesi

class CMyFirstApp:public CwinApp  {
  };

Sadece ve sadece bir program objesi olmalıdır. CMyFirstApp isminde global bir obje oluşturun.

CMyFirstApp theAppObj;

Objenin başlangıç değerlerini almasğ fazında, program objesi oluşturulduktan sonra, MFC, program sınıfindan InitInstance() methodunu çagırır. Herhangi bir başlangıç değeri atama fazında, InitInstance() methodunun eş geçilmesini aşağıdaki şekilde sağlayabilirsiniz.

Class CMyFirstApp:public CwinApp
{
    public:
    virtual BOOL InitInstance()
    {
       AfxMessageBox("Ondegerlendirme alindi"); return TRUE;
    }

};

InitInstance() fonksiyonu, eğer programın öndegerlendirmesi başariliysa TRUE, değilse FALSE değerini döner.

AfxMessageBox ise ekrana bir mesaji goruntulemek için kullanılan MFC fonksiyonudur.

Yukardaki sınıf tanımını, önce olusturlumasını ve header eklenmesini tamamladığınızda MyFirst.cpp dosyanız aşağıdaki gibi görünecektir:

#include

Class CMyFirstApp:public CwinApp
{
  public:
  virtual BOOL InitInstance()
    {
       AfxMessageBox("Ondegerlendirme alindi"); return TRUE;
    }

};

CMyFirstApp theAppObj;

  Ad Soyad
  Yorum